ارزش پول چیست ؟


رتبه بندی ارزش پول کشورها 1401 / کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022

پول الکترونیکی چیست ؟

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال ارزش پول چیست ؟ نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.
پول در زندگی ارزش پول چیست ؟ اقتصادی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر یاد کرده و تاریخ اقتصادی را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می‌کنند:

با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه 1990، شاید بتوان دوره کنونی را نیز دوره اقتصاد اینترنتی نامید.
گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی، پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای به همراه دارد.
از نظر اقتصادی مهم‌ترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی از آن جهت که می‌تواند کارآیی یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دولت برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود، به خصوص تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهد، بسیار حائز اهمیت است.

پول الکترونیکی و ویژگی‌های آن

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پولی واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد.
ارزش پولی ذخیره شده بر روی وسیله الکترونیکی با اجازه مصرف کننده درگیر معاملات پرداختی، می‌تواند به وسیله الکترونیکی دیگری انتقال یابد.
این روش با سیستم‌های پرداخت الکترونیکی مرسوم، نظیر کارت‌های پرداخت و اعتباری و نقل و انتقالات کابلی که هر کدام معمولا نیازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممکن است در هر معامله متضمن بدهکار کردن و بستانکار کردن حساب‌های بانکی باشند، متفاوت است.
این گزارش به نقل از بانک توسعه صادرات ایران حاکی است، بر خلاف پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک سپرده دیداری یا چک مسافرتی پول درونی می‌باشد.
پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

ویژگی‌های پول الکترونیکی

اگر چه درفرایند توسعه پول الکترونیکی، انواع بسیار متفاوتی از فرآورده‌های پول الکترونیکی با ویژگی‌های مختلف عرضه شده است اما در طراحی همه آنها سعی شده حداقل همه ویژگی‌های پول بانک مرکزی لحاظ شود.
به طور کلی فرآورده‌های پول الکترونیکی را از نظر فنی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، برای تسهیل پرداخت‌های با ارزش کوچک در معاملات خرد رو در رو طراحی شده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود که فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت‌های هوشمند، استفاده از پول بانک مرکزی و نیز در حد کمتر استفاده از کارت‌های اعتباری و پرداخت را برای پرداخت‌های مستقیم، کاهش دهد. همچنین به احتمال زیاد استفاده از چک،‌ کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری در پرداخت‌های غیرمستقیم، یعنی پرداخت‌های به هنگام را نیز کاهش خواهد داد.
فرآورده‌های پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار رایانه‌ای نیز از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی با تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب‌ها، بانک‌ها و کشورها و نیز سرریز‌های یادگیری، تقاضای سپرده‌های دیداری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آن را کاهش خواهد داد.
سرریزهای یادگیری به مهارتی که افراد در طی زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهای مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی شخصی و فناوری‌های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه‌های مالی خود کسب می‌کنند، مربوط می‌شود.
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فراملیتی یا بی‌مرز بودن آن نقش مهمی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می‌کند.
اگر چه این ویژگی ازنظر دولت‌ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول الکترونیک تلقی می‌شود اما به ارتقای سطح کارایی مبادلات بین‌المللی نیز کمک قابل ملاحظه‌ای می‌کند.
طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی، هزینه نقل و انتقال بین‌المللی وجوه، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
البته با افزایش بی‌سابقه کارایی پرداخت‌های بین‌المللی، ممکن است بی‌ثباتی نظام پولی جهانی افزایش یابد و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانک‌های مرکزی کشورها از سوی دیگر منجر شود.
ویژگی دیگر پول الکترونیکی، پول قانونی یا پول رایج نبودن آن است که این امر درمراحل اولیه نشر، مقبولیت عمومی آن را کاهش می‌دهد.
علاوه براین پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی ، مستلزم حضور فیزیکی پرداخت‌کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست، زیرا موجودی پول الکترونیکی می‌تواند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای به صورت به هنگام انتقال یابد.

پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی‌

نشر گسترده پول الکترونیکی با توجه به ویژگی‌‌های خاص آن، به طور گسترده سایر بازارها و متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
افزایش کارایی مبادلات یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی، افزایش کارایی مبادلات است.
از آنجا که هزینه نقل وانتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری سنتی ارزانتر است،‌ پول الکترونیکی مبادلات را ارزان تر خواهد کرد.
برای انتقال پول به روش سنتی، بانک‌های مرسوم، شعب، کارمندان، دستگاه‌های تحویلدار خودکار و سیستم‌های مبادله الکترونیکی مخصوص بسیاری را نگهداری می‌کنند که هزینه‌های سربار همه این تشریفات اداری، بخشی از کارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌های کارت اعتباری را تشکیل می‌دهد.
در حالی که هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی به دلیل استفاده از شبکه اینترنت موجود و رایانه‌های شخصی استفاده‌ کنندگان، بسیار کمتر و شاید نزدیک به صفر است.
اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی‌شناسد و پول الکترونیکی نیز بدون مرز است.
بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است در نتیجه هزینه بسیار زیاد کنونی‌ نقل و انتقال بین‌المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین، به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وجوه پول الکترونیکی به طور بالقوه می‌تواند به وسیله هر شخصی که به اینترنت و یک بانک اینترنتی دسترسی دارد مورد استفاده قرار گیرد.
به علاوه در حالی‌ که پرداخت‌های کارت اعتباری به فروشگاه‌های مجاز محدود است، پول الکترونیکی پرداخت‌های شخص به شخص را نیز امکان پذیر می‌سازد.
پیدایش پول الکترونیکی نوعی انقلاب پولی در اقتصاد امروزی و نسل‌های برتر اقتصاد پولی محسوب می‌شود و با تکمیل فرایند اعتماد سازی ارکان اقتصادی خرد و کلان به استفاده از این پول، دامنه تحولات آن بیشتر خواهد شد.
یکی از وظایف نخبگان علمی و اقتصادی کشور تبیین فرصت‌ها، مزیت‌ها و تهدیدهای پول الکترونیکی به ویژه در بازارهای مالی و واسطه‌گری است.
اساس نظریه واسطه گری مالی بر مفهوم بازار کامل کلاسیک‌ها مبتنی است طبق این نظریه، واسطه‌گری مالی برای برطرف کردن اصطکاک‌ها و نقایص نظام بازار از جمله هزینه مبادله و اطلاعات‌ نا متقارن بین سرمایه‌گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.
از آنجا که این نظریه دیدگاه انفعالی نسبت به واسطه‌گری داشته و توضیح مناسبی برای برخی واقعیت‌های صنعت مالی به خصوص رشد شتابان و فوق‌العاده نوآوری‌های دهه‌های اخیر، ارائه نمی‌کند برخی از صاحب نظران نظیر مرتون و بودی در صدد تکمیل این نظریه برآمده‌اند.
به عقیده آنها وظایف اقتصادی واسطه‌گری مالی در طی زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادی بازار مالی برای انجام این وظایف تکامل یافته‌اند.
تعامل بین واسطه‌های مالی و بازار، ضمن تقویت و بهبود عملکرد وظایف آنها، نظام مالی را به سمت هدف ایده‌آل کارایی کامل سوق می‌دهد علاوه بر این نقش واسطه‌گری مالی در مدیریت ریسک و کاهش دادن هزینه‌های مشارکت برای افراد نیز، حائز اهمیت است.
بنابراین با پیدایش پول الکترونیکی و گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک، تغییری در نقش سنتی بانک‌ها تجهیز و تخصیص منابع در نظام مالی رخ نخواهد داد.
به عبارت دیگر در این دوره نیز واسطه‌گری مالی یک ضرورت گریز ناپذیر است و بانک‌ها همچنان به عنوان واسطه بین وام دهندگان و وام گیرندگان فعالیت خواهند کرد اما ساختار نهادی بازار مالی در جهت بهبود کارکرد کل بازار و در نتیجه ارتقای سطح کارایی تغییر خواهد کرد.
از جمله تغییرات نهادی صنعت مالی که به واسطه رشد خیره کننده ارزش پول چیست ؟ اینترنت اتفاق افتاده و به طور فزاینده در حال گسترش است، رواج بانکداری الکترونیکی و در نتیجه پیدایش بانک‌های مجازی یا اینترنتی است.
مهم‌ترین ویژگی این نوع بانک‌ها این است که در رابطه بین بانک و مشتری، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتری نقشی ندارد.
وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر اینکه زمینه رقابت بین بانک‌ها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارائه خدمات بانکی به مشتری از بین می‌برد دو پیامد عمده دارد اول این‌که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهای خرد کشورهای مختلف را فراهم می‌سازد، دوم این‌که بانک‌های مجازی می‌توانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این‌که تغییری در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند.
بنابراین بانک‌های مجازی در مقایسه با بانک‌های سنتی انعطا‌ف‌پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان می‌دهند و می‌توانند از کشوری به کشور دیگر نقل مکان کنند.

آثار کلان اقتصادی

پول الکترونیکی نماینده پول در جهان واقعی است و بر حسب همان پول‌های سخت موجود انتشار یافته پول الکترونیکی دلار، پول الکترونیکی ین و دیگر پول‌ها می‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست.
پول الکترونیکی، پولی است که توسط بانک‌ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد می‌شود و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.

بازار ارز

پول الکترونیکی می‌تواند عامل بالقوه افزایش بی‌ثباتی در بازارهای ارز باشد از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، می‌باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز در فضای رایانه‌ای وجود داشته باشد البته نرخ‌های ارز فضای رایانه‌ای و جهان واقعی، می‌باید برابر باشند در غیر این‌صورت معاملات اربیتراژ خرید و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهد کرد.
با وجود این تفاوت‌هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت:
کارمزد تسعیر پول الکترونیکی برحسب یک ارز با پول الکترونیکی برحسب ارز دیگر نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی، کمتر خواهد بود.
از آنجا که در دنیای مجازی مصرف‌کنندگان می‌توانند بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چند کشور مختلف را نگهداری کنند، اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف‌کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمایل خواهند داشت از این‌ رو انگیزه سفته‌بازی در بازار الکترونیکی ارز بیشتر از جهان واقعی خواهد بود.
این موضوع از آن جهت که می‌تواند عامل بی‌ثباتی نرخ‌های ارز شود، حائز اهمیت است در واقع فعالیت‌های سفته‌بازی می‌تواند کاهش ارز اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزایش دهد و آثار حبابی نوسان کاذب می‌تواند اتفاق بیافتد.
البته اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار از یکدیگر مستقل باشد، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند، اما اگر انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزایش خواهد یافت.
بنابراین از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، شرکت گسترده افراد در فعالیت‌های سفته‌بازی ممکن است، بی‌ثباتی نرخ ارز را در پی داشته باشد.

بازارهای مالی‌

پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است که توسط موسسات بانکی و غیره در ازای دریافت اسکناس و مسکوک انتشار یافته و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک بنا به درخواست مشتریان تضمین شده است با وجود این، امکان دارد که ناشران پول الکترونیکی نتوانند به خوبی از عهده تعهد قابلیت تبدیل‌پذیری آن به اسکناس و مسکوک، برآیند.
بدیهی است اگر بانکی به اندازه پول واقعی دریافتی از مشتریان خود اقدام به انتشار پول الکترونیکی کند و از محل منابع حاصل از تبدیل پول واقعی به پول الکترونیکی وام ندهد می‌تواند همه تقاضای مشتریان خود برای اسکناس و مسکوک را پاسخ دهد.
در این حالت ورشکستگی بانک‌ها غیر متحمل خواهد بود اما از آنجا که همانند شیوه‌های مرسوم بانکداری، ارزش پول چیست ؟ بانک‌ها فراتر از سپرده‌های پول نقد خودشان به اعطای وام به صورت پول الکترونیکی، خواهند پرداخت، اگر مشتریان بانک همگی به طور همزمان برای تبدیل موجودی پول الکترونیکی خود مراجعه کنند، بانک توانایی پاسخگویی به مشتریان را نداشته و در نتیجه ورشکسته خواهد شد که این امر می‌تواند به بروز بحران در بازارهای مالی منجر شود.

واحد پول کشور اسپانیا؛ از پزوتا تا یورو

واحد پول کشور اسپانیا از جمله مسائلی است که مسافران اسپانیا دغدغه آن را دارند. آشنایی با یکای پول کشور اسپانیا کمک می‌کند تا مسافران راحت‌تر به برنامه‌ریزی راجع به مسائل مالی سفر به اسپانیا بپردازند و سفری راحت را تجربه کنند. اسپانیا در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد رتبه ۲۵ و از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در رتبه ۳۲ بانک جهانی قرار دارد؛ بنابراین سفر به اسپانیا، به دلیل برخورداری از اقتصادی با درآمد بالا و درخشیدن در میان کشورهای دارای توسعه انسانی و کشورهای اروپایی رو به افزایش است.

واحد پول اسپانیا از گذشته تاکنون دستخوش تغییراتی شده و دانستن این اطلاعات کمک می‌کند تا پیش از سفر به این کشور، به تهیه ارز موردنیاز اقدام کنید. از آنجایی که اسپانیا از مقاصد پرطرفدار برای سفر است، در این مقاله از پارسیس به معرفی واحد پول قدیم و جدید اسپانیا و راهنمای سفر به اسپانیا با واحد پولی مناسب پرداخته‌ایم. در ادامه همراه پارسیس باشید.

واحد پول اسپانیا چیست؟

ارز رسمی و واحد پول کشور اسپانیا، یورو (Euro) بوده و از سال ۲۰۰۲، سکه‌ها و اسکناس‌های آن توسط بانک مرکزی اروپا منتشر و وارد بازار شده است. یورو واحد پول کشور اسپانیا، در ابتدا واحد پول کشورهایی از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، یونان، ایرلند، پرتغال، فنلاند، اتریش و لوکزامبورگ محسوب می‌شد؛ اما امروزه واحد پول ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است. ضرب سکه در هر کشور از عضو اتحادیه اروپا، شکل و طرح مخصوص به خود دارد و سکه‌های ضرب اسپانیا با سکه‌های دیگر کشورها از جمله آلمان، هلند، فرانسه، فنلاند و غیره متفاوت است. واحد پول اسپانیا از زمان‌های بسیار گذشته تاکنون تغییرات زیادی داشته که در ادامه به معرفی تمام واحدهای پولی از قرن دهم تا به امروز خواهیم پرداخت.

واحد پول اسپانیا

واحد پول قدیمی اسپانیا

پزوتا (به اسپانیایی: Peseta) واحد پول سابق کشور اسپانیا تا سال ۲۰۰۲ بود؛ اما در گذشته‌های دور، قبل از پستا واحدهای پولی دیگری در کشور اسپانیا رواج داشت. اولین واحد پول کشور اسپانیا برای ایالت‌های مسیحی در قرن دهم دینرو (dinero) بود که از denier فرانسه کپی‌برداری شده بود. امروزه (dinero) در معنای مدرن معنی می‌شود. بعد از دینرو از قرن ۱۱ تا اواسط قرن ۱۴، ماراودی جایگزین این واحد پولی شد؛ اما در کاتالونیا و جزایر بالئاریک واحد پول مورد استفاده همچنان دینرو بود. پس از آن از اواسط قرن ۱۴ رئال اسپانیا (به اسپانیایی: Real español) جایگزین ماراودی شد. ارزش این ارز در طول عمر خود چندین بار نسبت به واحدهای دیگر تغییر یافت. پس از واحد پول رئال، اسکودوی نقره‌ای در بین سال‌های ۱۸۶۴ الی ۱۸۶۹ واحد پول اسپانیا شد.

ارزش هر اسکودو از رئال بیشتر بود؛ به طوری که ۱ اسکودو، ۱۶ رئال محسوب می‌شد. سپس پستا از سال‌های ۱۸۶۸ تا سال ۲۰۰۲ جایگزین اسکودو شد و به نام پزو د اوچو (قطعه هشت) به عنوان یکای پول کشور اسپانیا به حساب آمد. در طول جنگ داخلی اسپانیا از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ موضوع اصلی مناقشه بر سر پول پستا بود و ملی‌گرایان سکه‌های ضرب شده توسط جمهوری خواهان را به عنوان ارز قانونی قبول نمی‌کردند. هر ۵ پستا معادل ۲ اسکودو محسوب می‌شد. پس از پستا، از سال ۲۰۰۲ تا کنون، یورو به عنوان ارز رسمی کشور اسپانیا به جریان درآمد. لازم به ذکر است که پزو یا پستا همچنان واحد پولی بسیاری از مستعمرات سابق اسپانیا در آمریکای شمالی و جنوبی است.

واحد پول جدید اسپانیا

در سال ۲۰۰۲، یورو (Euro) به عنوان تنها واحد پول رسمی کشور اسپانیا و اروپا محسوب شد و کاربرد پستا به عنوان ارز قانونی متوقف شد. به طور رسمی در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۹۵ در مادرید نام یورو به عنوان واحد پول کشور اسپانیا پذیرفته شد و در ژانویه ۱۹۹۹ به عنوان ارز حسابداری به بازارهای مالی معرفی شد. سرانجام در ۱ ژانویه ۲۰۰۲، سکه‌ها و اسکناس‌های فیزیکی یورو وارد گردش مالی اسپانیا شده و به عنوان واحد پول کشور اسپانیا شناخته شدند و در مارس ۲۰۰۲ مورد استفاده گسترده قرار گرفتند. یورو با علامت اختصاری € و کد الفبایی EUR یکای پول کشور اسپانیا محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که ۱ یورو معادل ۱۶۶.۳۸۶ پستا ارزش دارد و از ۱۰۰ سنت تشکیل شده است. یورو هشت سکه مختلف (۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ سنت و ۱ و ۲ یورو) را شامل می‌شود. یورو دومین ارز ذخیره بزرگ و دومین ارز پر معامله در جهان پس از دلار ایالات متحده است و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از ارزهای مربوط به یورو استفاده می‌کنند.

معرفی انواع اسکناس‌های پولی اسپانیا

از سال ۱۹۴۰ اسکناس‌ها توسط ضراب‌خانه سلطنتی (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) تولید می‌شد و کتیبه «El Banco de España» در دو طرف اسکناس‌ها به طور موقت به «Banco de España» تغییر یافت. در حال حاضر یورو که یکای پول اسپانیا است، هفت اسکناس ۵ €، €۱۰، €۲۰، €۵۰، €۱۰۰، ۲۰۰ € و ۵۰۰ یورویی را شامل می‌شود. اسکودو معادل ۲ پزو و ۱۶ رئال است. پزو از سال‌های ۱۸۴۷ تا ۱۸۷۲، ۱۰ رئال و ۱۰۰ دسیمو برآورد قیمت می‌شد. پستا از سال ۱۸۷۲ تا ۲۰۰۲، ۱۰۰ سنتاووس را در بر می‌گیرد و یورو معادل ۱۰۰ سنت و ۱۶۶ پستا است.

واحد پول کشور اسپانیا

در سفر به اسپانیا چه پولی با خود ببریم؟ یورو یا دلار؟

از آنجایی که در حال حاضر واحد پول کشور اسپانیا یورو است، مسافران و مهاجران تنها از این ارز برای انجام معاملات و خرید و فروش در این کشور استفاده می‌کنند. درست است که دلار واحد پول این کشور نیست؛ اما در صورتی که در سفر خود دلار به همراه داشته باشید، باید آن را به ارز رایج در اسپانیا یعنی یورو تبدیل کنید. لازم به ذکر است که تبدیل ارز فرایندی زمان بر بوده و از ارزش پول می‌کاهد؛ پس بهتر است پیش از سفر به اسپانیا پول خود را به یورو تبدیل کنید. تبدیل ارز در صرافی‌ها و بانک‌های مختلف و در برخی از آژانس‌های هواپیمایی انجام می‌گیرد. پرداخت با کارت‌های اعتباری و نقدی، ویزا و مسترکارت بسیار گسترده است. برای مهاجرت و اقامت در اسپانیا و اطلاع از انواع ویزای اسپانیا ، تعیین وقت سفارت اسپانیا و پذیرش تحصیلی از اسپانیا می‌توانید با مشاوران مؤسسه مهاجرتی پارسیس در ارتباط باشید تا با خیالی آسوده و به دور از بروز هرگونه مشکلی به مقصد نهایی خود راه یابید.

نقش پول در اقتصاد چیست؟

نقش پول در اقتصاد چیست؟

پول یکی از مواردی است که شاید بسیاری از افراد، تعریف آن را ندانند اما در معاملات روزانه خود از آن استفاده می کنند. آسانی انجام این معاملات به دلیل وجود پول و نقش آن در جامعه است؛ نقش هایی که برخی از آن ها در حال کمرنگ شدن است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز و بانکداری از جمله مهم‌ترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب می‌شود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است که بخشی از مناسب‌ترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتاب‌های اقتصادی بیان خواهیم کرد.

در ادامه خلاصه پیشین این کتاب، به بررسی چیستی "پول" و وظایف آن در سیستم اقتصادی پرداخته می‌شود. در ابتدا باید گفت پول تعاریف متفاوتی دارد اما وجه مشترکی بین این تعاریف وجود دارد که اقتصاددانان آن را به عنوان تعریفی از پول پذیرفته‌اند. بنابراین در علم اقتصاد پول هر چیزی است که بتوان در ازای کالا خدمات یا برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده کرد.

در این میان واژه دیگری به نام "ثروت" نیز وجود دارد. اقتصاددانان میان پول، حساب سپرده و سایر اقلامی که هنگام خرید به فروشنده داده می‌شود با ثروت تفاوت قائل می‌شوند. برای درک بهتر این موضوع باید گفت "ثروت" نه تنها تمام پول‌های شخص را در بر می‌گیرد بلکه دارایی‌های دیگری مانند اوراق قرضه، سهام عادی، آثار هنری، زمین، مبلمان، خودرو و خانه را هم شامل می‌شود.

گاهی در گفت‌وگوهای محاوره‌ای میان مردم، واژه "پول" به جای "درآمد" نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد که اشتباه است. درآمد به معنی جریانی از سود در هر واحد زمانی است. در واقع مقدار درآمد را نمی‌توان بدون مشخص کردن یک مقطع زمانی به کم یا زیاد بودن توصیف کرد اما وجود پول را می‌توان، زیرا پول به مقدار مشخص ارزش پول چیست ؟ ارزش پول چیست ؟ و در لحظه موجود است.

هزینه دادوستد مدت زمان دادوستد کالا و خدمات است

‌ پیش‌تر گفته شد که پول می‌تواند کالایی باشد که در قبال دیگر کالاها یا خدمات و یا به منظور پرداخت بدهی، مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس این تعریف در مناطق مختلف و در زمان‌های متفاوت، نوع پول می‌تواند تفاوت داشته باشد. به عبارتی این پول هم می‌تواند به شکل صدف، یک تک سنگ و یا فلزی مانند طلا باشد و هم می‌تواند به شکل رایج امروزی خود یعنی تکه کاغذی به نام اسکناس مورد استفاده قرار گیرد.

فارغ از نوع پول در یک سیستم اقتصادی (صدف، طلا یا اسکناس) پول، سه نقش اصلی وسیله داد و ستد، واحد محاسبه و مخزن ارزش را در جامعه بازی می‌کند. باید خاطرنشان کرد از میان این سه نقش اصلی، وظیفه اول (وسیله داد و ستد) آن را از سایر دارایی‌ها مانند سهام یا اوراق قرضه متفاوت می‌کند.

وجود این سه نقش در پول باعث می‌شود استفاده از آن، کارایی اقتصادی در جامعه را افزایش دهد، به عبارت دیگر پول باعث می‌شود زمان زیادی برای انجام معاملات صرف نشود. بدون پول، صاحب کالایی که خود به کالای دیگری نیاز دارد ارزش پول چیست ؟ باید زمان بسیاری را صرف پیدا کردن شخصی کند که هم کالای تولید شده او را نیاز داشته باشد و هم کالای مورد نیاز این فرد را داشته باشد همچنین حاضر به مبادله آن با شخص اول شود.

با وجود پول، شخص در عوض دریافت کالا یا خدمات به فرد رو به رو پول پرداخت می‌کند و او نیز آن را به شخص دیگری می‌پردازد و بدین ترتیب زمان معاملات کاهش و کارایی افزایش پیدا می‌کند. در علم اقتصاد به مدت زمانی که برای داد و ستد کالا و خدمات مصرف می‌شود "هزینه داد و ستد" گفته می‌شود و استفاده از پول همانطور که گفته شد این هزینه را به شدت کاهش می‌دهد.

نکته دیگری که باید درباره پول بیان کرد ویژگی‌های آن است. باید توجه داشت هر کالایی نمی‌تواند به عنوان پول مورد استفاده قرار گیرد. این کالا باید قابلیت ارزش گذاری آسان داشته باشد، به صورت فراگیر مورد قبول مردم باشد، بتوان به راحتی آن را به اجزای کوچک‌تر تقسیم و یا به بیان عام، خرد کرد، حمل و نقل آسان داشته باشد و همچنین نباید به طوری مستهلک شود.

بر اساس همین ویژگی‌ها در طول تاریخ، اشکال متفاوتی از پول پدید آمده است، به عنوان مثال سرخپوستان آمریکایی از دانه‌های تسبیح و ساکنان اولیه آمریکا از شیشه نوشابه و تنباکو به عنوان پول استفاده می‌کردند. با این حساب به راحتی می‌توان قدمت پول را به اندازه سایر ابزارها و زبان‌هایی دانست که بشر تا کنون از آن استفاده کرده است.

علاوه بر موارد بالا، پول نقش واحدی برای محاسبه نیز بازی می‌کند یعنی در یک سیستم اقتصادی پول می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزش گذاری کالا و خدمات محسوب شود.

پول همچنین می‌تواند به عنوان مخزنی از قدرت خرید مورد استفاده شود. در واقع مخزن ارزش بودن باعث می‌شود که قدرت خرید تا زمانی که پول به مصرف نرسیده است حفظ شود. این مسئله بیشتر از این جهت ارزشمند است که اغلب افراد تمایلی به خرج پول خود به ویژه بلافاصله پس از کسب آن ندارند؛ بنابراین تصمیم به ذخیره‌سازی آن می‌گیرند.

اگرچه این ویژگی منحصر به پول نمی‌شود و در دیگر دارایی‌ها نیز وجود دارد اما قدرت نقدشوندگی دیگر دارایی‌ها بسیار پایین است. قدرت نقدشوندگی در واقع سرعت نسبی تبدیل یک قلم دارایی به دارایی دیگر است، به همین دلیل مطلوبیت بالایی در اقتصاد دارد.

در این میان باید ارزش پول چیست ؟ توجه داشت که ارزش پول به عنوان مخزن ارزش، به سطح قیمت‌ها بستگی دارد بنابراین در صورتی که سطح قیمت‌ها تغییر کند، ارزش پول نیز می‌تواند تغییر کند. در چنین زمانی تمایل مردم به نگه داشتن پول (هنگام تورم شدید یا لجام گسیخته) کاهش یافته و تقریباً این نقش پول کمرنگ می‌شود.

دوست دارید با اس دی آر (SDR) و کارهایی که انجام می‌دهد آشنا شوید؟

اس دی آر (SDR) در سال 1969 میلادی با تصمیم صندوق بین المللی پول با این هدف که به عنوان نوعی دارایی ذخیره بین المللی اضافی عمل کرده و در چهارچوب سیستم نرخ ارز ثابت(Bretton Woods system) فعالیت کند ایجاد شد. در گام اول ارزش هر یک اس دی آر (SDR) را معادل با 1 دلار آمریکا درنظر گرفتند که برابر با 0.888671 گرم طلای خالص بود. اما در اوایل دهه 1970 میلادی با فروپاشی سیستم پولی برتون وودز، اس دی آر (SDR) جایگاه اولیه خود را از دست داد و تبدیل به خدمتگذاری برای ارائه خدمات به صندوق بین المللی پول شد.

اس دی آر (SDR) چطور کار می‌کند؟

خوب، اول باید بفهمیم که اس دی آر (SDR) که یک واحد برای حساب بین المللی است چرا ایجاد شده و چطور کار می‌کند ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: صندوق بین المللی پول، اس دی آر (SDR) را ایجاد کرده تا به عنوان یکی از حقوق استفاده از دارایی‌های پشتیبان عمل کند. در حقیقت اس دی آر (SDR) مخفف واژه‌های stands for special drawing rights به معنی، حق برداشت ویژه از دارایی‌های ذخیره تکمیلی هر فرد است که توسط صندوق بین المللی پول تعریف و مدیریت می‌شود. پس در واقع به نوعی یک ابزار ارز مصنوعی تلقی می‌شود که توسط صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان‌های بین المللی برگزیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، اگر بخواهیم به زبان ساده اس دی آر (SDR) را تعریف کنیم باید بگوییم : یک واحد پولی معمولی است که به عنوان یک دارایی غیرنقدی برای هر فرد محسوب می‌شود که هیچ شکل فیزیکی ندارد.

نحوه محاسبه‌ی ارزش اس دی آر (SDR)

بعد از فروپاشی سیستم ارز ثابت برتون وودز، همانطور که اشاره شد ارزش اس دی آر (SDR) براساس ارزهای جهانی و به تناسب سهم این ارزها در معاملات ارزی بین المللی تعیین می‌شد. سرانجام در در ژانویه 1981 میلادی، طبق توافق‌نامه صندوق بین المللی پول از واحد پولی 5 ارز شناخته شده از جمله دلار آمریکا، مارک آلمان، فرانک فرانسه، پوند انگلیس و ین ژاپن کناره‌گیری کرد. اما در سال 2016 بود که مدیران صندوق بین المللی پول تصمیم گرفتند که مجدداً 5 ارز اصلی را در سبد ارزش‌گذاری اس دی آر (SDR) بگذارند.

امروزه سبد اس دی آر (SDR) هر 5 سال یک‌بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از انجام این عملیات صندوق بین المللی پول می‌تواند برای سنجش اهمیت هر ارزی ، حجم صادرات فروخته شده بر اساس یک ارز معین یا اهمیت آن به عنوان ذخیره ارزی را در نظر بگیرد. به این معنی که ارزش واقعی اس دی آر (SDR) بر اساس وزن ارزهای موجود در سبد آن محاسبه می‌شود. و از طرفی چون نرخ ارز مدام در نوسان است پس به طور طبیعی ارزش اس دی آر (SDR) تغییر می‌کند و ارزش واقعی آن بر اساس نرخ ارزهای رایج و دلار آمریکا که در در وب‌سایت صندوق بین المللی پول منتشر می‌شود، تعیین می‌گردد.

دلیل این‌که اس دی آر (SDR) به اندازه سایر دارایی‌های ذخیره در بازار ارز پراستفاده نیست چیست؟

حقیقتاً ضعف در طراحی موجب این امر می‌شود به این معنی که چون این واحد پولی تنها توسط صندوق بین المللی پول، کشورهای عضو آن و سازمان‌های بین المللی منتخب که مجوز دارند فقط می‌توانند از آن استفاده کنند. پس اس دی آر (SDR) نمی‌تواند از طریق شرکت‌های خصوصی یا افراد معمولی معامله شود.

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) ؛ رتبه ارزش پول ایران چیست؟

ارزش پول ملی هر کشوری به موارد بسیاری وابسته است. با تکراتو همراه باشید تا به بررسی و تحلیل بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) بپردازیم.

واحدهای پولی هر کشوری وابسته به سیاست و رتبه آن کشور در رده جهانی اقتصاد است، جالب است بدانید که در دنیا حدود 180 ارز و واحد پولی مختلف وجود دارد که در این بین برخی از این واحدهای پولی به دلیل به کارگیری سیاست‌های غلط دولت‌ها به کم ارزش‌ترین ارزها شناخته می‌شوند.

آرون گروپس

حدود دو سالی است که به دلیل همه‌گیری و شیوع بیماری کرونا شرایط اقتصادی اکثر کشورهای دنیا بدتر شده است، چیزی که در این بین بسیار دستخوش تغییر می‌شود ارزش پول این کشورها است.

کم ارزش‌ترین و بی ارزش‌ترین پول و ارزهای دنیا متعلق به کشورهای جهان سوم است، در این کشورها ارز راکد می‌ماند و هر روز نرخ دلار در بازارشان بالاتر می‌رود.

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401)

عوامل بسیاری در کم ارزش شدن واحد پولی تاثیر گذارند، مهم‌ترین آن‌ها تورم و شرایط بد اقتصادی است. در طول دو سال گذشته کرونا هم به یکی از عوامل اصلی بی ارزشی نرخ ارز تبدیل شده است.

جالب است بدانید که ریال که واحد پولی رسمی کشور ما ایران است، به عنوان بی ارزش‌ترین پول ملی شناخته می‌شود، این کم ارزشی یا بی ارزشی دلیلی جز سیاست‌ها و خط مشی‌های غلط ندارد. بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) به شرح زیر است:

 1. ریال ایران
 2. دانگ ویتنام
 3. روپیه اندونزی
 4. لئون سیرالئون
 5. کیپ لائوس
 6. سوم ازبکستان
 7. فرانک گینه
 8. گوارانی پاراگوئه

طبق لیست ارائه شده به شرح بی ارزش‌ترین پول‌های ملی در دنیا پرداختیم در این بین ریال ایران به عنوان بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) شناخته می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین موارد در کاهش ارز پول یک کشور می‌تواند میزان تورم آن کشور باشد. اینکه چقدر قدرت خرید افراد در جامعه بالا برود و یا کاهش پیدا کند و حتی میان افراد شکاف حقوقی به وجود آید، می‌تواند ارزش پول ملی کشورها را تعیین کند.

کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401)

رتبه بندی ارزش پول کشورها 1401 / کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022

مشکلات اقتصادی، تورم و نرخ بالای بیکاری باعث شده تا ارزش پول کشورهای زیادی در دنیا کاهش پیدا کند، ارزش پول هر کشوری متناسب با دلار آمریکا سنجیده می‌شود، در ادامه به برابری دلار و یورو با ارز هر کشور می‌پردازیم.

ریال ایران

امروز هر دلار آمریکا برابر با 269,920 ریال و هر یک یورو برابر با 296,360 ریال است، چند سالی است که ارزش پول ایران در بازار و اقتصاد جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است.

ما می‌توانیم با به کارگیری سیاست‌های درست و استفاده از راهبردهای کلان از قرارگیری در لیست بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) و کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022 فاصله بگیریم.

دانگ ویتنام

هر یک دلار آمریکا برابر است با 22,689 دانگ ویتنام و هر یک یورو برابر با 25,977 دانگ است. دانگ ویتنام در رده دوم لیست بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) قرار می‌گیرد، سال‌ها است که ویتنام تلاش می‌کند تا از مسیر اقتصادی که کشورهای پیشرفته برای آن‌ها به وجود آورده‌اند، دوری کند.

دولت ویتنام در تلاش تا از اقتصاد متمرکز بودن به سمت اقتصاد بازار محور بودن حرکت کند، به دلیل قرارگیری ویتنام در دایره جهان سوم بودن نرخ ارزش پول ملی این کشور بسیار کاهش یافته است.

ویتنام در طول چند سال گذشته به دنبال رسیدن به اقتصادهای برتر آسیا است و این مسیر را با به کارگیری سیاست‌های صحیح و به جا طی می‌کند.

روپیه اندونزی

هر یک دلار آمریکا برابر است با 14,380 روپیه اندونزی و هر یک یورو برابر است با 16,464 روپیه. جالب است بدانید که روپیه واحد پولی چند کشور از جمله اندونزی است.

اندونزی یکی از کشورهای خوب و با ثبات به لحاظ اقتصادی در آسیای جنوب شرقی است و حتی در رده یکی از توسعه یافته‌ترین کشورهای جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود.

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401)

کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022

با توجه به اقتصاد نیمه پیشرفته اندونزی اما همچنان ارزش پول ملی این کشور بسیار ناچیز است، در طول چند سال گذشته رئیس جمهور و نخبگان اقتصادی این کشور سعی در بالا بردن ارزش پول ملی اندونزی هستند، آن‌ها در سال 2016 هفت اسکناس جدید از هزار تا 100 هزار روپیه به مردم معرفی کردند.

به رغم تلاش‌های فراوان در اندونزی برای ثبات و بالا بردن ارزش پول این کشور در بازار جهانی متاسفانه این تغییرات بسیار ناچیز بودند و در تغییر ارزش پول ملی اندونزی تغییری ایجاد نشد.

لئون سیرالئون

هر یک دلار ایالت متحده آمریکا برابر با 11,357 لئون و هر یک یورو برابر با 13,007 لئون سیرالئون است. سیرالئون یک کشور بسیار فقیر به لحاظ اقتصادی در آفریقا و در میان کشورهای توسعه نیافته است.

شرایط سخت و اتفاقات گذشته و در حال حاضر در این کشور موجب بی ثباتی نرخ و ارزش پولی آنان شده به طوری که در لیست بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) قرار می‌گیرند.

طبق اخبار به دست آمده سیرالئون یک جنگ را به تازگی پشت سر گذاشته و علاوه بر جنگ مردمان این کشور به دلیل کمبود و فقر پزشکی دچار بیماری ابولا شدند که این امر هم باعث کاهش ارزش پول ملی آنان شده است، چرا که مهاجرت و سیر و سفر را در سیرالئون کم می‌کند و این امر باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

یکی از سیاست‌های به کارگرفته شده در سیرالئون جایگزینی اسکانس‌های چاپ جدید به جای اسکناس‌های قدیمی است، بعید است با فساد حال حاضر در سیرالئون بتوانند مسیری درست و با ثبات در جهت افزایش پول ملیشان به کار ببرند.

رتبه بندی ارزش پول کشورها 1401

در حیطه رتبه بندی ارزش پول کشورها 1401 باید گفت به عوامل بسیاری وابسته‌اند یکی از عواملی که با عث بالا رفتن ارزش دلار در آمریکا شده است علاوه بر اقتصاد پیشرفته میزان مهاجرت مردم از قاره‌ها و کشورهای مختلف به آن‌ است در ادامه به بررسی موارد پیشین از بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) می‌پردازیم.

کیپ لائوس

هر یک دلار آمریکا برابر است با 11,348 کیپ و هر یک یورو برابر است با 12,993 کیپ لائوس. لائوس تنها کشوری است در این لیست که مدام کاهش ارزش نداشته و از همان ابتدا در رده پایین این لیست قرار گرفته است.

یکی از دلایل عدم تغییر و بی ارزشی این واحد پول این است که از همان ابتدا یعنی از همان سال 1953 که این اسکناس‌ها چاپ شدند دارای ارزش بسیار پایینی بود.

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401)

رتبه بندی ارزش پول کشورها 1401

کیپ با توجه به دلار توانسته است که ارزش خود را حفظ کند اما همچنان در لیست بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) قرار می‌گیرد، امید است لائوس با به کارگیری سیاست‌های درست به سمت قرار گیری در رده‌های بالاتر حرکت کند.

سوم ازبکستان

هر یک دلار کشور آمریکا برابر است با 10,850 سوم و هر یک یورو برابر است با 12,422 سوم. در میان این لیست سوم یکی از بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) است که در رده ششم قرار می گیرد.

دولت ازبکستان با به کارگیری سیاست‌هایی در سال 2018 و همچنین اقدامات نظارتی گام در جهت افزایش ارزش پول ملی برداشت، اما همچنان پول ملی این کشور در رده کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022 شناخته می‌شود.

فرانک گینه

هر یک دلار ایالت متحده آمریکا برابراست با 9,078 فرانک و هر یک یورو برابر است با 10,394 فرانک گینه. عوامل بسیاری باعث کاهش پول ملی گینه شده است.

عواملی چون فقر گسترده و نرخ تورم بالا و همچنین افزایش سرقت در این کشور باعث کاهش ارزش پول شده است. گینه کشوری با ذخایر طبیعی و ثروت‌های طبیعی و خدادای بسیاری است اما متاسفانه مردم این کشور در فقر بسیاری به سر می‌برند.

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401)

کم ارزش ترین پول های جهان در سال 2022

دولت گینه با توجه با رویارویی مردم با فقر واحد پولی جدیدی را ارائه داد اما این راهکار هم سازگار نبود و همچنان فرانک به سمت کاهش ارزش ملی خود می‌رود. گینه یکی از بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) را دارد.

گوارانی پاراگوئه

هر یک دلار آمریکا برابر است با 7,004 گوارانی و هر یک یورو برابر است با 8,019 گورانی پاراگوئه. پاراگوئه جزء یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا محسوب می‌شود.

پاراگوئه دارای بی ارزش‌ترین پول ملی است. باید توجه داشت که پاراگوئه بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) را دارد و این تحت تاثیر اقتصاد بد و فقر گسترده در این کشور است.

علاوه بر فقر پاراگوئه، دچار بیکاری و فساد و تورم بالا نیز شده است. این کشور با این که پنبه و سویا نیز به جهان صادر می‌کند و یکی از اولین صادر کننده‌های این محصولات است اما با این وجود و به کارگیری این سیست‌ها نتوانسته است که ارزش پول ملیش را به بالا ببرد.

کاهش ارزش پول ملی در کشورهای کمتر توسعه یافته

بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401)

رتبه بندی ارزش پول کشورها 1401

یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی، رکود اقتصادی در این کشورها است که عاملی بر رشد نرخ تورم در کشورهای کمتر توسعه یافته می‌شود. البته باید توجه که رکورد اقتصادی وابسته به عوامل زیادی چون: جنگ و تحریم و کاهش صادرات و … است.

رکورد اقتصادی و کم ارزشی پول باعث سقوط قدرت دولت‌ها و همچنین بی ثباتی سیاسی در داخل کشورها می‌شود، باید توجه کرد که اگر واحد پول ملی کشوری در رده بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) قرار گیرد باعث کاهش نرخ صنعت جهانگردی نیز می‌شود.

 • افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت 1401
 • معرفی سریال های نوروز 1401
 • ساعت و لحظه سال تحویل 1401
 • عیدی 1401 کارمندان، کارگران و بازنشستگان
 • تغییرات کنکور 1401 سازمان سنجش

نظر شما در خصوص بی ارزش ترین پول دنیا 2022 (1401) چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.