تجزیه و تحلیل مالی چیست؟


“سود خالص پس از کسر مالیات = فروش – میزان برگشتی و تخفیف ها – هزینه های کالاهای فروخته شده” ” هزینه های عملیاتی + سایر درآمدها – هزینه های بهره – مالیات بر درآمد”

تجزیه و تحلیل فنی در طرح توجیهی چگونه انجام می‌شود؟

طرح توجیهی به‌طور کلی تصویری است که به شکل دقیق و به وسیله ی محاسبات مالی و اقتصادی ترسیم می گردد تا توجیه پذیر بودن یک فعالیت اقتصادی و ایده ی کسب و کار را اثبات کند. در یک طرح امکان سنجی تلاش بر این است که ابعاد گوناگون اجرای یک ایده یا تحقق انتظارات یک سرمایه‌گذاری اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. طرح امکان سنجی به دنبال این است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا اجرای این ایده ی کسب و کار به‌صرفه است یا نه.

به علاوه اینکه شرایط و زمینه‌های مختلفی که باید برای موفقیت یک فعالیت اقتصادی مهیا گردد کدام است و شیوه های اجرایی آن چگونه هستند. در همین راستا بخشی از موارد مورد بررسی و ارزیابی اهمیت می یابند و آن هم تجزیه و تحلیل فنی در طرح توجیهی است.

اجزای مختلف طرح توجیهی

گزارش توجیهی معادل واژه انگلیسی (Feasibility Study Report) بوده و عبارت است از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد داد. گزارش توجیهی به‌طور کلی از سه بخش به شرح موارد زیر تشکیل یافته است.

مطالعه بازار هدف

اولین مورد در تجزیه و تحلیل فنی در طرح توجیهی مطالعه بازار هدف (Market Study) است که جنبه های مختلف محصولات طرح از جمله عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و غیره را مطالعه خواهد کرد. این مرحله از فرآیند معطوف به بررسی توجیه پذیری بازار هر طرح است. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای خروجی هایی است که کلا محصول نامیده می شود و هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. اساسا پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین آنها، بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف و نیز پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی است.

پیش بینی تقاضا یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار است، به این صورت که با استناد به پیش بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت بدست می آید. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای بودن و دیگری آمار و اطلاعات در دسترس است.

توجیه پذیری فنی

توجیه پذیری فنی معادل واژه انگلیسی (Technical Feasibility) است همانطور از اسمش بر می آید جنبه های فنی طرح از جمله فن آوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و ساختار اجرائی طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد. این بخش نشان دهنده توجیه پذیری طرح از لحاظ امکان پذیری اجرای آن به لحاظ فنی است.

این مرحله در برگیرنده نحوه اجرای طرح تحت عنوان فاز یک طراحی است. طراحی فاز یک دارای اطلاعات کلی بوده و حاوی جزئیات زیادی نخواهد بود. این اطلاعات شامل مشخصات زمین محل اجرای طرح، دانش فنی مورد نیاز پروژه، ظرفیت، نحوه اجرای عملیات ساختمانی، محوطه سازی و راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، تأسیسات و سایر مواردی است که تحت عنوان هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است که کلیه اطلاعات فنی اجرای طرح در مراحل احداث و بهره برداری در این بخش وارد می شود. این بخش اطلاعات مربوط به هزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، هزینه‌های قبل از بهره برداری و نیز سرمایه در گردش است را همراه با مستندات قابل ارائه در بانک و سایر نهادهای مربوط ارائه و بررسی می کند.

همچنین محاسبات مربوط به هزینه‌های سالیانه تولید که شامل هزینه‌های تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاک، هزینه‌های تأمین مالی، هزینه‌های اداری و خدماتی و غیره است نیز در این بخش ارائه می گردد. در این بخش زمان بندی و نحوه اجرای طرح به صورت کلی و مرحله به مرحله تشریح شده و نتایج مذاکرات با سایر شرکت هایی که به عنوان تأمین کننده تجهیزات و پیمانکار ساخت و بهره برداری بخش های مختلف طرح هستند با مستندات مربوط در این بخش ارائه خواهد شد.

ارائه این بررسی ها به همراه مدارک مستدل، نشان دهنده امکان پذیری اجرای طرح از دیدگاه مسائل فنی است. اطلاعات جمع آوری شده در بخش مطالعات فنی طرح بعنوان خوراک بخش تجزیه و تحلیل مالی گزارش توجیهی به حساب می آید و بر این اساس بایستی به صورت کامل و دقیق محاسبه و ارائه شود.

نحوه محاسبات مالی طرح توجیهی

نحوه محاسبات مالی طرح توجیهی محاسبات مالی معادل واژه انگلیسی (Financial Analysis) است. این مورد جنبه های مختلف مالی و سودآوری طرح را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد. هدف نهایی از اجرای هر طرحی کسب درآمد و سود از محل فروش محصول و یا ارائه خدمات است؛ اما سئوال مهم اینجاست که طبق هزینه‌های تولید در طرح توجیهی، رسیدن به چه مقدار سود به‌صرفه بوده و در صورت دست یابی به چه درآمدی، سهامدار از سرمایه‌گذاری خویش سود لازم را برده است.

لذا جهت دست یابی به معیار و شاخص مناسب جهت تعیین سوددهی و یا عدم سوددهی طرح ها، یک سری شاخص های مالی و اقتصادی در طی سال های گذشته از جانب کارشناسان و اقتصاد دانان بزرگ تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از تجزیه و تحلیل مالی طرح توجیهی، یافن شاخص های مالی و اقتصادی جهت حصول تصمیم نهایی است. خوراک لازم به منظور محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی است که در بخش مطالعات فنی گزارش پیش بینی و ارائه شده است.

در این بخش با استفاده از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تولید، درآمد سالیانه پیش بینی شده برای طرح و سایر مبانی و مفروضات مورد نیاز جهت انجام محاسبات سود و زیان، گزارش گردش وجوه نقد، ترازنامه پیش بینی شده و سایر جداول مالی و اقتصادی که جهت محاسبه شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد تهیه و تنظیم خواهد شد. پس از تهیه جداول مالی، شاخص های مهم تأثیر گذار در تصمیم گیری جهت اجرا یا عدم اجرای طرح با استفاده از فرمول های مربوط محاسبه و به منظور جمع بندی ارائه می شود.

در این زمینه لازم به ذکر است که اهداف و شاخص های تعریف شده در تحلیل های مالی و اقتصادی بایکدیگر تفاوت دارند. تحلیل مالی و اقتصادی راه های اصلی برای آزمون مناسب بودن یک طرح خواهند بود. ابزارهای به کار رفته برای انجام این دو آزمون متفاوت نیستند، اما رویکرد و نگرش آنها تفاوت اساسی دارد. ارزیابی مالی با جریان های هزینه و فایده از دیدگاه یک سرمایه گذار و ارزیاب اقتصادی با جریانهای هزینه و فایده اجتماعی در ارتباط است. در نتیجه تحلیل های اقتصادی نسبت به مالی از دیدگاه وسیع تری هزینه ها و فایده ها را در نظر می گیرند.

یک بنگاه یا فرد به هنگام سرمایه‌گذاری به سود مالی و تداوم آن توجه دارد، اما جامعه یا دولت به هدف های گسترده تری نظیر افزایش درآمد ملی، اشتغال زایی، ریشه کنی فقر به و فواید اجتماعی دیگر اهمیت می دهند. در نتیجه هدف های دو آزمون متفاوت خواهد بود. لذا چنانچه هدف ارزیابی میزان منفعت طرح برای جامعه و از دیدگاه ملی باشد از ارزیابی اقتصادی استفاده می شود.

نحوه ارزیابی فنی در طرح توجیهی

از ارکان اساسی بررسی فنی طرح ها اطمینان از وجود امکانات و توانایی استفاده از آنها است. عوامل پایه این ارکان عبارتند از توانایی مدیریت و طراحی، برنامه ریزی همزمان با اجرا از شروع تا پایان پروژه در جهت اجرا، برنامه ریزی از نقطه صفر از بهره برداری پروژه و رسیدن به نتایج تفکرات اقتصادی که با ابزار مناسب شکوفا می شوند، هستند. برخی از گام‌های تعیین امکان‌پذیری فنی در یک طرح توجیهی شامل موارد زیر هستند.

 1. در مرحله بررسی رویکردهای متفاوت برای تولید محصول لازم است برای انجام تجزیه‌وتحلیل فنی، اطلاعات محصولات شامل مشخصات طراحی و عملکرد، سطح کیفی و نیازمندی‌های خدماتی، اطلاعات بازار شامل پیش‌بینی فروش، نیازمندی‌های خدماتی تحویل محصول و موقعیت مشتریان، اطلاعات مواد شامل مشخصات، میزان در دسترس بودن، مدت‌زمان تحویل و موقعیت منابع اولیه و دیگر اطلاعات شامل میزان سرمایۀ و نیروی انسانی در اختیار در اختیار باشد. مهم ترین نکته در این بخش توجه به محدودیت ها است.
 2. این مرحله مختص بررسی مجدد رویکردهای فناورانه است که از اهداف آن اجتناب از به‌کارگیری سطح نامناسب فناوری و اطمینان از بررسی تمام رویکردهای موجود و رویکردهای خلاقانه هستند.
 3. در مرحله بررسی تطابق اثرات جانبی هر روش با مسائل کشوری باید به حذف رویکردهای نامتناسب پرداخت و درنهایت بهترین رویکرد انتخاب شود. اثرات جانبی هر روش ممکن است با اهداف، سیاست‌ها و محدودیت‌های کشور ناهمخوان باشد. ازجمله این اثرات می‌توان مواردی همچون تأثیر منفی بر اشتغال، نیاز به انرژی فراوان و تأثیرات منفی زیست‌محیطی را نام برد.
 4. در مرحله بررسی هزینه‌ای رویکردها هزینۀ تخمینی هر یک از رویدادها باید تعیین گردد و رویکردهایی که هزینۀ آن‌ها بیش از مقدار معقول است باید حذف شوند.
 5. انجام تحقیقات برای اطمینان از امکان‌پذیری فنی در مرحله پنجم اتفاق می افتد که در آن لازم است آزمایش‌ها و تحقیقاتی به‌منظور تعیین وضعیت در اختیار بودن آن فناوری انجام پذیر.
 6. در این مرحله هزینه‌هایی که برای تجزیه‌وتحلیل مالی لازم است تخمین زده می‌شود. اگر امکان تهیه تخمین‌های گفته‌شده از رقبا، دوستان، مؤسسات تجاری، منابع دولتی و یا سایر منابع باشد، ممکن است دیگر نیازی به تجزیه‌وتحلیل فنی که هزینۀ زیادی در بر دارد نباشد.
 7. در این مرحله با توجه به اینکه طی مراحل پیشین رویکرد بهینه برای تولید مشخص گشته است، گام‌های اصلی تجزیه‌وتحلیل فنی از این قسمت آغاز خواهد شد که شامل موارد زیر تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ است:
 • برآورد میزان موجودی موردنیاز
 • برآورد زمان و هزینه
 • تخمین نیروی انسانی موردنیاز
 • تعیین نمودن محل اجرای طرح
 • تعیین هزینه تسهیلات مالی در طرح توجیهی
 • تعیین هزینه‌های تولید در طرح توجیهی
 • طراحی سازمان تولید و تعیین چیدمان تجهیزات تولیدی و غیر تولیدی

سخن آخر

به‌طور خلاصه در طرح توجیهی فنی اقتصادی همواره به دنبال این هستیم که بر اساس مطالعات زمینه‌های مختلف مانند بازار هدف، هزینه‌های تولید، مخارج عرضه، قیمت محصول و موارد متعدد دیگر نشان بدهیم که یک پروژه‌ی تجاری-اقتصادی توجیه مالی و اقتصادی دارد یا خیر. تمرکز تجزیه و تحلیل فنی در طرح توجیهی هم بر به‌صرفه بودن سرمایه‌گذاری در یک زمینه‌ اقتصادی از پیش تعیین‌شده است.

تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) چیست؟

در این مقاله، چند نوع از تحلیل‌ها همراه با تحلیل حساسیت معرفی شده و با مثال‌های روشنی نحوه انجام این تحلیل‌ها توضیح داده می‌شود. در تحلیل حساسیت، با در نظر گرفتن یک مجموعه خاص از مفروضات میزان اثرگذاری تغییرات یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته یا خروجی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تحلیل حساسیت تعیین می‌کند که با در نظر گرفتن یک مجموعه مفروضات خاص، چگونه مقادیر متفاوت یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته معین اثر می‌گذارد. این تکنیک با شرایط مرزی خاصی به کار می‌رود، که به یک یا چند متغیر ورودی بستگی دارد، مانند تاثیری که تغییرات در نرخ بهره (متغیر مستقل) بر قیمت اوراق قرضه (متغیر وابسته) می‌گذارد.

نگاهی به درون تحلیل‌حساسیت

تحلیل حساسیت را تحلیل “اگر-آنگاه” یا تحلیل شبیه سازی نیز می‌نامند. با این شیوه خروجی یک تصمیم با توجه به یک طیفی از متغیرها پیش بینی می‌شود. با خلق یک مجموعه از متغیرها، یک تحلیلگر می‌تواند تعیین کند که چگونه تغییرات در یک متغیر بر خروجی تاثیر می‌گذارد.

یک نمونه از تحلیل‌حساسیت

فرض کنید علی که یک مدیر فروش است، قصد دارد اثر ترافیک مشتریان را بر روی فروش کل مطالعه کند. او تشخیص می‌دهد که فروش تابعی از قیمت و حجم معاملات است. قیمت یک ویجت (widget) هزار دلار است، و علی ۱۰۰ویجت در سال گذشته فروخته است، که فروش کل او بالغ بر ۱۰۰۰۰۰ دلار می‌شود. علی همچنین تشخیص می‌دهد که به ازای ۱۰ درصد افزایش در ترافیک مشتری حجم معاملات ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند، این یافته‌ها او را قادر می‌سازد تا یک مدل مالی بسازد و بر اساس گزاره های اگر-آنگاه بر روی این معادله تحلیل حساسیت را انجام دهد. این تحلیل مشخص خواهد کرد که اگر ترافیک مشتری به اندازه ۱۰، ۵۰ و یا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، چه اتفاقی برای فروش خواهد افتاد. بر اساس ۱۰۰ معامله انجام گرفته شده می‌توان گفت که افزایش ۱۰، ۵۰ و یا ۱۰۰ درصدی در ترافیک مشتری معادل افزایش به ترتیب ۵، ۲۵ و یا ۵۰ درصدی در معاملات است. تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که فروش شدیدا به تغییرات ترافیک مشتریان حساس است.

تحلیل سناریو و تحلیل‌حساسیت

در فاینانس، تحلیل حساسیت برای این انجام می‌شود که تاثیر طیف متغیرها بر روی یک خروجی مشخص درک گردد. باید بدانید که تحلیل حساسیت شبیه به تحلیل سناریو نیست. به عنوان مثال، یک تحلیلگر سهام قصد انجام یک تحلیل حساسیت و یک تحلیل سناریو را بر روی اثر سود هر سهم (EPS) بر ارزش گذاری نسبی شرکت با استفاده از نسبت قیمت به درآمد (P/E) دارد.

تحلیل حساسیت بر اساس اثرگذاری متغیرها بر روی ارزش‌گذاری انجام می‌شود، که در یک مدل مالی با استفاده از قیمت متغیرها و EPS به تصویر کشیده می‌شود. تحلیل حساسیت هر کدام از این متغیرها را تک تک در نظر می‌گیرد و سپس طیف خروجی‌های احتمالی را ثبت می‌کند. از سوی دیگر، در یک تحلیل سناریو، تحلیلگر یک سناریو مانند سقوط بازار یا تغییر مقررات صنعتی را در نظر می‌گیرد. او سپس متغیرها را در این مدل مطابق با سناریو تغییر می‌دهد. با هر دوی این تحلیل ها، تحلیلگر یک تصویر جامعی از مساله پیدا می‌کند. او اکنون از تمام طیف خروجی‌ها آگاه است، از تمام نقاط بحرانی باخبر است و به ازای هر مجموعه ای از متغیرهایی که در سناریوهای زندگی واقعی تعریف می‌شود، درک خوبی راجع به خروجی‌ها پیدا می‌کند.

تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی

برای شناسایی شاخص های مالی و اقتصادی طرح ها لازم است که در گزارشات توجیهی، تجزیه و تحلیل مالی طرح صورت گیرد. از آنجایی که هدف اجرای طرح ها، کسب درآمد و سود می باشد، لذا باید بتوان میزان سود دهی به صرفه را تخمین زد.

بنابراین برای رسیدن به معیار و شاخص مناسب برای تعیین میزان سود طرح ها، بایستی شاخص های مالی و اقتصادی قبل مورد استفاده قرار گیرند.

تجزیه و تحلیل مالی طرح توجيهی:

همان گونه که پیش تر ذکر شد، هدف نهایی اجرای طر های کسب و کار، ایجاد درآمد حاصل از فروش و کسب سود می باشد که برای اطلاع از آن لازم است که معیار سنجش و شاخص مناسبی در نظر گرفته شود.

دیتا های لازم برای محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های تولید می باشند که در قسمت مطالعات فنی گزارش پیش بینی ارائه می شوند.

در این بخش از گزارش با استفاده از هزینه های سرمایه گذاری، جداول و اطلاعات زیر تهیه و تنظیم می شود:

در واقع می توان گفت که در تجزیه و تحلیل مالی یک طرح توجیهی سعی بر این است که وضعیت مالی پروژه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این مرحله، وضعیت درآمد و هزینه ها در طول سال مشخص شده و سرمایه مورد نیاز تعیین می گردد سپس جریان نقدینگی در طی سال های قبلی مورد بررسی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که در تجزیه و تحلیل مالی پروژه ها، تحلیل طرح در شرایط عملیاتی، انجام تحلیل حساسیت و تحلیل ریسک نیز صورت می گیرند.

تعیین منابع مورد نیاز طرح:

منابع مورد نیاز برای طرح ها به 3 دسته کلی تقسیم می شوند که در تدوین طرح توجیهی باید آنها را مورد توجه قرار داد:

1_ سرمایه گذاری ثابت:

سرمایه ثابت یکی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح به شمار می رود که اقلام تشکیل دهنده آن به شرح زیر می باشند:

2_ سرمایه در گردش:

سرمایه در گردش (Working Capital)، منابع مورد نیاز برای دوره بهره برداری از طرح می باشد. از آنجایی که در فعالیت های صنعتی، ماشین آلات، تاسیسات و… و در فعالیت های خدماتی، وجود دفاتر و تجهیزات اداری به تنهایی برای تولید محصول و کالا کفایت نمی کند، لذا بایستی در فعالیت های صنعتی مواد اولیه لازم، قطعات یدکی و مواد مختلف، انبار شود و همچنین در فعالیت های خدماتی نیز لازم است که افراد مناسب جذب شوند.

در طول روند تولید، برخی از کالا ها در حال تولید، برخی از کالا ها ساخته شده و در مرحله فروش هستند و برخی از کالا ها نیز سفارش داده شده اند. بنابراین همواره بدهکارانی وجود دارند که نشان دهنده نیاز به یک سرمایه جاری می باشد.

سرمایه در گردش، در واقع همان سرمایه جاری مورد نیاز برای تولید و توزیع می باشد که با توجه به تعریف، شامل تمامی دارایی های جاری از جمله موجودی اولیه، محصول نیمه ساخته و تولید شده، وجوه نقد موجود در صندوق و حساب های بانکی، پیش پرداخت ها به فروشندگان و… می گردد.

نکته 1: از نگاه بانکداران و حسابدار ها، سرمایه در گردش خالص، معادل تفاضل دارایی های جاری و بدهی های جاری می باشد.

نکته 2: معمول ترین خطایی که در تخمین هزینه های پروژه ها صورت می گیرد و باعث شکست می گردد، تخمین غیرصحیح و ناکافی سرمایه در گردش می باشد.

تاپ وان مطالعه مقاله مدل آمیخته بازاریابی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

روش های محاسبه سرمایه در گردش

روش های محاسبه سرمایه در گردش

روش های محاسبه سرمایه در گردش:

برای محاسبه سرمایه در گردش که یکی از مهم ترین اقدامات می باشد، دو روش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.

روش مستقیم: در روش مستقیم برای محاسبه سرمایه در گردش، بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر می شوند که دارایی های جاری شامل تمامی دارایی هایی است که به راحتی می توان آنها را فروخت یا مصرف نمود که شامل موارد زیر می باشند:

 • پول نقد
 • معادل های نقدی (Cash Equivalents) یا اوراق سرمایه گذاری دارای سررسید کمتر از 3 ماه
 • حساب های دریافتنی
 • موجودی انبار
 • اوراق بهادار قابل فروش
 • بدهی های پیش پرداخت شده

همچنین بدهی های جاری در واقع همان تعهدات مالی کوتاه مدت شرکت می باشد که بایستی به مدت یک سال یا در یک چرخه عملیاتی عادی، تسویه گردند و متداول ترین آنها، اسناد پرداختنی و حساب های پرداختنی هستند.

روش غیرمستقیم:

در این روش، برای محاسبه سرمایه در گردش از هزینه تولید سالانه استفاده می شود که بر این اساس بایستی به روش زیر عمل کرد:

 • هزینه تولید سالانه با ظرفیت کامل، تقسیم بر 365 شود تا هزینه تولید روزانه به دست آید.
 • زمان سفارش محصول بایستی طبق روز تعیین شود.
 • مدت زمان نگهداری موجودی در انبار بر اساس روز برآورد شود.
 • میانگین مدت زمان مورد نیاز برای تولید محصول بر اساس روز برآورد شود.
 • مدت ‌زمان نگهداری محصول ساخته شده در انبار برآورد گردد.
 • میانگین دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت بدهی ها تخمین زده و تفاضل این مقدار محاسبه گردد.
 • تعداد روزهای تعیین شده در بند ‌های 2 تا 6 جمع و عدد به دست آمده در هزینه تولید روزانه محاسبه شده و سپس در بند اول ضرب گردد.

نتیجه: پس از طی مراحل فوق، حدود تقریبی سرمایه در گردش مورد نیاز مشخص می گردد.

3_ هزینه های پیش بینی نشده:

هزینه های پیش بینی نشده (هزینه های متفرقه)، در تمامی پروژه ها وجود دارند. در واقع می توان گفت که هزینه های هیچ طرحی به صورت کامل از پیش تعیین نشده است، زیرا در محیط پیرامون عدم قطعیت وجود دارد و همچنین همواره برآوردها همراه با خطا صورت می گیرند. بنابراین لازم است که بخشی از منابع به عوامل پیش بینی نشده اختصاص یابند تا طرح توجیهی از دقت کافی برخوردار گردد.

تهیه صورت درآمد:

می توان گفت که مهم ترین بخش در تجزیه و تحلیل مالی طرح های توجیهی، تخمین صورت وضعیت درآمد می باشد که نشان دهنده میزان فروش سودآور مورد انتظار می باشد.

در واقع صورت وضعیت درآمد، عملیات کسب و کار را طی یک مدت معین با کمک فرمول زیر تخمین می زند.

“سود خالص پس از کسر مالیات = فروش – میزان برگشتی و تخفیف ها – هزینه های کالاهای فروخته شده”

” هزینه های عملیاتی + سایر درآمدها – هزینه های بهره – مالیات بر درآمد”

تهیه صورت نقدینگی:

هدف ارائه صورت های نقدینگی، نمایش میزان جریانات نقدی ورودی و خروجی در کسب و کار مورد نظر می باشد که به کارفرما کمک می کند میزان نقدینگی مورد نیاز دوره ها، میزان بدهی ها و صورت حساب ها را شناسایی نموده و اقدام به پرداخت آنها نماید.

از طرفی پرداخت کنندگان وام می خواهند بدانند که وام گیرنده به اندازه کافی نقدینگی برای پرداخت اقساط خود دارد یا خیر. بنابراین تهیه صورت های مالی برای کارفرما و سرمایه گذار بسیار مهم می باشد که به کمک این صورت وضعیت می توان به مزایای زیر دست یافت.

 • شناسایی میزان موجودی نقد مورد نیاز برای شروع کسب و کار
 • برنامه ریزی برای زمان های پرداخت اقساط وام و دوره تنفس
 • حصول اطمینان از وجود داشتن جریان نقدی مورد نظر برای تمامی پرداختی ها و بدهی های پیش رو

نکته: بنابراین توصیه می شود که در نوشتن طرح توجیهی، صورت نقدینگی برای سال قبل از بهره برداری و سال اول، به صورت ماهانه و برای سال های بعد به صورت فصلی تهیه و تنظیم شود. زیرا برنامه ریزی برای سال های ابتدایی بایستی دقیق تر انجام شود.

تهیه ترازنامه:

ترازنامه در کسب و کارهایی که آغاز شده اند، نشان دهنده وضعیت موجود و ر پروژه ها و طرح هایی که به بهره برداری نرسیده اند، نشان دهنده وضعیتی از زمان خاصی از دوره بهره برداری خواهد بود. در واقع ترازنامه نشان می دهد که کسب و کار در چه وضعیتی قرار دارد که به صورت وضعیت درآمدی و جریان نقدینگی بستگی دارد.

ترازنامه تمامی منابع درآمدی و همچنین سهم شرکا و مالکین را شامل می شود که لازم است برای ارزیابی سودآوری آن، ترازنامه حداقل 5 سال اول طرح تهیه و تنظیم گردد که ترازنامه سال اول به صورت ماهانه تهیه می شود.

پس از تهیه آن و همچنین تشکیل جداول مالی و اقتصادی، شاخص های تاثیر گذار شناسایی می گردند که در تصمیم گیری اجرا و عدم اجرای طرح، موثر خواهند بود. بنابراین لازم است که اهداف و شاخص های تعریف شده در تحلیل های مالی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت باشند.

تحلیل سودآوری تجاری:

در تهیه یک طرح توجیهی لازم است که سودآوری تجاری طرح از دو دیدگاه زیر بررسی گردد:

1_ سنجش سودآوری سرمایه گذاری:

در برخی مواقع ممکن است آلترناتیو های دیگری نیز مورد کنکاش قرار گیرند که سنجش سودآوری برای انتخاب بهترین آلترناتیو مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین ممکن است که تحلیلگر، سنجش های سودآوری برای یک پروژه یا پروژه های مورد مطالعه خود را از را های زیر به دست آورد.

 • سنجش های سودآوری با ارزش غیر زمانی
 • درآمد خالص حاصل از دارایی ها
 • درآمد سال اول حاصل از سرمایه گذاری اولیه
 • متوسط درآمد خالص حاصل از متوسط سرمایه گذاری
 • سنجش های سودآوری با لحاظ ارزش زمانی پول
 • روش های جریان نقدی تخفیف داده شده
 • ارزش فعلی
 • نرخ بازگشت داخلی
 • نسبت منافع به مخارج

2_ تحلیل مالی:

تحلیل مالی در طرح های توجیهی، در دو بخش تحلیل نقدینگی و تحلیل ترکیب سرمایه انجام می گیرد که تحلیل نقدینگی به وسیله تحلیل صورت جریان وجوه نقد انجام می شود. همچنین منظور از ترکیب سرمایه، مشخص نمودن نحوه تامین سرمایه می باشد که قسمتی از سرمایه توسط کارفرما و بخش دیگری از آن به وسیله اخذ وام، اعطای سهام و یا صدور اوراق قرضه فراهم می شود.

در پایان مطالعه مقاله هزینه ثابت سرمایه گذاری به مخاطبین عزیز پیشنهاد می گردد.

جهت بهره مندی از هرگونه خدمات امکان سنجی می توانید با شماره ۰۹۱۲۷۹۷۶۱۰۶ تماس حاصل فرمایید.

تجزیه و تحلیل مالی چیست؟

[email protected]

آخرین مقالات

چهار شاخص مالی مهم برای نظارت بر عملکرد کسب‌وکار

چهار شاخص مالی مهم برای نظارت بر عملکرد کسب‌وکار

مقدمه

در دنیای کسب‌وکار، همه به دنبال موفقیت و پیروزی هستند. اما منظور از موفقیت چیست؟ شاید از منظر یک بنیان‌گذار استارت‌آپی که خودش هم صاحب ایده بوده، در وهله اول دستیابی به اهداف عملکرد فنی محصول در اولویت باشد. دیگری ممکن است جذب سرمایه‌گذار را یک موفقیت بزرگ بداند. شاید هم مواردی همچون عرضه محصول نهایی به بازار و فروش بالای آن، یکی از المان‌های عمومی موفقیت در نظر مالکان کسب‌وکار نوپا باشد.

فارغ از نوع نگاه به موفقیت کسب‌وکار، تعریف برخی شاخص‌های کلیدی عملکردی ( KPIs ) برای رصد و نظارت بر کسب‌وکار و مسیر حرکت به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده، بسیار مهم است. در میان این شاخص‌های مختلف، شاخص‌های مالی نقشی کلیدی ایفاء نموده و آینده کسب‌وکار به شدت به آن‌ها وابسته می‌باشد. از همین رو، در مقاله حاضر سعی شده تا چهار شاخص‌ کلیدی عملکرد مالی کسب‌وکار را به طور خلاصه معرفی کنیم.

شاخص کلیدی عملکرد چیست؟

یک « KPI »، معیاری برای رصد عملکرد کسب‌وکار و میزان موفقیت آن محسوب شده که بینشی مطلوب از قدرت مالی و عملیاتی شرکت فراهم می‌سازد. شاخص‌های کلیدی عملکرد، بر مبنای هر نوع داده اطلاعاتی که برای کسب‌وکار اهمیت دارد، از فروش محصول گرفته تا نرخ کلیک برای تبلیغات وب و تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ یا حتی نرخ مصرف مواد اولیه، قابل تعریف می‌باشد. در مجموع، تعریف شفاف یک « KPI » و اندازه‌گیری دقیق آن، می‌تواند تصویر مفیدی از سلامت کسب‌وکار در مقاطع زمانی مختلف ارائه نماید. لازم به تأکید است، زمانی « KPI »ها کارآمدتر می‌شوند که از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل روندها در طول زمان و سنجش پیشرفت اهداف یا مقایسه کسب‌وکار با سایر شرکت‌های مشابه استفاده شود.

شاید از خود بپرسید که کدام شاخص کلیدی عملکرد بهتر است؟ در پاسخ باید گفت، آن شاخصی برای کسب‌وکار شما کارآمدتر خواهد بود که امکان تشخیص نقاط قوت (کارهایی که به خوبی انجام می‌شوند) و نقاط ضعف (کارهایی که باید بهبود یابند) را فراهم نماید. به عبارت بهتر، معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌های مختلف، متفاوت است. از طرف دیگر، تعیین مفیدترین و معنی‌دارترین شاخص کلیدی عملکرد، بسیار چالش‌برانگیز بوده و در حالت کلی، این انتخاب به اهداف شرکت، مدل کسب‌وکار و فرآیندهای عملیاتی بستگی دارد. برخی از « KPI »ها تقریباً به‌طور عمومی (در تمامی کسب‌وکارها و به شکل جهانی) قابل اجرا می‌باشند. اما برخی دیگر هم به الزامات و شرایط خاص صنعت ارتباط می‌یابند. برای درک بهتر، این نکته را در نظر بگیرید که آمار فروش یا میزان درآمد، یک شاخص عمومی و رایج در تمامی سطوح است، اما وضعیت موجودی مواد اولیه بیشتر به صنایع تولیدی مرتبط می‌شود. در مقابل، مشاغل و کسب‌وکارهای خدماتی ممکن است در ارزیابی کارایی خود، بر عملکرد کارکنان و شاخص‌های مرتبط با آن متمرکز شوند. در نتیجه، برای کسب‌وکار خود بایستی مجموعه‌ای از « KPI »ها را انتخاب کنید که بیشترین مطابقت را با اولویت‌های تجاری و عملیاتی شما دارند.

شاخص‌های مالی؛ ابزاری برای ارزیابی دقیق عملکرد شرکت

شاخص‌های کلیدی عملکرد مالی، بخشی از معیارهای انتخابی هستند که به مدیران و متخصصان مالی در تجزیه و تحلیل کسب‌وکار و سنجش مسیر حرکت به سوی اهداف استراتژیک کمک می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای نظارت بر موفقیت شرکت‌ها و افزایش نرخ رشد آن‌ها، طیف گسترده‌ای از « KPI »های مالی قابل استفاده بوده که شناسایی و درک آن‌ها توسط کارآفرینان استارت‌آپی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

در پاسخ به این‌که چرا معیارها و شاخص‌های مالی برای کسب‌وکار شما مهم هستند، باید به این نکته اشاره نمود که این شاخص‌ها، همانند نشانگرها و چراغ‌های هشداردهنده خودرو، مدیران کسب‌وکار را قادر می‌سازند تا بر روی تصویری بزرگ‌تر تمرکز نموده و با هدایت ایمن و هوشمندانه کسب‌وکار، هر گونه مشکل فوری را بدون درگیر شدن در جزئیات آن شناسایی نمایند. این داده‌های اطلاعاتی که همچون قطعات یک پازل پیچیده در کنار هم قرار می‌گیرند، مدیریت شرکت برای دستیابی به اهداف خاص را تسهیل می‌کند.

شاخص‌های مالی زیادی وجود دارد که عمدتاً بر مفاهیمی همچون سود، درآمد، هزینه‌ها یا سایر نتایج مالی تکیه می‌کنند. در حالت کلی، این شاخص‌ها را می‌توان در پنج گروه تقسیم‌بندی نمود:

1. شاخص‌های سودآوری ( Profitability KPIs )، مانند حاشیه سود خالص و ناخالص؛

2. شاخص‌های نقدینگی ( Liquidity KPIs )، مانند نسبت جاری (نسبت سرمایه در گردش)؛

3. شاخص‌های کارآمدی ( Efficiency KPIs )، مانند گردش موجودی و گردش حساب‌های دریافتنی؛

4. شاخص‌های ارزشیابی ( Valuation KPIs )، مانند سود هر سهم و نسبت قیمت به درآمد؛

5. شاخص‌های ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ( Leverage KPIs )، مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام.

چهار شاخص مالی مهم برای کنترل بر عملکرد استارت‌آپ

استارت‌آپ‌ها هم مانند سایر کسب‌وکارها، اعم از شرکت‌ها و صنایع بزرگ یا شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی، نیازمند تعریف و به‌کارگیری شاخص‌های حداقلی برای نظارت بر عملکرد خود می‌باشند. این شاخص‌ها باید به نحوی تعریف شود که به اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه و مفید کمک نموده، عملکرد مالی شرکت را روشن ساخته و امکان جستجوی منابع مالی را برای بنیان‌گذاران و مدیران فراهم آورد. اما در این میان، تعریف شاخص‌های پیچیده و مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی خاص، آن هم در ابتدای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید، کمی دشوار است. کارآفرینان نوپا به برخی شاخص‌های مالی ساده و سرراست نیاز دارند که هم به سادگی در دسترس بوده و هم تصویری کلی از وضعیت عملکردی شرکت برایشان مجسم نماید.

در ادامه، با چهار مورد از مهم‌ترین شاخص‌های مالی که استارت‌آپ‌ها با آن‌ها سروکار دارند، آشنا می‌شویم:

الف) جریان نقدینگی ( Cash flow ):

جریان نقدی یا میزان ورود و خروج پول از کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی در حوزه مالی است. بن ریچموند ( Ben Richmond )، یک مدیر مالی ارشد در شرکت‌های فناور آمریکایی، از یک قیاس جالب برای این شاخص استفاده می‌کند. وی کسب‌وکار را به‌عنوان یک فراری شگفت‌انگیز و جریان نقدی را بنزین آن می‌داند: «اگر بنزین نداشته باشید، فراری شما چیزی جز یک وسیله تزئینی در گاراژ نخواهد بود».

اکثر نرم‌افزارهای حسابداری به شما این امکان را می‌دهند که جریان وجوه نقدی را به صورت خودکار ایجاد کنید. ریچموند می‌گوید، درک این‌که چقدر پول نقد در دست دارید، اولین قدم از بررسی وضعیت کسب‌وکار از منظر مالی است. در ادامه، قادر به ترسیم پیش‌بینی‌هایی برای آینده بوده و بر مبنای آن‌ها می‌توانید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهید.

ب) سود ( Profit ):

کسب سود، هدف اصلی بسیاری از کسب‌وکارها است. گزارش سود و زیان در یک بازه زمانی مشخص، یکی از مفیدترین گزارشاتی است که می‌تواند عملکرد کسب‌و‌کار را به صورت خلاصه به شما نشان دهد.

مانند جریان وجوه نقدی، نرم‌افزارهای حسابداری قادر به تولید صورت سود و زیان نیز می‌باشند. پس از دریافت این گزارش، به منظور به حداکثر رساندن سود و کاهش هزینه‌های غیر ضروری، می‌توانید فرصت‌های پیش رو را شناسایی نموده و موفق‌ترین محصولات و خدمات خود را اولویت‌بندی کنید.

ج) حساب‌های پرداختنی ( Accounts Payable ):

این ضرب‌المثل رایج را در نظر بگیرید: «برای پول درآوردن باید پول خرج کنید». با نظارت و کنترل فعال بر حساب‌های پرداختنی خود (پولی که برای خریدهای اعتباری به فروشندگان یا تأمین‌کنندگان بدهکار هستید)، می‌توانید تعیین کنید که در چه زمان‌هایی، به چه مقدار پول نقد نیاز دارید.

شما باید مطمئن شوید که پول کافی برای ادامه کار و پرداخت به موقع به فروشندگان و تأمین‌کنندگان خود دارید. سالی مولینز تامپسون ( Sallie Mullins Thompson )، یک حسابدار رسمی که با صاحبان مشاغل کوچک و متوسط کار می‌کند، در این خصوص می‌گوید: «نداشتن نقدینگی کافی از درآمدهای تجاری برای انجام تعهدات مالی، یکی از مهم‌ترین دلایل شکست مشاغل و کسب‌وکارها است».

پرداخت به موقع (یا حتی زودهنگام)، به شما امکان می‌دهد تا رابطه خوب خود با تأمین‌کنندگان و . را حفظ کنید، از تخفیف‌های پرداخت احتمالی استفاده نموده و بر اعتبار تجاری خود بیفزایید. این امر، در جذب سرمایه‌های بعدی شما به شدت اثرگذار خواهد بود.

د) حساب‌های دریافتنی ( Accounts Receivable ):

کدام یک از فاکتورهای مالی شما مهم‌تر هستند؟ چقدر طول می‌کشد تا مشتریان این فاکتورها را پرداخت کنند؟ چه مقدار از پول نقد متعلق به شما، در فاکتورهای پرداخت نشده بلوکه شده است؟ پاسخ همه این سؤالات، در شاخص مالی حساب‌های دریافتنی مستتر است (پولی که مشتریان در قبال کالاها یا خدماتی که قبلاً تحویل گرفته‌اند، به کسب‌وکار شما بدهکار هستند).

پیگیری حساب‌های دریافتنی، دارای مزایای مشابهی با شاخص حساب‌های پرداختنی است. با تعیین یک تخمین واقع‌بینانه برای پرداخت فاکتورهای مشتریان (و اطمینان از این‌که آن‌ها به موقع بدهی خود را پرداخت می‌کنند)، می‌توانید جریان نقدینگی خود را بهتر مدیریت کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

۱۰ مزیت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در تحلیل کسب‌وکار

تهیه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت دوره‌ای در همه شرکت‌های تجاری و سازمان‌های خصوصی انجام می‌شود. آموزش صورتهای مالی باعث می‌شود تا بتوانیم وضعیت مالی هر شرکت را در یک دوره خاص ارزیابی کنیم و اطلاعات مالی لازم مانند سودآوری، نقدینگی و بازده عملیاتی را برای تجزیه و تحلیل و مقایسه با شرکت‌های دیگر به دست آوریم.

در دوره‌های آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی حسابداران، مدیران و سرمایه‌گذاران با سه نوع صورتهای مالی آشنا می‌شوند. سه نوع صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت‌حساب درآمد و صورت‌حساب جریان نقدی هستند. ترازنامه وضعیت مالی سازمان مانند بدهی‌ها و دارایی‌ها را در لحظه به ما نشان می‌دهد. صورت‌حساب درآمد وضعیت کلی سازمان در طول یک سال را به ما نشان می‌دهد که با درآمد شروع می‌شود؛ سپس هزینه‌ها را از درآمد خالص کسر می‌کند. صورت‌حساب‌های جریان نقدی نیز نشان می‌دهد که پول نقد شرکت چگونه به دست آمده است و با تقسیم جریان نقدی بر وجه نقد حاصل از عملیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی به دست می‌آید.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای بیشتر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک خسته‌کننده است؛ به همین علت مدیران مالی شرکت‌های بزرگ این وظیفه را به کسانی که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تخصص دارند می‌دهند. اما اگر مدیران تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را آموزش ببینند، بهتر می‌توانند وضعیت سلامت مالی شرکت را درک کنند.

برای بهره‌وری بیشتر از صورتهای مالی بهتر است حداقل یک بار در سال یا سه ماه یک بار اطلاعات صورتهای مالی تجزیه و تحلیل شوند. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به رونق کسب‌وکار شما کمک می‌کند و به وسیله آن می‌توانید نقاط قوت و ضعف مالی را که در شرکت وجود دارند مشخص و شناسایی کنید.

۱- بررسی صورت‌حساب‌های جریان نقدی

صورت‌حساب جریان نقدی یکی از صورتهای مالی است که پول‌های واریز‌شده و خارج‌شده را محاسبه می‌کند و توانایی مالی شرکت را در پرداخت بدهی‌های شرکت مشخص می‌کند. تامین هزینه‌ها در سه ماه اول شروع کسب‌وکار برای مدیران مالی مهم است تا بتوانند منابع مالی را مدیریت کنند.

صورتهای مالی

آموزش حسابداری

۲- بررسی بدهی‌های شرکت

صورتهای مالی بدهی‌های یک شرکت را نشان می‌دهند. بدهی‌ها شامل مواردی مانند وام‌های کسب‌وکار، خطوط اعتباری و کارت‌های اعتباری و… هستند. برای مثال یک مدیر زمانی که برای گرفتن وام برنامه‌ریزی می‌کند تا کسب‌وکار خود را توسعه دهد، به صورتهای مالی نگاه می‌کند تا با توجه به وضعیت شرکت تصمیم‌گیری بهتری داشته باشد.

۳- بررسی دارایی‌ها و موجودی‌های شرکت

دارایی‌های شرکت در ترازنامه‌ها که جزئی از صورتهای مالی هستند، ثبت می‌شود. اگر به یادگیری صورتهای مالی بپردازید متوجه میزان دارایی‌های شرکت می‌شوید. این اطلاعات به مدیران شرکت‌ها کمک می‌کند تا برای ماه‌های فروش آینده آماده شوند. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نگهداری موجودی زیاد، مشکل امنیتی ایجاد می‌کند و کمبود آن نیز باعث از دست دادن مشتری‌ها می‌شود.

۴- شناسایی روند کسب‌وکار

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به مدیران کسب‌وکار کمک می‌کند تا روند رشد شرکت را ببینند. استفاده از صورتهای مالی باعث می‌شود تا مدیران بدانند چه مقدار از پیش‌بینی‌های آن‌ها درست بوده است. برای مثال اگر یک مدیر ۱۰ درصد رشد سالانه را پیش‌بینی کرده باشد، اما فقط به هفت درصد آن رسیده باشد؛‌ باید به دنبال راه و روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها یا درآمد بیشتر باشد. اطلاعاتی که صورتهای مالی به مدیران می‌دهند، باعث می‌شود تصمیم‌گیری‌های بهتری در راستای رسیدن به اهداف سازمان داشته باشند.

۵- پیدا کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری

زمانی که مدیران به دنبال شرکا یا سرمایه‌گذارانی برای توسعه کسب‌وکار هستند، صورتهای مالی اهمیت زیادی پیدا می‌کنند. کسانی که می‌خواهند در یک شرکت سرمایه‌گذاری کنند با استفاده از صورت‌های مالی می‌توانند وضعیت سوددهی شرکت را بررسی کنند. برای مثال شرکتی که دارای یک میلیون دلار دارایی، ۵۰۰ هزار دلار بدهی و ۵۰۰ هزار دلار سرمایه است؛ جمع حقوق صاحبان سهام آن یک میلیون دلار خواهد بود. اطلاعات حاصل از صورتهای مالی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌ مورد‌نظر چقدر است و از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها کم است پرهیز کنند.

۶- کمک به تصمیم‌گیری بهتر

همان‌طور که گفته شد، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به شما کمک می‌کند تا در لحظه بتوانید وضعیت مالی شرکت را بررسی کنید؛ بنابراین با استفاده از صورتهای مالی مدیران تصمیم‌گیری‌های بهتری برای سازمان خواهند داشت. زیرا زمانی که یک مدیر می‌خواهد تصمیمات استراتژیک برای رشد سازمان بگیرد باید با استفاده از صورتهای مالی به همه سوالات مربوط به بدهی، دارایی، درآمد و موجودی پاسخ دهد.

۷- کشف الگوها

صورتهای مالی نشان می‌دهند که درآمد سازمان از فروش یا ارائه خدمات، در یک دوره مالی چه مقدار بوده است. فروش بیشتر اوقات نوسانی است اما مدیران مالی برای برنامه‌ریزی باید بتوانند یک الگو ثابت از میان ارقام پیدا کنند. برای مثال زمانی که یک شرکت محصول جدیدی را ارائه می‌دهد، ممکن است زمان معرفی محصول الگوی افزایش فروش را داشته باشد؛ اما فروش پس از یک سال کاهش پیدا کند. اگر مدیر اجرایی این الگو را بداند برنامه‌ریزی دقیقی برای آن زمان خواهد داشت.

۸- بودجه‌بندی

همان‌طور که گفته شد یکی از مزایای آموزش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، برنامه‌ریزی دقیق برای آینده سازمان است. بودجه نشان می‌دهد که یک شرکت چه مقدار سرمایه برای تولید محصولات و توسعه آن‌ها با توجه به شرایط فعلی شرکت دارد؛ بنابراین صورتهای مالی نشان‌دهنده میزان بودجه‌بندی شرکت‌ها است. آگاهی داشتن از میزان پولی که برای برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اختیار دارید، به شما کمک می‌کند تا بیش از اندازه هزینه نکنید.

صورتهای مالی

آموزش حسابداری

۹-کمک به وام گرفتن

زمانی که می‌خواهید برای شرکت وام بگیرید، صورتهای مالی، سلامت مالی کسب‌وکار شما را به وام‌دهندگان اثبات می‌‌کنند. صورتهای مالی با بررسی گردش موجودی، مطالبات، بدهی‌ها و درصد سود حاصل از فروش اطلاعات مهمی را به وام‌دهنده می‌دهد.

برخی از شرکت‌ها برای بقای خود به وام احتیاج پیدا می‌کنند و برای آن درخواست کارت‌های اعتباری تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ تجاری می‌دهند. وام‌دهندگان برای تصمیم‌گیری اعطای وام، در همه شرایط ترازنامه‌ها و صورتهای مالی را بررسی می‌کند، علاوه بر آن گزارش حساب‌های داخلی پرداختی نیز به شما کمک می‌کند صورت‌حساب شرکت را به موقع ارائه کنید و اعتبار شرکت را حفظ کنید تا بتوانید وام بگیرید. علاوه بر این موارد وام‌دهندگان به رشد مالی کسب‌وکار شما دقت زیادی دارند پس توجه داشته باشید اطلاعاتی که به آن‌ها می‌دهید دقیق باشند.

۱۰- اطلاع از عملکرد سازمان

زمانی که معاملات شرکت بیشتر می‌شود، ارزیابی عملکرد آن نیز سخت‌تر می‌شود. تجزیه و تحلیل صورتهای مالی باعث می‌شود تا در پایان دوره‌های مالی، شرکت‌ها مجبور شوند تا حساب‌ها را ببندند و وضعیت مالی شرکت را به طور منظم گزارش دهند. صورتهای مالی با ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و فروش به مدیران برای ارزیابی اهداف کمک می‌کنند.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به مزایای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای تحلیل کسب‌وکار پرداختیم. برای آشنایی بیشتر با صورتهای مالی می‌توانید در دوره‌های مربوط به آموزش حسابداری مقدماتی و برای یادگیری عملی و کاربردی‌تر آن می‌توانید در دوره‌های آموزش حسابداری بازار کار شرکت کنید تا به صورت عملی با نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی آشنا شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.