استراتژی متنوع سازی سبد


صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟

صندوق سرمایه گذاری مشترک نهادی مالی است. از تجمیع پول سرمایه گذاران خرد به منظور سرمایه گذاری در انواع سهام در بازار بورس و فرابورس، حق تقدم خرید سهام، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دیگر ، گواهی سپرده بانکی و کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، صکوک و سایر اوراق بهادار استفاده می کند.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک درجهت کسب بازده برای سرمایه گذاران صندوق توسط مدیران سرمایه گذاری خبره اداره می شود.
استراتژی تشکیل سبد سرمایه گذاری هر صندوق بر اساس آنچه در اساسنامه و امیدنامه تاسیس صندوق آمده است انتخاب می شود. اساسنامه و امید نامه از سایت صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل دریافت است.

انواع صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سرمایه گذاران خرد امکان دسترسی به خدمات حرفه ای مدیریت سبد، سهام و اوراق را می دهند. بنابراین هر سرمایه گذار به نسبت آورده خود در ضرر و یا سود صندوق سهیم می شود.

صندوق های سرمایه گذاری در تعداد زیادی از اوراق و سهام سرمایه گذاری میکنند. عملکرد صندوق معمولا بر اساس ارزش بازار صندوق که از تجمیع عملکرد سرمایه گذاری های صندوق محاسبه می شود دنبال می شود.
زمانی که شما یک واحد یا سهم از صندوق سرمایه گذاری را خریداری میکنید، شما در حقیقت عملکرد و یا به عبارتی بخشی از ارزش سبد صندوق را خریداری میکنید.

به همین خاطر قیمت هر واحد صندوق سرمایه گذاری به خالص ارزش دارایی یا NAV و گاها خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری یا NAVPS است شناخته می شود.

خالص ارزش دارایی های صندوق حاصل تقسیم کل ارزش روز سبد سهام صندوق منهای بدهی های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران است.

برخلاف اینکه شما سهام یک شرکت را خریداری میکنید و به نسبت حق رای در زمان مجامع را دارید، خرید واحد های صندوق هیچ حق رایی برای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند.
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری هر زمانی میتوانند بر اساس خالص ارزش دارایی های صندوق صادر یا ابطال شوند. بر خلاف قیمت سهام که در طول روز نوسان دارند، عمدتا صندوق ها در ساعات معاملاتی نوسان قیمتی زیادی ندارند و در پایان روز معاملاتی تسویه می شوند.

دسته بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

1. صندوق سرمایه گذاری در سهام

همانطور که از اسم این دسته از صندوق های مشخص است، این صندوق های عمدتا در سهام سرمایه گذاری می کنند.

صندوق ها بر اساس سرمایه گذاری که در شرکت های مختلف شامل شرکت های با ارزش بازار بزرگ، متوسط و کوچک انجام می دهند میتوانند دسته بندی شوند.

همچنین ممکن است بر اساس رویکرد سرمایه گذاری خودشان بر اساس چشم انداز رشد شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری می کنند در دسته رشد تهاجمی (Aggressive Growth)، درآمد محور (Income Oriented)، ارزشی(Value) و … طبقه بندی شوند.

صندوق سرمایه گذاری در سهام

2. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

• این دسته از صندوق ها کمترین ریسک را برای سرمایه گذاران دارند. زیرا عمدتا تا 90 درصد منابع و دارایی های صندوق در قالب سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت سرمایه گذاری می شود.
• اکثر این صندوق ها سود را به صورت ماهانه و گاها سه ماهه برای سرمایه گذاران واریز می کنند. همچنین یکی از مزیت های این صندوق ها این است که چنانچه سرمایه گذار به پول خود قبل از موعد پرداخت سود نیاز داشته باشید این کار امکان پذیر است و میتواند نسبت به ابطلال واحد های صندوق خود اقدام کند.

3. صندوق سرمایه گذاری مختلط

این صندوق ها معمولا حدود 40 تا 60 درصد دارایی های خود را در بازار سهام و بقیه دارایی هایشان را در اوراق بهادار با ریسک کمتر همچون سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، اوراق خرانه اسلامی و … سرمایه گذاری می کنند. پس این صندوق ها حد واسط بین صندوق های سهامی و درآمد ثابت هستند.

بنابراین عمدتا برای استراتژی متنوع سازی سبد سرمایه گذاران با ریسک پذیری متوسط مناسب می باشد.

4. صندوق سرمایه گذاری شاخصی

یکی از صندوق هایی که در سال های اخیر در بین سرمایه گذاران در جهان مورد توجه قرار گرفته است، صندوق های شاخصی هستند.

استراتژی سرمایه گذاری این صندوق ها :

مدیر صندوق، ترکیبی از سهامی را انتخاب میکند که بازدهی این سهام مشابه بازدهی یکی از انواع شاخص بورس مانند شاخص کل بورس در بازار می شود.

بنابراین صندوقی که شاخص کل بورس را به عنوان شاخص انتخاب می کند ترکیب دارایی عمدتا 80 درصد در سهام شاخص ساز که عمدتا شرکت های بزرگ بورس هستند و 20 درصد هم در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند.
با توجه به اینکه انتظار سرمایه گذاران این است که با سرمایه گذاری در این صندوق های بازدهی مشابه با انواع شاخص مثل شاخص کل را داشته باشند، بنابراین هزینه های مدیریت صندوق و بازارگردانی به نسبت سایر صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمتر است.

5. صندوق قابل معامله (ETF)

این دسته از صندوق ها می توانند استراتژی سرمایه گذاری مشابه سایر صندوق های داشته باشند.

در سهام، مختلط یا درآمد ثابت باشند. اما در حقیقت این مزیت را به سرمایه گذار میدهند که همانند سهام قابلیت معامله روزانه در بازار را دارند.

سرمایه گذار در هر زمانی میتواند از طریق سامانه های معاملات آنلاین اقدام به خرید یا فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری کند.

مزایای صندوق سرمایه گذاری مشترک

1. متنوع سازی

متنوع سازی عبارت از انتخاب ترکیبی از دارایی های سرمایه ای به گونه ای که ریسک سبد دارایی ها کاهش پیدا کند. مهمترین مزیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک استفاده از متنوع سازی در سبد دارایی ها است.

البته مدیران سرمایه گذاری خبره به گونه ای متنوع سازی را انجام می دهند که تناسب خوبی بین بازدهی و ریسک برقرار شود.
بنابراین سرمایه گذار به جای اینکه خود ترکیبی از دارایی ها را به منظور متنوع سازی خریداری کند که مدیریت پیچیده ای دارد، با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک از این مزیت استفاده می کند.

2. صرفه جویی ناشی از مقیاس

تجمیع سرمایه های خرد در صندوق مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی دارد.

مثلا هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش بهینه سبدی از اوراق بهادار بین تمام سرمایه گذاران تقسیم می شود. در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.
صندوق از جانب سرمایه گذاران خرد، کلیه حقوق اجرایی مربوطه به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد. در نتیجه مجددا سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.

3. شفافیت

صندوق های سرمایه گذاری مشترک توسط نهادهایی همچون سازمان بورس مورد بررسی و تایید قرار میگیرند. حتی موظفند صورت های مالی خود را به صورت دوره ای در سایت خود منتشر کنند. بنابراین سرمایه گذاران می توانند مطمئن باشند که این صندوق ها دارای شفافیت در عملکردشان هستند.

معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک

1.بازدهی متغیر

همانند بسیاری از سایر سرمایه گذاری ها، عمدتا انواع صندوق های سرمایه گذاری بازدهی تضمین شده ای ندارند. و به شرایط بازار بورس و یا دارایی های که صندوق در آن سرمایه گذاری کرده است دارد. بنابراین حتی ممکن است سرمایه گذار بازدهی منفی کسب کند.

2. نقد بودن دارایی

از آنجایی که روزانه بسیاری از سرمایه گذاران در خواست ابطال واحد های صندوق خود را می دهند و در مقابل بسیاری از سرمایه گذاران درخواست صدور واحد صندوق را دارند، بنابراین مدیریت صندوق باید همیشه بخش عمده ای از دارایی های خود را در قالب پول نقد در حساب داشته باشد تا بتوانند پاسخگوی این درخواست ها باشد.

در صورت عدم توازن بین این دو گروه و در شرایطی که دارایی های سرمایه گذاری شده نقدشوندگی مناسبی ندارند، نقدشوندگی صندوق با مشکل مواجه نشود.

بنابراین به نسبت سرمایه گذار شخصی ممکن است بخش بیشتری از پول خود را در قالب وجه نقد نگهداری کرده باشند.

شما میتوانید با مراجعه به استراتژی متنوع سازی سبد قسمت صندوق های سرمایه گذاری در سایت سهمیو به بررسی و آنالیز انواع صندوق های سرمایه گذاری و بازدهی آنها بپردازید. و نسبت به انتخاب بهترین صندوق به منظور سرمایه گذاری اقدام کنید.

۱۱ راز و اصول سرمایه گذاران موفق

سرمایه گذاران موفق

اسرار سرمایه گذاران موفق چیست؟ در این مقاله قصد داریم ۱۱ عادت افراد موفق که به مدیریت استراتژیک دارایی‌ها و کسب بازده‌های عالی منجر می‌شود، بپردازیم. این نکات به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا سرمایه خود را به روشی بهتر و کارآمدتر مدیریت کنند.


۱- ایجاد یک تعهد الزام‌آور

سرمایه گذاران برای ایجاد تعهدی الزام‌آور، می‌توانند از سه روش استفاده کند:

به کارگیری روش “تخصیص دارایی استراتژیک ” که به معنای طراحی مجدد ترکیب سبد دارایی‌ها به منظور تطبیق با تغییرات بازار است.
رعایت “تنوع ” در سبد سرمایه گذاری که درواقع قاعده مشترکی است که هر سرمایه گذار باید از آن پیروی کند و به اصطلاح می‌گویند “همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نده “سرمایه گذاری به طور منظم انجام شود

به کارگیری استراتژی همراه با تاکتیک

سرمایه گذار باید استراتژی را با تاکتیک همراه کند یعنی بر استراتژی سرمایه گذاری نماید سرمایه گذاران باید براساس استراتژی خود و بسته به درجه ریسک‌پذیریشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند در سهام سرمایه گذاری کنند یا اوراق قرضه.

روش “تخصیص دارایی استراتژیک” می‌تواند به راحتی در سبدهای دارایی متعادل شده مورد استفاده قرار گیرد اگر همه‌چیز به طور فعال مدیریت شود، انجام اصلاحات تاکتیکی برای مدیران پرتفوی کار آسانی خواهد بود (بدون اینکه حتی سرمایه گذاران نگران چیزی شوند).

ایجاد تنوع

هیچ سرمایه گذاری نباید همه تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد قرار دهد با این وجود، تنها تعداد معدودی از آن‌ها از این قاعده پیروی می‌کنند. باید در نظر داشت که همیشه نمی‌توان بهترین ترکیب ممکن را برای پرتفوی انتخاب کرد اما با این حال نیز نباید تمام سرمایه گذاری خود را به یک سهام، دارایی یا اوراق قرضه اختصاص دهید.

سرمایه گذاری منظم

اگر قرار باشد پس‌انداز کنید شیوه کار کاملاً مشخص است اما اگر قصد دارید بیشتر از این به دست آورید باید ریسک کنید که این ریسک می‌تواند به شکل ریسک بازار، ریسک بازار سهام یا ریسک تورم باشد.

اگرچه هیچ تضمینی برای رسیدن به نتیجه دلخواه وجود ندارد، اما سه اثر وجود دارند که می‌توان آن‌ها را به صورت تاکتیکی باهم ترکیب کرد.

اثر متنوع سازی

سرمایه گذاری منظم به شما این امکان را می‌دهد تا سبد سرمایه گذاری سهام و اوراق قرضه خود را متنوع سازید.

استراتژی متنوع سازی سرمایه گذاری، کلید کسب بازده بالا از سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران موفق همیشه این روش را ترجیح می‌دهند.

اثر هزینه متوسط

زمانیکه در برنامه پس‌انداز بازنشستگی صحبت از پرداخت مقدار مبلغی معین به طور منظم به میان می‌آید، اساساً به این معناست که سهام با مبالغ مختلفی خریداری می‌شوند چراکه قیمت آن‌ها با تغییر روند بازار سرمایه دائماً در حال تغییرند.

اثر بهره مرکب

اگر می‌خواهید از مزایای اثر بهره مرکب از طریق سرمایه گذاری مجدد در توزیع بهره‌مند شوید، باید برای مدت‌زمان طولانی پس‌انداز کنید.

۲- بدانید “چه چیزی می‌خواهید ” و سپس “خودتان را به چالش بکشید”

عملکرد مغز ناشی از فرآیند بهبودی است که در طول زمان همیشه در حال رخ دادن است به همین دلیل است که مغز ما برخی اوقات الگوهای رفتاری خاصی را نشان می‌دهد که ازنظر منطق به راحتی قابل توضیح نیستند. برای شفافیت بیشتر این موضوع، اجازه دهید مثالی بزنیم:

شما به عنوان یک سرمایه گذار اغلب از یک چارچوب مشخص برای مشاهده جهان سرمایه گذاری استفاده می‌کنید شما هر آنچه را که می‌خواهید ببینید، می‌بینید و به جای اینکه به دنبال گزینه‌های بهتری برای نتایج بهتر باشید، دائماً زیان را زیر نظر دارید.

شما ترجیح می‌دهید جریان عمومی را دنبال کنید، به دنبال جمعیت حرکت کنید و یا بر احساسات خاصی تکیه کنید که به شما دائماً حس طمع و ترس ضرر را القا می‌کند. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، خود را آزمایش کنید.

ببینید از ابتدا ذهنتان دنبال این است که، اگر ضرر کنم چه؟ و یا اینکه شانس برنده شدنتان را بیشتر از ضرر کردن می‌بینید؟ اگرچه که میل به بیشتر خواستن ممکن است هم خوب باشد و هم بد، اما تنها حقیقتی که منعکس می‌کند، “ترجیحات ” شماست.

اگر ترجیح می‌دهید همه پس‌انداز خود را در یک حساب پس‌انداز بگذارید و صرفاً به دلیل ترس از دست دادن، فکر بازده بیشتر را از سرتان بیرون کرده‌اید، این طرز تفکر می‌تواند برای شما به عنوان یک سرمایه گذار بسیار خطرناک باشد.

اگر اسبتان مرد، از آن پیاده شوید

آیا با عقاید داکوتاهای هندی آشنا هستید؟ آن‌ها به اصطلاح می‌گویند: “اگر اسبتان مرد، از اسب پایده شو “. هنوز سرمایه گذاران زیادی در بازار وجود دارند که در زمان درست، باقیمت خوبی سهامشان را می‌خرند اما پس از افت بازار، حتی باگذشت سال‌ها هنوز امید دارند که قیمت سهمشان به همان سطح قبلی بازخواهد گشت و به آن امید همچنان سهامشان را نگه‌داشته‌اند.

با این حال، حتی اگر تصمیم به فروش سهام خود را نیز بگیرند و بخواهند آن را با سهامی جدید جایگزین کنند (که ممکن است بازده خوبی نیز داشته باشد)، بازهم درنهایت ترجیح می‌دهند تا بر عقیده خود پایبند بمانند و برای کسب سود از سهامشان آن را برای مدت‌زمان طولانی نگه‌دارند. همانطور که زمان درست سرمایه گذاری و خرید سهام مهم است، به همان اندازه زمان مناسب برای خروج از سهام نیز اهمیت دارد.

۳- قانون اساسی سرمایه گذاری

یک سرمایه گذار موفق به خوبی از این واقعیت آگاه است که اگر ریسک را نادیده بگیرد، نمی‌تواند از مزایای ریسک بهره‌مند شود زمانیکه صحبت از سرمایه گذاری است، این‌یکی از قوانین اساسی است. برای درک اهمیت سرمایه گذاری در دارایی‌های ریسکی، باید بازده بالایی که از این‌گونه سرمایه گذاری‌ها به دست می‌آیند را در نظر گرفت به همین ترتیب نیز سرمایه گذاری‌هایی که ریسک اندکی دارند، بازده آنچنانی به همراه ندارد. صرف ریسک و نحوه محاسبه آن:

تفاوت بازده دارایی از بازده بدون ریسک را، (صرف ریسک) می‌نامند. بازده بدون ریسک – بازده دارایی = صرف ریسک

۴- سرمایه گذاری کنید، نه سفته بازی

در مقوله سرمایه گذاری، الزاماً نیازی نیست تا برای مشخص کردن بهترین زمان ورود یا خروج به طور مداوم حرکات قیمت و بازار را دنبال کنید از طرفی هم نمی‌توان به پیش‌بینی افراد مختلف در خصوص زمان مناسب سرمایه گذاری اکتفا کرد. با این حال، اگر واقعاً قصد دارید سرمایه خود را برای مدت‌زمانی طولانی جمع‌آوری کنید، از حدس و گمانه‌زنی دست‌بردارید و شروع به سرمایه گذاری کنید.

حدس و گمان چیزی شبیه به شرط‌بندی بر روی حرکات قیمت اما به صورت کوتاه‌مدت است. اما سرمایه گذاری به این معناست که سرمایه خود را در کاری قرار دهید که می‌تواند در درازمدت برای شما سود به همراه داشته باشد.

اگر سهام اروپا را در نظر بگیرید، می‌بینید که در نمودار سرمایه گذاری‌های متنوعی انجام شده است. اگر این سرمایه گذاری‌ها به مدت ۲۵ سال به صورت متنوع انجام شود، به طور متوسط ۸٪ بازده سرمایه گذاری به همراه دارد. اما اگر بشینید و فقط منتظر قیمت‌های بهتر باشید و ۲۰ روز طلائی را از دست دهید، شما فقط ۲٪ سود یا کمتر به دست می‌آورید و با از دست دادن ۴۰ روز، میزان ضرر شما ۲٫۳% خواهد بود. بهتر است اجازه دهید، پولتان به جریان بیافتد. علاوه بر این از دست دادن روزهای طلایی ریسک بسیار بالایی دارد.

۵- “حفظ قدرت خرید ” به جای “تضمین ” آن

تصمیمات سرمایه گذاری شما باید به سمت “حفظ قدرت خرید” باشد، نه “تضمین آن “.واژه “تضمین” برای جهانی امن بکار می‌رود که در آن بازارش نوسان قیمت نداشته باشد.

در حالی که بازار سهام یکی از مکآن‌هایی است که سرمایه گذاران را با شرایط عدم اطمینان فراوانی رو به رو می‌کند در این شرایط، قابل‌درک است که سرمایه گذاران ترجیح دهند از نوسانات قیمت دوری کنند.

اما با این حال اگر آن‌ها دائم سرگرم حفظ شرایطی امن شوند، ریسک از دست دادن قدرت خریدشان و بازده ۰ درصدی پس‌اندازشان را نادیده خواهند گرفت و این بسیار ناخوشایند است.

شما نمی‌توانید اوراق قرضه دولتی را راه‌حلی برای همه نیازهایتان در نظر بگیرید. در بحث سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار، سرمایه گذاران باید به این واقعیت آگاه باشند که بازده آن‌ها کمتر از میزان سرمایه گذاریشان خواهد بود. درنتیجه اگر هدف حفظ سرمایه است، نباید تنها بر نبود نوسان قیمت تمرکز داشته باشید. “حفظ قدرت خرید” باید حداقل خواسته شما از سرمایه گذاریتان باشد.

مثالی خوب در این زمینه، نرخ تورم سال‌های اخیر ایران است که قدرت خرید افراد و ارزش پول ملی را بسیار کاهش داده است درنتیجه اگر شما برای خرید کالایی X میلیون تومانی پول خود را از چند سال پیش پس‌انداز کرده باشید و با توجه به نرخ تورم چاره‌ای برای حفظ قدرت خریدتان نیاندیشیده باشید، در شرایط فعلی با افزایش قیمت آن کالا و کاهش قدرت خریدتان دیگر نمی‌توانید خرید خود را انجام دهید.

۶- کاری که امروز می‌توان انجام داد را به فردا موکول نکنید

در همین حال که شما منتظر روزهای آینده برای سرمایه گذاری هستید، خود را از سودهای بسیاری که امروز در بازار وجود دارند محروم می‌کنید. برای برنامه پس‌انداز بلندمدت، دیدگاه متفاوتی نسبت به اثر بهره مرکب وجود دارد. اجازه دهید با مثالی این موضوع را توضیح دهیم:

یک سرمایه گذار قصد دارد برای دوران بازنشستگی خود تقریباً ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان پس‌انداز داشته باشد. اگر تصمیم بگیرد که تا ۳۶ سال آینده این میزان سرمایه را جمع‌آوری کند، باید حداقل در ماه حدوداً ۵۰،۰۰۰ تومان با متوسط بازده ۷٫۵۰% را کنار بگذارد. اما اگر این سرمایه گذار افق زمانی ۱۲ ساله را برای رسیدن به هدف خود در نظر داشته باشد، باید هرماه تقریباً ۴۰۰،۰۰۰ تومان پس‌انداز کند. انتظار برای فردا با فرض اینکه بازار هم طبق برنامه‌ریزی‌های شما پیش برود، تنها اتلاف وقت و منابع است.

۷ – سرمایه گذاری غیرفعال

یکی دیگر از عادت‌های سرمایه گذاران موفق این است که ترجیح می‌دهند به دنبال استراتژی سرمایه گذاری‌های منفعل بروند. تمرکز سرمایه گذاری منفعل بر کسب “بازده در بلندمدت ” است. این نوع از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند میزان سرمایه گذاری خود را به میزان حداقل نگه‌دارند و بازده بالایی را در درازمدت کسب کنند. در مدیریت منفعل، هیچ سرمایه گذاری نمی‌خواهد پولی بابت هزینه‌های اضافی یا هرگونه هزینه جانبی پرداخت کند. سرمایه گذاری‌های منفعل، هیچ هزینه پنهانی ندارند. سرمایه گذاران زیرک می‌دانند که تکیه‌بر ارزش طلا می‌تواند دشوار باشد؛ اما سرمایه گذاری منفعل هیچ کاری با بالا یا پایین آمدن قیمت طلا ندارد. در این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران مجبور نیستند وقت خود را برای ارزیابی گزارش‌های شرکت تلف کنند. درعوض آن‌ها می‌توانند برگرفتن تصمیمات سرمایه گذاری بهتر متمرکز شوند. علاوه بر این، سرمایه گذاری منفعل تماماً به معنای شفافیت است. این سرمایه گذاران از میزان وجوهی که در اختیاردارند، کاملاً آگاهی دارند و این قابلیت پیش‌بینی را به همراه می‌آورد. ماهیت قابل پیش‌بینی بودن سرمایه گذاری‌های منفعل، باعث می‌شود تا گرفتن تصمیم برای استراتژی متنوع سازی سبد سرمایه گذاران آسان‌تر شود.

۸- در نظر گرفتن هزینه‌ها

اگر می‌خواهید یک سرمایه گذار موفق باشید، باید از عادات سرمایه گذاران موفق نیز پیروی کنید و هزینه‌ها را زیر نظر داشته باشید. برای مثال اگر تصمیم دارید سهام و یا اوراق‌ دولتی خاصی را بخرید، قبل از اینکه تصمیم نهایی خود را بگیرید، هزینه‌های آن را بررسی کنید. بسیاری از سرمایه گذاران بی‌تجربه فکر می‌کنند که بررسی هزینه‌ها، تلف کردن زمان است و باعث به تاخیر افتادن تصمیم‌گیری می‌شود (که گاهی نیز این اتفاق می‌افتد). اما در بسیاری از اوقات، این می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. بازار سهام همیشه در حال نوسان است و درنتیجه هزینه‌ها ممکن است در فواصل زمانی مختلف افزایش و یا کاهش یابند. در استراتژی متنوع سازی سبد نظر داشتن هزینه سهام، ممکن است به شما در پس‌انداز و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند و این در درازمدت می‌تواند بازده بالایی را برایتان به همراه داشته باشد.

۹- ابتدا تصمیم سرمایه گذاری خود را بررسی و در رابطه با آن تحقیق کنید و سپس به آن پایبند بمانید

سرمایه گذاری و ریسک کردن، یکی از رایج‌ترین کارهایی است که سرمایه گذاران موفق دائم در حال انجام آن هستند. اما هیچ‌وقت “کورکورانه” ریسک نمی‌کنند. یک سرمایه گذار موفق ترجیح می‌دهد قبل از آنکه برای سرمایه گذاری آماده شود، تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهد. سرمایه گذاری، به خودی خودکار بسیار دشواری است و شما نیز انتظار دارید در طولانی‌مدت از مزایای آن بهره‌مند شوید. اما اگر به بازده مورد انتظار خود نرسید، می‌تواند بسیار ناامیدکننده باشد. به همین علت باید قبل از هرگونه اقدامی، تحقیقات بسیاری انجام دهید. اگر در سهام یک شرکت سرمایه گذاری می‌کنید، ابتدا گزارش عملکرد آن را ارزیابی کنید. بررسی کنید که این شرکت چه فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است. قبل از امضای هرگونه قرارداد سرمایه گذاری، استراتژی متنوع سازی سبد اطمینان حاصل کنید که همه شرایط و قوانین را مطالعه کرده‌اید و هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد که در زمان شروع کسب بازده از سرمایه گذاری‌تان، به ناگهان ظاهر شوند. پس از آنکه تصمیم خود را گرفتید، کار بعدی که باید انجام دهید این است که “به تصمیم خود پایبند بمانید”. اگر شما فرد دودلی هستید و توانایی پایبند ماندن به تصمیمات خود ندارید، تحقیقات شما هیچ ارزشی پیدا نخواهند کرد. سرمایه گذاری، تماماً به معنای مهارت‌ تصمیم‌گیری در خصوص یک شرکت است و به همین دلیل شما باید به تصمیمات خود پایبند بمانید.

۱۰- افراد مناسبی را دور خود جمع کنید

یک رهبر کامل کسی است که بهترین تیم را دارد و می‌داند چگونه آن را مدیریت کند. بسیاری از سرمایه گذاران جدید اهمیت سرمایه گذاری بر روی یک تیم خوب را درک نمی‌کنند. در حالی که، یک سرمایه گذار موفق می‌داند داشتن یک تیم درست چقدر مهم است. برای توضیح بهتر این مفهوم، اجازه دهید با یک مثال پیش برویم: فرض کنید شما وظیفه نقاشی یک آپارتمان در ۳۰ روز را بر عهده دارید استراتژی متنوع سازی سبد و می‌دانید انجام این کار بسیار دشوار است. با این حال، اگر ۱۰ نفر را پیدا کنید که متخصص این کار هستند و پشتکار لازم رادارند، می‌توانید این کار را با تلاش‌ بسیار اعضای تیم، به ثمر برسانید. از طرف دیگر، اگر از شما خواسته شود تا نقاشی همین آپارتمان را با تیمی ۲۰ نفره انجام دهید که این افراد نه متخصص این کارند و نه به اندازه کافی باتجربه، در این حالت حتی اگر شما این کار را در مدت‌زمان معین تکمیل کنید، هیچ ظرافتی در کارتان وجود نخواهد داشت. بنابراین، یک سرمایه گذار خوب همیشه ترجیح می‌دهد افرادی باتجربه و حرفه‌ای در تیم خود داشته باشد. حضور افراد متخصص در تیمتان، کلید اصلی پیش بردن فعالیت خود به دور از نگرانی‌های مداوم است. با داشتن تیمی حرفه‌ای دیگر شما می‌توانید تحقیقات، بررسی نرخ‌های بازار و ارزیابی گزارش‌ها را به صورت ماهانه انجام دهید، چراکه تیمتان همه‌ این وظایف را به نحو احسن انجام خواهد داد و دیگر نیازی نیست تا شما دائماً نگران نوسان قیمت‌ها باشید.

۱۱- بر رویکردها سرمایه گذاری کنید

یک سرمایه گذار موفق معتقد است که در زندگی، به جای نگاه به گذشته باید رو جلو حرکت کرد. آیا تا به حال دیده‌اید که اتومبیلی خلاف جهت حرکت کند و همچنان برنده مسابقه باشد؟ سرمایه گذاری، یعنی اینکه پیش‌بینی کنید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و کمتر بر روی آنچه درگذشته اتفاق افتاده است، تمرکز کنید. هیچ شکی نیست که تحقیقات در رابطه با عملکرد هر شرکت یا سهام به شما کمک می‌کند تا در خصوص سرمایه گذاری خود تصمیم بگیرید؛ اما با این حال، شما باید مطمئن شوید که تصمیماتتان فقط بر اساس داده‌های گذشته نیست. به مثال زیر توجه کنید:

۵۰ سال قبل پدربزرگ شما در یک شرکت که بازده بالایی داشته سرمایه گذاری می‌کند. در حال حاضر نیز شما میزان سرمایه‌ای کافی در اختیار دارید که به سرمایه گذاری مجدد فکر کنید و به دنبال گزینه‌های سرمایه گذاری و سایر راه‌حل‌های مدیریت سرمایه باشید. فقط به این دلیل که ۵۰ سال قبل پدربزرگ شما با سرمایه گذاری در آن شرکت سود خوبی به دست آورده به این معنی نیست که شما ثروت خود را مدیون این شرکت هستید و باید همیشه با آن بمانید.

تصمیم شما در خصوص این سرمایه گذاری باید براساس عملکرد فعلی شرکت باشد نه بر اساس احساسات یا وابستگی عاطفی شما به آن شرکت علاوه بر این، شما باید بیشتر بر روی بازده بلندمدت تمرکز کنید تا بر سودهای خوبی که ممکن است فقط در استراتژی متنوع سازی سبد کوتاه‌مدت اتفاق بیافتند (همانند آنچه درگذشته پدربزرگتان انجام داده بود)، چراکه ممکن است تاریخ مجدداً تکرار نشود.

استراتژی متنوع سازی سبد

تامین سرمایه امین به عنوان اولین نهاد بانکداری سرمایه گذاری در ایران، و مبتنی بر استراتژی تمرکز در حوزه های عملیاتی مشخص، مرکز راهکارهای سلامت را در سال 1396 راه اندازی نموده است.
ﻣﺮﮐﺰ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ به عنوان اولین مرکز تخصصی مالی متمرکز در حوزه سلامت، با ارایه خدمات نوین، دیدی عمیق تر و وسیع تر از حوزه سلامت را فراهم کرده است. این مرکز با بهره گیری از تیم حرفه ای و توانمندی های تخصصی سبد خدمات اختصاصی برای شرکت ها و سازمان های فعال در حوزه سلامت را در سه گروه خدمات تامین مالی، خدمات مشاوره مالی و خدمات مشاوره کسب وکاری/ مدیریتی ارائه خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر به کاتالوگ ما مراجعه کنید.

خدمات و راهکارها

Sample image

 • علوم زیستی و دارویی
 • تجهیزات پزشکی
 • خدمات بهداشت و درمان

خدمات تامین مالی

یکی از اصلی ترین مشکلات و چالش های شرکت های فعال در نظام سلامت ایران، تامین مالی است. در واقع به دلیل طولانی بودن دوره وصول مطالبات و قیمت گذاری دولتی، بیشتر شرکت های فعال در زیربخش های اصلی نظام سلامت مانند داروسازی و تجهیزات پزشکی با مشکل سرمایه در گردش و کمبود منابع مالی لازم برای پیشبرد طرح های توسعه ای خود مواجه هستند. مرکز راهکارهای سلامت تامین سرمایه امین از طریق ارائه راهکارهای اختصاصی و ترکیبی مبتنی بر بازار بدهی و سرمایه، امکان متنوع سازی ابزارهای تامین مالی را برای شرکت های حوزه سلامت فراهم آورده و جایگزین های مناسبی برای بازار پول پیشنهاد می دهد. تا امروز مرکز راهکارهای سلامت امین رکورددار ارائه خدمات مشاوره با بیشترین معاملات بازار سرمایه و بدهی چه براساس تعداد و چه ارزش در بازار ایران است. همچنین به عنوان یک مشاور، استراتژی متنوع سازی سبد متعهد پذیره‌‌نویسی و بازارگردانِ پیشرو در بازار، همکاری نزدیکی با مدیران حرفه‌ای به جهت تدوین استراتژی‌ها و انجام موفق فرایندهای تامین مالی دارد.

 • تامین مالی از بازار بدهی از طریق انتشار انواع مختلف اوراق صکوک
 • تامین مالی از طریق بازار سرمایه از طریق عرضه اولیه(IPO)، افزایش سرمایه و مدیریت سرمایه گذاری
 • تشکیل صندوق سرمایه گذاری جسورانه(VC)
 • تشکیل صندوق سرمایه گذاری خصوصی(PE)
 • جذب سرمایه گذار خصوصی(Private Placement)

خدمات مشاوره مالی

یکی از مزیت های مرکز راهکارهای سلامت امین ارائه ارائه خدمات مشاوره مالی متنوع و متناسب با نیاز شرکت های فعال در حوزه سلامت است. در واقع وجود تیم های متخصص و شناخت کافی از صنعت و توانمندی های متمایز مالی امین این امکان را فراهم آورده تا طیف وسیعی از خدمات مشاوره تخصصی در زمینه های مالی شرکتی و کسب و کار قابل ارائه باشند. این خدمات به شرح زیر می باشند:

 • خدمات ارزش‌گذاری
 • ادغام و تصاحب
 • دایوست و خروج
 • کاهش هزینه و اصلاح ساختار بهای تمام شده
 • اصلاح ساختار مالی
 • تدوین طرح توجیهی و طرح کسب و کار

خدمات مشاوره مدیریتی

بسیاری از مشکلات و چالش های مالی شرکت ها در واقع ریشه در انتخاب های مدیریتی اشتباه در کسب وکار و تعریف استراتژی شرکت دارد.به همین دلیل مرکز راهکارهای سلامت امین به این موضوع توجه نموده و توانمندی های لازم برای شناسایی و ارائه راهکارهای جامع عملیاتی جهت رفع مشکلات و چالش های مدیریتی، استراتژی متنوع سازی سبد کسب وکاری شرکت های فعال در حوزه سلامت را نیز توسعه داده است. خدمات قابل ارائه در این حوزه شامل موارد زیر است:

مدیریت دارایی چیست و چه مزایایی دارد؟

مدیریت دارایی چیست و چه مزایایی دارد؟

برای این که بتوان در بازارهای مالی موفق شد، افراد باید دانش و اطلاعات کافی داشته باشند. بررسی شرایط هر بازار و انتخاب بهترین زمان برای ورود به یک سرمایه‌گذاری یا خروج از آن، تعیین‌کننده سود کسب شده از سرمایه‌گذاری است. بنابراین همواره باید با چشم باز تصمیم‌گیری کرد. داشتن استراتژی‌های مالی نیز یکی دیگر از قدم‌های موفقیت در بازارهای مالی است. افراد یا خود باید استراتژی سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنند یا این از اشخاص حرفه‌ای در آن زمینه کمک بگیرند. مدیریت دارایی می‌تواند یک استراتژی باشد که به افراد برای کسب سود بیشتر کمک می ‌کند. در ادامه به توضیح مدیریت دارایی می‌پردازیم.

مدیریت دارایی چیست؟

مدیریت دارایی یا Asset Management در بازارهای مالی به معنی مدیریت همه یا بخشی از سرمایه افراد توسط افراد خبره و با دانش بالا یا شرکت‌های مالی است. افراد خبره یا شرکت‌های مالی، سرمایه دیگران را مدیریت کرده و براساس بررسی‌ها و تحلیل‌های خود بهترین روش برای سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه و افزایش آن را در پیش می‌گیرند. همان طور که هر کسی می‌تواند به طور مستقیم در بازارهای مختلف مانند زمین و املاک، طلا و ارز، بورس و سهام و . فعالیت کرده و سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند روشی ساده‌تر و کم‌ریسک‌تر را انتخاب کرده و سرمایه خود استراتژی متنوع سازی سبد را به دست کسانی بسپارد که سال‌ها است تجربه فعالیت و سرمایه‌گذاری در همه بازارهای مالی را داشته، بنابراین بهترین انتخاب را نیز می‌توانند داشته باشند. به این افراد که دانش مالی بالا و تجریبات فراوان دارند، مدیران مالی می‌گویند. مدیران مالی با در نظر گرفتن همه مزایا و خطرات سرمایه‌گذاری، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرده و همواره تلاش ‌می‌کنند تا سرمایه در اختیار خود را افزایش دهند. از آن جایی که درآمد مدیران مالی در گرو سود مشتریان خود است، آن‌ها بهترین عملکرد خود را نشان خواهند داد و هیچگونه تضاد منافعی با مشتریان خود ندارند.

هدف از مدیریت دارایی چیست؟

هدف از مدیریت دارایی در وهله اول را می‌توان حفظ سرمایه و در مرحله بعد افزایش آن دانست. همان طور که توضیح دادیم، منافع مدیران دارایی با منافع مشتریان خود در یک راستا است که این موضوع سبب می‌شود آن‌ها همواره برای حفظ و افزایش ثروت مشتریان خود تلاش کنند و به دنبال سود بیشتر برای مشتریان که متعاقب آن، سود برای خودشان نیز به ارمغان می‌آورد، باشند. مدیران دارایی با متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری افراد، ریسک سرمایه‌گذاری را کم کرده و بازدهی سبد را بالا می‌برند. آن‌ها همواره فرصت‌های سرمایه‌گذاری را حتی زودتر از دیگران شناسایی کرده و انتخاب می‌کنند. آنچه که در سرمایه‌گذاری و کسب سود مهم است، انتخاب بهترین زمان برای ورود یا خروج است. مدیران دارایی با وجود دانش و تجربه بالا و دسترسی به منابع اطلاعاتی بیشتر می‌توانند این زمان‌ها vh به درستی شناسایی کنند.

مدیریت دارایی چه مزایایی دارد؟

همان طور که متوجه شدید مدیریت دارایی مزایای فراوانی دارد. از جlله:

 • استفاده از دانش و تجربه افراد حرفه‌ای و خبره
 • مدیریت و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
 • مدیریت و متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری
 • حفظ ثروت و افزایش بازدهی سبد سرمایه‌گذاری
 • مدیریت زمان

مواردی که در بالا ذکر شد چندی از مزایای مدیریت دارایی است که استفاده آن برای افراد به همراه خواهد داشت.

خدمات مدیریت دارایی شامل چه مواردی می‌شود؟

مدیران دارایی و شرکت‌های مدیریت دارایی خدمات متنوعی را ارائه می‌دهند. دو خدمت بسیار مهمی که در بخش مدیریت دارایی می‌توان از آن نام برد، سبدگردانی و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. هر دوی این خدمات جزو روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که افراد سرمایه خود را برای مدیریت به دیگران می‌سپارند. شرکت‌های ارائه دهنده مدیریت دارایی از طریق سبدگردانی و یا از طریق ارائه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مدیریت ثروت دیگران می‌پردازند. در مقالات « سبدگردانی چیست؟ » و « صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک چیست؟ » می‌توانید به طور کامل در خصوص این نوع خدمات اطلاعات کسب کنید.

برای استفاده از خدمات مدیریت دارایی باید چه کرد؟

برای استفاده از خدمات مدیریت دارایی باید به شرکت‌های مدیریت دارایی مراجعه کرد. این شرکت‌ها مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار کشور داشته و تحت نظارت نهادهای مرتبط کار می ‌کنند. بنابراین نباید به هر فردی که خود را مدیر دارایی معرفی می‌کند، اعتماد کرد و باید از منابع معتبر مانند سایت سازمان بورس این اطلاعات را کسب کرد. برای مثال برای آشنایی با شرکت‌های سبدگردان می‌توان به سایت نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کرد. پس از بررسی شرکت‌ها و عملکرد آن‌ها، با مطالعه اطلاعات آن‌ها می‌توان بهترین سبدگردان یا صندوق سرمایه‌گذاری را انتخاب کرد و از طریق مراحل سرمایه‌گذاری ارائه شده، از خدمات آن‌ها استفاده کرد.

سخن آخر

همان طور که توضیح دادیم مدیریت دارایی نوعی خدمت در بازارهای مالی است که به جای سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را پیشنهاد می‌دهد. مدیریت دارایی با هدف حفظ و افزایش دارایی افراد ارائه می‌شود و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مدیریت دارایی باید دارای مجوزهای فعالیت از سازمان‌ها مربوطه باشند. سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری از خدمات شرکت‌های مدیریت دارایی است که افراد باید از طریق منابع معتبر آن‌ها را انتخاب کنند. در کنار مزایای بسیاری که مدیریت دارایی دارد این نکته نیز مورد توجه است که افراد کنترل زیادی بر سبد سرمایه خود ندارند و تنها می‌توانند از تصمیم‌های اخذ شده مدیران دارایی باخبر شوند و یا این که در راستای تصمیمات آن‌ها نظراتی را ارائه دهند که این موضوع می‌تواند برای بسیاری از افراد خوشایند نباشد. همچنین مدت زمان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده برای استفاده از خدمات مدیریت دارایی به طور معمول طولانی مدت است و بازه‌های بلندتری را نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها در نظر می‌گیرند. با این حال، مدیریت دارایی در طول زمان می‌تواند بازدهی‌های بالاتر با ریسک کمتری را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم برای افراد به همراه آورد.

مدیریت سرمایه

0 تا 100 آموزش عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ

دانلود و آموزش فایل اکسل محاسبه میانگین کم کردن در بورس + محاسبه قیمت سر به سر

در بازار بورس استراتژی متنوع سازی سبد زمانی پیش می آید که یک سهم را با توجه به تحلیل های مورد نظر خریده اید . ولی متأسفانه بنا بر دلایلی قیمت سهم افت کرده و قصد جبران ضرر خود را دارید . در این صورت می توانید با خرید پله ای سهم در زمان مناسب قیمت سر به سر را پایین…

5 وب سایت موردنیاز یک بورس باز ایرانی

تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با سهام عادی در بورس – صندوق های سرمایه گذاری

سازمان بورس و اوراق بهادار مکانی مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت و میان مدت می باشد. افراد معمولاً برای سرمایه گذاری یا سهام عادی خریده و آن را یا نگهداری کرده و یا با آن معامله می کنند . و یا پولشان را جهت ریسک کمتر در صندوق های سرمایه…

ترس از دست دادن معامله با بررسی 3 سناریو معامله‌گری

مدیریت ریسک و تشکیل سبد سهام در 6 دقیقه

در این مقاله قصد داریم شما را با مبحثی به نام مدیریت ریسک آشنا کنیم و پس از آن در رابطه با چیدن سبد سهام (یا پرتفو) صحبت کنیم پس با ما در سایت آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا همراه شوید . قبل از شروع بحث بگذارید تعریفی اجمالی از ریسک و…

معرفی صندوق های ای تی اف و سرمایه گذاری مشترک در 5 دقیقه

در این مقاله قصد داریم به معرفی صندوق های ای تی اف و سرمایه گذاری مشترک بپردازیم و سپس تفاوت های آن را بررسی کنیم پس با ما در سایت آموزش بورس و بازار سرمایه خانه بورس ایران ( ایتسکا) همراه باشید . صندوق های ای تی اف (ETF) : صندوق…

9 نکته مهم که قبل از ورود به بازار سرمایه باید بدانید

وبسایت ایتسکا، یکی از منابع آموزش فارکس و معرفی بروکر های فارکس است.
ایتسکا به شما اطلاعات کاملی از نحوه حضور در بازار های مالی را ارائه میکند.
بازار های مالی ، خطرناک هستند. مراقب سرمایه خود باشید.

معامله گری شغلی بسیار پر ریسک است. فعالیت در بازار های مالی میتواند منجر به از دست رفتن بخش یا تمامی سرمایه شما گردد. طبق اعلام برخی بروکر ها، بیش از 80 درصد معامله گران در این بازار شکست میخورند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. هیچ یک از صرافی ها به صورت کامل توسط ما تایید نمیگردند. هر بروکر نواقصی دارد که ایتسکا سعی دارد تمام این موارد را به صورت کامل بررسی کند و اطلاعات آنها را به شما ارائه دهد. مراقب سرمایه‌ی خود باشید. این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.