نماگرهای بازار سرمایه


نماگرهای بازار سرمایه

منظور از بازار سرمایه یا Capital market بازاری است مالی که برای خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید تدارک دیده شده است و به دو بازار اولیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه و یا بازار دست دوم تقسیم می‌شود.


بازار سرمای‌های ایران از نظر شرایط شرکتها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی میشود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخشبندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آن‌ها شرایط و ضوابط خود را داراست.


بازار سرمایه پلی است، که پسانداز واحد‌های اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحد‌های سرمایهگذاری که بدان نیازمندند، انتقال میدهد؛ بنابراین بازار سرمایه، واحد‌های پسانداز و سرمایه گذاران را با یکدیگر ارتباط میدهد. از سوی دیگر، سازوکار‌های تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پسانداز و سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را تسریع میکنند.


استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمیترین و متداولترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصاد‌های مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر میکنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وامدهندگان را جذب میکند.

همانطور نماگرهای بازار سرمایه که اشاره شد در معمول ترین تقسیم بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم میشود. از سوی دیگر بازار‌های سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌شود که بازار سهام و بازار اوراق قرضه نام دارد.

توضیح بیشتر اینکه در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه پذیر ملزم به بازپرداخت مبالغ نیست.


مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه میگیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق میکنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم نماگرهای بازار سرمایه با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که بهصورت منحصربه فرد برای سرمایه گذاری‌های میان مدت و بلندمدت یکساله یا بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد.

از طرف دیگر بازار پول اغلب به خریدوفروش ابزار‌های مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود میشود. بازار پول همچنین از ابزار‌های مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره میجوید. درحالیکه بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده میکند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می جوید.


به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب به روش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار میگیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب برای خرید دارایی‌هایی استفاده میشود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی‌هایی به کار میرود که شرکت یا سرمایه گذار بهمحض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت‌ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی‌های خود در بلندمدت بهره میگیرند.


از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده میشود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت‌ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را بهطور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاهمدت بازار‌های پول، این بازار اغلب بهعنوان محل سرمایه گذاری امنتری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می آید.

نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همینطور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری‌های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله میشوند، هستند.

شاخص بورس ارتفاع ۱.۴ میلیون واحد را دوباره از دست داد

شاخص بورس ارتفاع 1.4 میلیون واحد را دوباره از دست داد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه بیش از 4میلیارد و 768میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 3هزار و 466میلیارد تومان در بیش از 479هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 10هزار و 445واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 394هزار و 105واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در مقابل شرکت‌های پلی پروپیلن جم، گروه بهمن و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 962میلیون ورقه به‌ارزش 9 هزار و 533میلیارد تومان در 291هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 181واحد افت کرد و در ارتفاع 19هزار و 967واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی بیمه پاسارگاد، پلیمر آریا ساسول و صنعتی مینو شد و در مقابل شرکت‌های فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت شیراز و گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی امروز بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

جزئیات جدول تامین مالی ۱۱ ماهه بازار سرمایه

بازار سرمایه ایران در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته، ۵۹۸۴.۳ هزار میلیارد ریال تامین مالی داشته که این رقم نسبت به نماگرهای بازار سرمایه مدت مشابه سال قبل از آن، ۷۷.۷ درصد رشد داشته است.

جزئیات جدول تامین مالی ۱۱ ماهه بازار سرمایه

به گزارش کارآفرین نیوز، بررسی آمارهای جدید بانک مرکزی از عملکرد نماگرهای بازار اوراق بهادار تهران در بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که در ماه مورد بررسی، از طریق بازار سرمایه مجموعا ۴۰۳.۸ هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته است. این میزان در دی ماه سال گذشته، ۳۱۵.۶ هزار میلیارد ریال بود.

بر پایه این گزارش، ارزش صندوق های قابل معامله بورس تهران و فرابورس در بهمن ماه سال گذشته، ۹۷۹.۴ هزار میلیارد ریال بود و اندازه بازار اوراق بهادار نیز در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته به ۶۹۱۱۶.۳ هزار میلیارد ریال رسید.

مجموع تامین مالی صورت گرفته در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ رشد داشته و در این بخش اندازه بازار نیز به میزان نیم درصد مثبت بوده است.

وضعیت تامین مالی فرابورس

همچنین در مقطع مورد بررسی، ارزش صندوق های قابل معامله نیز ۲۷.۷ درصد بیشتر شد.

مجموع کل تامین مالی صورت گرفته در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته از طریق بورس تهران و فرابورس، ۵۹۸۴.۳ هزار میلیارد ریال بود که این رقم نسبت به ۳۳۶۷.۳ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۱ ماهه نخست سال ۹۹ به میزان ۷۷.۷ درصد رشد یافته است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید، در حالی که این رقم در پایان ۱۱ ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و ۲۸۲ هزار و ۱۹۱ واحد بود.

همچنین در دوره مورد بررسی، شاخص کل فرابورس ایران نیز ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحد بوده است.

با وجود رشد نیم درصدی اندازه بازار در ۱۱ ماهه نخست سال قبل به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، اما اندازه بازار سرمایه در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه همان سال، ۴.۱ درصد کوچک تر شد.

نماگرهای بازار سرمایه

نقشه راه احیای بازار سرمایه

گروه اقتصاد کلان: شاخص بورس در حالی روز گذشته وارد مدار نزولی شد که به تازگی ستاد اقتصادی دولت تصمیماتی را برای رونق بازار سرمایه اتخاد کرده است.
به گزارش «تجارت»، بورس مولد شفافیت است و فساد را کاهش می دهد و به هر میزانی این بورس را تقویت کنیم و تولیدکنندگان هم محصول بیشتری در آن عرضه کنند، فضای شفاف‌تری به وجود خواهد آمد. در فضای شفاف بورس، فساد و رانت از میان می رود و این امر چه برای مصرف‌ کننده و چه برای تولیدکننده موهبتی بزرگ محسوب می‌شود و از سوی دیگر با ثبت دقیق اطلاعات، آمار واقعی میزان عرضه و تقاضای محصول به دست می‌آید و از طریق آن می توان برنامه ریزی های کلان اقتصادی جامع تری انجام داد . یکی از الزامات رقابت سالم، دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.
یکی از انواع مهم بازارها، بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر علمکرد آن به شدت موثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می‌شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرآیند تصمیم گیری است، هر چه شفاف‌تر و قابل دسترس‌تر باشد، می‌تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح‌تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر شود و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است.
رفتار سرمایه گذاران در بورس، نحوه تصمیم‌گیریف تخصیص منابع پولی - قیمت‌گذاری و ارزیابی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، پس از عرضه کالاها در بورس کالا، معاملات بدون ضابطه و غیر شفاف به بستری شفاف و قانونی انتقال یافت و اکنون آمارمعاملات به طور شفاف در دسترس است.


در سال های اخیر گذشته با هدف کنترل بازار شاهد قیمت گذاری دستوری در بورس کالا بودیم و این موضوع با ذات این بازار در تضاد بود و اتفاقا از زمانی که سقف رقابت حذف و نرخ ارز نیمایی مبنای داد و ستد بورس کالا شد قیمت ها به ثبات و تعادل رسید و بعضا کاهش هم داشت و همین موضوع نشان دهنده کارایی و اثر بخشی بورس است.
در اقتصاد ضروری است تمام تولید کنندگان برای کشف قیمت عادلانه محصولات خود را در یک بازار شفاف و بروز عرضه کنند و بورس کالا به عنوان یک بازار کارآمد در ایران این نقش را ایفا کرد. بورس طی سال های گذشته نقش موثری در تنظیم بازار و شفافیت ایفا کرده و بازاری کارآمد و پر رونق است و اگر بخواهیم بازاری شفاف با قیمت تعادلی داشته باشیم باید بورس کالا را تقویت کنیم. بورس بهترین ابزاری است که می تواند جلوی نفوذ و رانت را بگیرد. شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با افت ۳ هزار واحدی
روبرو شد. در جریان داد و ستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 4 میلیارد و 520 میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 2 هزار و 420 میلیارد تومان در بیش از 256هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 3هزار و 473واحدی در ارتفاع یک‌ میلیون و 448هزار و 469واحد قرار گرفت. بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در دیروز به نام نمادهای معاملاتی نماگرهای بازار سرمایه شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و ایران خودرو شد و در مقابل شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار
سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2 میلیارد و 159میلیون ورقه به‌ارزش 11هزار و 644میلیارد تومان در 131هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 0.61واحد رشد کرد و در ارتفاع 19هزار و 150واحد قرار گرفت. در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی بیمه پاسارگاد، بیمه اتکایی امین و پویا زرکان آق دره بیشترین اثر مثبت بر این نماگر به نام پتروشیمی زاگرس، پالایش نفت شیراز و بهمن دیزل شد. آخرین تحولات مربوط به بازار سرمایه در جلسه ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای ثبات‌بخشی و بهبود روند این بازار اتخاذ شد.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از آخرین وضع بازار سرمایه، تحولات این بازار و نوسانات آن ارائه و دلایل این روندها تشریح شد. در ادامه جلسه همچنین نتایج مصوبات پیشین ستاد در خصوص بازار سرمایه و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در قالب گزارشی مطرح شد و مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت.
رئیس جمهور پس از استماع گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، بر لزوم حفظ ثبات بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه بازار سرمایه باید به گونه‌ای عمل کنند که این بازار برای فعالان آن پیش‌بینی پذیر و باثبات باشد.
رئیسی همچنین از اهتمام جدی دولت برای حفاظت از منافع مردم و سهامداران در بازار سرمایه خبر داد و با تاکید بر ضرورت شفافیت و ثبات مقررات در این بازار افزود: برای تحقق پیش‌بینی‌پذیری بازار سرمایه لازم است مقررات این بازار کاملا شفاف باشد و در عین حال از تغییرات مکرر در مقررات به طور جدی پرهیز شود.
در ادامه این جلسه علاوه بر تاکید مجدد بر اجرای مصوبات پیشین ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه، راهکارهای دیگری در خصوص بهبود روند و ثبات‌بخشی به این بازار مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

شفافیت در بورس کالا
هر کالایی که در بورس کالا عرضه می شود رونق صنعت را به همراه دارد. به عنوان نمونه از زمانی که محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شد کل صنعت وابسته به آن رونق پیدا کرد. با وجود اینکه برخی پتروشیمی ها برای ورود به بورس کالا مقاومت می کردند و این تصور را داشتند که منافع آنها محدود می شود اما دیدیم که حضور در بورس کالا به نفع آنها تمام شد و مکانیسم بورس کالا توانسته شفافیت مطلوبی را برای این حوزه به ارمغان بیاورد. به رغم وجود تمام محدودیت ها و مقاومت هایی که توسط بازیگران واسطه ای در مقاطع مختلف برای بورس کالا ایجاد شد، اما این نهاد اقتصادی تا کنون عملکرد موفقی را ثبت کرده است. به گفته رییس هیات مدیره شرکت آرمان آتی با بورس کالا شاهد ساماندهی، شفافیت، و حذف قابل توجه فساد در مبادلات کالاهای فلزی، کشاورزی و پتروشیمی هستیم و این بورس در تمام زمینه ها منجر به حذف واسطه گران و کاهش بهای تمام شده تولید بسیاری از بنگاه ها و کارخانجات شد. اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه بورس کالا از دوران راه اندازی خود تاکنون اقدامات قابل توجهی را انجام داده است، افزود: می توان انتظار داشت که توسعه بازار مالی کشور به ویژه بورس کالا می تواند موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی باشد.

افزایش عرضه نمادهای بزرگ در بازار سرمایه/ افت سه هزار واحدی نماگر بورس در 10 دقیقه نخست

افزایش عرضه نمادهای بزرگ در بازار سرمایه/ افت سه هزار واحدی نماگر بورس در 10 دقیقه نخست

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بازار امروز با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ آغاز به کار کرد.

امروز یکشنبه (۲۹ فروردین ماه) بازار مانند روز گذشته با افزایش نسبی عرضه در نمادهای بزرگ و کوچک آغاز به کار کرد.

برترین صفوف تقاضا و عرضه در بورس و فرابورس در پیش گشایش

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش سهام در ۲۹ فروردین ماه

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش سهام در ۲۹ فروردین ماه

در دومین روز کاری در هفته جاری شاهد افت تقاضا و فشار فروش بالا در عمده نمادهای بزرگ و کوچک هستیم به طوری که در ساعت ۹:۰۳ تعداد ۱۸۴ نماد به ارزش ۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد تومان در کف قیمت روزانه قرار دارند.

نماد شستا بعد از داد وستد بیش از ۲۲ میلیون سهمی در قیمت ۱۱۴۲ تومان مجددا با صف فروش بیش از ۱۰ میلیون سهم مواجه است.

در میان فشار فروش حاکم شده در گروه بانکی ها شاهد داد وستد مثبت در نماد وبملت و قرار گرفتن سهم در محدوده قیمتی 399 تومان هستیم. سایر نمادها با افت قیمت مواجه هستند.

جریان معاملات خودرویی ها منفی دنبال می شود و بطوری که شاهد شکل گیری صف فروش بالای 420 میلیون سهمی نماد خساپا در قیمت 214 تومان و 269 میلیون سهمی نماد خودرو در قیمت 225 تومان هستیم.

افت سه هزار واحدی نماگر بورس در ۱۰ دقیقه آغازین معاملات امروز

شاخص کل بورس تهران در ساعت 9:10 در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۰هزار واحد قرار گرفته است.

نمادهای سدشت و ساراب بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای فملی، شستا و تاپیکو بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.