مجامع شرکت های بورسیWarning: Use of undefined constant name - assumed 'name' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/etehadem/public_html/wp-content/themes/EttehadMellat/header.php on line 57
روزنامه اتحاد ملت

به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند.به عبارت دیگر تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولا منجر به ایجاد منافعی برای ان ها می باشد را مجمع می گویند مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده میباشند .به طور کلی دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه .عادی.عادی به طور فوق مجامع شرکت های بورسی العاده و مجمع فوق العاده با هیات مدیره شرکت سهامی است.در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می شود صورت پذیرد.

در اگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع باید دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد.فاصله بین نشر اگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد.

قبل از تشکیل مجمع هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند.فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند.هم چنین سهامداران ممکن است شخصا و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند .هر سهامداری می تواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.

مجمع عمومی عادی چیست؟

به موجب قانون جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت اعمال نظر شرکاء و سهامداران شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند.این مجمع تاظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر می باشد :

۱-انتخاب هیات مدیره

۲-انتخاب بازرسان شرکت

۵-تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیات مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود

۶-تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد .

بر طبق ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم سود و اندوخته بین سهامداران .پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم ده درصد از سود خالص بین سهامداران الزامی است .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی سالیانه چه قدر هست؟

در مجمع عادی سالیانه حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رای ضروری است.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهند نمود.به شرط ان که در دعوت دوم نیجه دعوت اول قید شده باشد.در مجمع تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک ارا حاضرین در مجمع تصویب می شود.

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟

در موارد ویزه ایی که برای شرکت پیش می اید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ان ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد.مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به مواردی در تصمیم گیری همچون تمدید یا تقلیل مدت شرکت تغییر نام یا محل شرکت و افزایش یا کاهش سرمایه یا تغییر موضوع شرکت یا تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت ان ها یا مجوز انتشار اوراق مشارکت و انحلال شرکت یا هر گونه تغییر در اساس نامه شرکت اشاره نمود.

مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از دو سوم سهامی که حق رای دارند یا نمایندگان ان ها در جلسه رسمیت خواهد داشت.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دو سوم ارا سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده چه قدر هست؟

مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای در جلسه حاضر باشند.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.حد نصاب مذکور حاصل نشد مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید.مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند.مشروط بر ان که در اگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید گردد .

مجمع عمومی شرکت چیست و انواع آن کدام است؟
مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات، در اساسنامه شرکت معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد. براساس قانون تجارت، مجامع عمومی شرکت‌های سهامی به ترتیب عبارتند از مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فو‌ق‌العاده.

می‌توان مجمع عمومی عادی را در غیر مواعد سالیانه دعوت نمود؟
هیأت مدیره و همچنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد ؟
وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:
– رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم.
– تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم، اصلاح آن.
– انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
– تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

اختیارات مجمع عمومی عادی سالیانه چیست و چه زمانی برگزار می‌شود ؟
مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، سالی یکبار در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

مهلت قانونی تشکیل مجامع عمومی عادی سالیانه طبق قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت می‌باشد. دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز می‌باشد.

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی برای تقسیم سود مجامع شرکت های بورسی و… معمولا در چه ماه‌هایی تشکیل می‌شود؟
سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی پایان اسفند است و چون شرکت موظف هست که مجمع عادی سالیانه را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی برگزار کند، بنابراین اکثر مجامع شرکت‌ها در تیر و خرداد برگزار می‌شود.

حد نصاب تشکیل و رأی‌گیری جلسات هیأت مدیره چه مقدار می‌باشد؟
برای تشکیل جلسات، حضور بیش از نصف اعضاء و برای تصمیم‌گیری،‌ اتفاق اکثریت آراء‌ حاضرین لازم می‌باشد مگر اینکه اساسنامه اکثریت بیشتری را مقرر دارد.

مجمع عمومی فوق‌العاده چیست و چه زمانی برگزار می‌شود؟
موضوعات اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت فقط در مجمع عمومی فوق‌العاده قابل رسیدگی است. در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

شرکت‌های بورسی چگونه زمان و دستور جلسات مجامع عمومی خود را اعلام می‌کنند؟
شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور مجامع شرکت های بورسی جلسه مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج کنند و مراتب را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند.
همچنین آگهی مجمع شرکت‌های بورسی در سایت www.codal.ir و سایت www.tsetmc.com قابل مشاهده است.

قبل از برگزاری مجمعِ عادی سالانۀ شرکتهای بورسی چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ جهت تصمیم‌گیریِ بهتر سهامدارانِ شرکت، ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمعِ شرکت‌ها، صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده با کلیۀ یادداشت‌های پیوست آن و گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع منتشر می‌شود.
در صورتی که شرکتِ بورسی، دارای شرکتهای تابعه باشد، علاوه بر اطلاعات فوق، صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و صورتهای مالی سالانه حسابرسی شدۀ شرکتهای تابعه نیز منتشر می‌شود. همچنین جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدیِ پیشنهادی توسط هیئت مدیره نیز قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا می‌گردد.

نمونه آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده / مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………. سهامی خاص

بشماره ثبت ………………….. و به شناسه ملی ……………………….

بدینوسیله از کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران شرکت فوق دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده/ مجمع عمومی فوق العاده ساعت …………… مورخ …………………. حضور به عمل برساند.

محل تشکیل جلسه : …………………………………….. و به کد پستی …………………….

روزنامه اتحاد ملت برای اینکه هزینه چاپ در روزنامه کثیرالانتشار را به کم ترین میزان کاهش دهد بطور مستقیم با آگهی دهنده در ارتباط است. با سرچی ساده در گوگل شرکتهای فراوانی به عنوان واسط بین روزنامه و آگهی دهنده قرار می گیرند و هزینه را برای آگهی دهنده چندین برابر می کند. به همین خاطر روزنامه اتحاد ملت از طریق سایت رسمی خود این خدمات را با پایین ترین هزینه انجام می دهد.

روزنامه کثیرالانتشار اتحاد ملت با گستر سراسری به عنوان کم هزینه ترین روزنامه کثیرالانتشار این امکان را برای همه هموطنان عزیزمان فراهم آورده است که با یک تماس تلفنی آگهی خودتان در زمینه های موضوع آگهی های دعوت مجمع ، تبلیغات ثبت شرکت ها و آگهی های تغییرات را در این روزنامه منتشر نمایید.شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۸۲۱۳۷ و یا شماره ۰۹۳۳۰۱۶۴۴۳۳ آماده پاسخگویی هستند.ضمنا در ساعات غیر اداره به صورت ۲۴ ساعته از طریق واتساپ می توانید با همکاران ما نیز در ارتباط باشید.

آشنایی با مجامع شرکت های بورسی

مجامع شرکت های بورسی

مجامع شرکت های بورسی همیشه برای سرمایه گذاران تازه وارد ابهامات بسیاری بوجود میاورد. سهام‌داران تازه کار باید برای به دست آوردن اطلاعات در رابطه با این مجامع، منابع مختلف را زیرو رو کنند تا شاید چیزی از آن متوجه شوند. زمانی که فصل مجامع شرکت های بورسی فرا می‌رسد سهام‌داران تازه وارد که تجربه شرکت در اینگونه مجامع را ندارند با ابهامات بسیاری مثل وضعیت نماد در هنگام مجمع، وضعیت قیمت سهم قبل و بعد از مجمع، اتفاقاتی که در مجامع می‌افتد و… مواجه می‌شوند. حتی تفاوت بین این دو مجمع اصلی یعنی مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده نیز برای بسیاری از عزیزان گیج کننده و نامفهوم میباشد. در این مقاله به سراغ تفاوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌ها می‌رویم و تلاش می‌کنیم تا اطلاعات مورد مجامع شرکت های بورسی نیاز را تا حد ممکن در چارچوبی ساده و کاربردی به شما آموزش دهیم.

منظور از مجامع شرکت های بورسی چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف مختصر و ساده از مجامع شرکت های بورسی داشته باشیم می‌توانیم این گونه بگوییم که به طور کلی هر گونه گردهمایی توسط سهام‌داران و مدیران یک شرکت سهامی که به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری در خصوص فعالیت‌ها و راهبرد های آن شکل می‌گیرد، مجمع گفته میشود .

مجامع شرکت های بورسی به طور کلی به دو دسته ی مهم تقسیم میشوند که در ادامه تفاوت مجمع عمومی عادی سالیانه با مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را شرح خواهیم داد:

1.مجامع عادی سالانه

مجمع مجامع شرکت های بورسی عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه با هدف رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و همچنین تصویب میزان سود نقدی قابل تقسیم بین سهام‌داران تشکیل می‌شود. این مجمع با حضور حداقل بیش از نیمی از سهام‌داران شرکت رسمیت و جامعیت پیدا می‌کند و تنها یک بار در سال حق برگزار شدن دارد. طبق قانون تجارت ایران شرکت‌های سهامی موظف اند حد اکثر تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شرکت اقدام تشکیل این مجمع کنند. اکنون شاید برای شما این سؤال پیش آمده باشد که تاریخ برگزاری مجمع چگونه انتخاب میشود، در جواب به این سؤال می‌توان گفت از آنجایی که سال مالی اکثر شرکت‌های بورسی در پایان اسفند ماه صورت میپذیرد، تاریخ برگزاری مجمع اکثر شرکت‌ها نیز در خرداد و تیر ماه میباشد.

اعضای این مجمع اغلب طبق اساسنامه شرکت و رئیس و منشی مجمع معلوم می شود و ممکن است رئیس هیئت مدیره و یا یکی از بازرسان ریاست مجمع عمومی را به عهده داشته باشد. در صورتی که این امر در اساسنامه تعیین نشده باشد، رئیس هیئت مدیره این عنوان را عهده دار خواهد شد. مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور کار مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . در مجمع عمومی دو نفر ناظر و یک نفر منشی باید انتخاب شوند و ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه میتواند صاحب سهام نباشد. هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید قبل از تشکیل مجمع عمومی ورقه سهم یا تصدیق موقت خود را به شرکت ارائه داده و برگه ورود به جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام را دریافت کند. بعلاوه هر سهامدار میتواند فردی را به عنوان وکیل و معاون خود داشته باشد که غالبا فردی با وقوف برعلوم حقوقی بالا است.

مجمع عمومی فوق‌العاده

می‌توان گفت نحوه برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نیز تقریبا شبیه به مجمع عمومی عادی است با این تفاوت که در آن بر خلاف مجمع عمومی عادی سالانه بجای موضوعات مالی بر موضوع‌هایی مانند تغییر اساسنامه شرکت، کاهش و افزایش ارزش قیمتی شرکت و یا حتی انحلال شرکت مورد تصمیم گیری واقع میشود.

مجمع عمومی فوق‌العاده که متشکل از اجتماع صاحبان سهام شرکت است که اهداف زیر را دنبال میکنند:

1-تغییر در اساسنامه شرکت

2-تغییر در سرمایه شرکت

3- انحلال قبل از موعد شرکت

نکته: لازم به ذکر است که بنا بر ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی‌ای نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

چگونه سهام‌داران یک شرکت سهامی از تشکیل مجامع مختلف باخبر می‌شوند؟

شاید با خواندن این مطلب تا به اینجا برای شما هم این سؤال مطرح‌شده باشد. در پاسخ به این سؤال باید گفت تاریخ برگزاری مجمع معمولاً ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع به کمک آگهی مجمع عمومی سالیانه و آگهی مجمع عمومی فوق‌العاده به اطلاع اعضا خواهد رسید. مواردی مثل امور عمومی سالانه، صورت‌های مالی سالانه شرکت حسابرسی شده و به همراه کلیه یادداشت‌ها به پیوست در اختیار صاحبان سهام قرار می‌گیرد. گزارش فعالیت‌های هیئت‌مدیره شرکت و آگهی‌های دعوت به مجمع از طریق سایت مدال در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد تا با خاطری آسوده به شرکت کردن یا غیبت کردن در این جلسه، فکر کنند.

بعلاوه قبل از صورت گرفتن این جلسه مهم‌ترین اطلاعات موردنیاز صاحبان سهامدار در شرکت سهامی نیز در سایت مدال اطلاع‌رسانی می‌شود که شامل جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت‌مدیره هست. ضمناً شرکت‌ها موظف هستند که زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی خود را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع افشا کنند که این اطلاعات نیز در روزنامه رسمی شرکت و همچنین سایت اینترنتی شرکت مذکور اطلاع‌رسانی می‌شود. نکته قابل‌توجه آن است که هرکسی که در تاریخ برگزاری مجمع صاحب سهام باشد می‌تواند در این مجمع شرکت کند.

پیشنهاد می کنیم مقاله سهامدار عمده یعنی چه؟|انواع سهامداران در بازار بورس را برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه نمایید.

نکاتی که باید در رابطه با تشکیل مجامع شرکت های بورسی بدانید

اگر تاکنون توجه کرده باشید، نماد های مالی بعضی شرکت ها دو روز قبل از تشکیل مجمع بر روی تابلوی بورسی به رنگ قرمز در آمده و اجازه هیچگونه مبادلاتی را نمیدهد. پس درصورتی‌که دوست ندارید در این مجمع سهامداران شرکت سهامی حضور پیدا کنید باید سهم خود را قبل از آن معامله کنید و یا به فروش برسانید.

تصمیماتی مانند تقسیم سود و یا افزایش سرمایه در شرکت های بورسی توسط تمامی سهامداران حاضر در مجمع صورت میپذیرد. و رأی هر کدامشان به نسبت میزان سهمی که دارند با ارزش یا کم ارزش تز است.

همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم تصمیماتی که در مجامع شرکت های بورسی گرفته میشود، شامل تمام افرادی خواهد شد که در آن تاریخ به خصوص از سهامداران آن شرکت بوده اند. توجه داشته باشید که دو روز بعد از برگزاری مجمع نیز نماد معاملاتی آن شرکت مجدداً بازگشایی خواهد شد. پس اگر شما بعد از بازگشایی نماد، سهام خود را بفروشید همچنان مشمول تصمیماتی خواهید بود که در مجمع آن شرکت گرفته‌شده است.

طبق قانون تجارت، شرکت‌ها تا ۸ ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع فرصت دارند که سود نقدی را بین سهام‌داران توزیع کنند. برخی شرکت‌ها خیلی زود سود نقدی را بین سهام‌داران تقسیم می‌کنند و برخی دیگر تا آخرین‌مهلتی که دارند این سود را پرداخت نمی‌کنند. پس شما باید همواره به آگهی زمانبندی پرداخت سود مجامع شرکت های بورسی هر شرکت توجه کنید تا بتوانید به کمک آن در رابطه با شرکت یا عدم شرکت در آن مجمع تصمیم بگیرید.

شما مجبور نیستید دقیقا در تاریخ اعلام‌شده سود تعیین شدن توسط این مجمع را دریافت کنید زیرا حتی اگر اقدام به برداشت سود خود نکنید، شرکت مذکور همچنان این مبلغ را به شما بدهکار است و شما می‌توانید با توجه به برنامه‌ی مالی خود اقدام به برداشت کنید.

نحوه بازگشایی سهم بعد از مجمع

برای اینکه بتوانیم نحوه بازگشایی سهم را به طور ساده و کاربردی به شما آموزش دهیم، باید بگوییم که برای بازگشایی سهم بعد از مجمع یکی از شرایط زیر باید رخ دهد که در ادامه اطلاعات بیشتری از آن‌ها به شما خواهیم داد:

 1. حداکثر دو روز کاری پس از افشای تصمیمات مجمع عمومی که به تصویب ناظر صورت‌های مالی شرکت رسیده باشد.
 2. حداکثر دو روز کاری پس از افشای تصمیمات مجمع عمومی عادی که هر چیزی به‌جز موارد حاوی شماره یک باشد.
 3. حداکثر دو روز کاری پس از افشای تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که تصمیمات آن منجر به تغییر در سرمایه ناشر نگردد.
 4. حداکثر دو روز کاری پس از افشای تصمیمات مجمع عمومی و یا جلسه هیئت‌مدیره در خصوص تغییر سرمایه کلی شرکت.

آیا با سهم به مجمع برویم یا خیر؟

اطمینان دارم که این سؤال ذهن شما را هم به خود مشغول کرده، آیا با مجامع شرکت های بورسی سهم به مجمع برویم یا خیر؟ به‌طورکلی سرمایه‌گذاران به دو روش می‌توانند در بازار سرمایه سود درخواستی خودشان را کسب کنند. روش اول کسب بازده از نوسانات قیمت سهام در بازار بورس هست که به سود سرمایه‌ای معروف است و روش دوم که دریافت سود نقدی است. پس یکی از موضوعات دارای اهمیت برای دریافت سود نقدی، شرکت در فرآیند سرمایه‌گذاری در بازار بورس و حضور در مجامع شرکت های بورسی است و به همین دلیل سرمایه‌گذاران باید قبل از تشکیل مجامع شرکت های بورسی ، تعیین کنند که آیا قصد حضور در مجمع رادارند یا خیر. در کل باید برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌های بورس چند نکته را مدنظر قرار دهیم. اول اینکه چه مقدار و در چه زمانی قرار است سود قابل‌تقسیم میان صاحبان سهام شرکت سهامی تقسیم شود.

دوم معمولاً تقسیم سود نقدی بالا بین همه سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما جذابیت بیشتر زمانی رخ می‌دهد که شرکت تصمیم بگیرد سود نقدی خود را بسیار سریع میان سهامداران تقسیم مجامع شرکت های بورسی کند، چون هرچقدر پرداخت سود نقدی به تأخیر بیفتد ارزش فعلی پولی که سرمایه‌گذار قرار است در آینده دریافت کند، کاهش می یابد. از سوی دیگر برای حضور در مجامع شرکت‌های بورس دو حالت وجود دارد؛ زمانی که روند بازار سرمایه صعودی است و انتظار صعود بیشتر هم در آینده وجود دارد. در این حالت بهتر است در مجامع بورس شرکت کنیم، چون به دلیل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید درروند صعودی بازار از طرف خریداران سهام جدید، انتظار بازگشایی خوبی را بعد از مجامع داریم. اما در هنگام روند نزولی و رکودی بازار بهتر است که در مجامع شرکت نکنیم. زیرا به‌احتمال‌زیاد انتظار بازگشایی مناسبی برای سهام شرکت‌ها بعد از برگزاری مجمع وجود ندارد و وقتی فشار عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت هر سهم با کاهش مواجه شده و بازگشایی مناسبی نخواهد داشت.

منظور از سود مجمع چیست؟

وقتی از سود مجمع حرف می‌زنیم به این معنی است که دیگر قادر به خریدوفروش سهام این نماد نخواهید بود. پس به راستی سود مجمع چیست؟ پس از برگزاری مجمع نیز چند روز برای بازگشایی مجدد نماد بورس زمان صرف می‌گردد. پس‌ازآن شما آزادید تا به ادامه مبادلات خود بپردازید که در صفحه بازار بورس به رنگ سبز نشان داده خواهد شد. اما سود مجمع که در آن جلسه تعیین‌شده است؛ می‌تواند بخشی از سود به‌دست‌آمده شرکت را شامل شود که طبق قانون می‌بایست حداقل 10 درصد از سود کل باشد. این سود بین سهامدارانی توزیع خواهد شد که در زمان برقراری مجمع جزو صاحبان سهام نماد مذکور بوده‌اند.

اما قسمت جالب اینجاست که اگرچند روز پیش از برگزاری مجمع سهام نماد معاملاتی موردنظر را خریداری کرده باشید و درواقع در میان سهامداران تازه‌وارد آن شرکت باشید، بازهم از سود مجمع بهره‌مند خواهید شد.برای دریافت این سود کافی است پس از اعلام رسمی تقسیم سود مجمع در میان سهامداران اقدام کنید. برای اطلاع از روش دقیق دریافت این سود می‌توانید به وب‌سایت مدال مراجعه کنید. تنها دو حالت وجود دارد یا اینکه مبلغ سود موردنظر را به‌طور مستقیم به‌حساب شما و دیگر صاحبان مجامع شرکت های بورسی سهام واریز کرده یا از شما می‌خواهند با در دست داشتن کارت ملی و مدارک موردنیاز برای اثبات صاحب سهام بودن شما به بانک مراجعه کنید و به‌سادگی مبلغ را دریافت کنید. لازم به ذکر است که بگوییم شما برای دریافت این مبلغ هیچ محدودیتی از لحاظ زمان ندارید.

قیمت سهام بعد از مجامع شرکت های بورسی

زمانی که در مجمع سود نقدی برای یک نماد تصویب می‌شود، نماد بدون محدودیت و بدون دامنه نوسان بازگشایی‌شده و مقدار سود قابل‌تقسیم تائید شده توسط اعضای مجمع از ارزش سهام کسر خواهد شد، قیمت سهام بعد از مجمع درواقع قیمت هر سهم از حاصل کم کردن سود تقسیمی از قیمت سهام قبل از مجمع میباشد. توجه داشته باشید که قیمت هر سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضای آن نماد تعیین خواهد شد.‌ پس قیمت یک سهم در هنگام بازگشایی برابر باقیمت روز قبل از مجمع منهای سود تقسیمی تصویب‌شده در مجمع خواهد بود، ولی با تغییر میزان عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان، این قیمت می‌تواند دستخوش تغییراتی شود و درنتیجه باعث بالاتر و یا پایین تر رفتن ارزش سهام قابل معامله گردد.

برای داشتن سرمایه گذاری موفق در بازار بورس ایران مقالات آموزشی ما را در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری دنبال کنید.

مجامع بورسی چیست؟

مجامع بورسی چیست؟

واژه مجامع به معنای جمع شدن است و در خصوص بورس حکایت از گردهمایی مدیران و سرمایه‌گذاران یک شرکت بورسی برای تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت شرکت دارد. در یک مجمع بورسی در خصوص سهام، آینده سهام، قیمت سهام، سود سهام و سایر اطلاعات مربوط به یک شرکت سهامی بحث و گفت‌وگو می‌شود که نتایج این جلسات شامل حال تمام سهامداران شرکت می‌شود. اگر تاکنون اسم مجمع بورسی به گوشتان رسیده و اطلاعاتی دقیقی در خصوص آن ندارید شما را به خواندن ادامه این مطلب دعوت می‌کنیم.

مجامع بورسی

مجمع عمومی یک شرکت سهامی به معنای جمع شدن صاحبان سهام شرکت و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل شرکت است. شاید از خودمان بپرسیم یک مجمع بورسی چه اهمیتی دارد و چرا باید گوش بزنگ خبر تشکیل یک مجمع بورسی باشیم؟ در پاسخ باید گفت وقتی سهامدار یک شرکت می‌شویم به نوعی عضو خانواده آن شرکت شده و آنچه برای شرکت رخ می‌دهد برایمان اهمیت خواهد یافت. در همین راستا اگر در خصوص وضعیت سهام یک شرکت بدون اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران تصمیمی گرفته شود ممکن است نارضایتی آن‌ها را به همراه داشته باشد. به همین منظور برای اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق زمان برگزاری مجامع بورسی به اطلاع سرمایه‌گذاران رسانده می‌شود.

انواع مجامع بورسی

مجامع بورسی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

 1. مجمع عمومی مؤسس: این مجمع در زمان احراز پذیره‌نویسی یک شرکت سهامی تشکیل می‌شود.
 2. مجمع عمومی عادی سالیانه: طبق قانون تجارت هر شرکت سهامی موظف است حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی خود، مجمع عمومی عادی سالیانه را تشکیل داده و در خصوص تعیین DPS یا همان سود نقدی سهام تصمیم‌گیری کند؛ مجمع عادی سالیانه بر اساس سال مالی شرکت‌ها برگزار می‌شود.
 3. مجمع عمومی فوق العاده: اگر شرکتی تصمیم به تغییر اساسنامه یا انحلال شرکت یا تغییر در سرمایه شرکت داشته باشد، نیاز است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سبب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده می‌شود تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت است.

قوانین و مقررات مجامع

هر کدام از سه دسته مجامع بورسی بر مبنای قانون تجارت موظف به اجرای وظایف خاصی هستند که در ادامه به هر یک از آن‌ها اشاره می‌شود.

 • مجمع عمومی مؤسس
 1. رسیدگی به گزارش مؤسسین وتصویب آن
 2. احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تددیه مبالغ لازم
 3. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
 4. انتخاب اولین مدیران و یا بازرسان شرکت
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی بـرای سـهامداران تـا تـشکیل اولـین مجمـع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد.
 • مجمع عمومی عادی
 1. رسـیدگی بـه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل
 2. رسیدگی به صورت دارایی و مطالبات و دیون شـرکت و صورتحـساب دوره و عملکـرد سالیانه شرکت
 3. رسیدگی به گزارش مدیران و یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سـال مـالی
 4. تعیین EPS یا همان سود هر برگه سهام
 5. تعیین DPS یا همان سود نقدی سهام و تقسیم میان سهامداران
 • مجمع عمومی فوق العاده
 1. رسیدگی به مواردی همچون تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعـد
 2. تصمیم‌گیری در باره افزایش سرمایه و نوع آن

نحوه مطلع شدن سهامداران از برگزاری مجامع

طبق قانون هر شرکتی که خواهان برگزاری مجامع بورسی خود است، موظف بوده 10 روز قبل از برگزاری مجمع، این موضوع را در وب‌سایت کدال ، سایت رسمی شرکت و روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع‌ سرمایه‌گذاران برساند. آگهی دعوت از سرمایه‌گذاران برای حضور در مجمع، در حالی صورت می‌گیرد که صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده شرکت بورسی و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت نیز در اختیار سهامداران قرار خواهد گرفت. سهامداران می‌توانند در زمان برگزاری مجمع و با توجه به دستورالعمل جلسه، در آن حضور داشته یا نداشته باشند؛ تصمیماتی که در مجامع بورسی گرفته می‌شود، با عموم سرمایه‌گذاران به اشتراک گذاشته می‌شود.

سایر نکات مجامع

 • هر یک از سهامداران شرکت متناسب با تعداد سهامشان در مجمع حق رأی دارند.
 • در مجمع شرکت‌های بورسی حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران الزامی است.
 • تمامی تصمیماتی که در مجمع عادی عمومی اتخاذ می‌شود، با کسب نصف آرا به اضافه یک رأی معتبر خواهد بود.
 • زمان برگزاری مجامع، نماد شرکت در بورس بسته خواهد شد.
 • بعد از برگزاری مجمع، گزارش‌ تصمیمات مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سایت کدال منتشر می‌شود.
 • پس از انتشار اطلاعیه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، نماد معاملاتی مذکور بدون محدودیت نوسان قیمت و با استفاده از مکانیزم حراج ناپیوسته بازگشایی می‌شود.
 • سود تقسیمی به تمام سهامداران شرکت در روز برگزاری مجمع تعلق خواهد گرفت.
 • جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی به وسیله هیئت مدیره شرکت سهامی عام در سامانه کدال قرار خواهد گرفت.
 • حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی شرکت، مجمع عادی سالیانه باید برگزار شود.
 • برخی شرکت‌های بورسی اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در فواصل زمانی مختلف می‌کنند تا عملکرد بهتری در شرکت حاکم باشد؛ این موضوع کمک زیادی به شفاف‌سازی اطلاعاتی و دقیق بودن گزارش‌های ارائه شده می‌کند.

کلام آخر

یکی از ویژگی‌های اصلی برگزاری مجامع بورسی را می‌توان رعایت اصل شفاف‌سازی و یکسان‌سازی اطلاعاتی برای همه دانست. در واقع قانون‌گذار با الزام برگزاری مجامع بورسی، مدیران اجرایی شرکت‌ها را موظف می‌کند تا گزارش جامعی از اطلاعات جامع شرکت و برنامه‌های پیش‌رو در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. توجه به مفاد رسیدگی شده در مجامع بورسی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در یک شرکت، کمک کند. در واقع با بررسی صورت ‌جلسه مجامع می‌توان دید روشنی از وضعیت حال حاضر شرکت و آینده آن داشت که این مهم به کمک تحلیل‌گران بورسی می‌آید.

وضعیت برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی در تعطیلات ۶ روزه

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس گفت: شرکت‌ها موظف هستند حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اقدام کنند، از این‌رو برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی در بازه زمانی ۲۹ تیر ماه تا سوم مرداد به قوت خود باقی است.

تالار بورس

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سنا، روح‌الله دهقان افزود: ناشران بورسی با مراجعه به پورتال شرکت مدیریت فناوری بورس و حضور در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای برگزاری مجامع در تعطیلات پیش‌رو دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس بیان کرد: مجامع شرکت های بورسی یکی از نیازهای اساسی ناشران برای برگزاری مجامع، دسترسی آن‌ها به فهرست آخرین سهامداران خود پیش از برگزاری مجمع است. با توجه به تعطیلات پیش رو و ضرورت برگزاری مجامع برای برخی از ناشران، این شرکت‌ها می‌توانند با مراجعه به پورتال شرکت مدیریت فناوری بورس به این اطلاعات به صورت غیرحضوری دسترسی پیدا کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس ادامه داد: آن دسته از ناشرانی که فهرست آخرین سهامداران خود را از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه دریافت می‌کنند نیز می‌توانند با مراجعه به این شرکت اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بگیرند.

دهقان خاطرنشان کرد: شرکت مدیریت فناوری بورس به عنوان پیمانکار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و مجامع شرکت های بورسی تسویه وجوه دسترسی‌های لازم را برای کارشناسان این شرکت فراهم کرده است. به این ترتیب، اطلاعات مورد نیاز ناشران در این مدت از سامانه قابل استخراج است و در اختیار درخواست‌کنندگان قرار می‌گیرد تا اختلالی در روند برگزاری مجامع در فرصت قانونی ایجاد نشود.

مجامع عادی و فوق العاده در بورس

مجامع عادی و فوق العاده در بورس

همیشه در بین سرمایه‌گذاران این سوال وجود دارد که آیا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کنیم یا نه. به طور کلی شرکت در مجامع بورسی به استراتژی معاملاتی هر سرمایه‌گذار بستگی دارد. به عنوان مثال سرمایه‌گذارانی که به فکر خرید یا فروش‌های کوتاه مدتی و یا نوسان‌گیری هستند عموماً در مجامع شرکت نمی‌کنند.حال سوال اینجاست که اگر قصد شرکت در مجمع عمومی سالیانه را داریم باید چه مواردی را مد نظر قرار دهیم.

1.نسبت سود نقدی به هر سهم

به طور کلی هرچقدر نسبت سود نقدی تقسیمی در مجمع نسبت به سود محقق شده آن سال بیشتر باشد، سهم جذابیت بالایی برای حضور در مجمع دارد. به عنوان مثال فرض کنید سود محقق شده هر سهم برای سال 99 حدود 100 تومان باشد و در مجمع تصمیم گرفته شود که بالای 80 درصد از سود محقق شده را بین سرمایه‌گذاران تقسیم کنند.این یعنی شرکت پتانسیل تقسیم سود نقدی مناسبی را دارا می‌باشد. البته سیاست تقسیم سود نقدی بالا مناسب سرمایه‌گذاران حقوقی بازار می‌باشد که دیدگاه بلند مدت نسبت به سرمایه‌گذاری خود دارند.

2.نسبت P/E پایین بعد از تقسیم سود نقدی

به طور خلاصه هرچقدر P/E سهم بعد از تقسیم سود نقدی در مجمع مناسب‌تر باشد،سهم زودتر می‌تواند شکاف قیمتی ایجاد شده ناشی از تقسیم سود نقدی در مجمع را پر کند. به عنوان مثال فرض کنید سود تحلیلی سهام شرکت100 تومان و قیمت سهم نیز 500 تومان است و سهام با P/E=5 در بازار معامله می‌شود.از طرفی شرکت قرار است مجمع خود را در چند روز آینده برگزار کند و شما قرار است تصمیم بگیرید که در مجمع شرکت کنید یا سهم خود را بفروشید. با فرض سود 100 تومانی قیمت تئوریک سهم بعد از مجمع 400 تومان می‌باشد که با فرض سود تحلیلی 100 تومانی برای سال آینده P/E=4 می‌شود که با توجه به مناسب بدن P/E می‌توان گفت که انتظار رشد قیمت سهم در میان مدت تا حداقل P/E=5 وجود خواهد داشت.

3.مدت زمان واریز سود بعد از مجمع

طبق قانون شرکت‌ها موظفند حداکثر 8 ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی، سود نقدی را بین سرمایه‌گذاران تقسیم کنند که هرچه مدت زمان ذکر شده کمتر باشد، جذابیت بالاتری برای شرکت در مجمع با رعایت نکات ذکر شده وجود دارد.

در چه شرایطی در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کنیم؟

در پاسخ باید گفت زمانی که روند بازار صعودی است و انتظار صعود بیشتر در آینده وجود دارد (ورود نقدینگی به بازار سرمایه) و یا سهم دارای بازیگر باشد، بهتر است که در مجامع شرکت کنیم چرا که به دلیل خوشبینی سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید در روند صعودی بازار، انتظار بازگشایی خوبی را بعد از مجامع به دلیل هیجان بالای سرمایه‌گذاران برای خرید سهم داریم.

اگر پس از حضور در مجمع، سهم را بفروشیم سود نقدی به ما تعلق می‌گیرد؟

یکی از سوالات رایج بین سرمایه‌گذاران این است که اگر بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سهام خود را بفروشند، سود نقدی به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر که در پاسخ باید گفت که هر سرمایه‌گذاری بعد از حضور در مجمع و تصویب سود نقدی می‌تواند بعد از بازگشایی سهم، در صورت نیاز سهم خود را بفروشد و فروش سهم به معنای عدم دریافت سود نقدی نمی‌باشد.

*نکته:پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، نماد شرکت بازگشایی می‌شود و در هنگام بازگشایی دامنه نوسان سهم نامحدود است یعنی دامنه نوسان 5 درصدی اعمال نمی‌شود.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

مجمع عمومی عادی به مجامع شرکت های بورسی طور فوق‌العاده زمانی تشکیل می‌شود که شرکت قصد تغییر در اعضای هیئت مدیره خود را دارد و زمان برگزاری آن از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی می‌شود.

*نکته:پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده، نماد شرکت بازگشایی و در هنگام بازگشایی دامنه نوسان سهم محدود می‌باشد یعنی همان دامنه نوسان عادی روزانه در سهم اعمال می‌شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده

یکی دیگر از مجامع دارای اهمیت برای سرمایه‌گذاران، مجمع عمومی فوق العاده نام دارد.زمانی که شرکتی قصد تغییر سرمایه و یا تغییر اساسنامه و یا انحلال داشته باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار می‌کند.تصمیمات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها معمولا مهمترین دلیل برگزاری این نوع مجمع در بورس اوراق بهادار می‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.