ریسک (Risk) چیست؟


نمونه‌های افزایش ریسک ذخیره در سابقه بیت‌کوین

تعریف ریسک

ریسک عبارتست از احتمالی که مخاطره باعث صدمه و خسارت شود ضربدر شدت آن صدمه یا خسارت . بنابراین ریسک احتمال بالفعل شدن یک خطر است . بصورت ریاضی ریسک را از حاصلضرب احتمال یک واقعه نامطلوب خاص ) مانند صدمه جسمانی،حریق و غیره ( در پیامد آن واقعه.

P ( احتمال یا تکرار ) : رخداد یک واقعه نامطلوب معمولاً با احتمال آن در یک دوره مشخص یا فرکانس آن

) تعداد وقایع در واحد زمان ( اندازه گیري و بیان می شود.

مدیریت ریسک : برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیتها و دارائی هاي سازمان به طوری که اثرات سوء بر عملکرد و اقتصاد آن در اثر حوادث به حداقل برسد . به هر گونه اقدام در راستاي کاهش ریسک مدیریت ریسک گفته میشود . ریسکها را نمی توان بطور کامل حذف کرد اما می توان به حد قابل قبول یا قابل تحمل کاهش داد . بنابراین هدف مدیریت ریسک ایجاد یک چارچوب نظام مند و مستمر بمنظور شناسایی، ارزیابی ، حذف، کنترل، پیشگیري، کاهش و ابلاغ ریسک هاست .

ارزیابی ریسک یک فرآیند جمع آوری اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات علمی و شفاف برای تعیین سطح ریسک مربوط به یک خطر است . درواقع ارزیابی ریسک یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای شناسایی خطرات و برآورد ریسک برای رتبه بندی تصمیمات جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است .

بطور معمول در محیط کار، خطرات بسیار و فراوانی مورد شناسایی قرار می گیرند که با توجه به محدودیت منابع و زمان، می بایستی ابتدا خطرات مهم تر کنترل شده و در مراحل بعدی به سایر خطرات پرداخته شود . از اینرو بایستی از فرآیند ارزیابی ریسک استفاده شود . به عبارت دیگر ارزیابی ریسک به سازمان کمک می نماید تا اولویت خود را در مبحث ایمنی به درستی شناسایی نموده و در تخصیص منابع به دقت عمل کند تا بیشترین تاثیر در سیستم مدیریت ایمنی پدیدار شود .

از مدیریت ریسک و بایدها و نبایدهای آن در پروژه چه می دانید؟

همه ما در طول زندگی شخصی و حرفه ای خود بارها با ریسک های کوچک و بزرگی مواجه شده ایم. خیلی وقت ها توانسته ایم با آن دست و پنجه نرم کنیم و از پس آن بربیاییم. اما خیلی وقت ها هم نتوانسته ایم راهکاری برای رفع آن پیدا کنیم و در عواقب دامن گیر و نتایج ناخوشایند آن گیر افتاده ایم. آنچه که در این اتفاقات مهم و تاثیرگذار است، دانش و آگاهی ما نسبت به مدیریت ریسک و چگونگی آن است.

مدیریت ریسک یعنی دستیابی به موفقیت و اهداف با وجود تمام عوامل خطرساز و اتفاقات از پیش تعیین نشده. اینکه به جای فرار از ریسک، با آن مقابله کنیم و با کنترل ریسک، خطرات احتمالی یا خسارات وارد شده را کاهش دهیم.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک (Risk Management) فرآیندی است که طی آن نتایج احتمالی یک ریسک (عامل خطر ساز) شناسایی شده و پس از تحلیل آن، راهکارهایی برای کاهش میزان نتایج نامطلوب حاصل از آن ریسک ارائه می شود. این فرآیند اگر به درستی انجام شود، می توان ریسک را کنترل کرد و در صورت وقوع نیز میزان تاثیر منفی آن را کاهش داد.

مدیریت ریسک یک روش سیستماتیک است که از چهار مرحله تشکیل شده است:

 1. شناسایی ریسک های احتمالی
 2. تحلیل و ارزیابی
 3. نظارت
 4. پاسخگویی به ریسک

آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، استمرار و دنباله دار بودن آن است. این که شما تنها پیش از شروع یک پروژه یا ابتدای آن مدیریت ریسک را انجام دهید، شما را از خطرات احتمالی پروژه حفظ نمی کند. آنچه که مهم است این است که در طول انجام پروژه نیز در بازه های زمانی مختلف نیز ریسک های جدید را بسنجید و آمادگی خود را برای هر اتفاقی حفظ کنید.

دلیل حیاتی بودن مدیریت ریسک در پروژه ها، پیشگیری از اتفاق افتادن بحران و بهترین راه مبارزه با حوادث ناگوار مسیر پروژه است. در این صورت حتی اگر بحران هم ایجاد شود، نتایج نامطلوب آن تا حد ممکن کاهش می یابد. اهمیت مدیریت ریسک در کسب ‌و کار به این دلیل است که طی آن ضررهای مالی کاهش یافته و باعث پیشگیری از اتلاف زمان در رسیدن به اهداف اصلی کسب و کار می ‌شود. همچنین ریسک ‌های با اولویت بالاتر شناسایی شده و هزینه ‌های احتمالی ناشی از آنها در طول اجرای پروژه مدیریت خواهند شد.

مدیریت ریسک چیست؟

شناسایی ریسک های احتمالی

بهتر است برای این گام با اعضای تیمی که پروژه را پیش می برید، ریسک های ممکن را شناسایی کرده و آمادگی کافی برای رویارویی با هر اتفاقی را داشته باشید. تلاش خود را بر این بگذارید که ریسک را از همه جوانب بررسی کنید و ریسک های مختلف در بخش های مختلف را بررسی کنید.

آنچه که مهم است بدانید این است که ریسک ها الزاما به صورت ناگهانی اتفاق نمی افتد. گاهی شما تصمیمی می گیرید که می دانید با ریسک همراه است. اما در آن بازه از زمان می پذیرید که ریسک کنید. پس اینجا مدیریت ریسک و در نظر گرفتن راه حل برای نتایج ناخوشایند احتمالی بسیار ضروری است.

مدیریت ریسک چیست؟

تحلیل و ارزیابی ریسک

این گام مختص به تحلیل و ارزیابی ریسک است. اینکه بدانید کدام ریسک‌ الویت بیشتری دارد، کمک می کند تا زمان کافی برای اقدامات پیشگیرانه داشته باشید. شما پیش از این ریسک های احتمالی را شناسایی کرده اید و به خوبی می دانید که میزان اثرگذاری آن چقدر است. یا این اطلاعات می توانید ریسک های ممکن را درجه بندی و برای ریسک (Risk) چیست؟ پیشگیری، مقابله یا حل آن بر حسب الویت اقدام کنید.

الویت نیز با آن دسته از احتمالاتی است که امکان وقوع و تاثیرگذاری آن بیشتر است. الویت اول شناسایی و حل ریسک‌ هایی است که بیشترین اهمیت را در کسب و کار شما داشته، چرا که در صورت وقوع بیشترین ضرر را به شما تحمیل کرده و جبران عواقب ناشی از آن نیز بسیار سخت است.

در الویت بعدی به بررسی و حل خطراتی بپردازید که احتمال وقوع آن کمتر بوده و صدمات کمتری نیز به همراه دارند. الویت پایانی خود را نیز به خطراتی اختصاص دهید که به اندازه کافی جدی نیست و با راهکار آسانی حل می شود.

مدیریت ریسک چیست؟

نظارت بر ریسک

در این گام شما باید به طور مستمر، دقیق و منظم مسیر پروژه را بازبینی کنید تا در صورت بروز هرگونه تغییر آمادگی لازم را کسب کنید. اگر تغییری اتفاق بیفتد، شما نیز باید استراتژی های خود را تغییر دهید و دوباره اقدامات پیشگیرانه خود را ارزیابی کنید. اگر هم پروژه بدون هیچ تغییری پیش رود، شما می توانید میزان اثرگذاری راهکارهای پیشگیری از ریسک را که به کار گرفته اید، بسنجید.

مدیریت ریسک چیست؟

پاسخگویی به ریسک

بعد از آنکه ریسک را شناسایی کردیم، تحلیل و ارزیابی و نظارت بر آن انجام شد، پس از آن نوبت پاسخگویی به ریسک است. در این گام با چند راهکار می توانید با ریسک مقابله کرده و یا در صورت اتفاق افتادن، رویکردی به کار گیرید تا کمترین میزان ضرر را متحمل شوید.

این شیوه پاسخگویی شامل موارد زیر است :

پیشگیری: مقابله با ریسک یا از بین بردن دلایلی که سبب آن می شود.

تعدیل: با کم کردن احتمال وقوع ریسک، ضرر مالی تخمین زده شده نیز کاهش می یابد.

پذیرش: با یک برنامه اضطراری از پیش تعیین شده، عواقب ناشی از ریسک را بپذیریم.

در پایان بد نیست بدانید که مدیریت ریسک یک فرآیند همیشگی است و شما تنها پیش از شروع یک پروژه یا در ابتدای کار به آن احتیاج ندارید. مهمترین بخش کار این است که بدانیم در هر مرحله از مسیر پروژه چه خطراتی ما را تهدید می کند و چگونه حرکت کنیم تا ریسک های کمتری در مسیرمان قرار گیرد. قدرت ریسک پذیری و تحمل عواقب آن نیز از دیگر دستاوردهای مدیریت ریسک است که با در پروژه های مختلف آن را فرا خواهیم گرفت و تقویت خواهیم کرد.

بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک (Risk Based Inspection) جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک ایجاد شده است. بازرسی بر مبنای ریسک یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده و از ارزیابی ریسک به منظور برنامه ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می نماید. در این روش بر خلاف روشهای سنتی بازرسی، فاصله زمانی ثابتی تعریف نمی گردد بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسی مشخصی تعیین می شود. با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، میتوان امکانات و توانمندیهای بازرسی را بر روی دستگاههایی با ریسک بالاتر متمرکز نمود. . این روش سازگار با اهداف و قوانین تعریف شده از طرف مراجع مختلف بوده و همچنین یک سیستم برای اولویت بندی و تمرکز بازرسی بر روی تجهیزاتی است که بیشترین اثر را بر روی ایمنی و اطمینانپذیری یک مجتمع نفت، گاز و پتروشیمی دارد. بازرسی بر مبنای ریسک در مفهوم مدیریت یکپارچه به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود ایمنی صنعتی، بازدهی و رقابت پذیری بکار میرود.

مراحل اجرای RBIبه شرح زیر میباشد:
 • تهیه خط­ مشی RBI در شرکت مربوطه (Preparations Companies RBI Policy)
 • تهیه، جمع ­آوری و ثبت اطلاعات تجهیزات (Creation of Asset Register)
 • طراحی مدارهای خوردگی (Corrosion Loop Design)
 • ارزیابی پیامد وقوع خرابی­ها (Consequence of Failure Assessment)
 • ارزیابی احتمال وقوع خرابی­ها (Probability of Failure Assessment)
 • ارزیابی ریسک و تعیین درجه بحرانی دستگاه­ها
 • برنامه ­ریزی بازرسی فنی

پس از تعیین میزان ریسک هر کدام از تجهیزات برنامه بازرسی که شامل فواصل بازرسی، محدوده بازرسی و روش بازرسی می­باشد تعیین می­گردد. عموماً فواصل بازرسی بر اساس میزان ریسک، محدوده بازرسی بر اساس پیامد وقوع خرابی و روش بازرسی (تکنیک­های NDT مورد استفاده جهت شناسائی عیوب) بر اساس احتمال وقوع خرابی تعیین می­گردد.

تفاوت danger و hazard و risk در زبان انگلیسی

تفاوت danger و hazard و risk

در این مطلب کاربرد و تفاوت danger و hazard و risk رو همراه با مثال بررسی میکنیم. این کلمات معنای بسیار مشابهی داشته و انتخاب صحیح بین اونها اکثر زبان آموزهای انگلیسی رو به شک میندازه.

تفاوت danger و hazard و risk چیه؟

برای یادگیری دقیق تفاوت این سه کلمه، ابتدا مفهوم و کاربرد هر کدوم ریسک (Risk) چیست؟ رو بصورت جداگانه مرور میکنیم.

معنی و کاربرد danger

کلمه danger یک اسم (noun) به معنای “خطر” بوده که به احتمال آسیب، مرگ یا یک اتفاق ناخوشایند اشاره داره. به مثال های زیر توجه کنین:

Firefighters face danger every day.

آتش نشان ها هر روز با خطر مواجه میشن.

I didn’t know the dangers of rock-climbing.

من خطرات صخره نوردی رو نمیدونستم.

My father drove so fast that I really felt my life was in danger .

پدرم انقدر سریع رانندگی کرد که واقعاً احساس کردم جونم در خطر هست.

معنی و کاربرد hazard

لغت hazard ریسک (Risk) چیست؟ در نقش اسم (noun) بطور کلی “خطر” ترجمه میشه، ولی معنی و کاربرد اون با danger متفاوت هست. در واقع hazard به یک منبع احتمالی آسیب یا خطر اشاره داره. یا به زبان ساده تر چیزی که خطرناک هست و ممکنه باعث آسیب بشه. به مثال های زیر دقت کنین:

The traffic entrance was a hazard to pedestrians.

ورودی ترافیک برای عابران پیاده یک منشاء خطر آفرین بود.

Stairs are a hazard for young children.

پله ها برای کودکان کم سن و سال یک منبع احتمالی خطر محسوب میشن.

These chemicals are a serious fire hazard .

این مواد شیمیایی یک منشاء جدی آتش سوزی هستن.

در صورتیکه کلمه hazard در نقش فعل (verb) بکار برده بشه به معنای “به خطر انداختن” یا “در معرض خطر قرار دادن” ترجمه میشه. به بیان دیگه این فعل به ریسک کردن برای انجام کاری که ممکنه به شخص یا چیز دیگه ای آسیب برسونه اشاره داره. مثال زیر رو مشاهده کنین:

The policy hazarded the islands and put the lives of the inhabitants at risk.

این سیاست جزایر رو در معرض خطر قرار داد و زندگی ساکنان رو به خطر انداخت.

معنی و کاربرد risk

واژه risk در نقش اسم (noun) به معنای “احتمال وقوع اتفاق بد یا خطرناک” بوده و معمولاً در زبان فارسی همون “ریسک” استفاده میشه. به عنوان مثال:

It’s always a risk starting up a new business.

راه اندازی یک کسب و کار جدید همیشه یک ریسک هست.

Trying new things can be a gamble, but it’s worth the risk .

امتحان کردن چیزهای جدید ممکنه یک قمار باشه، اما ارزش ریسکش رو داره.

We want clean rivers and lakes, where you can swim without risk to your health.

ما رودخانه ها و دریاچه هایی تمیز نیاز داریم، جایی که بتونیم بدون خطر / ریسک برای سلامتیمون شنا کنیم.

کلمه risk در نقش فعل (verb) یعنی “ریسک کردن” یا “انجام دادن کاری با وجود اینکه احتمال نتیجه بد وجود داره”. در مثال های زیر از این کلمه به عنوان فعل استفاده میکنیم:

He risked his life helping another man escape the fire.

او جون خودش رو به خطر انداخت (ریسک کرد) و به مرد دیگه ای کمک کرد تا از آتش فرار کنه.

We risk losing the house if we don’t pay off the loan on time.

اگر وام رو به موقع پرداخت نکنیم ممکنه (ریسک میکنیم) خونه رو از دست بدیم.

امیدواریم در این مطلب کاربرد صحیح، مفهوم و تفاوت danger و hazard و risk رو بخوبی متوجه شده باشین. در صورتیکه هنوز سوالی درباره این کلمات دارین در بخش نظرات این صفحه به اشتراک بگذارین تا پاسخگوی شما باشیم.

شاخص Reserve risk چیست؟

شاخص Reserve Risk (ریسک ذخیره) برای مشاهده این نمودار کلیک کنید. شاخصی است که توسط Hans Hauge پایه‌گذاری شده است که هدف آن نشان دادن اطمینان دارندگان بلندمدت رمزارز (هزینه فرصت هولدکردن) نسبت به قیمت لحظه‌ای آن (انگیزه برای فروش ) است. شواهد نشان می‌دهد که به طور کلی، دارندگان بلندمدت دانش بیشتری در مورد چرخه های بازار و شناسایی زمان‌های خوب برای خرید و فروش رمزارز دارند. با توجه به اینکه آن‌ها در این فضا در مقایسه با شرکت‌کنندگان جدیدتری که تازه وارد کریپتو می‌شوند قرار می‌گیرند، این اتفاق تعجب‌آور نیست.

نمای کلی شاخص Reserve Risk

اصول کلی شاخص Reserve Risk بر مبنای زیر است:
•روزهایی که رمرارز در کیف پول دست نخوره باقی می‌ماند (coin days) ابزار خوبی برای اندازه‌گیری اعتقاد هولدرها (HODLers) است.
•با افزایش قیمت، انگیزه فروش نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، ما معمولاً شاهد هستیم که هولدرها (HODLers) سکه‌های خود را با پیشرفت روند صعودی بازار خرج می‌کنند.
•Reserve Risk زمانی زیاد است که اعتقاد هولدر‌ها کم است.
•ریسک ذخیره بالا ممکن است نشان دهنده بالا رفتن بیش از حد قیمت باشد و این فرآیند اغلب یک رویداد کوتاه مدت و سریع است. بنابراین حرکت صعودی ثابت Reserve Risk، اواسط تا اواخر اغلب بازارهای صعودی را در بر می‌گیرد و پس از مدت نه چندان زیادی، معکوس می شود.

استراتژی استفاده از Reserve Risk

زمانی که اطمینان بالا و قیمت پایین است، Reserve Risk جذابی برای سرمایه گذاری در آن زمان (منطقه سبز) وجود دارد. وقتی اطمینان کم و قیمت بالا است، Reserve Risk جذاب نیست (منطقه قرمز). سرمایه‌گذاری در دوره‌هایی که ریسک ذخیره در منطقه سبز قرار دارد، در طول زمان بازدهی بزرگی ایجاد کرده است.

استراتژی استفاده از Reserve Risk

استراتژی استفاده از Reserve Risk

محاسبه Reserve Risk

محاسبه شاخص ریسک ذخیره سه مرحله دارد که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

مرحله ۱: محاسبه cdd

محاسبه ارزش روزهای سکه نابود شده (VOCDD) < Σ قیمت * CDD >نحوه محاسبه CDD را قبلا در مقاله‌ای به طور مفصل مورد بحث قرار داده‌ایم.

مرحله ۲: محاسبه بانک HODL

هر روزی که یک سکه نگهداری می‌شود، مالک آن سکه، توانایی مبادله آن به ارزش نقدی را به تعویق می اندازد. این نشان‌دهنده اعتقاد او به نگه‌داری دارایی‌اش است و می‌توان آن را مجموع «هزینه فرصت خرج نشده» در نظر گرفت. این اصل اساسی معیار HODL Bank است که نشان دهنده هزینه فرصت انباشته مصرف نشده بازار است. بانک HODL به عنوان مجموع تجمعی مادام العمر تفاوت روزانه بین قیمت و میانگین VOCDD محاسبه می شود.

مرحله ۳: محاسبه Reserve Risk

پس ریسک ذخیره با در نظر گرفتن نسبت بین قیمت فعلی (انگیزه برای فروش) و بانک HODL (هزینه فرصت خرج نشده تجمعی) محاسبه می‌شود.

چه چیزی Reserve Risk را کاهش می‌دهد؟

•کاهش قیمت قبل از هر چیز تأثیری کوچک و ریسک (Risk) چیست؟ رو به پایین بر ریسک ذخیره دارد . بنابراین، بازارهای نزولی معیار ریسک ذخیره را کاهش خواهند داد. مناطق قرمز در نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت در کجا تأثیر نزولی غالب بر ریسک ذخیره دارد.
•بانک HODL بالا ، ریسک ذخیره را کاهش می‌دهد . این نشان می‌دهد که برای ایجاد انگیزه کافی در هولدرها جهت فروش دارایی‌هاشان به قیمت های بالاتری دارند.
•هنگامی که دارایی برای مدت طولانی نگهداری می‌شود، هزینه فرصت جمعی مصرف نشده شروع به افزایش می‌کند زیرا Coin days کمتری از بین می‌روند. این میزان بانک HODL را افزایش می‌دهد و در نتیجه اطمینان ضمنی بالاتری ایجاد می‌کند. این امر بر ریسک ذخیره تأثیر نزولی خواهد داشت.
•مناطق زرد در نمودار زیر نشان می‌دهد که قیمت اثر فرعی بر کاهش ریسک ذخیره را داشته و HODL Bank تأثیر غالب بر کاهش آن را دارد.
•این نوع رفتار بازار در اواخر بازارهای نزولی تا اوایل بازارهای صعودی رایج است زیرا سرمایه گذاران حرفه‌ای سکه های نسبتاً ارزان را جمع می‌کنند.

کاهش ریسک ذخیره در محدوده‌های مشخص شده

کاهش ریسک ذخیره در محدوده‌های مشخص شده

چه چیزی ریسک ذخیره را افزایش می‌دهد؟

•افزایش قیمت، تاثیر موثری بر رشد ریسک ذخیره خواهد داشت. بنابراین، در بازارهای صعودی با افزایش ریسک ذخیره مواجه می‌شویم.
•بانک HODL پایین یا کاهشی، ریسک ذخیره را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد که نتیجه آن عبارت کوچک‌تر در مخرج است که معمولاً در کنار قیمت‌های بالاتر رخ می‌دهد. این یعنی که قیمت‌ها برای هولدرها به قدری جذاب شده است که فرصت را برای تحقق سودشان مناسب می‌بینند.
•می‌توان انتظار داشت که با کاهش بانک HODL ریسک ذخیره تأثیر صعودی داشته باشد. زیرا سکه‌های بیشتری به بازار سراریز می‌شود و طول عمر سکه‌های انباشته شده را از بین می‌برند، این امر مجموع CDD را در قیمت های بالاتر افزایش می‌دهد، میانه VOCDD را افزایش می دهد و در نتیجه بانک HODL را کاهش می‌دهد. با توجه به اینکه این رفتار معمولاً در قیمت‌های بالا رخ می‌دهد، هم CDD و هم ورودی‌های قیمت به VOCDD تأثیر ترکیبی بر افزایش ریسک ذخیره خواهند داشت.
برخلاف تغییرات نزولی در ریسک ذخیره که می‌تواند رویدادهای طولانی، آهسته و طولانی باشد، تأثیر قیمت بر مسیر صعودی ریسک ذخیره می تواند به دلایل زیر ماهیت نمایی و سریع داشته باشد:
•افزایش قیمت‌های بیشتر، منجر به افزایش مستقیم ریسک ذخیره می‌شود.
•قیمت‌های بالاتر باعث ایجاد فروشندگان بیشتر می شود زیرا هر HODLer قیمتی دارد که با رسیدن به آن قیمت، انگیزه‌ کافی را برای فروش به دست می‌آورد.
•قیمت‌های بالاتر، میانگین VOCDD را افزایش می‌دهد زیرا ارزش دلاری هر روز سکه‌ای که از بین می‌رود با چند برابر قیمت بالاتر ترکیب می‌شود.
•فروش سکه های قدیمی CDD را افزایش می‌دهد زیرا سکه هایی که توسط دارندگان طولانی مدت با طول عمر انباشته طولانی نگهداری می شوند دوباره به بازار سراریز می‌شود.
این نوع رفتار در اواسط تا اواخر بازارهای صعودی متداول است. در مناطق سبز نشان داده شده در نمودار زیر، سرمایه گذاران سکه های گران قیمت خود را واگذار کرده و می‌فروشند.

نمونه‌های افزایش ریسک ذخیره در سابقه بیت‌کوین

نمونه‌های افزایش ریسک ذخیره در سابقه بیت‌کوین

نمودار Reserve Risk را از کجا پیدا کنم؟

برای مشاهده اندیکاتور Reserve Risk می توانید با کلیک کردن بر نام آن مستقیما به صفحه نمودار مراجعه نمایید.اگر اکانت خود را ارتقا داده باشید، تغییر روندهای این نمودار را، از طریق پیامک و صفحه تحلیل‌های VIP به شما اطلاع خواهیم داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.