تقسیم حجم و نقدینگی


تقسیم حجم و نقدینگی

نتایج جستجو برای: شاخص های نوین نقدینگی

تعداد نتایج: 541162 فیلتر نتایج به سال:

مقاله پژوهشی:رابطه بین نقدینگی و سیاست های تقسیم سود تحت شرایط عدم اطمینان با روش اختیارات واقعی

هدف مقاله حاضر بررسی سیاست تقسیم سود و نقدینگی با روش اختیارات واقعی است. سیاست تقسیم سود یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریت مالی است که درواقع اساس ارزشیابی شرکت‌ها است. ارزش تمام شرکت‌ها برابر با مجموع ارزش فعلی جریان­های نقدی آتی آن‌ها است. سرمایه‌گذاران در قبال پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت دو نوع بازده دریافت می‌کنند که شامل سود نقدی و سود سرمایه­ای (ناشی از تغییرات ارزش سهام) است. در این مقال.

تأثیر کسری بودجـه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درون-زایی دارایی‏ های سیستم بانکی

امروزه توافق گسترده‏ای وجود دارد که کنترل نقدینگی می‏تواند به مهار تورم بینجامد و، بنابراین، قابلیت کنترل پول به عنوان پیش شرط موفقیت در مهار تورم مطرح است. این مقاله با تکیه بر درون­زایی عرضه پول، تأثیرپذیریِ نقدینگی از کسری بودجه دولت (تقسیم حجم و نقدینگی اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه) را با مدل SVARX، در دوره زمانی 1358-1389 ش، بررسی می‏کند. نتایج نشان می‏دهد که اولاً، ارتباط کسری بودجه کل و نقدی.

مفهوم "حاکمیت نوین" یا مفهوم "نوین حاکمیت"

حاکمیت مفهومی است که همواره با بحث از حکومت مطرح شده چرا که توجیه کننده قدرت حاکم و نحوه اعمال آن است. این مفهوم همواره در طول تاریخ دچار تحول و تطور در برداشت و تفسیر از آن بوده است، از طرفی در یک زمان مشخص نیز مفهوم حاکمیت و تفاسیر از آن به هیچ عنوان دارای شرایط مشابه نبوده است.نگرش حکومت نسبت به عناصری همچون مردم، اقتصاد، مالکیت، مالیات، جایگاه دولت و نظرات پیرامون آن، تفسیر از حاکمیت به عنو.

مقایسه اثر ایمنیزایی پروتئین های نوترکیبEIT و Stx2B متصل به نانوذرات بر پایه کیتوزان در مدل حیوانی به عنوان کاندیدای نانوواکسن بر علیه E. coli O157:H7

ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تأثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. دراین مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمات شغلی در مورد قراردادهای دائم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه درآینده را محاسبه.

نقدینگی بخش خصوصی و علل افزایش آن

با توجه به روند نا متناسب تغییرات حجم پول و نقدینگی نسبت به فعالیت های اقتصادی در کشور ما محخصوصاً از سال 1353 به بعد، در این مقاله ضمن بررسی علل افزایش حجم نقدینگی نشان داده شده است که چگونگی پل هائی که به وسیله دولت در جامعه به جریان میافتد دوباره به صندوق دولت باز نمی گردد و عاملی تعیین کننده برای تشکیل نقدینگی بخش خصوصی می گردد. بدهی های دولت که پیوسته مهمترین اقلام دارائی های بانک مرکزی را .

پایان‌نامه
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، متغیرهای کلان اقتصادی باسیاست تقسیم سود شرکت‌ها

چکیده:
تقسیم سود تضادهای نمایندگی بین سرمایه‌گذاران و مدیران را کاهش می‌دهد. حسابرسان نیز به وسیله کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخلی شرکت و سرمایه‌گذاران موجب کاهش تضادهای نمایندگی می‌شوند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست تقسیم سود در 114 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 تا 1391 می‌باشد. به همین منظور داده‌های اندازه شرکت حسابرسی، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت به عنوان عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی برای بررسی 6 فرضیه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سیاست تقسیم سود و هر کدام از متغیرهای تخصص و اندازه موسسه حسابرسی ارتباط معناداری وجود ندارد از طرف دیگر، نتایج بررسی فرضیه چهارم نشان‌دهنده وجود رابطه منفی و معناداری میان دوره تصدی حسابرس شرکت و میزان توزیع سود نقدی شرکت می‌باشد. طبق نتایج فرضیه پنجم، به طور کلی بین کیفیت حسابرسی شرکت‌ها و میزان سود نقدی توزیع‌شده آن‌ها رابطه‌ای مشاهده نمی‌شود. یافته‌های فرضیه ششم تحقیق نشان می‌دهد که حجم نقدینگی بر روی میزان پرداخت سود نقدی سهام اثر دارد که کیفیت حسابرسی بر این رابطه اثری ندارد.

وی افزود: هنوز فرصت برای تلاش‌های آخر در راستای از سرگیری اجرای برجام مانده

برترین های بازار گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات بانکها و مو

سه شنبه سی و یک خرداد ، ارزش معاملات، ورود پول، حجم معاملات، فلزات اساسی، ورود نقدینگی، قدرت خرید، خودرو، شبریز، حکشتی، خزامیا، فزر، پالایش، فولاد، اسیاتک، صف خرید، تفارس، کیمیاتک، تاصیکو، قمرو، دارا یکم، قشیر، ولصنم، مادیرا، کیمیا، حق تقدم

🔝 برترین های بازار

✅ گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
💎 بانکها و موسسات اعتباری 👈 176 میلیارد تومان
💎 خودرو و ساخت قطعات 👈 159 میلیارد تومان
💎 فلزات اساسی 👈 134 میلیارد تومان

✅ بیشترین ارزش معاملات
🥇 دی 👈 136.4 میلیارد تومان
🥈 اسیاتک 👈 72.4 میلیارد تومان
🥉 حکشتی 👈 67.8 میلیارد تومان

✅ بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
🥇 حکشتی 👈 6 میلیارد تومان
🥈 اسیاتک 👈 5 میلیارد تومان
🥉 تفارس 👈 4 میلیارد تومان

✅ بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
🥇 داروح 👈 6 برابر
🥈 کیمیاتک 👈 3.6 برابر
🥉 ولصنم 👈 3.5 برابر

✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
🥇 قمرو 👈 7 برابر
🥈 قشیر 👈 6.9 برابر
🥉 وسرمد 👈 3 برابر

✅ بیشترین حجم معاملات به تقسیم حجم و نقدینگی نسبت میانگین حجم هفتگی
🥇 ثاژن 👈 132.93 برابر
🥈 قمرو 👈 10.42 برابر
🥉 قشیر 👈 5.01 برابر

✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
🥇 اسیاتک 👈 حجم برابر 12 % شناور
🥈 بهیر 👈 حجم برابر 9.1 % شناور
🥉 فگستر 👈 حجم برابر 5.4 % شناور

✅ بیشترین ارزش خرید حقیقی
🥇 دی 👈 135میلیارد تومان
🥈 اسیاتک 👈 71میلیارد تومان
🥉 حکشتی 👈 49میلیارد تومان

✅ بیشترین ارزش خرید حقوقی
🥇 تاصیکو 👈 24 میلیارد تومان
🥈 فولاد 👈 20 میلیارد تومان
🥉 حکشتی 👈 18 میلیارد تومان

✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
🥇 تفارس 👈 27.7 میلیارد تومان معادل 69 % ارزش کل معاملات
🥈 حکشتی 👈 17.8 میلیارد تومان معادل 26 % ارزش کل معاملات
🥉 اسیاتک 👈 15.2 میلیارد تومان معادل 21 % تقسیم حجم و نقدینگی ارزش کل معاملات

✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
🥇 تفارس 👈 182.9 میلیارد تومان
🥈 خزامیا 👈 70.8 میلیارد تومان
🥉 فزر 👈 66.9 میلیارد تومان

✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
🥇 تفارس 👈 420.2 میلیارد تومان
🥈 خزامیا 👈 84.3 میلیارد تومان
🥉 فزر 👈 65 میلیارد تومان

✅ بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
🥇 صباح 👈 51.2 % اختلاف
🥈 شبریزح 👈 39.3 % اختلاف
🥉 مادیراح 👈 30.6 % اختلاف

✅بیشترین اختلاف قیمت و NAV
🥇 پالایش 👈 57.5 % اختلاف
🥈 دارا یکم 👈 51.7 % اختلاف
🥉 ارزش 👈 12.3 % اختلاف

تقاضا در خساپا بیشتر شد

خاندوزی: دولت های قبل از جیب مردم کسری بودجه را پر میکردند اما ما این مورد را متوقف کردیم

پ ن : چاپ شبانه روزی پول و تورمش از اونم بدتره اسکل

وضعیت گروه فلزات

طرح استیضاح وزیر صمت با 36 امضا به کمیسیون صنایع مجلس رسیدحسینی کیا، نایب ر

سه شنبه سی و یک خرداد ، صمت

📌طرح استیضاح وزیر صمت با 36 امضا به کمیسیون صنایع مجلس رسید

حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

🔹طرح استیضاح فاطمی امین وزیر صمت با 36 امضا به کمیسیون صنایع و معادن رسیده است.

🔹سه تقسیم حجم و نقدینگی شنبه هفته آینده بررسی این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار می گیرد.

🔹تا پیش از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و معادن، احتمال پس گرفتن درخواست های استیضاح کم است.

🔹کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی ها، گزارش خود را به هیئت رئیسه ارائه می دهد.

🔹اگر درخواست استیضاح در کمیسیون تصویب شود، استیضاح در جلسه علنی اعلام وصول می شود و وزیر صمت یک هفته فرصت دارد در نشست علنی حاضر شود.

به نظرتون خاندوزی زیادی گوه نمیخوره؟🧐

مجمع
پارس
در پایان مجمع پتروشیمی پارس به ازای هر سهم با احتساب سود انباشته، 27 تومان سود نقدی تقسیم شد که حداکثری سود قابل تقسیم شرکت بود.

گزارش بازارارقام به میلیارد تومان ارزش معاملات خرد: 3695 خروج نقدینگی (خرید

سه شنبه سی و یک خرداد ، ارزش معاملات، ورود پول، خروج پول هوشمند، خروج پول، خروج نقدینگی، ورود نقدینگی، گزارش بازار، صف خرید، ارزش معاملات خرد، ورود پول هوشمند، پول هوشمند، صف فروش

ارقام به میلیارد تومان

⚜ ارزش معاملات خرد: 3695

⏳ خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 465
⏳ ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 2

💰 صف خرید: 48 نماد به ارزش 241
🚧 صف فروش: 83 نماد به ارزش 166

🔷 ورود پول هوشمند: 607
🔶 خروج پول هوشمند: 754

📌بازدهی نمادهای صنعت قند و شکر در فصل بهار

⬅️در گروه قندوشکر بالاترین میزان بازدهی به نام قثابت در مثبت 72 درصد ثبت شد و کمترین میزان بازدهی به قنیشا با منفی 22 درصد تعلق داشت.

اروپا: به توافق نهایی در وین خیلی نزدیک هستیمسخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحاد

سه شنبه سی و یک خرداد ، برجام، مذاکرات وین

🔵 اروپا: به توافق نهایی در وین خیلی نزدیک هستیم

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه مذاکرات درباره ازسرگیری اجرای برجام همچنان جریان دارد، تصریح کرد: به توافق نهایی خیلی نزدیک هستیم.

پیتر استانو روز سه‌شنبه در نشست خبری از بروکسل افزود که دستیابی به توافق نهایی از اجرای کامل برجام اطمینان حاصل می‌کند اما هنوز به خط پایان نرسیده‌ایم.

وی افزود: هنوز فرصت برای تلاش‌های آخر در راستای از سرگیری اجرای برجام مانده و «به همین خاطر نماینده عالی (جوسپ بورل) و تیم او در تلاش هستند تا مذاکرات وین را به جمع‌بندی برسانند».

شاخص کل با 16632 واحدمنفی به عدد 1میلیون 547 هزارو 701 واحد رسید ارزش بازار

دوشنبه سی خرداد ، ارزش معاملات، حجم معاملات، ارزش بازار، شاخص کل، فملی، شستا، تاپیکو، میدکو، صف خرید، پارسان، صف فروش

شاخص کل با 16632 واحدمنفی به عدد 1میلیون 547 هزارو 701 واحد رسید

🔷ارزش بازار: 61,331,901 میلیارد ریال

🔷ارزش معاملات : 40,953 میلیارد ریال

🔷حجم معاملات : 6.402 میلیاردسهم

🔷تعداد نمادهای صف خرید : 69 سهم در صف خرید و تعداد 147 نماددر محدوده مثبت معاملاتی به کار خود پایان دادن

🔷تعداد نمادهای صف فروش : 94 سهم درصف فروش و تعداد 455 سهم در منفی ها به کار خود پایان دادن.

🔷نمادهای تاثیر گذار در شاخص

نوری 1526 واحد منفی ، میدکو 1236 واحد منفی ، شستا 866 واحد منفی ، فملی 807 واحد منفی ، پارسان 756 واحد منفی ، فارس 741 واحد منفی ، تاپیکو 740 واحد

مثبت معامله میشه😊

رنج مثبت معامله میشه 😊

خگستر سبز پوش شده
خودر خساپا دراستانه بازگشایی

📌منفی کم رنگ بورس

🔹در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاخص کل با افت حدود 546 واحد همراه شد.

🔹اما شاخص هم وزن، 296 واحد افزایش را نشان می دهد.

افزایش 25 درصدی قیمت مواد شوینده، بهداشتی و آرایشیرئیس هیات مدیره انجمن صنا

دوشنبه سی خرداد ، مواد اولیه، ستاد تنظیم بازار، شوینده

🔴 افزایش 25 درصدی قیمت مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران:

🔹ستاد تنظیم بازار با افزایش 25 درصدی قیمت همه انواع مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی موافقت کرد.

🔹در برخی موارد قیمت مواد اولیه و کالاهای موردنیاز این صنعت که از خارج از کشور تامین می‌شود بیش از دو برابر افزایش داشته است.

🔹به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد برای محصولات پتروشیمی و همچنین پلیمرهای داخلی مورد استفاده در این صنعت تخفیفاتی در نظر گرفته شود

مثبت معامله میشه 1 12+

کلید درآمد داشتن از بورس در مرحله اول این است که از آن نترسید.

♦️بازار تهران طلا آخرین قیمت‌ها

🔹اونس طلای جهانی 1,840,80

🔹یک گرم طلای18عیار 1,435,000

🔻وزارت صمت: مجوز صادر شد؛ لوازم خانگی از اول تیرماه گران می‌شود

🔸تلویزیون 15 درصد و یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی 10 درصد افزایش قیمت خواهند داشت

خگستر صف خرید زده
خودرو3 14+
خساپا4 36+

مثبت معامله میشه

درآستانه صف شدن👌

بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه ‌چیز را می‌ دانند ولی ارزش هیچ‌ چیز را نمی ‌دانند. (فیلیپ فیشر

سقوط بیت‌کوین به زیر 20هزار دلار‼ Funda

شنبه بیست و هشت خرداد ، Funda، بیت‌کوین

📌سقوط بیت‌کوین به زیر 20هزار دلار‼

📌ژائو ،مدیر عامل تقسیم حجم و نقدینگی صرافی Binance :

🔸️ من مقداری بیت کوین را در سال 2014 با قیمت متوسط ​​حدود 600 دلار خریدم، درست قبل از اینکه به 200 دلار برسد.

معمای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

تمایل دولت ها به بی نظمی پولی، یعنی ایجاد پول جدید و هزینه کردن، در کشور ما سابقه طولانی دارد. دلیل اصلی تورم هم همین است. دلیل بی ارزش شدن مداوم پول ملی و افزایش نرخ ارز هم همین. یکی از دلائل روند نا مطلوب توزیع ثروت نیز همین رویکرد است و بسیاری علت ها و رنجهای اقتصادی اجتماعی سیاسی دیگر نیز. پیوسته هم افرادی پیدا می شوند تا به دلائل منافع سیاسی، شغلی و مالی این واقعیت را به کام دل دولت ها از طریق مغلطه مورد چالش قرار دهند. یک خط این که تورم را نرخ ارز ایجاد می کند نه حجم نقدینگی. و انواع و اقسام مغلطه دیگر. مثل این ادعا که نقدینگی را بانک های خصوصی ( که اکثر در مالکیت خصولتی ها در آمده و دیگر خصوصی به حساب نمی آیند) ایجاد می کنند و این نقدینگی تورم زا است. اگر به سمت تولید هدایت شود تورم زا نیست (یکی از بی معنی ترین استدلال اقتصادی که دیده ام).

چند سال پیش آقایی نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چند کشور از جمله ایران را ترسیم کرد و مشاهده کرد برای برخی کشور ها این نسبت حتی از مورد ایران بالا تر است و استدلال کرد نقدینگی در ایران زیاد نیست بلکه کم هم هست.

اخیراً یکی از همان نوع کم سواد تقسیم حجم و نقدینگی و رودارها که ضعف منطق را با پرخاشگری جبران می کنند چند کشور را مثال زده و همین نوع استدلال را مطرح کرده، که نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران پائین است و نمی توان استدلال کرد که نقدینگی زیاد و عامل تورم است و درنتیجه این لیبرال ها هستند که دروغ می گویند و دولت باید این فریب کارها را از اطراف خود دور کند. چند نکته در این مورد؛

یکم این که من هم با این توصیه که دولت لازم است لیبرال ها را از اطراف خود دور کند موافق هستم. چون اگر کسی از این نوع آن اطراف پیدا شد یا لیبرال نما است یا راه را گم کرده. بهتر است سایه اش با تیر زده شود. البته این ها هم تقسیم حجم و نقدینگی میدانند در این صحنه لیبرالی موجود نیست، مثل شرایط و استدلال مشابه در دولت قبلی، منظورشان این است که رقبا را از میدان بیرون کنند تا جا برای خودشان باز شود.

دوم فراموش نکنیم که این گفته فریدمن صحیح است، تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.

سوم اما در مورد مغلطه در مورد نسبت حجم پول یا نقدینگی به تولید ناخالص داخلی. فرض کنید تولید ناخالص داخلی یک کشور سالانه صد عدد نان است. هر نان ۱۰ ریال. پس ارزش تولید ناخالص داخلی آن کشور می شود هزار ریال. اگر در این کشور ۵۰۰ واحد پول موجود باشد نسبت حجم پول به ارزش تولید داخلی می شود، پانصد تقسیم بر هزار، یعنی یک دوم یا نیم. یعنی هر واحد پول دو بار در سال گردش می کند و دست به دست می شود. اگر در کشور دیگر با همان میزان تولید داخلی هزار واحد پول موجود باشد این نسبت می شود یک یعنی حجم پول موجود به طور متوسط یک بار دست بدست می شود. اگر در کشور دیگری باشد دوهزار واحد پول، این نسبت می شود دو، هر واحد پول به طور متوسط نیم بار دست بدست می شود. یعنی اگر یک واحد پولی یک بار گردش کرده یک واحد پول دیگر هم یک سال در کیسه فردی نشسته و هیچ گردش نکرده، که متوسط گردش هر واحد پول می شود نیم بار درسال. این تعداد گردش پول را که در کشور های مختلف متفاوت است چه عاملی تعیین می کند؟ یکی نهاد های پرداخت و تسویه معاملات و دیگر نقش نهاد ها و بازار های مالی در آن کشور. برای مثال سوئیس و هنگ کنگ و سنگا پور مراکز مالی جهانی هستند. در این کشور ها ذخائر پولی فراوانی نگهداری می شود و در نتیجه نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است. کشورهای عقب مانده و فقیر نهاد های پولی و بانکی و مالی عقب مانده دارند و در نتیجه نسبت پول به تولید ملی پائین است.

حال اجازه دهید به عنوان نمونه به مورد زیمبابوه توجه کنیم. در حدود سال ۲۰۲۰ نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۷/۷ درصد بوده یعنی یکی از پائین ترین در بین کشور های جهان. می دانیم که نظام پولی این کشور یکی از ازهم گسیخته ترین است در بین کشور های جهان که برای سال ها تورم چند صد درصد رقم های روی اسکناس را به میلیارد دلار زیمبابو هم رساند. نسبت حجم نقدینگی به تولید ملی در این کشور بسیار پایین و ۱۷/۷ است. این آقایان اقتصاد دان جدید الظهور خواهند گفت این کشور نقدینگی کم آورده و بیشتر لازم دارد!!

اما دلیل این امر چیست؟ نسبت نقدینگی به تولید ملی یک کسر است. در صورت کسر نقدینگی اما در مخرج کسر حاصل ضرب تولید داخلی حقیقی ضربدر سطح قیمت آمده است.

اگر صورت کسر، یعنی حجم نقدینگی به مقداری فرا تر از رشد تولید افزایش یابد در مخرج کسر سطح قیمت ها افزایش می یابد و به مقیاس بیشتر، بستگی به ساختار اقتصاد و درجه پیشرفت بازار های مالی و پولی و میزان انتظارات تورمی. در این صورت گرچه صورت کسر با افزایش نقدینگی افزایش یافته اما مخرج به همان دلیل و تورم ناشی از آن بیشتر افزایش یافته و کل کسر کوچکتر شده است. در نمودار نشان داده تقسیم حجم و نقدینگی تقسیم حجم و نقدینگی شده که در کشور های پیشرفته خصوصاً کشور هایی مانند سوئیس که بازار مالی نقش اساسی دارد و ذخائر بین المللی نگهداری می شود نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالاتر است از کشور های فقیرتر و عقب مانده تر و کشور های با نظام پولی از هم گسیخته مشابه زیمبابوه و ونزوئلا.

بنابراین پائین تر بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای برخی کشور ها از جمله کشور ما نه به دلیل نیاز به نقدینگی بیشتر، بلکه بر عکس به دلیل افزایش های بی رویه قبلی نقدینگی و جهش های سطح قیمت است.

یاد آوری در مورد اظهار نظر یک فرد در مورد مطلب بالا

یک آقایی چند نمونه کشور از بیش از صد کشور را ذکره اند که، چنانکه توضیح خواهم داد، حالت استثنایی دارند و از این راه خواسته اند نتیجه گیری نمودار و متن بالا را رد کنند. معمولاً برای مشاهده قاعده به موارد استثنا نگاه نمی کنند چون همیشه در داده های اقتصادی پراکندگی هایی وجود دارد، بلکه به کارکرد های عمومی تقسیم حجم و نقدینگی توجه می کنند. در نمودار بالا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی گروه کشور های باسطوح در آمد بالا، سطوح درآمد متوسط بالا، سطوح در آمد متوسط، متوسط پایین و خیلی فقیر آمده است باضافه چند مورد خاص از این گروه کشور ها. این نمودار توضیح گویایی است از آنچه در متن بالا توضیح داه و استنتاج شد.

اما اگر بخواهیم به جز موارد بارز و تاریخی دو طرف طیف به جزئیات حالت های استثنایی بپردازیم بایستی تاریخچه و شرایط فعلی هر کدام از کشور ها را به تفصیل مرور کنیم که کاری طولانی و صعب است. ضروری است یاد آوری شود که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی معکوس سرعت گردش پول است. با توجه به این نکته، برای نمونه چند کشوری که آن آقا مثال زده اند را در جدول پائین ارائه کرده ام. منحنی های قرمز رنگ کوچک در سمت راست برای هر کشور روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آن کشور را طی زمان نشان می دهد. هر کدام از این موارد داستان و سر گذشت خاص خود را دارند. مثلاً در مورد ویتنام که به سرعت از یک اقتصاد جوال و پر تحرک بر خوردار شده و نهاد های مالی ایجاد و تقویت شده و حجم تجارت خارجی افزایش یافته مسیر این متغیر از مقدار پایین شروع و به صورت منظم افزایش یافته که همین هم مورد انتظار است. در مورد کامبوج نیز به همین ترتیب از سال ۱۹۹۸ تا کنون از رشد اقتصادی سالانه بیش از هفت در صد به صورت مستمر بر خوردار بوده است که از محل صادرات صنعتی تغذیه شده. در این مورد هم مسیر کمیت مورد نظر بر اساس همان نتیجه گیری که در بالا اشاره شد قابل توضیح است.

در مورد مراکش اقتصاد این کشور در ده سال اخیر با بحران خشک سالی رو برو بوده و بخش کشاورزی که بخش مهم اقتصاد است دستخوش شرایط نا مطلوب. اما باوجود این دولت اقدامات جدی را درجهت راحتی کسب و کار انجام داده و رتبه این کشور از نظر راحتی انجام فعالیت اقتصادی طی ده سال پنجاه رتبه افزایش یافته است. در همین دوره نسبت مورد نظر از سطح پائین به سطح بالایی افزایش یافته و در همین حد باقی مانده است. لبنان سر گذشت متفاوتی دارد. زمانی مرکز بانکی و مالی منطقه بود چند سالی است که به دلیل بحران سیاسی و اقتصادی بانک های عمده آن عملاً ورشکسته هستند و یک دادگاه رای داده که اجازه انتقال ارز و عملکرد اعتبار خارجی را ندارند. این در حالی است که دولت لبنان نیز با حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی رو برو بوده است که نمی توانسته پرداخت کند. این شرایط بر فعالیت خلق پول و گردش آن تاثیر اعمال کرده که نمودار قرمز رنگ دست راست نیز آن را نشان می دهد.

اگر در یک جامعه جنگ زده مثل لیبی پول از گردش افتاده باشد این جامعه هم به دلیل پایین بودن سرعت گردش پول نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالایی را نشان می دهد. کما این که این نسبت ابتدا پایین بوده و با افزایش بحران ها و موانع در امر گردش نقدینگی، در سال های اخیر افزایش یافته است. روند منحنی برای این کشور هم گویا است و کاهش سرعت گردش پول عامل بالا رفتن نسبت نقدینگی به تولید داخلی است. در مورد اریتره کلاً کشور بی ثباتی است. آخرین آماری که قابل استناد است مربوط به ۲۰۱۴ است. اگر رقم ۲۰۱۳ را نگاه کنیم شاخص نسبت نقدینگی به تولید داخلی بسیار پایین تر بود اگر ۲۰۱۲ را نگاه کنیم این نسبت بالا است و این کمیت در نوسان. و اگر سال های اخیر داده ها مطرح شود معلوم نیست چه عددی بدست می آمد. همانطور که در متن بالا آمد کمیت نسبت نقدینگی به تولید داخلی (یا معکوس آن که سرعت گردش نقدینگی است) بستگی به وضعیت اقتصاد و شرایط بازار مالی و بانکی کشور ها دارد. برای استنتاج به متوسط هر گروه از کشور ها بهتر می توان استناد کرد. خصوصاً کشور های بی ثبات و بحرانی، یک نقطه مناسب تاکید در مورد یک کمیت که روند ثبات آن به ثبات و کار کرد اقتصاد مربوط می شود نیستند. آن نتیجه که قبلاً ارائه شد از نظر تئوری و تجربی هم صحیح است. دقت در موارد مطرح شده توسط آن فرد هم نه تنها نتیجه را رد نمی کند بلکه تایید می کند.

تقسیم حجم و نقدینگی

دریافت لینک صفحه با کد QR

نقدینگی به سمت کدام بازارها رفته است؟

18 ارديبهشت 1400 ساعت 17:06

گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق شد، گفت: در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بازار رمزارزها و سپرده گذاری بلند مدت در بانک‌ها رفته است‌.وحید شقاقی اظهار کرد: در اقتصاد ایران طی سال گذشته روزانه بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور پمپاژ شده است که آمارهای بانک مرکزی نشان از ثبت بالاترین حجم نقدینگی در طول شش دهه اقتصاد ایران در سال گذشته دارد. زمانی که چنین رشد فزاینده در نقدینگی، کاهش قدرت خرید مردم و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی وجود دارد، مردم سعی می‌کنند تا مازاد درآمد مصرفی خود را به سمت بازارها هدایت کنند.

وی افزود: پیش از این در ایران چهار بازار دارایی سنتی چون طلا، ارز، خودرو و مسکن وجود داشت اما از اواسط سال ۱۳۹۸ بازار سرمایه هم به‌عنوان یکی از بازارهای دارایی مطرح شد که اگر این بازار وجود نداشت، نقدینگی به سمت سایر بازارها هدایت می‌شد. این تحلیلگر اقتصادی عامل تورم را منشا رشد نقدینگی دانست و گفت: تا زمانی که نقدینگی در کشور بالا باشد، به دلیل نااطمینانی‌ها در اقتصاد این نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه و دارایی‌ها می‌رود. بازار سرمایه در کوتاه مدت توانسته است مقداری رشد قیمت در بازارهای موازی چون طلا، ارز و ..‌ را کنترل کند اما رشد حباب گونه قیمت سهام‌ها تقسیم حجم و نقدینگی در بازار سرمایه، اقتصاد ایران را درگیر مشکلات کرد.

شقاقی گفت: اکنون بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم که اگر میانگین رشد نقدینگی هم ۳۰ درصد باشد، در مجموع سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی سال ۱۳۹۸ اضافه شده است‌. اگر این مبلغ به ۳۶۵ روز تقسیم کنید، به رقمی بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید. طبق گفته شقاقی، اگر بازار سرمایه نبود، اکنون قیمت دلار از ۳۲ هزار تومان هم فراتر می‌رفت.

وی بیان کرد که اکنون حجم نقدینگی به سمت بازار رمز ارزها و سپرده گذاری بلند مدت در سیستم بانکی رفته است. ریشه افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها از رشد نقدینگی حاصل می‌شود.این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: زمانی که پیش بینی پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، در پی آن یکی از بازارهای دارایی متلاطم می‌شود. اکنون اقتصاد ایران دارای شش بازار دارایی چون بازار سرمایه، طلا، دلار، خودرو، مسکن و رمزارزها است و برای کاهش قیمت‌ها در این بازارها باید مانع افزایش نقدینگی شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.