حکم داد و ستد ارز


مصوبه هیات وزیران در وضع مقرراتی در مورد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده خلاف قانون است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف نظر به اینکه تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن می باشد بنابراین مصوبه های مورد اعتراض از حیث تسری آن به تاریخ قبل از تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی شناخته می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
ب نظر به اینکه تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود لذا بند 3 تصویبنامه شماره 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74واصلاحیه بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 31399/ت 15880ه مورخ 27/9/74 هیات وزیران که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران در وضع مقررات دولتی تشخیص و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/75/183
کلاسه پرونده 76/76183/766/64
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : شرکت تجارتی ایل ، شرکت سیگال پارس و آقای سیدمحمدرضا رخ صفت 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه های 61212/ت 11555ه 27/2/74و31399/ت 5188/ه مورخ 19/9/74 هیات وزیران 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 13/2/74 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را تصویب نمودند0 این قانون همچنانکه از مفاد آن مستفاد می گردد تنها ناظر بر کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/52 و اصلاح ماده یک قانون مزبور مصوب 12/1/73 می باشد و ارتباط موضوعی با معاملات تجاری موضوع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 9/2/73 که حاکم بر امور بازرگانی و داد و ستد قانونی و مشروع می باشد ندارد، تنها در ماده 6 این قانون تعهد گردیده که حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می نماید و هر گونه عمل خرید و فروش و حمل و یا حواله ارز غیرمجاز، ممنوع و در حکم قاچاق تلقی شده است ، لیکن هیات دولت در جلسه 27/2/74 مستندا" به ماده 6 قانون مارالذکر طی تصویبنامه 61212/ت 11555ه مورخ 27/2/74 با ذکر مقدمه ای با اختیار حاصله از اصل 137 قانون اساسی و بدون توجه به قسمت اخیر آن که صراحتا" مقرر داشته که تصویبنامه هیات دولت نیابد مغایر قانون باشد، در بند یک مصوبه مقرر داشته که هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای برگرداندن صد در صد ارز حاصله از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می ،باشند حال آنکه بااین مصوبه حکم داد و ستد ارز قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/72 مجلس را نقض نموده اند0 زیرا در ماده 13 قانون مذکور و ماده 26 آئین نامه اجرائی آن آمده است که کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثناء نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن تابع مقررات خاص خود است که از هر گونه تعهد و پیمان ارزی معاف می باشد0 بنابه مراتب ابطال تصویبنامه های فوق الذکر بعلت مغایرت آنها با قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 4/7/72 مجلس شورای اسلامی مورداستدعامی باشد0
ضمنا" مفاد مصوبه شماره 31399/ت 1588/ه 19/9/74 که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود اختیارات دولت در وضع مقررات دولتی با توجه به دادنامه های شماره 87 تا97مورخ 27/5/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 2515038/7/75 نیز قابل ابطال بنظر می رسد0 مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4001/123220 4/4/76 اعلام داشته اند، هرچند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 کلیه کالاهای صادراتی کشور (باستثنای نفت خام و فرآورده های پائین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف اعلام شده است ، مع الوصف از آنجا که بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کلا و ارز که در تاریخ 12/2/74 (موخر از قانون مقررات صادرات و واردات ) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مقرر گردیده است ، حدود و مقررات استفاده ازارز را دولت تعیین می کند و در ماده 10 آن نیز کلیه قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ملغی اعلام شده است و متعاقبا" هیات محترم وزیران در تصویب نامه 61212/ت 11555ه که باستناد ماده 6 مذکور صادر نموده ، مقرراتی را در مورد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی وضع و صادرکنندگان کالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد برای برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است 0 عنایت دارند بنا به تصریح بند 3 نظریه شماره 34575/3/72 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین عادی مصوبه مجمع حاکم است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

حکم داد و ستد ارز

سلام علیکم. گفتنی است این جانب در حال حاضر در بازار بورس سهام و ارز (بر پایه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت) مشغول به تجارتم. اما می‌خواهم نظر اسلام را در خصوص خرید و فروش سهام به طریق سریع و حرفه‌ای که به «Day Trading» یا تجارت روز معروف است (که از بالا پایین شدن قیمت سهام در آن روز سود می‌برند)، می‌خواهم بدانم که آیا این کار حلال است؟

اگر معاملات؛ واقعی و در چارچوب قوانین اسلامی باشد، صحیح است.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

بطور کلی فعّالیّت در بورس و خرید سهام و تعیین سود سالانه برای آن بر طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده انجام می‌گیرد محکوم به صحّت و حلیّت است.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

خرید و فروش سهام صحیح است ، البته اگر معاملات شرکت سهامى حرام باشد، مثل آنکه به داد و ستد شراب و یا حکم داد و ستد ارز معاملات ربوى مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

بورس هرگاه مربوط به سهام کارخانه‌ها باشد سرمایه‌گذاری در آن مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

به طور کلی معاملات بورسی چنانچه با اجتماع جمیع شرایط صحت و لزوم باشد فی نفسه مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

خرید و فروش سهام بلا مانع است، مگر آنکه معامله صورتهای دیگری داشته باشد.

حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

بهره گیری از نوسانات قیمت در کوتاه مدت و حتی یک روز و کمتر در صورتی که معامله واقعی و غیر صوری باشد و در چارچوب قوانین و مقررات و نیز ضوابط شرعی انجام شود، جایز است.

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

در پی استفتاء سؤال شما از دفاتر مراجع معظم تقلید، پاسخ های زیر دریافت گردیده است:حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):نمى‌توانید.حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):جایز نیست.حضرت .

تجارت الکترونیکی آنگونه که تعریف کرده اند، عبارتست از تجارت بی واسطه ای که در آن مشتری کالای واقعی یا خدماتی را از طریق اینترنت خریداری می کند. این نوع تجارت از جهت الکترونیکی بودن و ساده و آسان بودن و .

تجارت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی، تبلیغات، خرید و فروش کالاها از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است . اگر در تجارت الکترونیکی، چیزی مانند عقد لفظی یا کتبی حکم داد و ستد ارز وجود داشته باشد( که قطعاً .

این سؤال خیلی کلی است زیرا واژه معامله در فقه و عرف به معانی متعددی همچون:معامله به معنای اعم ، معامله به معنای اخص و معامله به معنای متوسط بین اخص و اعم می آید. معامله به معنای اعم یعنی اعمال و وظایفی .

کسب درآمد ناشى از افزایش اعضا به صورت شبکه‌اى خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت ‏و یا بازاریابى و یا شیوه‌هاى مشابه دیگر (داخلى باشد یا خارجى و تحت هر نام و عنوانى) .

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله حکم داد و ستد ارز العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه حکم داد و ستد ارز بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

حکم داد و ستد ارز

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 فروردین 1401

امروز پنجشنبه 18 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، دوج کوین با 1 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 40,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر دوج کوین با قیمت 0.143746 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. پنجشنبه 18 فروردین 1401 ساعت 09:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 فروردین 1401

امروز پنجشنبه 18 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با 3.46 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 291,500 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر کاردانو با قیمت 1.05 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. پنجشنبه 18 فروردین 1401 ساعت 06:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / پنجشنبه 18 فروردین 1401

امروز پنجشنبه 18 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با 0.55 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 118,357,700 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بایننس کوین با قیمت 427.13 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می حکم داد و ستد ارز حکم داد و ستد ارز باشد. پنجشنبه 18 فروردین 1401 ساعت 01:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با 4.15 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 11,979,183,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بیت کوین با قیمت 43,751.58 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 22:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، اتریوم با 2.51 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 915,229,500 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر اتریوم با قیمت 3,316.72 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 18:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، ریپل با 0.54 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 222,800 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر ریپل با قیمت 0.806937 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 14:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با 1.69 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 33,259,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر لایت کوین با قیمت 120.81 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 12:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، دوج کوین با 0.22 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 44,800 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر دوج کوین با قیمت 0.161332 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 09:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با 1.72 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 318,900 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر کاردانو با قیمت 1.15 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 06:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / چهارشنبه 17 فروردین 1401

امروز چهارشنبه 17 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با 0.17 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 122,322,600 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بایننس کوین با قیمت 449.22 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. چهارشنبه 17 فروردین 1401 ساعت 01:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

امروز سه شنبه 16 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با 0.36 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 12,511,426,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بیت کوین با قیمت 45,997.89 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 22:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

امروز سه شنبه 16 فروردین 1401 در حکم داد و ستد ارز بازار داخلی ارزهای دیجیتال، اتریوم با 0.6 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 951,788,400 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر اتریوم با قیمت 3,490.24 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 18:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

امروز سه شنبه 16 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با 2.22 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 34,218,600 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر لایت کوین با قیمت 125.85 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 12:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

امروز سه شنبه 16 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، دوج کوین با 3.3 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 40,700 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر دوج کوین با قیمت 0.149999 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده حکم داد و ستد ارز می باشد. سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 09:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

امروز سه شنبه 16 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با 2.05 درصد افزایش نسبت حکم داد و ستد ارز به روز گذشته و با نرخ 328,400 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر کاردانو با قیمت 1.21 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 06:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / سه شنبه 16 فروردین 1401

امروز سه شنبه 16 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با 1.04 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 121,446,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بایننس کوین با قیمت 445.02 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 01:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

امروز دوشنبه 15 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با 0.89 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 12,514,459,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بیت کوین با قیمت 45,739.98 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 22:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

امروز دوشنبه 15 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، اتریوم با 0.74 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 943,703,200 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر اتریوم با قیمت 3,468.83 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 18:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

امروز دوشنبه 15 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، ریپل با 1.51 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 225,100 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر ریپل با قیمت 0.828662 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 14:05

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / دوشنبه 15 فروردین 1401

امروز دوشنبه 15 فروردین 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با 0.48 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 34,204,700 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر لایت کوین با قیمت 126.31 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد. دوشنبه 15 فروردین 1401 ساعت 12:05

خرید و فروش زمین در متاورس حرام است؟ | حکم پدیده جدید متاورس چیست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری خرید و فروش زمین در متاورس را حرام اعلام کرد.

خرید و فروش زمین در متاورس حرام است؟ | حکم پدیده جدید متاورس چیست؟

آیت‌الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری در ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی- پژوهشی دین و فضای مجازی که با محوریت «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه» به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد عنوان کرد: یکی از قوانین مهم فقه، داد و ستد این است که آنچه فرد می‌دهد با آنچه که می‌گیرد در ارزش با هم برابری کند.

آیت‌الله اراکی رمز ارزها را اعتبار محض دانست و گفت: اگر رمز ارزی باشد که برای کشور خود تعیین کنیم و به واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به عنوان قسط پذیرفته باشد.

ایشان در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است» گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.

آیت‌الله اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس گفت: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه « اگر به رمز ارز نگاهی به عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است؛ بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است./ خبرگزاری حوزهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.