قرارداد لازم چیست؟


[readmore]1697[/readmore] قرارداد الکترونیک

10 نکته طلایی در انعقاد قرارداد

عقد قرارداد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از؛ یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها قرار گیرد. بر اساس همین عقد و پیمان، میان دو طرف، یک رابطه جدید حقوقی برقرار می‌شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند.

در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به یک معنی است، اما در علم حقوق منظور از اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن‌ها ذکر شده است مثل عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) استعمال می‌شود و حال آنکه کلمه قرارداد، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می‌شود.

جهت بهره‌مندی از خدمات بخش مشاوره حقوقی کارمنتو، با نصب اپلیکیشن و مراجعه به این بخش، از کارشناسان ما مشاوره دریافت نمایید.

نکات مهم در تنظیم قراردادها

در ادامه همراه کارمنتو باشید تا ده نکته طلایی برای تنظیم قرارداد را به شما معرفی کنیم.

نکته اول: تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد؛

تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی:

موقع تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی(طبیعی) توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع‌المعامله نبودن طرف قرارداد بسیار مهم است.

*به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

منظور از اصطلاح ممنوع المعامله، شخصی(اعم از حقیقی یا حقوقی)که توسط مقام قضایی از تصرف در اموال خود به نحوی ازانحاء ممنون شده است.

تعریف شخص حقیقی: هر کدام از افراد انسانی که پس از زنده متولد شدن می‌توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی:

در هنگام تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن(مندرج در روزنامه رسمی)معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می‌باشند.

نکته دوم: قیمت قرارداد؛

یکی دیگر از نکات مهم در تنظیم قرارداد مبلغ یا قیمت قرارداد یا همان ثمن معامله است. قیمت قرارداد یعنی ارزشی که شما حاضرید در مقابل بدست آوردن موضوع قرارداد(کالا یا خدمات)پرداخت نمایید.

پس از تعیین قیمت یا ارزش یک قرارداد لازم است میزان و نحوه پرداخت(نقدی یا غیر نقدی)دقیقاً با ذکر جزئیات مواعد پرداخت(اقساط و مدت آن)تعیین گردد تا از هر گونه سوء برداشت و یا تفسیر متفاوت جلوگیری شود.

نکته سوم: ضمانت اجرای تخلف از تعهدات؛

می‌توان ادعا کرد که قراردادی کامل است که در آن صحبت از ضمانت اجرا می شود معمولا در قرارداد ها ضمانت اجراها را در وضعیت های:

پیش بینی حق فسخ

الزام به انجام تعهد

نکته چهارم: هویت موضوع قرارداد؛

برای مثال در خصوص معاملات اراضی؛ توجه به این موضوع که آیا این زمینی که نشان شما داده‌اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت‌ها و کوه‌ها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است.

نکته پنجم: تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد؛

اسناد و مدارک را به لحاظ اصالت بررسی کنید. اگر مبلغ معامله خیلی بالاست از کارشناس جعل استفاده کنید. مواظب خودکارهای جدید که جوهر آن محو می‌شود باشید. اگر طرف کپی مدارک را ارائه می دهد، اصل آن را مطالبه کنید.قرارداد لازم چیست؟

انعقاد قرارداد و نکات مهم آن

نکته ششم: تحقیقات میدانی اداری و حقوقی؛

تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد.

نکته هفتم: درهنگام قرارداد با ورثه؛

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، یکی دیگر از نکات حقوقی قراردادها است.

همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

نکته هشتم: درهنگام قرارداد با موسسات و یا شرکت‌ها؛

آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و امثال آن، بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و یا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می‌خورد.

مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.

آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و همخوانی دارد؟

بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلاً حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی‌توانید بگیرید.

نکته نهم: در هنگام قرارداد با وکیل طرف معامله؛

سند وکالتنامه: وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی.

اعتبار فعلی وکالتنامه: آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتی در حین قرارداد اعتبار دارد که؛

اولاً وکیل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکیل اعتماد نکنید چون ممکن است حتی وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکیل و موکل، اقاله شده باشد و شما آگاهی از آن ندارید. بنابراین به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه بروید و اعتبار وکالتنامه را چک کنید.

ثانیاً موکل باید زنده باشد. در این جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه باید توجه شود تا زنده بودن موکل مورد تردید نباشد.

ثالثاً موضوع وکالت توسط خود موکل قبلاً انجام نشده باشد. البته تحقیق در این دو مورد آخر مشکل است ولی حداقل از وکیل امضاء بگیرید که تایید کند موکلش قبلاً مورد وکالت را انجام نداده و هم تایید کند که موکلش زنده است تا اگر بعداً خلاف درآمد پای خود وکیل هم گیر باشد.

رابعاً مدت وکالتنامه منقضی نشده باشد.

نفوذ اقدام وکیل: گاهی وکالتنامه صحیح و معتبر است ولی اقدام وکیل به تنهایی نافذ و موثر نیست که در دو حالت باید بررسی شود؛

اولاً آیا وکالتنامه‌ی بلاعزل وکیل، بلاضم نیز هست یا نه؟ به این معنی که موکل، امین یا وکیل دیگری را ضمیمه و پیوست به وکیل نکرده باشد.

ثانیاً اگر وکیل دو نفر است، باید در وکالتنامه ذکر شود که هر وکیل به تنهایی و منفرداً می‌تواند قرارداد را امضاء کند.

اختیارات وکالتنامه: حدود اختیارات وکیل را دقیقاً چک کنید. مثلاً آیا وکیل در انعقاد معامله می‌تواند آن معامله را فسخ هم کند یا ثمن را وصول کند؟


نکته دهم: اگر قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد، حتماً تمام صفحات را با دقّت مطالعه، تفکّر و سپس امضا کنید.

و در پایان لازم به توضیح است که؛

پس از انعقاد قرارداد در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند قرارداد را نقض کرده‌ است و باید جبران خسارت نماید.

ورود خسارت در نتیجه نقض تعهد:

باید بین نقض قرارداد و خسارت وارده، رابطه علیت وجود داشته باشد، به طوری که بتوان زیان وارده را نتیجه تخلف از اجرای تعهد قراردادی دانست. بنابراین چنانچه ضرر و زیان وارده ارتباطی با عقد نداشته باشد، صرف وجود یک رابطه قراردادی، مسئولیت ناشی از اقدامات طرفین را که غیر مرتبط با قرارداد باشد، تبدیل به مسئولیت قراردادی نمی‌‌نماید.

در بخش مشاوره حقوقی قرارداد ، کارشناسان و مشاوران خبره و مجربی حضور دارند که می توانند به صورت تلفنی و یا آنلاین شما را در زمینه انعقاد قرارداد و نکات مرتبط با آن راهنمایی و هدایت نمایند. اگر در خصوص انعقاد قرارداد سوالی داشتید می توانید آن قرارداد لازم چیست؟ را در اپلیکیشن مشاوره کارمنتو مطرح کنید تا توسط مشاوران و متخصصان ما به آن پاسخ داده شود، همچنین می توانید در قسمت نظرات سایت نیز سوال خود را مطرح کنید.

قرارداد لازم چیست؟

دارندگان زمین و خانه‌های کلنگی مایل هستند تا در احداث ساختمان بر روی املاک خود با سازندگان مشارکت نمایند بدین شکل که مالک ملک خود را به عنوان آورده قرار می‌دهد و سازنده کلیه هزینه‌های ساخت را متقبل می‌شود. در تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:

۱- از حیث اصالت و صحت اسناد و همچنین سمت مالک موارد مذکور در معامله خانه یا زمین را باید رعایت کنید.

۲- از حیث انتخاب سازنده به نکات ذیل توجه کنید:

اولاً: سازندگان با تکیه بر توانایی های بالقوه و برنامه های مالی خود قراردادهای مشارکت را امضاء می‌کنند و بسیار اتفاق می‌افتد که برنامه های آنها به نتیجه های مورد نظر آنها نمی رسد و ادامه کار پروژه با مشکل مواجه می‌شود لذا ضمانت اجراهای لازم را پیش بینی کنید.

ثانیاً: سازندگان برای شروع کافی است قرارداد را امضاء نمایند و ممکن است قرارداد لازم چیست؟ که لازم نباشد وجهی هم در هنگام انعقاد قرارداد مبادله شود.

چه بسا اشخاصی به راحتی به امضاء قراردادهای مشارکت تن داده و متعاقباً اجرای قرارداد را رها نمایند. اینجا مالک است که با مشکل جدی مواجه است چرا که باید اجرای تعهدات سازنده را از دادگاه بخواهد یا با توسل به شروط فسخ احتمالی موجود در قرارداد فسخ قرارداد را اعلام و تنفیذ آن را از دادگاه بخواهد. لذا لازم است که به مالک تذکر داده شود که توانایی های سازنده را بررسی و همچنین تضمینات کافی برای اجرای تعهدات سازنده اخذ شود.

ثالثاً: از آنجا که پرداخت هزینه‌های ساخت به عهده سازنده می‌باشد سازنده برای کاهش هزینه های خود تلاش خواهد کرد و این تلاش منجر به پائین آمدن کیفیت و عدول از شرایط قرارداد و نارضایتی و نتیجتاً بروز اختلاف خواهد شد.

لازم است مشخصات کامل مصالح تشریح شده و نقشه‌های اجرایی و تفصیلی به صورت دقیق تهیه و ضمیمه قرارداد گردد تا زمینه این سوء استفاده از بین برود.

۳- پس از رسیدگی به سمت و صلاحیتهای طرفین نوبت به تعیین آورده طرفین می‌رسد:

توجه دارید که مشارکت بدین مفهوم است که هر یک از طرفین آورده‌ای دارد و این دو آورده با هم ممزوج شده و هر یک از طرفین بالنسبه به میزان آورده خود در این مال ممزوج شریک می‌باشند.

باید آورده های هر یک از طرفین به دقت مشخص و ارزیابی شوند و بر این اساس سهم هر یک از طرفین در مال مورد مشارکت مشخص گردد.

برای مثال اگر قیمت ملک برابر با پانصد میلیون تومان باشد و هزینه اجرا نیز به همین میزان محاسبه و ارزیابی گردد طرفین بالمناصفه در مال مورد مشارکت شریک خواهند بود. معمولاً آورده مالک زمین است و سازنده کلیه هزینه‌های صدور پروانه و هزینه‌های ساخت را تقبل می‌نماید و متعهد به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و همچنین خرید امتیازات قانونی مانند آب و برق و گاز می‌باشد.

۴- گام چهارم مدت زمان اجرای قرارداد است.

مدت قرارداد لازم است به شکل یک برنامه زمانبندی باشد تا سازنده ملزم به پیشبرد پروژه طبق برنامه باشد. معمولاً اجرای پروژه به چند مرحله تقسیم و برای اجرای هر مرحله مدت زمان خاصی پیش بینی می‌شود:

۱- خاکبرداری و تجهیز کارگاه ---- روز

۲- اجرای اسکلت --- روز

۳- سفت کاری --- روز

۴- نازک کاری --- روز

۵- اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی --- روز

بایر برای تأخیر در هر یک از مراحل برنامه زمانبندی قرارداد ضمانت اجرا مشخص شود و سازنده خود را مکلف بداند که در ظرف برنامه زمانبندی اجرای پروژه را انجام دهد.

اگر برنامه زمانبندی پیش بینی نکنید تا پایان مدت قرارداد نمی توانید مدعی تخلف سازنده در خصوص مدت زمان اجرا شوید و در حالیکه اطمینان به عدم اجرای پروژه دارید ناچار باید تا پایان زمان اجرای قرارداد صبر نموده و بعد از آن اقدامات قضایی را شروع نمائید که نتیجه آن ورود ضرر زیاد به مالک است.

۵- تقسیم سود و زیان:

از آنجا که قرارداد در قالب یک عقد مشارکت است لذا مبنای تقسیم سود و زیان آورده طرفین است و نمی توان بیش از آورده یک طرف برای وی سودی در نظر گرفت معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت پیش بینی می کنند که در پایان قرارداد آپارتمانها به چه شکل بین طرفین تقسیم شوند.

۶- پیش بینی ضمانت اجراهای لازم برای انجام تعهدات طرفین:

الف- تعهدات مالک تحویل ملک در زمان مقرر و معمولاً دادن وکالت کاری به سازنده است که تا سازنده امکان مراجعه به شهرداری و اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشد.

در مواردی هم ممکن است پروانه ساختمانی توسط مالک اخذ شده باشد و نیاز به این وکالت کاری نباشد.

در قرارداد معمولاً تاریخ شروع مدت زمان قرارداد را تاریخ تحویل ملک توسط مالک قرار می‌دهند که باید تحویل با صورتجلسه کتبی به عمل آید و بدین شکل تأخیر در تحویل منجر به کاهش مدت زمان اجرای قرارداد نمی‌گردد و برای تأخیر در تحویل تا یک مدت زمان مشخص خسارت تأخیر قرار داده و برای بعد از آن تاریخ به سازنده حق فسخ قرارداد می‌دهند. مالک باید زمینه اجرای قرارداد و ادامه پروژه را تا آنجا که مربوط به اوست فراهم آورد مراجع قانونی مانند شهرداری وسایر نهادهای ذیربط مالک را به رسمیت می‌شناسند لذا مالک باید وکالت کاری جامع در این خصوص به سازنده بدهد و یا اینکه در موارد لازم شخصاً امور قانونی مربوطه را پیگیری نماید تا از اختلال در ادامه کار پروژه جلوگیری شود و اگر اختلال در ادامه کار پروژه ناشی از عدم پیگیری مالک باشد باید ضمانت اجرای لازم را برای این مورد پیش بینی نمود.

از آنجا که سند رسمی به نام مالک می‌باشد سازنده خواستار تنظیم سند به نام خودش به نسبت سهام وی در مال مورد مشارکت می‌باشد. به نظر می‌رسد که باید ازتنظیم سند به نام سازنده در ابتدای قرارداد خودداری شود و دلیل آن روشن است چرا که هنوز سازنده آورده‌ای ندارد تا بتواند بخشی از آورده مالک را سهیم شود لذا بهتر است پس از پیشرفت پروژه به میزان ۵۰ درصد به همین میزان از سهم سازنده به نام وی تنظیم سند شود و الباقی در پایان پروژه معهذا تضمین لازم از مالک در این خصوص اخذ شود و ضمانت اجراهای لازم از قبیل خسارت تأخیر در تنظیم سند و یا وجه التزام کافی در قرارداد پیش بینی شود.

ضمانت اجرای تعهدات سازنده:

۱- احداث ساختمان

۲- احداث طبق کیفیت و مشخصات موارد توافق

۳- انجام تعهدات ظرف مهلت مقرر

۴- تعهدات سازنده در قبال اشخاص ثالث مانند همسایگان و کارگران

لازم است برای اجرای هر کدام از این تعهدات در قرارداد ضمانت اجرای لازم پیش بینی شود می توان ضمانت اجراهای ذیل را پیش بینی نمود:

برای مورد ۱: دادن حق فسخ به مالک و مطالبه وجه التزام

برای مورد۲ : در صورت امکان رفع نقص و اجرا مطابق کیفیت مندرج در قرارداد والا پرداخت خسارت و وجه التزام

برای مورد۳: پرداخت خسارت برای مدت زمان مشخص مثلاً دو ماه تاخیر در هر یک از مراحل زمانبندی و سپس قردادن حق فسخ برای مالک و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و همچنین وجه التزام

برای مورد۴: قرار دادن وجه التزام و دادن اختیار به مالک که چنانچه سازنده به تعهدات خود عمل ننماید مالک بتواند خسارات را به صلاحدید خود پرداخت و از سازنده مطالبه نماید.

پیش فروش واحدها:

یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای طرفین می گردد پیش فروش واحد هاست

۱- ممکن است مالک واحد هایی را پیش فروش نموده و تعهداتی را تقبل نماید و به دلیل تخلف سازنده مجبور به پرداخت خسارات زیادی به خریداران خود شود.

۲- ممکن است سازنده قبل از شروع به ساخت و پیشرفت پروژه با توجه به قرارداد لازم چیست؟ قرارداد مشارکت فی ما بین مبادرت به پیش فروش واحدها نموده و متعاقبا"اجرای پروژه را رها نماید اینجاست که عواقب اقدامات سازنده متوجه مالک هم میشود و مالک با خریدارانی روبروست که با اذن وی فی الواقع با انها معامله شده است

باید توجه نمود یکی از نکات مهم این است که حق پیش فروش واحدها برای سازنده بسیار محدود شود و سازنده تنها حق فروش بخشی از سهم خود آن هم بالنسبه به پیشرفت پروژه داشته باشد و لا غیر.

وضعیت پروژه در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مالک :

ممکن است پروژه برای مثال بیست درصد پیشرفت داشته باشد و به دلیل توقف اجرا وبا استفاده از شرط مندرج در قرارداد مالک قرارداد را فسخ نماید.در این صورت وضعیت حقوق سازنده چگونه است در این خصوص اگر ترتیب خاصی در قرارداد پیش بینی نشده باشد لازم است که مالک با اخذ تامین دلیل هزینه های انجام شده توسط سازنده را برآورد نماید و در این صورت سازنده بالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک گریبان گیر پروژه خواهد شد .

لازم است برای اجتناب از چنین وضعیتی در قرارداد پیش بینی شودکه در صورت تحقق شرایط فسخ و اجرای آن از ناحیه مالک سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه های انجام شده آن هم پس از کسر خسارات می باشد و هیچگونه حق عینی در مال مورد مشارکت نخواهد داشت.

عقد ودیعه چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

عقد ودیعه

قراردادها

عقد ودیعه یکی از عقودی قرارداد لازم چیست؟ است که در قرارداد‌ها از آن استفاده می‌شود. عقد ودیعه، عقدی است که دارای قواعد و ویژگی‌های خاصی است که این موارد در قانون مدنی بیان شده است. استفاده از این نوع عقد در تنظیم قرارداد‌ها و پذیرش آن دارای اثرات و تبعات قانونی است که برای شخص پذیرنده ضمانت اجرایی ایجاد می‌کند. در این مقاله در مورد ودیعه، طرفین عقد، شرایط ایجاد، تعیین مدت و مواردی که باعث انحلال این نوع عقد بر طبق قانون از زبان وکیل قرارداد پرداخته شده است.

عقد ودیعه چیست؟

بر طبق ماده 607 قانون مدنی، ودیعه عقدی است که در آن شخصی مال خود را به دیگری واگذار می‌کند تا آن شخص به صورت رایگان، از مال وی نگهداری نماید. مثال، شخص ماشین خود را به دیگری بسپارد تا از آن مراقبت کند. در نتیجه هر زمان شخص مال خود را به دیگری امانت می‌دهد تا بدون دریافت پولی از آن نگهداری کند، عقد ودیعه صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: در چه مواردی باید به بهترین وکیل ملکی مراجعه کنیم؟

طرفین عقد ودیعه

در ماده 607 قانون مدنی، طرفین عقد ودیعه بیان شده است. طرفین این عقد شامل مودع و مستودع است. مودع به شخصی گفته می‌شود که مال خود را به شخص دیگر امانت می‌دهد تا به صورت مجانی از مال وی نگهداری نماید. همچنین مستودع یا امین شخصی است که مال دیگری را برای نگهداری به صورت رایگان قبول می‌کند. به مودع ودیعه‌گذار و به شخص مستودع، شخص امین یا ودیعه‌گیر گویند. طرفین عقد ودیعه باید برای انعقاد این عقد قرارداد لازم چیست؟ دارای اهلیت قانونی باشند.

تعیین مدت در عقد ودیعه

بر طبق ماده 465 قانون مدنی، در صورتی که در عقد ودیعه به عنوان عقدی جایز، مدت تعیین شود، عقد لازم نمی‌شود و باید در زمان مقرر منفسخ شود.

در عقود تعیین لازم یا جایز‌بودن عقد بسیار مهم است. زیرا روابط و شرایط بین طرفین عقد را مشخص می‌کند. در صورتی که در عقد ودیعه مدت تعیین شود، طرفین عقد یعنی مودع و مستودع باید تا اتمام مدت تعیین‌شده در قرارداد متعهد باشند. در بعضی موارد یکی از طرفین می‌خواهد عقد را فسخ کند. در این حالت سوالی که وجود دارد این است که آیا طرفین حق فسخ عقد را قبل از اتمام مدت تعیین‌ شده دارند؟

بر طبق قانون هریک از طرفین عقد ودیعه می‌توانند عقد را قبل از اتمام این مدت فسخ نمایند. زیرا عقد ودیعه، عقدی جایز است وهریک از مودع و مستودع زودتر از زمان تعیین‌ شده با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را فسخ کنند. در صورتی که در عقد ودیعه مدت شرط شود، در پایان مدت تعیین‌ شده عقد منحل می‌شود. بعد از اتمام این مدت، امانت شرعی است. در این حالت امین باید مال را به ودیعه‌گذار برگرداند. اگر در رد مال به ودیعه‌گذارتاخیر کند، ید امانی به ید غاصبانه تبدیل خواهد شد.

شرایط ایجاد عقد ودیعه

بر طبق ماده 190 قانون مدنی، برای صحت ایجاد عقد باید شرایطی وجود داشته باشد که شامل قصد طرفین و رضایت آنها، اهلیت طرفین عقد، موضوع معین مورد معامله و دارا‌بودن مشروعیت جهت معامله است. در نتیجه عقد ودیعه نیز مانند عقود دیگر باید شرایط صحت معامله را داشته باشد تا ایجاد شود. در این نوع عقد لازم نیست که شخص مودع، مالک مالی که ودیعه می‌دهد، باشد. شرایطی که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است، از شرایط عمومی هر عقدی است. شرایط اختصاصی عقد ودیعه رایگان‌بودن آن است.

شرایط ایجاد عقد ودیعه

موارد انحلال عقد ودیعه

فسخ و انفساخ از موارد انحلال عقد ودیعه است. در فسخ عقد ودیعه، هریک از طرفین عقد می‌توانند عقد را فسخ کنند. در انفساخ عقد ودیعه، بر طبق ماده 954 قانون مدنی، با فوت، سفه و جنون هریک از طرفین عقد منفسخ می‌شود. همچنین بر طبق ماده 626 قانون مدنی، در صورتی که شخص مال خود را به دیگری امانت دهد، با فوت وی ودیعه باطل می‌شود. در این مورد شخص امین باید مال مورد امانت را به وارثین ودیعه‌گذار تحویل دهد. در ماده 628 قانون مدنی بیان شده است، در صورتیکه شخص مودع محجور شود، عقد ودیعه منفسخ می‌شود. در این حالت مال مورد ودیعه را باید به شخصی که مسئول اداره‌کردن اموال شخص محجور است، رد کرد.

حکم شرط عدم‌ ضمان در عقد ودیعه

براساس قانون در عقد قرارداد لازم چیست؟ ودیعه شخص مستودع در تلف یا نقص مالی امانی مسئول نیست. اما در صورتیکه شخص مستودع در نگهداری مال امانی تعدی و تفریط کند، مسئول است.

در ماده 631 قانون مدنی بیان شده است، در صورتیکه شخصی مال غیر را در عنوان‌هایی غیراز‌مستودع تصرف کند، بر طبق قانون نسبت به نگهداری مال امین و در تلف یا نقص مال مسئول نیست، مگر زمانی که در نگهداری تعدی و تفریط کرده‌باشد. مانند مستاجر نسبت به مال مورد اجاره، شخص قیم نسبت به مال صغیر.

بر طبق ماده 642 و 643 قانون مدنی، شرط عقد ضمان در عقد ودیعه بر‌خلاف نظم عمومی نیست و شرطی صحیح است. شرط عدم‌ضمانت اقدامی برای تغییر علت معلول است. در نتیجه شخص مستودع در عقد ودیعه حقی در مال مورد ودیعه ندارد و بعد از انحلال عقد باید مال امانی را به مالک برگرداند. همچنین اگر مال امانی مثلی باشد، باید آن را رد کند. این تعهد مستودع در مورد مال امانی، تعهد به نتیجه است و شخص امین باید این تعهد را ثابت کند.

بر طبق ماده 620 قانون مدنی، شخص امین مال مورد امانت را باید به همان حالتی که وجود دارد به ودیعه‌گذار رد نماید. در این حالت امین نسبت به نقص در مال امانی که مسبب نقص آن نیست، ضامن نمی‌باشد.

گروه وکلای سفیر صلح با داشتن بهترین وکلای پایه یک دادگستری برای رفاه حال شما عزیزان، مشاوره حقوقی آنلاین را راه اندازی کرده است تا بدون مراجعه بتوانید مشاوره حقوقی دریافت کنید.

تایید انفساخ قرارداد چگونه میباشد؟

تایید انفساخ قرارداد

تایید انفساخ قرارداد چگونه است؟ نحوه تنظیم دادخواست تایید انفساخ قرارداد چگونه میباشد؟ وکیل قرارداد در این مقاله مفصلا پاسخ خواهد داد.

چگونه تایید انفساخ قرارداد شکل میپذیرد؟

وکیل قرارداد بیان میدارد: قبل از هر گونه بیان مطلب در این باره و توضیح راجع به آن لازم است که ابتدا انفساخ را تعریف نماییم و با معنای آن در عالم حقوق آشنا شویم. چرا که همانطور که مستحضر هستید هر واژه ای در عالم حقوق معنای خاص خود را داشته که میتواند بیانگر موضوع یا مفهومی خاص باشد. پس ابتدا با تعریف واژه انفساخ این مطلب را آغاز مینماییم، سپس به تبیین و توضیح سایر موارد مهم در باب تایید انفساخ قرارداد میپردازیم.

انفساخ چیست؟ تعریف انفساخ طبق قانون

انفساخ در لغت به معنی انحلال قهری یا خود به خود در عقود است. به عبارت دیگر انحلالی که اراده طرفین در آن نقشی ندارد را انفساخ میگویند. اگر چه توافق با اراده طرفین حاصل میشود اما در انحلال آن اراده های پدید آورنده نقشی نخواهند داشت. پس این نکته در انفساخ به وضوح به چشم میخورد که در بعضی از شرایط علی رغم اینکه عقد یا قرارداد به صورت صحیح واقع شده است ممکن است در مواردی بدون نیاز به اراده حقوقی جدید منحل گردد.

برای مثال میتوان در عقد بیع، به تلف مبیع قبل از قبض و یا فوت یا حجر یکی از طرفین در عقد جایز اشاره نمود. پس برای تایید انفساخ قرارداد به شرایط خاصی نیاز است. لذا پس از تحقق شرایط لازم، نوبت به طرح دعوای قرارداد لازم چیست؟ تایید انفساخ قرارداد و تنظیم دادخواست مربوطه میشود.

انحلال قرارداد به چند صورت امکان پذیر است؟

وکیل حقوقی بیان میدارد: برای پاسخ به سوال فوق ۳ حالت را میتوان متصور بود که عبارتند از:

۱ . انحلال به تراضی که در اصطلاح اقاله یا تفاسخ نامیده میشود. مفهوم این جمله این است که همان اراده های ایجاد کننده عقد، عقد را با توافق خویش منحل میکنند.

۲ . انحلال ارادی که با تصمیم یکی از طرفین انجام میشود. و یک عمل حقوقی است و ایقاع نام دارد. و نیازی به تراضی و اعلام رضایت طرف دیگر معامله در آن نیست.

۳ . انحلال قهری که خود به خود انجام میشود و اراده طرفین در آن نقشی ندارد. و در اصطلاح به آن انفساخ میگویند. مانند تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ قانون مدنی) و فوت و حجر در عقود جایز (ماده ۹۵۴ قانون مدنی).

نکته: انحلال ارادی را فسخ گویند و به اختیاری که طرف عقد لازم در فسخ آن قرارداد را دارد، مانند بایع در عقد بیع، خیار میگویند.

تایید انفساخ قرارداد به چند صورت امکان پذیر است؟

تایید انفساخ قرارداد به دو صورت امکان دارد که عبارت است از:

۱ . در قرارداد شرط شود که در صورت ایجاد شرایط خاصی مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد منفسخ گردد. این حالت را تعیین شروط ضمن عقد نیز مینامند.

۲ . گاهی اوقات ممکن است انفساخ به حکم قانون باشد. مانند منفسخ شدن عقد وکالت به دلیل فوت یکی از طرفین. در این حالت صحبت از قواعد آمره در میان است و همه مکلف به اطاعت از آن.

در بعضی از موارد ذینفع به دلیل ادعاهای احتمالی که ممکن است از سوی طرف دیگر قرارداد مطرح گردد و یا به دلیل تعیین تکلیف موضوع قرارداد، میتواند تایید انفساخ قرارداد را از دادگاه با ارائه دادخواست را خواستار شود. دادگاه در وقت رسیدگی با بررسی اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک استنادی رای به تایید انفساخ قرارداد میدهد.

نکته: مرجع صالح جهت اقامه دعوای تایید انفساخ قرارداد در اموال غیر منقول دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع شده است.

چگونگی صدور اجراییه

پس از صدور رای مبنی بر تایید انفساخ قرارداد و قطعیت آن، رای صادره توسط دادگاه جنبه اعلامی دارد و دیگز نیازی به صدور اجراییه نمیباشد.

نکات مهم مرتبط با دعوای تایید انفساخ قرارداد

۱ . دادخواست تایید انفساخ قرارداد میتواند به صورت مستقل و یا به همراه با خواسته های دیگر در یک دادخواست مطرح گردد و تفاوتی در هم زمانی این دو وجود ندارد

۲ . شرط انفساخ قرارداد صرفا در مورد قراردادی مطرح میشود که قابل انحلال باشد. و انحلال آن نیازی به تشریفات خاص نداشته باشد. چرا که اگر برای انحلال قراردادی تشریفات خاص نیاز باشد میبایست طبق آن عمل شود.

۳ . شرط انفساخ قرارداد مربوط به آینده است. و در مورد گذشته اثری ندارد. نتیجه اینکه تا قبل از انفساخ قرارداد همه آثار حقوقی عقد معتبر میباشد.

۴ . طرح دعوای تنفیذ انفساخ قرارداد در دادگاه مسموع نیست. بدلیل اینکه انفساخ امری قهری است و نیازی به تنفیذ ندارد. پس صرفا دعوای تایید انفساخ مسموع میباشد.

۵ . اگر در قرارداد فروش ملکی نوشته شود که مثلا در صورت برگشت خوردن چک قرارداد منفسخ میگردد، اگر خریدار قبل از این اتفاق ملک را به دیگری انتقال دهد، با برگشن خوردن چک قراداد بین فروشنده و خریدار منفسخ میشود. اما قرارداد دوم معتبر و صحیح است.

۶ . انحلال و رفع اثر قرارداد نتیجه قهری انفساخ است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

۷ . اگر عبارت حقوقی صحیح منطبق با موجب انحلال معامله، انفساخ باشد لیکن تایید فسخ به عنوان خواسته مطرح گردد، دادگاه با توجه به سبب اصلی انحلال حکم به انفساخ صادر مینماید.

۸ . در صورتی که خواهان قبلا دعوای اعلام فسخ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوای جدید به خواسته تایید انفساخ قرارداد مشمول ایراد اعتبار امر قضاوت شده نیست.

چه کسی میتواند دعوای تایید انفساخ قرارداد را طرح نماید؟

خوب است بدانید که هر کدام از طرفین قرارداد یا معامله که بخواهند, انفساخ را مورد تایید مرجعی رسمی برسانند و از آثار انحلال استفاده کنند، میتوانند با سمت خواهان علیه طرف دیگر قرارداد طرح دعوا کنند. در واقع قانونگدار این حق را برای هر یک از طرفین و خود قائل شده است.

مقایسه بطلان قرارداد و انفساخ در قرارداد

  • دادخواست اعلان بطلان قرارداد با دادخواست تایید انفساخ قرارداد چه تفاتی دارد؟

در ذهن اکثر مردم بطلان و انفساخ در قرارداد ها و معاملات قرارداد لازم چیست؟ به یک معناست. حال آنکه از لحاظ حقوقی بین آنها تفاوتی وجود دارد. هم بطلان و هم انفساخ قراردادها را با کمی مسامحه میتوان از اسباب و عللی دانست که به حکم قانون و خارج از اراده طرفین موجب انحلال و برهم خوردن قرارداد میشوند و توافق طرفین در آن اثری ندارد. حال به بررسی تفاوت بین آنها میپردازیم.

اگر قراردادی باطل باشد از همان ابتدا هیچ گونه اثر و اعتبار حقوقی ندارد. یعنی همه چیز در حالت صفر قرار دارد. ولی اگر قراردادی منفسخ شود آثار عقد از زمان تنظیم تا زمان انفساخ آن باقی می ماند. با تایید انفساخ قرارداد میتوان از امتیازات آن در زمان نام برده بهرمند شد و آن آثار به قوت خود باقی است.

تفاوت فسخ قرارداد و انفساخ یک عقد در چیست؟

  • آیا فسخ و انفساخ با یکدیگر تفاوت دارند؟

وکیل تنظیم قرارداد بیان میدارد: این دو اصطلاح در ظاهر شباهت بسیار زیادی به هم دارند. و در عرف ادبی، هم خانواده محسوب میشوند. ولی آثار حقوقی آنها و تبعاتی که دارند متفاوت است.

فسخ در لغت به معنای برهم زدن معامله است. در واقع فسخ به این معناست که یک طرف قرارداد بصورت ارادی بخواهد معامله را برهم بزند. حق فسخ قرارداد معمولا به صورت شرطی برای طرفین ایجاد میشود. پس با توضیحاتی که درباره انفساخ و اینکه اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالت ندارد، کاملا تفاوت میان این دو اصطلاح مشخص است. با تایید انفساخ قرارداد هیچ یک طرفین نمیتوانند خواسته و مطالبه ای نسبت به قرارداد داشته باشند و این امر به موجب قانون است.

نکته: پیش بینی حق فسخ در یک قرارداد مربوط به قراردادهای لازم است. و نه قراردادهای جایز. زیرا در قراردادهای جایز این حق برای طرفین قرارداد وجود دارد که هر زمان که بخواهند بدون نیاز به استناد به دلیل خاصی، قرارداد را بر هم بزنند.


چگونگی تایید انفساخ در قرارداد

وکیل قرارداد در تهران را از ما بخواهید

همانطور که در مقاله های دیگر مربوط به معاملات بیان شده امروزه زندگی بشر توام با انجام معاملات و قراردادهاست. و این امر امری اجتناب ناپذیر است. گاهی در امتداد این قراردادها لازم است معامله ای فسخ یا منفسخ بشود که این اتفاقات میتواند گاهی به سود شما و گاهی به ضررتان باشد. اگر شما در امر تنظیم قرارداد و مفاد آن از تجربه افراد مجرب در این زمینه بهره ببرید، قطعا میتوانید در نتیجه گیری هر چه بهتر از معاملات خود پیروز و موفق باشید.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا در تهران با داشتن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف دعاوی ناشی از قرارداد مانند دعوای تایید انفساخ قرارداد، میتوانند یاری رسان شما در تمامی مراحل عقد قرارداد و به ثمر نشستن آن باشند.

قرارداد الکترونیک چیست و چگونه تنظیم می شود؟

قرارداد الکترونیک

در این مقاله قرار است درباره قرارداد الکترونیک و نحوه امضا و استفاده آن در پرونده‌های حقوقی توضیح دهیم.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی همه‌ی امور روزمره در جامعه دستخوش تغییراتی شده است. برای مثال اموری مانند انواع خریدهای روزمره، شخصی و تخصصی، رزرو برای انجام انواع اموری مانند رفتن به سینما و رستوران و …

با توجه به این موضوع انواع امور جاری در جامعه به سمت آنلاین شدن حرکت کردند. یکی از اموری که امروزه به کمک آنلاین و غیر حضوری انجام می‌شود تنظیم قرارداد الکترونیک و امضای آن است. قراردادهای کاغذی جایگاه خود را به قرارداهای الکترونیکی داده‌اند. این قراردادها بندهای مختلف دارند و بر اساس توافق طرفین به امضا می‌رسند. در این مقاله قرار است درباره قرارداد الکترونیکی بین وکیل موکل و نحوه تننظیم و امضای آن توضیح دهیم.

در بند ص ماده ۲ عقد از راه دور چنین آمده:
عقد از راه دور، به معنای ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌ خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

با توجه به متن قانونی که خواندیم طرفین قرارداد باید به آن پایبند باشند.

سامانه ثنا چیست؟

ثبت نام در سامانه ثنا برای ثبت قرارداد به شکل الکترونیک و امضای آن از ضروری‌ترین ارکان انجام این کار است. سامانه ثنا در سال ۹۸ توسط قوه قضاییه برای ابلاغیه‌های قضایی، ثبت دادخواست و پیگیری اظهارنامه‌ها راه اندازی شد.

هدف از راه انداری این سامانه سهولت در انجام امور قضایی و جلوگیری از ازدحام در مراکز قضایی و بایگانی کردن اسناد و مدارک به شکل صحیح می‌باشد.

برای ثبت نام سامانه ثنا سامانه باید ابتدا وارد سایت عدل ایران شوید، گزینه شخص حقیقی را انتخاب کرده و اطلاعاتی مانند شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد را وارد کنید. در قسمت بعد باید اطلاعات شخصی، اطلاعات تماس، اطلاعات محل سکونت و تحصیلی را وارد سامانه کنید و احراز هویت غیر حضوری را انجام دهید.

این سامانه برای ایرانیان خارج از کشور هم اعتبار داد و می‌توانند در این سایت ثبت نام کرده و امور ثبت دادخواست و پیگیری آن را انجام دهند.

مراحل تنظیم قرارداد به شکل الکترونیک

در قسمت اول برای ثبت این قرارداد، وکیل وارد سامانه ی خدمات الکترونیک قضایی وکلاء و کارشناسان می‌شود و با وارد کردن رمز شخصی، شماره ملی و رمز موقت گزینه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت را انتخاب می‌کند.

دراین مرحله وکیل باید نوع وکالت خود را که به چهار حالت تسخیری،تبرعی، عادی و معاضدتی است را انتخاب کرده و در صورتی که پرونده مورد نظر، وکیل دومی هم دارد با وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد ایشان نوع وکالت وکیل دوم را انتخاب کند.

که حدود اختیارات وکیل دوم دو حالت متفقا و مجتمعا است.

اطلاعات موکل

در مرحله بعد از ثبت قرارداد الکترونیک وکیل باید اطلاعات مورد نظر از موکل خود را وارد سامانه کند. زمانی که وکیل کد ملی و تاریخ تولد موکل را وارد سامانه کند از طریق بازیابی اطلاعات از سامانه ثنا، سایر اطلاعات لازم موکل در سامانه ثبت می‌شود.

پس مهم ترین اولویت برای ثبت قرارداد الکترونیک ثبت نام در سامانه ثنا و احراز هویت می‌باشد.

در صورتی که تعداد موکلین پرونده بیشتر از یک نفر بود می‌توان اطلاعات آنها را نیز وارد سامانه کرد و در شرایطی که موکل حقوقی ( دولتی، خصوصی، عمومی) باید شناسه یکتای ایشان را وارد کرد.

در صورتی که موکل نماینده باشد امضای ایشان دیگر امضای اصیل محسوب نمی‌شود ضمن اینکه نوع نمایندگی ایشان باید شفاف و مشخص شود.

مشخص کردن طرفین دعوا

در این قسمت باید طرفین دعوا مشخص شوند. حقوقی یا حقیقی بودن ایشان را وارد سامانه کرده و اطلاعات مورد نیاز را کامل کنید.

در صورتی که اطلاعات زیادی از یکی از طرفین دعوا ندارید می‌توانید با وارد کردن تاریخ تولد ایشان در سامانه ثنا، اطلاعات مورد نیاز را بازیابی کنید.

در مرحله بعد باید موضوع وکالت و حدود اختیارات وکیل مشخص شود و مبلغ پرداخت برای انجام این پرونده و همچنین نوع پرداخت آن که به صورت نقدی و غیر نقدی هست تعیین شود.

قرارداد الکترونیک

[readmore]1697[/readmore] قرارداد الکترونیک

امضای قرارداد الکترونیک

وقتی اطلاعات لازم تا این قسمت وارد سامانه شد برای نهایی شدن قرارداد باید طرفین یعنی وکیل و موکل آن را به امضا برسانند.

امضای وکیل به این صورت است که گزینه آبی رنگ موجود در صفحه را می‌زند و این به معنی پذیرش متن قرارداد و امضای ایشان است.

در قسمت بعد کدی برای موکل ارسال می‌شود. در حالتی که موکل کد را برای وکیل خود بفرستد و وکیل کد را وارد سامانه کند، امضای ایشان هم ثبت می‌شود.

امضای قرارداد به صورت الکترونیک برای ایرانیان خارج از کشور

یکی از مشکلاتی که همواره برای ایرانیان ساکن خارج از کشور مطرح بوده، رسیدگی به امور قضایی است. تا اواخر سال ۹۹ که امکان احراز هویت به صورت غیر حضوری وجود نداشت عملا امکان استفاده از سامانه ثنا، ثبت نام امضا به شکل الکترونیک برای ایرانیان خارج از کشور وجود نداشت.

ولی از پایان سال ۹۹ که احراز هویت به شکل غیر حضوری انجام گرفت ایرانیان خارج از کشور می‌توانند مراحل ثبت نام در سامانه ثنا را انجام دهند.

در ابتدای ورود به سایت باید اطلاعاتی مانند شماره شناسنامه، تاریخ تولد و کد ملی خود را وارد کنند.
در قسمت بعد باید اطلاعات هویتی و اطلاعات تماس خود را تکمیل کنند. در قسمت اطلاعات محل سکونت دو بخش وجود دارد که یکی از آنها برای ایرانیان خارج از کشور هست.

آنها باید اطلاعاتی مانند کشور محل سکونت، کد پستی و آدرس محل سکونت خود را وارد کنند. در نهایت باید تا مرحله احراز هویت پیش بروند.

وقتی ثبت نام آنها در سامانه ثنا تکمیل شد، وکیل آنها می‌تواند به راحتی امور تنظیم قرارداد الکترونیک را انجام دهد و به کمک موکل خود نسبت به امضای ان قرارداد اقدام کند.
[readmore]3649[/readmore]

سامانه میخک

روش دیگری که برای ایرانیان خارج از کشور، برای دادن وکالت به وکیل وجود دارد ثبت نام در سامانه میخک است. این سامانه برای تسهیل روند در امور طلاق، ازدواج، دریافت گواهی فوت و ولادت، امور دانشجویی، امور سجلات قرارداد لازم چیست؟ و … راه اندازی شده است.

بعد از ثبت نام در سامانه میخک و وارد کردن اطلاعات وکیل و ثبت وکالت نامه باید احراز هویت و امضای وکالت نامه انجام شود.

که برای انجام این کار یا باید به سفارت ایران در کشور مورد نظر مراجعه کرد. و یا می‌توان از سفارت وقت اسکایپ گرفت و امضای وکالت نامه را انجام داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.