ارزش زمانی پول


محاسبه ي ارزش زماني پول

پیشرفت در آموزش ارزش زمانی پول

پیشرفت در آموزش ارزش زمانی پول

دانشجویان همیشه در تشخیص روش ارزش زمانی صحیح پول (TVM) (برای کاربرد آن در مشکلات مربوط به TVM) با مشکل ارزش زمانی پول مواجه می شوند. این مقاله تغییری در روش اخیر TVM را ارائه می کند که توسط جالبرت (2002) توسعه یافته تا به دانشجویان در درک و حل مسائل TVM کمک کند. این روش تغییریافته که در اینجا توسعه یافته، روشی قبلی را با کاهش تعداد سؤالات ساده کرد، که دانشجویان باید این سؤالات را برای رسیدن به روش TVM مناسب برای یک مسئله بررسی کنند. علاوه بر این، روشی که در اینجا توسعه یافته، نیاز دانشجویان را به یادگیری روش های مستمری حذف می کند. به همین ترتیب، روشی که اینجا توسعه یافته به سمت نیازهای دانشجویانی تمایل دارد که در درک مستمری ها با مشکل مواجه می-شوند. کمک های بصری برای کمک در انتخاب روش صحیح به دانشجویان ارائه شده است. با استفاده از این روش ها، دانشجویان آن را برای تشخیص روش های TVMصحیح آسان تر می دانند.

چکیده لاتین

Students frequently experience difficulty in identifying the appropriate time value of money (TVM) technique to apply to a TVM problem. This paper offers a modification of a recently published TVM technique developed by Jalbert (2002) in order to help students understand and solve TVM problems. The modified technique developed here simplifies the previously developed technique by reducing the number of questions that students must examine to arrive at the appropriate TVM technique for a problem. In addition, the technique developed here eliminates the need for students to learn annuity techniques altogether. As such, the technique developed here specifically intends to meet the needs of students who experience ارزش زمانی پول difficulty in understanding annuities. Modified visual aids are provided to assist students in selecting correct techniques. By using these techniques, students will find it much easier to identify appropriate TVM techniques.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

محاسبه ي ارزش زماني پول

محاسبه ي ارزش زماني پول

محاسبه ي ارزش زماني پول

محاسبه ي ارزش زماني پول

نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب


برخي اوقات در زندگي خود با نظام مالي اقتصاد سروکار خواهيد داشت. شما پول خود را در بانک پس انداز مي کنيد يا براي خريد خانه از رهن استفاده مي کنيد. پس از به دست آوردن يک شغل نسبت به اين که سپرده ی حساب بازنشستگي خود را صرف خريد سهام، اوراق قرضه يا ساير سرمايه گذاري هاي سودآور مالي کنيد تصميم خواهيد گرفت. شايد تلاش کنيد سبدي از سهام را انتخاب ارزش زمانی پول کنيد، آن گاه ممکن است بين اين که اين سرمايه ها در تأسيس يک شرکت مانند جنرال الکتريک صرف شود يا در يک شرکت جديد مانند سيسکو، شرط بندي مي کنيد. با گوش دادن به اخبار مطلع مي شويد که قيمت سهام در بورس افزايش يا کاهش يافته است.
اگر شما لحظه اي به تصميم گيري هاي مالي خود در طول زندگي توجه کنيد خواهيد ديد که اکثر مواقع دو عنصر زمان و مخاطره ( ريسک ) در اين انتخاب ها نقش داشته است. نظام مالي پس انداز و سرمايه گذاري را در اقتصاد هماهنگ مي کند. بنابراين، نظام مالي شامل تصميم گيري هايي است که امروز مي گيريم ولي بر زندگي آينده ی ما تأثير مي گذارد. البته آينده هميشه نامعلوم است. وقتي يک شخص تصميم مي گيرد بخشي از درآمد خود را پس انداز کند يا يک بنگاه تصميم مي گيرد يک سرمايه گذاري جديد انجام دهد، اين تصميم گيري ها بر مبناي حدس و گمان يا پيش بيني اوضاع اقتصادي در آينده خواهد بود، ولي آن چه در آينده واقعاً رخ مي دهد يا آن چه پيش بيني کرده ايم تفاوت بسيار دارد.
در اين مقاله به معرفي برخي ابزارهاي مهم مي پردازيم که معمولاً مردم هنگام مشارکت و حضور در بازارهاي مالي از آن ها استفاده مي کنند. در گرايش يا رشته ی امور مالي اين ابزارها به طور وسيع تر و با جزئيات بيش تر ارائه مي شوند، شما مي توانيد با انتخاب يک درس در زمينه ی امور مالي اطلاعات خود را افزايش دهيد. از آن جا که اقتصاد بدون ابزارهاي مالي نمي تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد بنابراين، شناخت نظام مالي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و آگاهي از ديدگاه هاي پايه اي امور مالي نقشي محوري در درک چگونگي عملکرد و کارکرد اقتصاد دارد. علاوه بر اين، ممکن است ابزارهاي مالي به تصميم گيري هاي شما در طول زندگي کمک زيادي کند.
ارزش فعلي: اندازه گيري يا محاسبه ی ارزش زماني پول
فرض کنيد يک شخص به شما پيشنهاد مي کند که امروز و يا ده سال بعد 100 دلار به شما بدهد. شما کدام پيشنهاد را انتخاب مي کنيد؟ اين يک پرسش بسيار ساده است. گرفتن 100 دلار امروز بهتر است. زيرا شما مي توانيد با ذخيره ی اين پول در بانک، در ده سال آينده از درآمد بهره ی آن استفاده کنيد. بنابراين، ارزش يک مبلغ پول در زمان حال بيش از ارزش همين مبلغ پول در زمان آينده است.
حال يک پرسش سخت تر را بررسي مي کنيم: اگر يک شخص پرداخت 100 دلار در زمان حال و يا پرداخت 200 دلار در 10 سال بعد را به شما پيشنهاد کند. شما کدام پيشنهاد را انتخاب مي کنيد؟ براي پاسخ به اين پرسش شما به روش هايي براي مقايسه مجموع درآمدهاي پولي در مقاطع مختلف زماني نياز داريد. اقتصاددانان اين مقايسه را با استفاده از مفهوم ارزش فعلي انجام مي دهند. ارزش فعلي هر مبلغ پول در آينده برابر است با مبلغي که امروز بايد در اختيار داشته باشيم تا با توجه به نرخ هاي بهره ی جاري همان مبلغ پول را در آينده توليد کنيم.
براي درک مفهوم ارزش افزوده دو مثال ارائه مي کنيم:
پرسش: اگر شما امروز 100 دلار در بانک سپرده گذاري کنيد ارزش پول شما در 10 سال بعد چقدر خواهد شد؟ به عبارت ديگر ارزش آتي 100 دلار فعلي چقدر خواهد بود؟
پاسخ: اگر نرخ بهره را با r نشان دهيم ( برحسب درصد، مثلاً r= 5% ) آن گاه فرض کنيم بهره سالانه پرداخت مي شود و بهره ی پرداختي نيز در حساب سپرده ی بانکي باقي مانده و به اصل پول ( 100 دلار ) اضافه مي شود، به اين فرايند نرخ بهره ی مرکب مي گوييم. آن گاه خواهيم داشت:
پس از يک سال (1+r) 100$
پس از دو سال (1+r) (1+r) 100$
پس از سه سال (1+r) (1+r) (1+r) 100$
پس از N سال $
به طور مثال اگر يک سرمايه گذاري با نرخ بهره ی مرکب 5 درصد در سال انجام دهيم آن گاه ارزش آتي 100 دلار برابر است با :

پرسش: حال فرض کنيد که $200 در N سال بعد به شما پرداخت کنند. ارزش فعلي اين درآمد 200 دلاري N سال بعد چقدر است؟ به عبارت ديگر امروز شما بايد چه مبلغي در بانک سپرده گذاري کنيد تا N سال بعد مبلغ 200 دلار دريافت کنيد.
پاسخ: براي پاسخ به اين پرسش بايد به پاسخ پرسش قبلي مراجعه کنيد. در پاسخ اول ما ارزش آتي يک مبلغ فعلي را با ضرب کردن آن مبلغ در محاسبه کرديم. در اين جا براي محاسبه ی ارزش فعلي يک مبلغ آتي بايد آن مبلغ را بر تقسيم کنيم: بنابراين، ارزش فعلي 200 دلار درآمد که N سال بعد به دست مي آيد برابر است با: . اگر اين مبلغ امروز در بانک سرمايه گذاري شود آن گاه پس از N سال مبلغ که معادل $200 است به دست مي آيد. اگر نرخ بهره 5 درصد باشد، ارزش فعلي 200 دلاري که 5 سال بعد دريافت مي کنيم برابر است با
بنابراین، فرمول عمومی محاسبه ی ارزش فعلی چنان چه نرخ بهره r باشد ارزش فعلی مبلغ X ریال که N سال بعد دریافت می شود برابر است با:
حال اجازه دهيد به پرسش قبلي خود برگرديم: شما 100 دلار امروز يا 200 دلار ده سال بعد را انتخاب مي کنيد؟ محاسبات مربوط به ارزش فعلي نشان مي دهد که اگر نرخ بهره 5 درصد باشد شما بايد انتخاب 200 دلار در 10 سال بعد را ترجيح دهيد. ارزش فعلي 200 دلار پول که 10 سال بعد دريافت مي کنيد 123 دلار است که از 100 دلار بيش تر مي باشد. بهتر است تا ده سال آينده صبر کنيد.
دقت کنيد که پاسخ شما به نرخ بهره بستگي دارد. اگر نرخ بهره 8 درصد باشد آن گاه ارزش فعلي 200 دلار پول که در 10 سال بعد دريافت مي کنيم معادل يا 93 دلار است در اين حالت بهتر است پيشنهاد دريافت 100 دلار امروز را قبول کنيد. به چه دليل نرخ بهره تا اين حد در تصميم گيري شما ارزش زمانی پول مهم است؟ پاسخ اين است که هر چه نرخ بهره بالاتر باشد درآمد حاصل از سپرده گذاري در بانک بيش تر است؛ بنابراين، دريافت 100 دلار امروز نفع بيش تري دارد.

کادر1: رشد مرکب جادويي و قاعده ی 70
گاهي تفاوت ميان نرخ هاي رشد را بي اهميت تلقي مي کنيم. اگر نرخ رشد کشوري 1 درصد و کشور ديگر 3 درصد باشد، چه تفسيري مي توانيد از اين اختلاف ارائه کنيد اختلاف نرخ رشد 2 درصد به چه معناست؟
پاسخ اين است: اختلاف 2 درصدي در نرخ رشد رقمي بسيار بزرگ است! نرخ هاي رشد اندک به نظر مي رسند ولي اگر آن ها را بر حسب درصد بنويسيم و سپس رشد مرکب آن ها را براي سال هاي بسيار زياد محاسبه کنيم، ارقام بزرگي خود را نشان مي دهند. رشد مرکب عبارت است از انباشت يک نرخ رشد در طول يک دوره زماني.
به اين مثال توجه کنيد. فرض کنيد دو فارغ التحصيل دانشگاه به نام هاي جري و آلن در سن 22 سالگي هر دو با حقوق سالانه 30000 دلار استخدام شوند. نرخ رشد دستمزد جري 1 درصد در سال و نرخ رشد دستمزد آلن 3 درصد در سال است. پس از 40 سال و در سن 62 سالگي حقوق جري سالانه 45000 دلار و حقوق آلن سالانه 98000 دلار خواهد بود. هر چند تفاوت نرخ رشد 2 درصد است، ولي حقوق آلن بيش از 2 برابر حقوق جري شده است.
يک قاعده ی قديمي به نام قاعده ی 70 در درک نرخ هاي رشد و رشد مرکب به ما کمک مي کند. طبق اين قاعده اگر متغيرها با نرخ X درصد در سال رشد کنند، تقريباً پس از سال بعد، 2 برابر مي شوند. درامد جري پس از 70 سال 2 برابر مي شود ( زيرا نرخ رشد 1 درصد بود ). درآمد آلن پس از يا حدود 23 سال بعد 2 برابر مي شود. قاعده ی 70 نه فقط در حالت رشد اقتصاد بلکه در حالت رشد حساب هاي پس انداز نيز قابل استفاده است. در اين جا يک مثال ارائه مي کنيم: در سال 1971 بن فرانکلين فوت کرد و طبق وصيت 5000 دلار ثروت او براي مدت 200 سال براي دانشجويان پزشکي و پژوهش های علمي سرمايه گذاري شد. اگر نرخ بهره ی مرکب اين سرمايه گذاري 7 درصد باشد ( که نرخ قابل قبولي است ) اين سرمايه هر 10 سال يک بار دو برابر مي شود. بنابراين طي 200 سال بايد 20 بار 2 برابر شود. در پايان 200 سال رقم کل سرمايه يا ثروت فرانکلين برابر يا 5 ميليارد دلار خواهد شد ( در واقع 5000 دلار فرانکلين طي 200 سال فقط 2 ميليون دلار رشد مي کند. زيرا بخشي از پول طي اين مدت خرج شده است ).
همان طور که اين مثال ها نشان مي دهند، نرخ هاي رشد مرکب طي سال هاي متوالي منجر به نتايج غيرعادي مي شوند. شايد به همين دليل باشد که اينشتين گفته بود که نرخ مرکب «بزرگ ترين کشف رياضي در تمام طول تاريخ» بوده است.

مفهوم ارزش افزوده کاربردهاي فراوان و مفيدي دارد به ويژه براي شرکت هايي که مي خواهند طرح هاي سرمايه گذاري را ارزيابي کنند. به طور مثال فرض کنيد شرکت جنرال موتورز قصد دارد يک کارخانه ی جديد تأسيس کند. فرض کنيد ارزش سرمايه گذاری امروز براي کارخانه 100 ميليون دلار و درآمد آن در 10 سال بعد 200 ميليون دلار است. آيا شرکت جنرال موتورز بايد اين طرح ارزش زمانی پول را اجرا کند؟ اين تصميم گيري دقيقاً شبيه همان موردي است که قبلاً بررسي کرديم. براي پاسخ به اين پرسش بايد ارزش فعلي 200 ميليون دلار درآمد آتي را با هزينه ی اوليه ی سرمايه گذاري 100 ميليون دلار مقايسه کنيم.
بنابراين، تصميم گيري شرکت بستگي به نرخ بهره دارد. اگر نرخ بهره 5 درصد باشد ارزش فعلي 200 ميليون دلاري که 10 سال بعد به دست مي آيد 123 ميليون دلار است و شرکت بايد اجراي طرح با پرداخت هزينه 100 ميليون دلار را دنبال کند. برعکس اگر نرخ بهره 8 درصد باشد آن گاه ارزش فعلي درآمد آتي 93 ميليون دلار مي شود و شرکت جنرال موتورز نبايد طرح را اجرا کند. بنابراين، مفهوم ارزش افزوده به ما کمک مي کند بفهميم که چرا با افزايش نرخ بهره مقدار سرمايه گذاري ( و يا تقاضا براي وجوه قابل استقراض ) کاهش مي يابد.
«ارزش افزوده يک کاربرد ديگري نيز دارد: فرض کنيد شما يک ارزش زمانی پول ميليون دلار در بخت آزمايي برنده شده ايد و به شما پيشنهاد مي شود که يا 400000 دلار در زمان حال و يا طي 50 سال ساليانه 20000 دلار دريافت کنيد. شما کدام پيشنهاد را قبول مي کنيد؟ براي تصميم گيري شما بايد ارزش فعلي جرياني از درامدها در آينده را محاسبه کنيد. شما بايد 50 محاسبه براي ارزش فعلي هر 20000 دلار دريافتي انجام داده و آن ها را با هم جمع کنيد؛ چنان چه نرخ بهره 7 درصد باشد آن گاه ارزش فعلي يک ميليون دلار جايزه اي که طي 50 سال و سالانه 20000 دلار به شما پرداخت مي شود فقط 276000 دلار است. بنابراين، بهتر است در زمان حال مبلغ 400000 دلار دريافت کنيد. ممکن است يک ميليون دلار پول زيادي به نظر برسد ولي وقتي ارزش فعلي آن را محاسبه مي کنيم بسيار کم تر از آن چيزي است که ارزش دارد.
منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول.

بایگانی برچسب: ارزش زمانی پول چیست

ارزش زمانی پول چیست؟ ارزش پول طی زمان به زبان ساده

ارزش زمانی پول

آموزش ارزش زمانی پول یا TVM ارزش …

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب راز بورس

سایت آموزش بورس

 • شخارک نکات بنیادی سهام پتروشیمی خارک
 • فیبوناچی چیست و معرفی ۱۰ ابزار فیبوناچی
 • صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن
 • چک لیست تحلیل تکنیکال برای موفقیت در تحلیل تکنیکال
 • معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور
 • تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال
 • تحلیل بنیادی پترول در چند نکته آموزشی از پترول
 • سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها
 • نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک
 • چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی
 • تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل
 • خط روند نمودار قیمت یا Trend line چیست؟
 • حمایت و مقاومت چیست و مشاهده آنها روی متاتریدر
 • سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر و تحلیل تکنیکال نمودار
 • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
 • زمان بازگشت شاخص بورس به چه عواملی بستگی دارد؟
 • آموزش متاتریدر ۵ در یک دوره ویدئویی ۴۱۵ دقیقه‌ای
 • اقلام بدهی در ترازنامه و بررسی بدهی شرکتهای بورسی
 • نوسان گیری در بورس قماربازی و بورس بازی و تفاوت آنها
 • شاخص هم وزن چیست و نحوه محاسبه شاخص کل و هم وزن
 • صندوق قابل معامله چیست و لیست صندوقهای ETF
 • صندوق بازارگردانی چیست و لیست صندوقهای بازارگردانی
 • تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا
 • کتاب آناتومی کندلها منتشر شد! آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی
 • تحلیل بنیادی رتکو با نکات آموزشی تحلیل بنیادی تکین کو
 • لیست اوراق مشارکت بورس و فرابورس برای تامین مالی
 • موفقیت در بازار بورس با اجرای صحیح ده فرمان بورس!
 • عرضه اولیه شگویا شرکت پتروشیمی تندگویان
 • عرضه اولیه قرن شرکت پدیده شیمی قرن با برند اکتیو
 • دانلود مفید تریدر ۵ و آموزش مفید تریدر ۵ به صورت کامل
 • ارزش گذاری سهام بورس و ارزش زمانی پول روشهای ارزشیابی سهام بورس
 • تحلیل بنیادی سهام بورس و ۳ گام اصلی تحلیل بنیادی سهم
 • مدیریت ریسک در بورس با ۲۱ نکته مهم در مدیریت ریسک!

آموزش بورس

آموزش بورس، منبع تولید ثروت و کسب درآمد از بازار بورس

درباره من

آموزش بورس مهم‌ترین گام قبل از سرمایه‌گذاری است.

بعد از سالیان زیادی که در بازارهای مالی حضور دارم، آرزو داشتم در اولین روز ورودم به بازارهای مالی، امکانی وجود داشت تا تمام تجربیات این 23 سال را یکجا و طی یک دوره آموزشی کسب می‌کردم.

ارزش زمانی پول

دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت مالی ۱ با جواب و نمونه سوال

آخرین های فروشگاه

سفارش انجام پاورپوینت

انجام تحقیق دانشجویی و دانش آموزی

بازیابی رمز عبور شما

رمز عبور به ایمیل شما فرستاده شد

 • مقاله و تحقیق 324
 • دانش آموزی 179
 • دانشجویی 64
 • تاریخ 45
 • عمومی 36
 • زندگی نامه 29
 • رشته علوم ریاضی و فنی 29
 • جواب سوالات دوم متوسطه 29

طرح های آماده بسم الله

خبرنامه

مشترک شو و از آپدیت های سایت با خبر ارزش زمانی پول باش!

سایت تحقیق کن در آبان سال ۹۶ با اهداف بلندی که سر راه خود بود شروع کرد و امروز هم با داشتن ایده های هدفمند نقشه راه درخشانی در مسیر خود با همکاری ، انتقادات و پیشنهادات کاربران و بازدیدکنندگان عزیز در پیش رو دارد.همچنین در نظر دارد با دریافت سفارشات کاربران و بازدیدکنندگان در جهت پیش بردن اهداف خود و هر چه موثر ساختن سایت برای شما عزیزان همکاری کند.
سایت تحقیق کن ، کتابخانه ی شخصی و حامی پژوهشی شما است. هدف تحقیق کن فراهم آوردن امکان دسترسی هرچه ‌بیش‌تر به اسناد علمی دانشگاهی و دانلود مقاله، دانلود کتاب ، تحقیقات دانش آموزی و دانلود پایان نامه می‌باشد.

دانلود pdf کتاب ارزش زمانی پول محمد مهرتاش رایگان

دانلود pdf کتاب ارزش زمانی پول محمد مهرتاش رایگان

درودی دیگر به بخش كتاب متفرقه سایت سایت کتاب خوش آمدید
امروز برای شما دانلود pdf کتاب ارزش زمانی پول برای شما عزیزان آماده کردیم این pdf کتاب ارزش زمانی پول برای محمد مهرتاش هستش ارزش زمانی پول به وسیله محمد مهرتاش میباشد از طریق جستجوی سایت آثار محمد مهرتاش پیدا کنید
pdf کتاب ارزش زمانی پول یکی از pdf کتاب های خوب در سایت ارزش زمانی پول ما هستش pdf کتاب ارزش زمانی پول در بخش كتاب متفرقه برای شما عزیزان تهیه شده

ارزش زمانی پول، مفهومی است که طبق آن قدرت خرید پول در طی زمان می تواند تغییر کند، به عبارت دیگر قدرت خرید پول امروز ممکن است نسبت به قدرت خرید پول فردا تغییر پیدا کند. ارزش زمانی پول، اصل اساسی در تئوری مالی است. کتاب ارزش زمانی پول با مثالهای متعدد این بحث را توضیح و تشریح می نماید .

نويسنده / مترجم : محمد مهرتاش زبان کتاب : فارسی حجم کتاب : 600 کیلوبایت خوشحال میشیم در صورتی که شما از دسته بندی دانلود کارتون ما مراجعه کنید سعی ما قرار دادن کتاب و مجلات خوب است
ممنون میشم پیشنهادتون رو برای دانلود pdf کتاب بخش pdf کتاب سایت ما قرار بدیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.