آزمون و خطای بورسی


دسته: علوم انسانی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 919 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

تشریح وضعیت انتخاب کد رشته محل های بورسیه یا دارای شرایط خاص

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به نحوه انتخاب رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص آزمون کارشناسی ارشد ۹۲، گفت: مجازین می‌توانند نسبت به انتخاب حداکثر دو کد رشته محل بورسیه یا دارای شرایط خاص از رشته امتحانی مربوط اقدام کنند.

حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهارکرد: متقاضیان بورسیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در هر یک از کد رشته‌های تحصیلی، باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و آموزش مربوطه و احراز حدنصاب نمره علمی لازم، واجد شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه و یا سازمان و یا ارگان بورس‌دهنده و یا مؤسسه عالی دارای شرایط خاص نیز باشند.

وی با اشاره به درج شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های بورس دهنده و همچنین مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در این آزمون و خطای بورسی قبیل رشته‌ها در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، گفت: بنابراین کلیه داوطلبان باید پس از مطالعه دقیق آن، در صورت تمایل و واجد شرایط بودن بر اساس رشته و گرایش مجاز خود، نسبت به انتخاب حداکثر دو کد رشته محل بورسیه یا دارای شرایط خاص از رشته امتحانی مربوط اقدام کنند.

توکلی با اشاره به اعلام فهرست اسامی معرفی‌شدگان در کدرشته‌های بورسیه و یا دارای شرایط خاص تا چندبرابر ظرفیت به منظور شرکت در مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش، گفت: بر اساس نتیجه گزارش شده توسط سازمان یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص و سایر ضوابط مربوط، گزینش نهایی خواهد شد، همچنین عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر، به منزله انصراف داوطلب از ادامه مراحل آزمون مذکور تلقی می‌شود.

وی افزود: زمان دقیق اعلام اسامی چند برابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق نشریه پیک سنجش ۳۰ اردیبهشت ماه و ششم خرداد ماه منتشر می‌شود.

وی با اشاره به داوطلبانی در دو کد رشته محل تحصیلی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، گفت: این دسته از داوطلبان همانند سایر داوطلبا‌ن مطابق شرایط و ضوابط فقط مجاز به انتخاب حداکثر دو کد رشته محل دارای شرایط خاص و یا بورسیه هستند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: انتخاب کد رشته محل‌های تحصیلی دانشگاه‌های امام صادق(ع) و شاهد و همچنین آن دسته از مؤسساتی که به روش مجازی یا پردیس خودگردان پذیرش دانشجو دارند و مجازین به انتخاب رشته در مجموعه رشته امتحانی مطالعات جهان (کد ۱۱۳۱ )، از شرط محدودیت انتخاب دو کد محل بورسیه و یا دارای شرایط خاص مستثنی هستند.

بر اساس این گزارش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی داخل اعطاء نمی‌کند.

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: علوم انسانی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 919 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 122

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت فایل فقط 57,600 تومان

خرید

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: كلیات تحقیق

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3 ـ 1 بیان مسئله 6

4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق. 8

5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق. 10

6 ـ 1 اهداف تحقیق. 10

7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13

1-7-1قلمرو مكانی تحقیق. 14

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق. 14

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق. 14

8 ـ 1 فرضیه های تحقیق. 14

9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2 ـ 2 بازار مالی. 18

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی. 19

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واكنش بازار سرمایه 20

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری. 22

6 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود 24

7 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده 25

8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده 26

9 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام 26

10 ـ 2 روشهای پیشبینی سود 27

1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكینز. 28

2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی. 29

11 ـ 2 بازده 30

12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30

1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31

2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31

13 ـ 2 اجزای بازده 31

1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی. 31

2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31

14 ـ 2 بازده غیرعادی سهام 32

15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35

1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 35

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 35

2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك. 36

2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی. 38

3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر. 39

4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران. 40

5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 41

16 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 42

17 ـ 2 پیشینه تحقیق. 43

1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی. 43

2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی. 46

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

2 ـ 3 ـ روش تحقیق. 49

3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 50

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51

5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها 54

6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها 54

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 55

7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62

3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق. 66

4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 66

5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67

6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفكیك. 68

1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 71

2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77

1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 81

3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی. 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

2 ـ 5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90

1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول. 90

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 90

2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91

1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 91

3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی. 92

3ـ5 نتیجه گیری كلی تحقیق. 92

4ـ5 پیشنهادها 92

1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 93

2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش.. 93

3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 93

5ـ 5محدودیتهای تحقیق. 94

پیوست ها

پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 96

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 100

منابع لاتین: 103

منابع اینترنتی : 106

چکیده لاتین. 107

جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق. 9

جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 13

جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 53

جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق. 57

جدول (1ـ4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63

جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یك سال پس از ورود به بورس(B ) 64

جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67

جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68

جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69

جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A.. 73

جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74

جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76

جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 77

جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه آزمون و خطای بورسی 78

جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78

جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B.. 82

جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83

جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85

جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفكیك صنعت 86

نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A.. 70

نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A.. 71

نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B.. 79

نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B.. 80

چكیده:

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

مقدمه:

امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.

از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه آزمون و خطای بورسی اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .

سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

علوم انسانی بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دسته: علوم انسانی بازدید: 3 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 919 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 122 بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران قیمت فایل فقط 57,600 تومان بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی. 5 3 ـ 1 بیان مسئله 6 4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق. 8 5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق. 10 6 ـ 1 اهداف تحقیق. 10 7ـ 1 حدود مطالعاتی. 13 1-7-1قلمرو مكانی تحقیق. 14 2-7-1قلمرو زمانی تحقیق. 14 3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق. 14 8 ـ 1 فرضیه های تحقیق. 14 9 ـ 1 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات.. 14 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 18 2 ـ 2 بازار مالی. 18 1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی. 19 1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول. 19 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه 19 3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واكنش بازار سرمایه 20 4 ـ 2 پژوهش بال وبراون. 22 5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری. 22 6 ـ 2 تاریخچه پیشبینی سود 24 7 ـ 2 سود سهام پیشبینی شده 25 8 ـ 2 اهمیت سود سهام پیشبینی شده 26 9 ـ 2 دقت پیشبینی سود در عرضه اولیه سهام 26 10 ـ 2 روشهای پیشبینی سود 27 1 ـ 10 ـ 2 مدل باكس ـ جنكینز. 28 2 ـ 10 ـ 2 مدل گام زدن تصادفی. 29 11 ـ 2 بازده 30 12 ـ 2 بازده آزمون و خطای بورسی تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار. 30 1 ـ 12 ـ 2 بازده تحقق یافته 31 2 ـ 12 ـ 2 بازده مورد انتظار. 31 13 ـ 2 اجزای بازده 31 1 ـ 13 ـ 2 سود دریافتی. 31 2 ـ 13 ـ 2 سود (زیان) سرمایه 31 14 ـ 2 بازده غیرعادی آزمون و خطای بورسی سهام 32 15 ـ 2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی كوتاه مدت در عرضه های اولیّه 35 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 35 1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 35 2 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راك. 36 2 ـ 15 ـ 2 فرضیه علامت دهی. 38 3 ـ 15 ـ 2 فرضیات گرایشات و علائق زودگذر. 39 4 ـ 15 ـ 2 فرضیه عكس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران. 40 5 ـ 15 ـ 2 فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 41 16 ـ 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی كوتاه مدت در بورس ایران. 42 17 ـ 2 پیشینه تحقیق. 43 1 ـ 17 ـ 2 تحقیقات خارجی. 43 2 ـ 17 ـ 2 تحقیقات داخلی. 46 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 49 2 ـ 3 ـ روش تحقیق. 49 3 ـ 3 ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 50 4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 51 5 ـ 3 ـ روش و ابزار گردآوری دادهها 54 6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل دادهها 54 1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 55 7 ـ 3 ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 59 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 62 2 ـ 4شاخص های توصیفی متغیرها 62 3 ـ 4روش آزمون فرضیه های تحقیق. 66 4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 66 5 ـ 4بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 67 6ـ 4خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفكیك. 68 1ـ 6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 68 1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 71 2 ـ 6 ـ 4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: 77 1ـ2ـ6ـ4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 81 3ـ6ـ4تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی. 86 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 89 2 ـ 5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 90 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول. 90 1 ـ 1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای كنترل. 90 2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم 91 1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای كنترل. 91 3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی. 92 3ـ5 نتیجه گیری كلی تحقیق. 92 4ـ5 پیشنهادها 92 1ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 93 2ـ4ـ5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های كلی پژوهش.. 93 3ـ4ـ5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 93 5ـ 5محدودیتهای تحقیق. 94 پیوست ها پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 96 منابع و ماخذ منابع فارسی: 100 منابع لاتین: 103 منابع اینترنتی : 106 چکیده لاتین. 107 جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق. 9 جدول (2 ـ 1) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 13 جدول (1 ـ3) شیوه اندازهگیری متغیرهای كنترل. 53 جدول (2 ـ 3 ) ویژگی متغیرهای تحقیق. 57 جدول (1ـ4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) 63 جدول (2ـ 4): شاخص های توصیف كننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مركزی، شاخصهای پراكندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یك سال پس از ورود به بورس(B ) 64 جدول (3ـ4): آزمون كلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) 67 جدول (4ـ 4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه 68 جدول (5ـ4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69 جدول (6ـ4): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه 69 جدول (7ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A.. 73 جدول (8ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter 74 جدول (9-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) 76 جدول (10ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 77 جدول (11ـ4): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78 جدول (12ـ4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یك سال از ورود به بازار سرمایه 78 جدول (13ـ4): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین كلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B.. 82 جدول (14ـ4) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter 83 جدول(15-4) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) 85 جدول (16ـ4) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفكیك صنعت 86 نمودار (1ـ 4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A.. 70 نمودار (2ـ4): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A.. 71 نمودار (3ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B.. 79 نمودار (4ـ 4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیشبینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B.. 80 چكیده: پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر آزمون و خطای بورسی است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته آزمون و خطای بورسی شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های 84 شرکت طی دوره زمانی 1382تا1387 بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است . مقدمه: امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی آزمون و خطای بورسی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود . سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند . قیمت فایل فقط 57,600 تومان برچسب ها : بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران , ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

32 599 کیلوبایتصنعتی پروژه کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی دانلود پروژه کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی دسته: صنعتی بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 599 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 پروژه کارآفرینی تولید قفل های سوئیچی در 32 صفحه…

23 1889 کیلوبایتبرنامه ریزی شهری پاورپوینت رشد هوشمند شهری دانلود پاورپوینت رشد هوشمند شهری دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 14 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1889 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پاورپوینت با موضوع رشد هوشمند شهری، در قالب…

107 372 کیلوبایتدامپزشکی مقاله در مورد كالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان دانلود مقاله در مورد كالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان دسته: دامپزشکی بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 372 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 مقاله در مورد…

130 972 کیلوبایتکامپیوتر و IT مقایسه چهار طرح ضرب كننده RNS دانلود مقایسه چهار طرح ضرب كننده RNS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 9 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 972 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 هدف از این پروژه مقایسه…

77 173 کیلوبایتحقوق جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) دانلود جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی) دسته: حقوق بازدید: 6 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 173 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 در حال حاضر اگر به…

11 54 کیلوبایتپاورپوینت پاورپوینت بررسی اهمیت كارآفرینی دانلود پاورپوینت بررسی اهمیت كارآفرینی دسته: پاورپوینت بازدید: 7 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 پاورپوینت بررسی اهمیت كارآفرینی در 11 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت…

سهام عدالت در اما و اگر آزمون خطا

سهام عدالت در اما و اگر آزمون خطا

به گزارش رصد روز ، حدود ۱۵ سال پیش، دولت با هدف گسترش عدالت اجتماعی، بخشی از دارایی‌های خود در شرکت‌های زیرمجموعه را به قشر زیادی از مردم واگذار کرد. (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی و ساختمانی، کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری و… جزو اولین گروه‌های دریافت‌کننده سهام عدالت بودند) اما مدیریت سهام عدالت تا اردیبهشت‌ماه سال جاری در دست مشمولان سهام عدالت نبود.

در حال حاضر نیز، ۶۰ درصد از این سهام قابل فروش بوده و تا بهمن‌ماه سال جاری، به صورت کامل آزادسازی می‌شود. اما آزادسازی سهام عدالت تاکنون با حواشی و مشکلات زیادی همراه بوده است. در این گزارش، مشروحی از اقدامات لازم برای فروش سهام عدالت، نحوه مدیریت آن، موانه فروش و… مطرح شده است.

مبلغ برگه‌های سهام عدالت

سهام عدالت اختصاص‌یافته به مشمولان در سه دسته قرار می‌گیرد. سبد سهام عدالت به دسته‌های ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی تقسیم می‌شود. (ارزش هرکدام از این سبدها متفاوت است، اما تعداد زیادی از افراد، مشمول دریافت سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت شده‌اند).

مدیریت سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود. سهامداران عدالت تا اواسط خردادماه سال جاری، فرصت انتخاب نحوه مدیریت سهام خود را داشتند. افرادی که قصد داشتند مدیریت سهام را خود برعهده گیرند، می‌توانستند با مراجعه به سامانه سهام عدالت، آزادسازی مستقیم را انتخاب کنند. اگر شخصی درخصوص این امر اقدام نکرده است، مدیریت غیرمستقیم به‌صورت پیش‌فرض برای این دسته از افراد انتخاب می‌شود.

در مدیریت غیرمستقیم، مدیریت سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سپرده می‌شود. درمجموع ۴۹ شرکت سرمایه‌گذاری استانی وجود دارد که از این تعداد، ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شده‌‌اند و قابلیت معامله دارند. در این روش مدیریتی، سهامدار به بررسی تمام آزمون و خطای بورسی نمادهایی که در پرتفوی سهام عدالت قرار می‌گیرند، ندارد و تنها با یک نماد که به شرکت سرمایه‌گذاری استانی خود مربوط است، سروکار دارد. سود دریافتی سهامداران در این حالت به وضعیت فعالیت این شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته خواهد بود. (سهام عدالت فوت‌شدگان در گروه مدیریت غیرمستقیم سهام عدالت قرار می‌گیرد).

ایجاد هلدینگ شرکت‌های غیربورسی

از مجموع آزمون و خطای بورسی ۴۹ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شده و ۱۳ شرکت باقی‌مانده غیر بورسی هستند. بنابر تصمیمات گرفته‌شده، هلدینگی از ۱۳ شرکت باقی‌مانده تشکیل خواهد شد و روسای اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان موسس این هلدینگ درنظر گرفته خواهند شد. (۱۳ شرکت باقی‌مانده به صورت آزمون و خطای بورسی جدا از یکدیگر وارد بورس نمی‌شوند و مجموع ۱۳ شرکت در یک هلدینگ قرار گرفته و این هلدینگ در بورس پذیرش خواهد شد).

اطلاع از وضعیت و فروش سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت برای پیگیری وضعیت سهام خود باید به سامانه سهام عدالت (samanese.ir) مراجعه کنند. سهامداران می‌توانند با وارد کردن کد ملی و شماره تلفنی که در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند به پنل خود دسترسی پیدا کنند. باید توجه داشت که برای اطلاع از وضعیت سهام عدالت، وارد کردن اطلاعاتی مانند کدملی، شماره شناسنامه، سال تولد، نام پدر و… ضروری است. اگر شخصی سهامدار عدالت محسوب نشود، در سامانه اخطاری مبنی بر تعلق نگرفتن این سهام برای وی ارسال می‌شود. همچنین افراد می‌توانند با مراجعه به کارگزاری ناظر خود و پنل مدیریتی اختصاص‌یافته به آنها، وضعیت دارایی‌های خود، میزان فروش و… را مشاهده کنند.

مشکلات ناتمام سهامداران عدالت

ماه‌ها از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و در گزارش‌های بسیاری از مشکلات دارندگان سهام عدالت صحبت شده، اما تاکنون هیچ راهکاری برای رفع این موانع و مشکلات ارائه نشده به مرحله اجرا نرسیده است و نهادهای مسئول و مدیرانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آزادسازی سهام عدالت مرتبط هستند، تنها به بازگویی تنها دلیل ارائه‌شده درخصوص این موضوع که عدم مطابقت شماره شبا و شماره تلفن واردشده است، می‌پردازند.

مسئولان بسیاری اعلام کرده‌اند که سهامداران عدالت برای رفع مشکلات خود درخصوص فروش سهام، عدم واریز وجه حاصل از فروش، واریز مبالغ کم و ناچیز و… به سایت‌های نهادهای مرتبط مراجعه کنند، اما آیا تاکنون راه‌حل‌های ارائه‌شده به سهامداران کمکی کرده است؟ بنابر نظرات مشمولان سهام عدالت و گزارش‌های متعدد از موانع جدید سهامداران، به نظر می‌رسد هیچ یک از این راهکارها، راهگشا نبوده است.

واضح است که آمادگی و زیرساخت لازم برای آزادسازی سهام عدالت که بخش بزرگی از جامعه را دربر می‌گیرد، فراهم نبوده و تاکنون نیز تلاشی برای فراهم‌سازی شرایط لازم نشده است. جاماندگان سهام عدالت، وارثان سهام عدالت اشخاص فوت‌شده، اشخاصی که قصد فروش سهام خود را دارند و…، همگی به نوعی با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند و همچنان در سردرگمی به سر می‌برند.

ارزش سهام عدالت

در پایان معاملات امروز بازار سهام، از ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۴۰۷ هزار تومان (۲.۶ درصد) کاسته شد و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۵ میلیون و ۱۰ هزار آزمون و خطای بورسی تومان و ۲۸ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۹ میلیون و ۶ هزار تومان رسیده است.

فوری: اصلاح شیوه مبارزه با بی‌حجابی | گشت ارشاد جمع شد؟

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید با هر قصور و تقصیری درباره پرونده «مهسا امینی» برخورد قانونی شود، گفت: برخی به دلیل حادثه اخیر مطالبه حقی دارند که اصلاح شیوه مبارزه با بی‌عفتی و بی‌حجابی است که شجاعانه آن را می پذیریم.

فوری: اصلاح شیوه مبارزه با بی‌حجابی | گشت ارشاد جمع شد؟

حیوان خانگی عجیب الناز شاکردوست | عکس ترسناک الناز شاکردوست با حیوان خانگی اش

حسن شجاعی عضو فراکسیون روحانیت مجلس در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

« ۱- در ماجرای خانم امینی، اگر قصور یا تقصیری باشد، باید برخورد قانونی انجام شود.

‌۲- در بالاترین سطح نظام یعنی سران سه قوه، رسیدگی دقیق و عادلانه و اعلام نتایج تضمین شده است.

۳- تجربه شده و جمهوری اسلامی ثابت کرده، هم شجاعت پذیرش خطا را دارد و هم شجاعت ایستادن در برابر حرف باطل را. لذا هم شجاعانه خطای خویش را در ماجرای هواپیمای اوکراینی پذیرفت "با همه تبعات آن" و هم شجاعانه سال ۸۸ زیر بار دروغ تقلب و بدعت ابطال انتخابات نرفت "با همه تبعات آن"

‌۱- برخی به دلیل حادثه اخیر مطالبه حقی دارند که اصلاح شیوه مبارزه با بی عفتی و بی حجابی است که شجاعانه آن را می پذیریم.

‌۲- برخی از مشکلات معیشتی به تنگ آمده‌اند. به آنان حق می‌دهیم. مجلس و دولت باید پاسخگو باشند و درصدد حل آن و قطعا آشوب موجب بهبود معیشت نخواهد شد.

۳- و البته برخی دیگر به بهانه حادثه اخیر مسیر براندازی نظام را در پیش گرفته اند که مقصدی جز ⁧تجزیه ایران⁩ ندارد. ملت ایران شجاعانه زیر بار آن نخواهد رفت چه ۸ ماه طول بکشد، چه ۸ سال و چه ۸۰ سال. از صدای آشوب امروز، جز تجزیه فردای ایران شنیده نمی شود. آشوب رمز ⁧تجزیه ایران⁩ است.»

در سه روز گذشته تجمعاتی در برخی از شهرهای کشور بعد از فوت «مهسا امینی» برگزار شد. مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ای بود که چهارشنبه هفته گذشته (۲۳ شهریور) از سوی نیروهای گشت امنیت اخلاقی (ارشاد) بازداشت شد. او در همان روز دستگیری در بازداشتگاه وزرای تهران سکته کرد و در حالت کما در بیمارستان کسری بستری شد. او بعدازظهر جمعه (۲۵ شهریور) درگذشت.

برگزاری این تجمعات در پی برخی فراخوان‌ها در فضای مجازی با اقداماتی نظیر آتش‌زدن سطل‌های زباله، مسدودکردن برخی کوچه‌ها و خیابان‌ها، تخریب دستگاه‌های عابربانک و سردادن شعارهای تند همراه بوده که پلیس سعی کرد با استفاده از گاز اشک‌آور و بازداشت برخی عوامل فضا را کنترل کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.