آیا رمز ارز ها امن هستند؟


آیا رمز ارزها معادل ارز شناخته می شوند؟

روز دوشنبه 29 اردیبهشت به یک باره خبری منتشر شد که فعالین در حوزه رمزارزها را در بهت و حیرت فرو برد. طبق آنچه در خبرگزاری مجلس آمده است نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند. برای اولین بار در ایران رمزارزها معادل ارز دانسته شده‌اند. قانون از بانک مرکزی خواسته آن رفتاری که با ارزهای معمول (جهان‌روا) انجام می‌دهد را با رمزارزها نیز انجام دهد.

بر مبنای این مصوبه که هنوز نهایی نشده است، بانک مرکزی مکلف شده تا در یک دوره زمانی ۳ ماهه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.

ماده 2 مکرر و تبصره 7 آن

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود:

الف) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ) انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت) هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ) عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱) صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲) منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و آیا رمز ارز ها امن هستند؟ زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳) بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴) بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵) متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶) ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره ۷) تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

ابهامات و مشکلات این مصوبه

این طرح که به یک باره مطرح و تصویب شده با ابهامات و مشکلات زیادی روبه‌رو است و سوالات زیادی را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

اولین ابهام این قانون معادل دانستن رمزارزها و ارزهای رقومی (دیجیتالی) است.

مشخص نیست موضوع تبصره 7 ارزهای دیجیتالی به معنای عام آن است یا صرفاً رمز ارزها. و هر کدام که موضوع قانون باشد، معنایی از آن ارائه نشده است که در صورت تصویب قانون به همین شکل قطعا منشأ اختلاف نظر و تصمیم و باعث ایجاد سردرگمی در ذی نفعان آن خواهد شد. لذا ضروری است از همین ابتدا مشخص شود چه نوع ارزهایی مد نظر قانون گذار بوده است.

مشکل دوم که مشکلی اساسی است و نیازمند پاسخ شفاف قانون گذار، یکسان دانستن رمزارزها و ارزهای سنتی است.

رمزارزها به‌عنوان یک فناوری غیرمتمرکز و دیجیتالی را نمی‌توان در سبد قانون‌گذاری ارزهای سنتی (دستوری یا فیات) قرار داد و انتظار داشت همان ضوابط ارزهای سنتی در حوزه رمزارزها هم کارآمد باشد. یکسان دیدن این دو خود مولد ابهامات فراوانی خواهد بود به عنوان مثال، آیا همراه داشتن یک گوشی تلفن همراه که روی آن یک کیف پول (مثلا بیت‌کوین) نصب شده است و در آن مبلغی بیش از ۵۰۰۰ یورو وجود داشته باشد و صورت‌حساب خرید برای آن بیت‌کوین نداشته باشیم مشمول قانون قاچاق ارز شده‌ایم؟ یا حتی همراه داشتن یک تکه کاغذ که کلید خصوصی حساب بیت‌کوینی بیش از ۵۰۰۰ یورو در آیا رمز ارز ها امن هستند؟ آیا رمز ارز ها امن هستند؟ آن باشد، را همراه داشته باشیم جرمی مرتکب شده‌ایم؟ از کدام صرافی و موسسه مالی و اعتباری می‌توان رمزارز خرید که صورت‌حساب معتبر صادر کند؟ آیا رمزارز ناشی از صادرات خدمات و محصولات را باید در سامانه نیما عرضه کرد؟

مشکل سوم این است که تاکنون صرافی آنلاین از نظر بانک مرکزی ممنوع بوده و حتی صرافی های سنتی دارای مجوز نیز مجوز خرید و فروش ارزهای الکترونیکی را نداشته اند.

از سوی دیگر هیچ خبری نیز در خصوص ضوابط اعطای مجوز به صرافی های رمزارز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. با لازم الاجرا شدن این قانون تکلیف صرافی های رمز ارزی موجود که در سایه نبود قانونی در این خصوص فعالیت می کردند، و دارندگان رمزارزها که شامل طیف وسیعی از فعالان در این حوزه است، چیست؟ آیا بهتر نبود ابتدا شرایط اعطای مجوز به صرافی های آنلاین تدوین می شد و سپس فعالیت صرافی های فاقد مجوز ممنوع و تخلف شناخته می شد؟

از یک سو ورود قانون گذار به این حوزه را باید به فال نیک گرفت، اما از سوی دیگر نمی توان از مشکلات فرا روی فعالین این حوزه در صورت تصویب این قانون به همین شکل چشم پوشی کرد. ضروری است قانون گذار قدم اول را به گونه ای بر دارد که بر مشکلات موجود، مشکلی نیفزاید.

چگونه در ایران بیت کوین بخرم؟ آموزش خرید بیت کوین

چگونه در ایران بیت کوین بخرم؟ آموزش خرید بیت کوین

پس از آشنایی کامل با بیت کوین، گام بعدی خرید آن است. در این مقاله، به‌زبان ساده نحوه خرید بیت کوین و ذخیره امن این ارز دیجیتال آیا رمز ارز ها امن هستند؟ را توضیح می‌دهیم.

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، بیت کوین شکل فیزیکی ندارد و به‌شکل دیجیتالی منتقل می‌شود. بنابراین، برای خرید بیت کوین لازم نیست حضوری اقدام کنید، بلکه این کار به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود.

همچنین، سؤالی که همیشه برای افراد تازه‌کار مطرح می‌شود این است که آیا باید حتماً چندهزار دلار خرج کنیم و یک واحد بیت کوین بخریم؟ نه، حتماً لازم نیست یک واحد کامل بیت کوین بخرید. مانند طلا که می‌‌توانید چند گرم از آن را خریداری کنید، بیت کوین هم تا هشت واحد اعشار قابل‌تقسیم است و به‌عنوان مثال می‌توانید ۰.۰۰۱ از یک بیت کوین یا حتی به‌اندازه ۵۰۰ هزار تومان بیت کوین بخرید.

امن‌ترین راه خرید بیت کوین مراجعه به یک وب‌سایت صرافی ارز دیجیتال است.

اگرچه بیت کوین را می‌‌شود به روش‌های زیادی مانند گروه‌های تلگرامی یا واتس‌اپی و یا از افراد حقیقی خریداری کرد، امن‌ترین روش، مراجعه به یک وب‌سایت صرافی معتبر است. باتوجه به تراکنش‌های نیمه‌ناشناس بیت کوین، خرید این ارز دیجیتال از طریق شبکه‌های اجتماعی و افرادی که شناخت کافی از آنها ندارید، ریسک بسیار بالایی دارد و در صورت کلاهبرداری، پیگیری‌های قضایی بعدی بسیار مشکل خواهد بود.

اگر ساکن ایران هستید، در یک سایت صرافی ایرانی، به‌راحتی می‌توانید با کارت بانکی خود به‌طور مستقیم بیت کوین بخرید یا ارزهای دیجیتال دیگر خود را به بیت کوین تبدیل کنید. اگر در خارج از ایران زندگی می‌کنید، برای خرید بیت کوین با کارت اعتباری یا حساب بانکی خود می‌توانید از یک صرافی بیت کوین خارجی خرید را انجام دهید.

آموزش خرید بیت کوین از صرافی‌ها

خرید با کارت بانکی

برای خرید بیت کوین از یک صرافی، فقط کافی است چند گام ساده زیر را طی کنید:

  1. نصب کیف پول بیت کوین
  2. پیداکردن صرافی معتبر بیت کوین
  3. انجام احراز هویت با مدارک شناسایی
  4. خرید بیت کوین و دریافت در کیف پول

۱. نصب کیف پول بیت کوین

قبل از خرید بیت کوین، باید بدانید که نیاز به جایی برای نگهداری بیت کوین دارید. کیف پول بیت کوین را می‌توانید مانند حساب بانکی خود در نظر بگیرید که از آن می‌توان برای دریافت، ذخیره و ارسال بیت کوین استفاده کرد.

کیف پول‌های بیت کوین انواع مختلفی دارد و با اسم‌های متنوع عرضه شده‌ است. اگر بخواهیم خیلی سریع درباره کیف پول‌های توضیح بدهیم، کیف پول‌‌های نرم‌افزاری رایگان هستند و به‌راحتی روی گوشی‌های تلفن همراه (اندروید و iOS) یا کامپیوترهای شخصی (ویندوز، لینوکس و مک) نصب می‌شوند. بعضی دیگر از کیف پول‌ها هم تحت‌وب‌ هستند و با مرورگرهای اینترنتی (مانند کروم) می‌توان به آنها متصل شد. از طرف دیگر، کیف پول‌های سخت‌افزاری که امنیت بیشتری دارند، به‌شکل فیزیکی موجود هستند و باید خریداری شوند.

برای آشنایی با کیف پول‌های برتر بیت کوین مطالعه مقاله «بهترین کیف پول‌های بیت کوین‌» را به شما توصیه می‌کنیم؛ اما اگر به‌دنبال یک گزینه مطمئن هستید، برای شروع می‌توانید از نرم‌افزار تراست والت (Trust Wallet) استفاده کنید. تراست والت که بیشترین تعداد نصب در بین تمام کیف پول‌ها را دارد، فقط برای موبایل در دسترس است.

فراموش نکنید که حتماً کیف پول‌ها و نرم‌افزارهای مربوطه را از منابع رسمی و معتبر دانلود کنید. نرم‌افزارهای دانلودشده از منابع غیررسمی می‌توانند حاوی بدافزار باشند و دارایی شما را تهدید کنند.

برای دریافت بیت کوین، باید آدرس کیف پول بیت کوین خود را در هنگام خرید ارائه کنید. آدرس بیت کوین یک رشته متنی مثل شماره حساب بانکی است که در داخل کیف پول (از قسمت Receive) به شما نمایش داده می‌شود.

امنیت را جدی بگیرید

در دنیای بیت کوین و ارزهای دیجیتال خودتان مسئول نگهداری از دارایی‌هایتان هستید. تراکنش‌های بیت کوین نیمه‌ناشناس و برگشت‌ناپذیر هستند و اگر به‌دلیل رعایت‌نکردن اقدامات مربوط به امنیت، بیت کوین‌های شما منتقل شود، پیگیری آن بسیار مشکل خواهد بود. همچنین اگر کیف پول شما حذف شود و از آن نسخه پشتیبان نداشته باشید، باید برای همیشه با بیت کوین‌های خود خداحافظی کنید.

بنابراین، حتماً از کیف پول‌ خود نسخه پشتیبان (بک‌آپ) بگیرید تا در صورت مفقودی رمز کیف پول یا خراب‌شدن دستگاهی که برنامه روی آن نصب است، بتوانید مبالغ خود را بازیابی کنید. معمولاً کیف پول‌ها برای بک‌آپ به شما یک مجموعه ۱۲ یا ۲۴تایی از کلمات انگلیسی ارائه می‌دهند که باید آنها را در جایی امن یادداشت کنید. در صورت وقوع هرگونه مشکل، با آن کلمات می‌توانید به‌راحتی به دارایی‌های خود دسترسی پیدا کنید.

همچنین اگر از کامپیوتر برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود استفاده می‌کنید، حتماً یک آنتی‌ویروس معتبر روی آن نصب کنید، همیشه نرم‌افزارهای خود را به‌روز نگه دارید و هرگز فایل‌ها یا لینک‌های مشکوک را باز نکنید. همچنین، قبل از ارسال بیت کوین حتماً آدرس را چند بار چک کنید، چون برخی از بدافزارها در لحظه ارسال آدرس را تغییر می‌دهند و آدرس هکر را جایگزین می‌کنند.

اگر قصد دارید مبلغ بالایی را سرمایه‌گذاری کنید، پیشنهاد ما خرید یک کیف پول سخت‌افزاری است. لجر (Ledger) و ترزور (Trezor) دو مورد از بهترین کیف پول‌های سخت‌افزاری بازار هستند.

۲. پیدا کردن صرافی معتبر بیت کوین

پس از انتخاب و نصب کیف پول بیت کوین، باید یک فروشنده معتبر پیدا کنید. می‌توانید هم از افراد حقیقی و هم از سایت‌هایی تحت عنوان «صرافی ارز دیجیتال» به‌صورت آنلاین بیت کوین بخرید. با توجه به کلاهبرداری‌های زیاد در این حوزه، پیشنهاد ما این است که بیت کوین را از صرافی‌های معتبر بخرید و در شبکه‌های اجتماعی با افرادی که نمی‌شناسید معامله نکنید.

خرید بیت کوین

خرید بیت کوین از صرافی ایرانی

اگر ساکن ایران هستید، خرید مستقیم بیت کوین با ریال و کارت بانکی از طریق سایت‌های ایرانی یکی از بهترین گزینه‌های ممکن است. فقط کافی است کلمه «خرید بیت کوین» یا «خرید ارز دیجیتال» را در گوگل جستجو کنید تا با تعداد زیادی وب‌سایت صرافی ایرانی مواجه شوید.

معمولاً وب‌سایت‌های صفحه اول گوگل معتبر هستند و فقط در قیمت و کیفیت خدمات می‌توانند متفاوت عمل کنند. مثلاً یک صرافی می‌تواند نسبت به سایرین نقدشوندگی بالاتری داشته یا از پشتیبانی بهتری برخوردار باشد. با این حال، به گوگل اتکا نکنید و حتماً قبل از ثبت‌نام در یک صرافی، از اعتبار آن مطمئن شوید. بررسی آدرس، شماره تلفن و سابقه فعالیت ازجمله مهمترین مواردی هستند که باید بررسی کنید.

برای اطمینان بیشتر از تعهد و کیفیت کار یک صرافی، پرس‌وجو بهترین راه است. گروه‌های تلگرامی یا بخش پرسش و پاسخ سایت ارزدیجیتال (استک) یکی از بهترین جاهایی هستند که می‌توانید در آنها از اعتبار یک صرافی مطمئن شوید. کاربران استک قبلاً در مورد بهترین صرافی‌های ایرانی مطالب زیادی به انتشار رسانده‌اند.

خرید بیت کوین از صرافی خارجی

با کارت‌های اعتباری بین‌المللی (مانند مسترکارت و ویزا)، پی‌پل، وبمانی، پرفکت ‌مانی، ارزهای دیجیتال دیگر (مانند تتر یا اتر) و … می‌توان از صرافی‌های خارجی هم بیت کوین خریداری کرد. البته اگر آیا رمز ارز ها امن هستند؟ ساکن ایران هستید، به‌دلیل تحریم‌ها امکان خرید مستقیم وجود ندارد و معمولاً باید از واسطه‌ها کمک بگیرید که هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

کوین‌بیس (Coinbase.com)، بیت‌استمپ (Bitstamp.net) و بایننس (Binance.com) بزرگترین صرافی‌هایی هستند که شما می‌توانید با کارت اعتباری خود (ویزا و مسترکارت) از آنها بیت کوین بخرید. چنجلی (Changelly.com) هم یکی دیگر از سایت‌های مطرحی است که امکان خرید بیت کوین با کارت اعتباری در آن وجود دارد.

معمولاً در هر کشور یک روش خرید از دیگر روش‌ها محبوب‌تر است. به‌عنوان مثال، در استرالیا، اغلب کاربران از وب‌سایت Coinspot برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برای پیدا کردن روش مناسب خرید بیت کوین در کشور محل زندگی خود، فقط کافی است کلمه «Buy Bitcoin» را با نام کشور محل زندگی خود گوگل کنید؛ مثال: Buy Bitcoin in Australia.

تبدیل ارزهای دیجیتال دیگر به بیت کوین

اگر تتر یا ارز دیجیتال دیگری داشته باشید، می‌توانید در صرافی‌های بین‌المللی مانند بایننس آن را به بیت کوین تبدیل کنید. برای این روش هم اغلب آیا رمز ارز ها امن هستند؟ اوقات ناگزیر هستید به صرافی‌های ایرانی مراجعه کنید تا تتر بخرید و سپس آن را به بیت کوین تبدیل کنید. این روش برای زمانی به‌کار شما می‌آید که هزینه تمام‌شده کمتری داشته باشد؛ یعنی اگر قرار باشد تتر بخرید و به بیت کوین تبدیل کنید، ارزان‌تر برای شما تمام شود.

به این نکته توجه داشته باشید که صرافی‌های بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها به کاربران ساکن ایران اجازه فعالیت نمی‌دهند و ریسک مسدودشدن حساب وجود دارد. با این حال، بیشتر کاربران ایرانی در حال آیا رمز ارز ها امن هستند؟ حاضر از بایننس استفاده می‌کنند. در مطلب «آموزش صرافی بایننس» می‌توانید نحوه تبدیل ارزهای دیجیتال در این صرافی را یاد بگیرید.

۳. احراز هویت با مدارک شناسایی

در بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال، به‌خصوص صرافی‌های ایرانی، پس از ثبت‌نام باید با ارسال تصویر مدارک شناسایی خود، احراز هویت کنید. احراز هویت برای این انجام می‌شود که صرافی مطمئن شود شما همان شخصی هستید که بیت کوین را خریداری کرده‌اید. این کار برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ و پولشویی احتمالی انجام می‌شود.

در اغلب صرافی‌های ایرانی باید تصویر مدارک شناسایی خود (مثل کارت ملی و کارت بانکی) را برای صرافی بفرستید تا حساب شما را تأیید کند. بعضی از صرافی‌ها هم برای اطمینان بیشتر از شما درخواست عکس سلفی می‌کنند.

در بیشتر صرافی‌های خارجی برای مبالغ پایین احراز هویت انجام نمی‌شود، اما در صورت مشکوک‌شدن احتمال درخوست احراز هویت وجود دارد. در این سایت‌ها معمولاً احراز هویت با پاسپورت انجام می‌شود. به‌دلیل تحریم‌ها، اغلب اوقات احراز هویت با پاسپورت ایرانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

نحوه انجام احراز هویت در سایتی که شما انتخاب می‌کنید، به‌طور کامل توضیح داده شده است.

۴. انتقال پول به صرافی و خرید بیت کوین

در بیشتر صرافی‌های ایرانی، خریداران و فروشندگان افراد حقیقی هستند و صرافی فقط نقش واسطه را بازی می‌کند و از هر سفارش اندکی کارمزد برای خدمات خود برمی‌دارد. در بعضی دیگر از صرافی‌ها، کاربران مستقیماً با خود صرافی معامله می‌کنند.

پس از احراز هویت در صرافی می‌توانید حساب خود را با کارت بانکی خود به‌صورت آنلاین شارژ کنید و با ثبت سفارش خرید بیت کوین بخرید.

پس از خرید بیت کوین، بعضی از سایت‌ها بیت کوین را روی کیف پول‌های موجود روی سایت ذخیره می‌کنند؛ اما برای امنیت بیشتر می‌توانید بیت کوین‌ خود را به کیف پول شخصی برداشت کنید.

آیا خرید بیت کوین قانونی است؟

چگونه بیت کوین بخرم؟ آموزش خرید بیت کوین

هنوز قوانین روشنی درباره بیت کوین تعیین نشده است؛ اما نگهداری و خرید بیت کوین برای مردم در بیشتر کشورهای دنیا ازجمله ایران ممنوع و جرم نیست.

در حال حاضر خرید بیت کوین به خودیِ‌خود هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، مگر اینکه با آیا رمز ارز ها امن هستند؟ بیت کوین‌های خریداری‌شده جرمی (مثل پولشویی و تأمین مالی تروریست) انجام شود.

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، طی اطلاعیه‌ای به‌کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، مؤسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد. اما این حکم هم به‌معنای ممنوعیت برای مردم نبود.

در مورد کلاهبرداری‌های احتمالی در این فضا، نهادهای حافظ امنیت مثل نیروی انتظامی و پلیس فتا در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به‌عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری‌های لازم را تا جایی که ممکن باشد انجام دهد.

در صورت رخ‌دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، شخص می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

سؤالات متداول درباره خرید بیت کوین

این کاملاً سلیقه‌ای است و هر کس نسبت به شرایط خود راهی برای خرید بیت کوین انتخاب می‌کند. اما به‌طور کلی بیشتر افراد از سایت‌های ایرانی برای خرید بیت کوین استفاده می‌کنند.

شاید بتوانید از اشخاص حقیقی در شبکه‌های اجتماعی (مثل گروه‌های تلگرامی) بدون احراز هویت بیت کوین بخرید؛ اما این کار ریسک‌های زیادی دارد و ممکن است فرد موردنظر مجرم یا کلاهبردار باشد.

پاسخ این سوال نسبی است؛ اما از یک دیدگاه کلی، برخی از افراد به‌طور مستقیم از استخراج‌کنندگان (ماینرها) بیت کوین می‌خرند که به این ترتیب دیگر نیاز به پرداخت کارمزد و هزینه‌های اضافی به صرافی‌ها نیست.

نه، بیت کوین به واحدهای کوچکتری تبدیل می‌شود. مثلاً شما می‌توانید ۰.۰۰۱ از یک بیت کوین را بخرید.

شما می‌توانید حتی با ۱۰۰ هزار تومان هم بیت کوین بخرید. البته برخی از صرافی‌ها ممکن است مبلغی را به‌عنوان حداقل تعریف کنند؛ اما روی کاغذ با هر مبلغی که پاسخگوی کارمزدهای شبکه بیت کوین و صرافی باشد، می‌توان بیت کوین خرید.

آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با رمزارز تحریم‌های اقتصادی را دور بزند؟

رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریم‌ها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند

رمزار ز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریم‌ها را دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آوردـ Canva

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست‌جمهوری روحانی به فکر راه‌اندازی رمزارز (cryptocurrency) افتادند تا شاید بتوانند از طریق آن، تحریم‌های اقتصادی را دور بزنند و در شرایط بی‌پولی، درآمدی کسب کنند. وزارت ارتباطات و بانک مرکزی هم برای راه‌اندازی ارزهای رمزنگاری‌شده طرحی ارائه دادند؛ اما در اردیبهشت ۱۳۹۷ و در همان دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، بانک مرکزی با هدف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استفاده از رمزارزها را برای موسسات بانکی و مالی ممنوع کرد.

این ممنوعیت با رویکرد عمومی جمهوری اسلامی نمی‌خواند؛ چون اگر نظام ولایی در پی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، تاکنون لایحه‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را که جز این نخواسته بود، تصویب می‌کرد. گویا نگرانی مسئولان اقتصادی نظام خروج سرمایه از راه رمزارز بود. به هر روی، پرونده رمزارز به اسم «رمز ریال» همچنان در دستور کار دولت ابراهیم رئیسی است؛ چرا که نظام ایدئولوژیک ولایی پیوسته آماج تحریم‌های بین‌المللی است و برای دور زدن تحریم‌ها همواره در اندیشه راه‌اندازی رمزارز است.

اما آیا رمزارز می‌تواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریم‌ها را دور زند؟ در این نوشته به همین می‌پردازیم. نخست رمزارز را تعریف می‌کنیم و سپس به تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور می‌پردازیم و سرانجام به این پرسش باز می‌گردیم که آیا نظام ولایی می‌تواند با رمزارزها تحریم‌ها را دور بزند؟

رمزارز چیست؟

مردم تا به پولی اعتماد نداشته باشند، از آن استفاده نمی‌کنند. از همین رو، حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ همواره ضامن اعتبار پول می‌شدند و از ارزش آن پشتیبانی می‌کردند و جلو پول تقلبی را می‌گرفتند؛ اما رمزارز این قاعده را به هم زد و به جای کاغذ و فلز، پول را بر پایه داده‌های دیجیتال ساخت و با رمزنگاری پیچیده داده‌ها (Crypto) تقلب را از میان برد یا دست‌کم از میزان آن کاست و بدین ترتیب به جای ضامن خارجی، سازوکاری درونی را پشتوانه اعتبار پول کرد.

دیوید شام، رمزنگار رایانه‌ای آمریکایی، نخستین کسی بود که در آغاز دهه ۱۹۸۰، با الگوریتم، پولی به نام «پول کورکننده» (blinding money) ساخت که موفق نبود. نیک سزابو، یکی از دستیاران او، و نیز استوارت هابر و اسکات استورنتا در دهه ۱۹۹۰ کار را پی گرفتند و یک فناوری مشابه بلاک‌چین پدید آوردند. پول پیشنهادی آن‌ها هم نگرفت اما ایده آن‌ها دنبال شد و شرکتی آمریکایی به نام «ئی-گلد» (e-gold) پولی به همین نام ساخت که موفق شد و در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلیون‌ها کاربر داشت؛ اما همین کامیابی هکرها را هم جلب کرد و سرانجام این شرکت نیز در سال ۲۰۰۹ بسته شد.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در پی این تجربه‌ها، شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) در مورد بیت‌کوین نوشتند و یک سال نشده آن را روانه بازار کردند. در سال ۲۰۱۰، رمز‌ارزهای دیگری هم به کار افتادند و از سال ۲۰۱۲، برخی شرکت‌ها دادوستد با آن‌ها را به رسمیت شناختند. از آن پس، رمزارزها در فرازوفرود بودند اما دیگر بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد دیجیتال شده بودند.

رمزارز متمرکز نیست و روی کامپیوتری یگانه ساخته نمی‌شود؛ بلکه به کمک دو فناوری بلاک‌چین و دفتر کل توزیع‌شده (Distributed Ledger Technology) در شبکه‌ای از کامپیوترها ساخته می‌شود. بدین ترتیب که کسی با عنوان «ماینر» (Miner) کار استخراج رمزارز را انجام می‌دهد؛ یعنی پاسخ به یک چیستان رمزنگاری‌شده را می‌یابد و آن را همچون بلوکی تازه‌ به زنجیره بلوک‌های موجود می‌افزاید و پاداش آن را به رمزارز می‌گیرد. کاربران به‌شکل مستقیم و بی‌واسطه از همتا (Peer) به همتا روی شبکه اینترنت رمزارز پرداخت و دریافت می‌کنند و از همین رو، گستره استفاده از آن به ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه بستگی دارد.

رمزارز را بخش خصوصی به راه انداخت اما به‌تدریج در بسیاری از کشورها بانک مرکزی‌ها نیز درگیر آن شدند تا یا خود آن را منتشر کنند یا دست‌کم ضوابطی برای آن در نظر گیرند. چنان‌که بانک‌ مرکزی چین، هند، تایلند، سوئد و کره جنوبی در حال بررسی نسخه آزمایشی سی‌بی‌دی‌سی (CBDC-Central Bank Digital Currency)های خودند و برخی از دیگر کشورها همچون ژاپن برای صرافی و پرداخت و دریافت با رمزارز قوانینی وضع کردند و حتی به برخی خودپردازها برای تبدیل بیت‌کوین به ارز متعارف پروانه دادند.

کاربرد و فایده رمزارز

همان‌طور که گفته شد، رمزارز اعتبار خود را نه از بانک مرکزی که از رمزنگاری کاربرانی می‌گیرد که با گره‌خوردگی به یکدیگر در شبکه بلاک‌چین شناسه‌ای یکتا برای هر واحد بیت‌کوین به وجود می‌آورند که اگر هک و کپی کردن آن ناممکن نباشد، بسیار سخت و پرهزینه است. هویت شناسنامه‌ای کاربران رمزارز، همچون نام و نام‌خانوادگی و تاریخ تولد پوشیده می‌ماند اما زنجیره تراکنش‌های الکترونیکی هر کاربر را می‌توان پی گرفت و بدون پی بردن به هویت شناسنامه‌ای او دریافت که چه مقدار رمزارز در اختیار دارد.

با این ویژگی، رمزارز فواید فراوانی دارد؛ همچون کاستن از هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه، تسریع فرایندهای بانکی همچون گشایش حساب، پرهیز از پول تقلبی و نیز پرداخت و دریافت فرامرزی. تبدیل ارز ملی کشورهای مختلف به یکدیگر دشوار و پرهزینه است؛ در حالی که رمزنگاری در سرتاسر گیتی یگانه است و از همین رو برای دریافت و پرداخت‌های فرامرزی آسان و کم‌هزینه است.

فایده‌های رمزارز را دیدیم اما خلافکاران نیز از آن بهره می‌برند؛ زیرا الگوریتم پیچیده هویت در رمزارزها همواره پوشیده می‌ماند و دولت‌ها و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند آن‌ها را پی بگیرند و کنترل کنند. از همین رو، نه تنها تبهکاران بلکه دولت‌های تنش‌افروز هم می‌توانند برای استفاده‌های غیرقانونی به رمزارز روی آورند. چنان‌که ونزوئلا برای دور زدن تحریم‌ها، یک رمزارز ملی به نام پترو (Petro) راه انداخت.

جمهوری اسلامی هم دست‌کم برای دو کار در پی رمزارز ملی است: یکی برای کارهای غیرقانونی همچون دور زدن تحریم‌ها، دریافت و پرداخت خارج از شبکه سوییفت، تامین مالی تروریسم، خریدوفروش کالاهای غیرمجاز و فرار مالیاتی و دوم، برای آیا رمز ارز ها امن هستند؟ درآمدزایی از راه استخراج رمزارز که پیش از این شرحش آمد؛ آن هم در شرایطی که امکان کسب درآمد را از دست داده و در مضیقه است. اما آیا نظام ولایی می‌تواند با راه‌اندازی رمزارز ملی تحریم‌ها را دور بزند؟ برای پاسخ، تجربه رمزارز ملی السالوادور، کوچک‌ترین و پرتراکم‌ترین کشور آمریکای مرکزی، را بررسی می‌کنیم.

تجربه رمزارز ملی در کشور السالوادور

تجربه السالوادور نشان داد که پشتیبانی پروپیمان حکومت و دولت برای موفقیت یک رمزارز کافی نیست و مادامی که رمزارز با ضوابط سیاسی و اقتصادی درون و برون‌مرزی همخوان نباشد، موفق نخواهد شد.

نایب بوکله، رئیس‌جمهوری السالوادور، در پاییز ۲۰۲۱، رمزارزی همانند بیت‌کوین را به عنوان پول ملی برگزید تا اقتصاد ملی و مالی السالوادور، کشور فقیر آمریکای مرکزی، را دگرگون کند. او به عنوان رئیس دولت برای دانلود اپلیکیشن رمزارز ملی (Chivo Wallet)، به هر شهروند سالوادوری ۳۰ دلار، برابر با یک درصد میانگین درآمد سرانه در سال، هدیه کرد. به گفته او، سه میلیون نفر، تقریبا۶۰ درصد بزرگسالان، این اپلیکیشن را نصب کردند. در آغاز استفاده از آن فرازی بلند و سپس فرودی تند داشت و پس از گذشت یک سال، نتیجه کار دلگرم‌کننده نبود.

مردم السالوادور از رمزارز ملی بسیار کم استفاده کردند و تنها ۱۰ درصد از کسانی که ۳۰ دلار اهدایی دولت را گرفته بودند، پس از هزینه کردن آن باز هم به استفاده از رمزارز ملی ادامه دادند. گویا در سال ۲۰۲۲ هم کسی اپلیکیشن رمزارز ملی را نصب نکرد. السالوادوری‌های مهاجر در آمریکا هم از سخن رئیس‌جمهوری که خواسته بود برای خانواده‌هایشان در السالوادور به رمزارز پول بفرستند، پیروی نکردند. بر پایه گزارشی از بانک مرکزی این کشور، کمتر از دو درصد پول‌های فرستاده‌شده از مهاجران به رمزارز بود.

رمزارز ملی در بخش عرضه هم موفق نبود. از در بهار ۲۰۲۲، شش ماه پس از راه‌اندازی، تنها ۱۴ درصد کسب‌وکارهای این کشور با رمزارز دادوستد می‌کردند و تنها سه درصد از کار با آن رضایت داشتند. از آغاز ورود رمزارز ملی به اقتصاد السالوادور، تنها ۴۸ شرکت در بخش رمزارز ایجاد شدند؛ یعنی کمتر از دو درصد تعداد شرکت‌های ایجادشده در سال ۲۰۱۹. رئیس‌جمهوری السالوادور حدود ۱۵ درصد از بودجه سرمایه‌گذاری ملی این کشور را برای جلب سرمایه‌گذاری روی بیت‌کوین و گره زدن آن به اقتصاد کشور هزینه کرد؛ اما نه تنها سرمایه‌گذاران به رمزارز ملی روی نیاوردند، بلکه بسیاری از آنان از ترس تاثیر منفی رمزارز اجباری بر اقتصاد، از بخش مالی متعارف السالوادور هم رمیدند.

ضربه دیگر به رمزارز ملی السالوادور سقوط ارزش رمزارزها از ماه مارس ۲۰۲۲ به بعد در بازارهای جهانی بود. آن رمزارز ۳۰ دلاری که دولت در آغاز به مردم هدیه داد، در ابتدای تابستان ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ دلار نمی‌ارزید. در پی ریزش ارزش رمزارزها، ۶۰ درصد از ارزش دارایی بیت‌کوینی دولت السالوادور از دست رفت و رئیس‌جمهوری این کشور نتوانست برای امور جاری کشور تنخواه‌گردان تهیه کند. رمزارز ملی السالوادور از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوییه ۲۰۲۲، به میزان ۶۳ میلیون دلار هزینه به اقتصاد ملی تحمیل کرد.

کوتاه سخن اینکه با همه زور و پولی که دولت خودکامه السالوادور به کار برد، نتوانست کاری کند و رمزارز ملی نگرفت و شرایط به کارگیری آن برای مشتری و کارفرما می‌باید آماده بود که نبود.

آیا رمزارز نظام ولایی می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را دور زند؟

همان‌گونه که رمزارز ملی نتوانست سختی‌های اقتصادی در ونزوئلا و السالوادور را از میان بردارد، در ایران نیز به نظام ولایی برای دور زدن تحریم‌ها و سختی‌ها کمکی نمی‌کند؛ چرا که رمزارز همچون هر متغیر دیگر اقتصادی، تنها در شرایطی موفق می‌شود که با اصول بنیادین همخوان و به دور از تنش با جهان باشد. ورگرنه به‌خودی خود، کشوری را از تحریم نمی‌رهاند و یک فضای به‌هم‌ریخته‌ کسب‌وکار را برای دادوستد در درون و برون مرز مناسب نمی‌کند.

رمزارز ملی مشکل تحریم را حل نمی‌کند؛ زیرا تحریم‌ها شرکت‌ها و سران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‌اند نه ریال و دلار را که جمهوری اسلامی با جایگزینی آن‌ها با رمزارز ملی، بتواند از تحریم بپرهیزد.

رمزارز ملی تجارت برون‌مرزی را هم آسان نمی‌کند و تنها چند ارز، همچون دلار و یورو و به نسبتی کمتر پوند و ین، همچنان در پرداخت و دریافت بازرگانی متعارف فرادست‌اند و در بازرگانی الکترونیکی، هم تنها چند رمزارز اعتبار بین‌المللی دارند که رمزارز نظام ولایی بین آن‌ها نیست. در نتیجه، اگر هم بازرگانی و دادوستد با رمزارز را بپذیرند، رمزارزهای معتبر بین‌المللی را می‌پذیرند و نه رمزارزی که تنها برای نظام ولایی اعتبار دارد.

رمزارز ملی درد رکود اقتصادی در داخل مرزهای ایران را هم درمان نخواهد کرد. مشکل اقتصاد داخلی رانت و فساد است. در گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) فساد در نظام ولایی گسترده است. سازمان غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» را پتر ایگن برای سنجش فساد دولتی پایه‌گذاری کرد و شاخصی به نام «ادراک فساد» (Corruption Perception Index) را بر پایه برداشت کارشناسان و مجریان اقتصادی از دامنه فساد در یک کشور همچون رشوه، اختلاس در منابع عمومی ‌و ‌زدوبند با بلندپایگان برای مزایده و مناقصه‌های دولتی، ایجاد کرد.

شفافیت بین‌الملل از سال ۲۰۰۴ همه‌ساله گزارشی در مورد فساد منتشر می‌کند و کشورهای جهان را از ۱ تا ۱۰۰ رده‌بندی می‌کند. امتیاز کمتر نشانه فساد بیشتر و کشوری با کمتر از ۵۰ امتیاز در شمار کشورهای فاسد است.

جدول ۱. شاخص فساد در جمهوری اسلامی (۱۰۰ بهترین امتیاز است)
۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱
امتیاز از ۱۰۰ ۲۸ ۲۵ ۲۷ ۲۷ ۲۹ ۳۰ ۲۸ ۲۶ ۲۵ ۲۵
رتبه میان ۱۸۰ کشور ۱۳۳ ۱۴۴ ۱۳۶ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۳۸ ۱۴۶ ۱۴۹ ۱۵۰
ماخذ: سایت اینترنتی سازمان شفافیت بین‌الملل https://www.transparency.org

جدول ۱ نشان می‌دهد آیا رمز ارز ها امن هستند؟ جمهوری اسلامی همواره در شمار کشورهای فاسد است. چه کسی ممکن است پول و دارایی خود را در کشوری با فساد گسترده، چه با رمزارز و چه بی رمزارز، سرمایه‌گذاری کند؟ آنچه جامعه جهانی انتظار دارد، شفاف‌سازی تراکنش‌ها به رمزارز است؛ یعنی آغاز و پایان و موضوع هر پرداخت و دریافت روشن باشد. اگر قرار بود که نظام ولایی در مورد تراکنش به رمزارز شفاف‌سازی کند، مدت‌ها پیش از این، لایحه‌های اف‌ای‌تی‌اف را برای ارزهای متعارف تصویب می‌کرد. اگر تراکنش‌ها شفاف و قابل‌پیگیری نباشند، معامله‌گرانی که بر اساس نظم جهانی، در پی دادوستد قانونی‌اند، رمزارز نظام ولایی را نخواهند پذیرفت.

سخن پایانی

پرسش برانگیزنده نوشته ما این بود که آیا رمزارز می‌تواند گره از کار فروبسته اقتصاد در نظام ولایی بگشاید و تحریم‌ها را دور بزند؟ پس از بحث و بررسی به این نتیجه رسیدیم که خیر! مشکل اقتصاد ساختاری است و تا جمهوری اسلامی با نظم جهانی و ضوابط قانونی همخوان نشود، سختی‌ها چه با رمزارز و چه بی رمزارز از میان نمی‌رود.

رمزارز تنها به جمهوری اسلامی امکان دهد در شرایطی، تحریم‌ها را دور بزند و کالایی را، البته با هزینه بسیار بیشتر، به دست آورد. اما این موضوع فاصله جمهوری اسلامی با جامعه جهانی را بیشتر، تحریم‌ها را سخت‌تر و مشکلات اقتصادی این کشور را بیشتر می‌کند.

پیش از این هم آوردیم که چاره کار اقتصاد ایران، برون‌رفت از نظام ولایی و گذار به اقتصاد بازاربنیان است که شش ستون‌پایه دارد: حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کم‌هزینه و پاکدست، مقررات همخوان با آزادی کسب‌وکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایه‌گذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد.

این شش ستون‌پایه راه را برای کارآفرینی و تولید باز می‌کنند و برای فساد فرادست جایی باقی نمی‌گذارند و فساد نهادینه و ساختاری را تا حد فساد موردی و استثنایی پایین می‌آورند. بدون آن‌ها، با رمزارز و بی رمزارز، اقتصاد ایران ازهم پاشیده و ایرانی‌ها ندار و درمانده باقی می‌مانند.

صرافی آنلاین اکس نوین

بازار معاملاتی خرید و فروش ارز دیجیتال دارای +50 رمز ارز در ایران

نرخ لحظه ای برخی از ارزهای دیجیتال

  • رمز ارز خرید فروش تغییر معامله

مزایای خرید و فروش ارز در اکس نوین

در اکس نوین می توانید به راحتی اقدام به تبادل ارزها، خرید و فروش تمام اتوماتیک، پرداخت آنلاین درون برنامه ای، امکان ارسال تیکت پشتیبانی و . نمایید و با پذیرش پرداخت از کلیه کارت ها و سیستم های پرداخت مطرح در بیش از 150 کشور جهان و بیش از 6 سیستم مالی برتر دنیا به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

امنیت در معاملات آنلاین

ما در اکس نوین از آخرین استانداردهای امنیتی وب استفاده کرده‌ایم و با انجام آزمون‌های دوره‌ای نفوذ، از امنیت پلتفرم اطمینان حاصل می‌کنیم. ذخیره سازی سرد رمزارزها، امنیت کیف پول کاربران را دوچندان می‌کند.

تنوع بالای رمز ارزها

مکان خرید و فروش انواع ارز دیجیتال و پشتیبانی از آن ها شامل ارزهای بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش، تتر، لایت کوین، ترون و چین لینک و به زودی ارائه رمزارزهای بیشتر

استانداردهای امنیتی

نگه داری دارایی های دیجیتال بر روی کیف پول سرد و تضمین امنیت 100٪ دارایی های شما با به کارگیری بالاترین استاندارهای امنیتی در پلتفرم اکس نوین

مدیریت ریسک (به زودی)

به راحتی و بدون نیاز به پیگیری در ساعات مختلف شبانه روز از ضرر جلوگیری کنید. امکان ثبت سفارش های مدت دار، امکان تنظیم پارامتر stop loss از قابلیت های پلتفرم ماست

  • +80 هزار کاربر سایت
  • +70% کاربر احراز هویت شده
  • +430 هزار معامله انجام شده
  • 19 پشتیبان آنلاین

خرید و فروش ارز دیجیتال بدون واسطه !

اکس نوین یکی بهترین از آیا رمز ارز ها امن هستند؟ اپلیکیشن های ارز دیجیتال می باشد که فضایی امن و مطمئن را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اختیارتان قرار میدهد. این اپلیکیشن به شما اجازه میدهد بدون خطر تحریم و بلوکه شدن به خرید و فروش بیت کوین،خرید و فروش تتر،خرید و فروش اتریوم و سایر ارزهای دیجیتالی بپردازید .

آخرین مطالب

اخبار ارز های دیجیتال و بازارهای مالی

خرید تتر در آلمان

آلمان به عنوان قطب 1 اقتصادی اتحادیه اروپا خرید وفروش ارز های دیجیتال را مجاز اعلام کرده است . اگرچه صرافی هایی که در آلمان فعالیت می کنند طبق قانون باید مجوز داشته باشند و همچنین افرادی که اقدام به خرید و فروش ، هلد یا تجارت ارزهای دیجیتال مانند خرید تتر در آلمان می […]

نحوه خرید تتر در تراست ولت

وقتی صحبت از خرید تتر در کیف پول تراست ولت می کنیم ، باید ابتدا مشخص کنیم منظورمان دریافت تتر از یک صرافی یا شخص هست یا خرید تتر با پول فیات . در این مقاله از سایت اکس نوین با ما همراه باشید تا نحوه خرید تتر در تراست ولت را در 3 مرحله […]

نحوه خرید تتر در کوکوین در 5 مرحله

صرافی کوکوین یکی از صرافی های ارز دیجیتال در حوزه خرید رمز ارز با پول فیات و همچنین معاملات p2p می باشد. خرید از یک صرافی خارجی می تواند چالش بر انگیز و گاها برای ایرانیان پر ریسک باشد. اما به هر حال به علت تقاضای شما در این مقاله از اکس نوین نحوه خرید […]

خــــریــد و فــــروش ارزهــــای دیــــجیــتال

سریع، آسان و در امنیت، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را شروع کنید.

در کمتر از ۳۰ ثانیه حساب کاربری تایید شده بسازید

با دعوت از دوستانتان کسب درآمدتان را تضمین کنید

mobile-mockup

در کمتر از ۳۰ ثانیه حساب کاربری تایید شده بسازید

با دعوت از دوستانتان کسب درآمدتان را تضمین کنید

وضعیت بازار

خرید از ما (‏تومان)‏

فروش به ما (‏تومان)‏

تغییرات (‏24 ساعته)‏

وضعیت بازار

دوســــتــاتـو خــــبــر کن!

درآمـد پـــول‌نـــو ســهـیـم شــو!

از امکانات متنوع کیف پول خود استفاده کنید و کنترل کامل دارایی‌هایتان را به دست بگیرید!

در کیف پول حساب کاربری، درصد پراکندگی دارایی‌های خود را به تفکیک می‌بینید و دید واضح‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری خود دارید.

قیمت ارزهای موجود در کیف پولتان را به دلار و به تومان روی نمودار و در بازه‌های زمانی متنوع مشاهده می‌کنید.

خیلی سریع و آسان می‌توانید کیف پول شخصی و حساب بانکی‌تان را‌ با کیف پول حساب کاربری خود مرتبط کنید و واریز و برداشت تومان و رمزارز انجام دهید.

در وبلاگ پول نو همراه ما باشید

برای ورود به این دنیای نو، همراهتان هستیم تا خرید و فروش ارزهای دیجیتال را ساده، سریع و مطمئن شروع کنید. با تنوع گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال، فرآیند آسان ثبت نام و ساخت حساب کاربری و تامین امنیت شما، این مسیر را هموار کرده‌ایم.

درباره ارز دیجیتال سوال دارید؟!

پاسخ آن را در «پرسش‌های پرتکرار» پیدا می‌کنید!

صرافی پول نو چیست؟

صرافی پول نو با آدرس pooleno.ir، بستری مطمئن برای خرید ارز دیجیتال است. پول نو یک صرافی آنلاین است که ارزهای دیجیتال را به صورت مستقیم و بدون واسطه خرید و فروش می‌کند. در صرافی پول نو کاربران خرید و فروش خود را مستقیما با صرافی انجام می‌دهند. پول نو مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند و دارای شماره ثبت ۱۴۳۶۶ از سازمان ثبت شرکت‌هاست.

خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی پول نو چطور انجام می‌شود؟

برای خرید و فروش در صرافی پول نو لازم است در سایت ثبت نام کرده باشید و سطح ۱ کاربری‌تان تایید شده باشد. برای شروع خرید و فروش وارد بخش خرید/فروش/تبدیل شوید، ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید، مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید. در فرآیند خرید به درگاه پرداخت آنلاین شاپرک متصل می‌شوید و کیف پول خود را شارژ می‌کنید و مبلغ را می‌پردازید. در فرآیند فروش، مبلغ فروخته شده به کیف پول حساب کاربری شما واریز می‌شود. برای واریز و برداشت رمز ارز نیاز به حساب کاربری سطح ۲ دارید.

چطور می‌توانم در پول نو حساب کاربری باز کنم؟

در مرحله نخست وارد سایت pooleno.ir شوید و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید. شماره موبایل خود را وارد و کد ۴ رقمی ارسالی را وارد کنید. رمز عبوری مطمئن انتخاب کنید. در مرحله بعد ساخت حساب کاربری مرحله ۱ برای شما فعال می‌شود که نیازمند ورود اطلاعاتی چون: نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، کد ملی، تاریخ تولد و شماره کارت بانکی است. برای ورود به سطح کاربری ۲ ادامه مراحل را طی کنید و احراز هویت خود را تکمیل کنید.

چرا باید هویتم احراز شود؟

برای تامین امنیت کاربران، تبعیت از قوانین کشور و هم‌راستایی با قوانین جهانی مربوط به فعالیت‌های ضدپولشویی لازم است که هویت کاربران برای پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات مالی احراز شود. این احراز هویت به کمک پول نو می‌آید تا از کاربران محافظت و امنیت آن‌ها را تامین کند. تمامی اطلاعات کاربران در پول نو محفوظ خواهد ماند. برای فعالیت در حساب کاربری سطح ۲ نیاز به تکمیل احراز هویت دارید.

روند ثبت نام و احراز هویت در پول نو چطور انجام می‌شود؟

وارد صفحه اصلی سایت www.pooleno.ir‌ شوید. پس از اینکه مراحل ساخت حساب کاربری سطح ۱ را انجام دادید می‌توانید احراز هویت انجام دهید. به این منظور باید تصویری از خودتان را به همراه کارت ملی یا کارت شناسایی عکسداری که کد ملی شما بر آن درج شده باشد (مانند شناسنامه‌های جدید) به همراه متن دست‌نویس بارگذاری کنید. فرآیند احراز هویت حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد انجام می‌شود و رد یا تایید آن با پیامک به اطلاع شما می‌رسد. (راهنمای ثبت نام و احراز هویت در پول‌ نو)

پول نو؛ صرافی معتبر ارز دیجیتال در ایران

مفتخریم که به عنوان یک صرافی دانش بنیان می‌توانیم خدمات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به کاربران ایرانی ارائه کنیم. پول نو با اعتماد کاربران خود به صرافی معتبر ارز دیجیتال در ایران شناخته شده و با پشتیبانی و پاسخگویی، شفافیت و سرعت در ارائه خدمات در خدمت تمام ایرانیان است تا بدون دغدغه و در امنیت کامل معاملات رمز ارزی خود را در هر کجای ایران به سهولت انجام دهند.

اعتماد به پول نو

صرافی آنلاین پول نو با تاییدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک صرافی دانش بنیان است. ما با رعایت تمام نکات امنیتی و محافظت از دارایی کاربرانمان فضایی ایمن و مطمئن ایجاد کرده‌ایم تا علاقه‌مندان ارزهای دیجیتال در ایران بتوانند با آسودگی خاطر معاملات خود را انجام دهند. ما با پشتیبانی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر در دسترس کاربران هستیم تا هرگونه پرسش، مشکل یا انتقاد را طرح کنند. شفافیت در عملکرد و پاسخگویی، از مهم‌ترین اهداف ماست و به عنوان یک صرافی قابل اعتماد در خدمت ایرانیان خواهیم بود.

خرید و فروش ارز دیجیتال

نحوه ورود به حوزه خرید و فروش رمز ارز اهمیت بسیاری دارد. صرافی آنلاین پول نو با امکانات گسترده‌ای که در اختیار کاربران خود می‌گذارد ورود به این حوزه سرمایه‌گذاری را ساده و ایمن کرده است. به راحتی و با ثبت نام در سطوح کاربری ۱ و ۲ از دسترسی‌ها و ویژگی‌های متنوعی برخوردار می‌شوید که تجربه خرید و فروش رمز ارز را به تجربه‌ای متفاوت برای شما مبدل می‌کند. سادگی ثبت نام، گستردگی و تنوع رمزارهای پشتیبانی شده، امکان انتقال رمزارزها روی شبکه‌های بلاک‌چین متنوع، امکان کسب درآمد با کد دعوت، پشتیبانی مسئولیت‌پذیر و رابط کاربری ساده از مزایایی است که در کار با پول نو آن‌ها را تجربه خواهید کرد.

خرید ارز دیجیتال

قدم اول برای ورود به دنیای رمزارزها و سرمایه گذاری روی آن‌ها خرید رمز ارز است. برای شروع خرید رمز ارز از جمله خرید بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال در پول نو کافی است کیف پول حساب کاربری خود را به اندازه‌ای که می‌خواهید شارژ کنید. با یک کلیک خرید شما انجام می‌شود! ارز خریداری شده بلافاصله در کیف پول حساب کاربری شما قابل مشاهده است. خرید رمز ارز را با پول نو شروع کنید و بیش از ۱۱۰ رمز ارز شامل خرید بیت کوین، خرید اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را در لیست ارزهای پشتیبانی شده صرافی پول نو مشاهده کنید.

خرید ارز دیجیتال در ایران

با توجه به مشکلاتی که علاقه‌مندان خرید رمزارز در ایران در ارتباط با صرافی‌های معتبر خارجی دارند، استفاده از صرافی ایرانی گزینه ایمن‌تر و در دسترس‌تری است. برای حفط امنیت دارایی‌های هموطنان، صرافی آنلاین پول نو خرید رمز ارز در ایران را به گونه‌ای میسر کرده که کمبودی در زمینه خرید فوری ارز دیجیتال و فروش مستقیم رمزارزها وجود نداشته باشد و خطراتی که از سوی صرافی‌های خارجی، سرمایه گذاران ایرانی را تهدید می‌کنند، بی‌اثر شود.

خرید ارز دیجیتال با کارت شتاب

خرید آنلاین تمامی ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده در صرافی پول نو به صورت پرداخت آنلاین و با کارت شتاب صورت می‌گیرد. درگاه پرداخت معتبر شاپرک واسطه کلیه پرداخت‌های شماست. با ثبت دو کارت بانکی در اطلاعات کاربری خود می‌توانید روزانه با هر کارت ۵۰ میلیون تومان در صرافی پول نو خرید کنید.

قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال

علاوه بر رصد قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای و به‌روز، سایر اطلاعات مهم راجع به تمامی ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده را در پول نو به دست می‌آورید. اطلاعاتی مانند قیمت بیت کوین، قیمت اتریوم، قیمت دوج کوین و تمامی ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده در هر لحظه به‌روز می‌شوند.

با کلیک بر نام هر رمزارز شما به صفحه اختصاصی آن در سایت پول نو وارد می‌شوید و نمودار آپدیت شده قیمت آن ارز را با تمام اطلاعات مهم دیگر مشاهده می‌کنید از جمله: شبکه‌هایی که پول نو برای آن ارز پشتیبانی می‌کند، نمودار تغییرات لحظه‌ای قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت، تبدیل قیمت رمزارز به ریال و دلار، نحوه خرید و فروش، اطلاعات اساسی درباره آن ارز و. .

خرید بیت کوین، اتریوم، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال

پشتیبانی از خرید بیت کوین، اتریوم، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال در بازار رمزارز روی چندین شبکه بلاک چین از مزایای استفاده از صرافی پول نو است. شما می‌توانید کوین‌های معتبر را روی بلاک چین‌های اختصاصی خودشان و نیز روی شبکه‌هایی با کارمزد کمتر واریز و برداشت کنید. برای خرید بیت کوین، اتریوم، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال کافی است حساب کاربری خود را در سایت پول نو تکمیل کنید تا بلافاصله وارد فرآیند خرید و فروش شوید.

فروش ارز دیجیتال

برای تبدیل ارز دیجیتال خود به پول به راحتی و سرعت می‌توانید با فرآیند فروش، دارایی رمزارزی خود را بفروشید و معادل نقدی آن را در کیف پول حساب کاربری خود دریافت کنید. این فرآیند به سرعت و در لحظه انجام می‌شود و ظرف چند ثانیه کیف پول تومان شما شارژ خواهد شد و می‌توانید مجدد با آن خرید کنید.

صرافی ارز دیجیتال

صرافی رمز ارز پول نو به آدرس pooleno.ir بستری مطمئن است برای شروع خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران. انتخاب یک صرافی آنلاین معتبر از اولین اقداماتی است در ابتدای ورود به بازار رمزارز باید مد نظر قرار داد. ما با ثبت نام سریع، تضمین امنیت و در اختیار گذاشتن امکانات اختصاصی برای کاربران خود توانسته‌ایم اعتماد بسیاری از فعالان این حوزه را به دست آوریم.

ویژگی‌هایی که یک سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال باید داشته باشد در درجه اول امنیت آن است. ما در پول نو با تامین امنیت دارایی‌های شما و محافظت از آن به این امر مهم دست یافته‌ایم. ویژگی‌های دیگری که سایت خرید ارز دیجیتال پول نو دارد؛ سرعت، راحتی استفاده، امکانات گسترده، لیست متنوع ارزها، لیست متنوع شبکه‌ها، کارمزد حداقلی، کمترین اسپرد قیمت تتر، امکان کسب درآمد، سهولت خرید و فروش و واریز و برداشت، امکان تبدیل (Convert) ارزهای دیجیتال و بسیاری خدمات دیگر است.

صرافی ارز دیجیتال ایرانی

برای ورود به حوزه رمز ارزها، یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی گزینه مناسب‌تری برای ایرانیان است. به ویژه با تحریم‌هایی که روز به روز از سوی صرافی‌های خارجی اعمال می‌شود. صرافی‌های ایرانی بسیاری طی دهه گذشته پا به عرصه گذاشته‌اند ولی بهترین صرافی ارز دیجیتال در ایران، باید امکاناتی در خور مخاطب ایرانی در دسترس قرار دهد.ما به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال دانش‌بنیان ایرانی با پشتیبانی از بیش از ۱۱۰ رمزارز توانسته‌ایم بخش مهمی از نیازهای کاربران ایرانی را برآورده کنیم.

صرافی بدون احراز هویت

تمام صرافی‌های ارز دیجیتال که طبق قوانین کشور فعالیت می‌کنند ملزم به احراز هویت کاربران خود هستند. صرافی پول نو با توجه به نیاز کاربران دو سطح کاربری ۱ و ۲ را با دسترسی‌ها و امکانات متنوع در اختیار کاربران قرار داده است.

در حساب کاربری سطح ۱ کاربران گرامی می‌توانند بدون احراز هویت با عکس، حساب کاربری بسازند و از امکان خرید و فروش و تبدیل و نیز واریز و برداشت تومان استفاده کنند. بخش کسب درآمد هم برای سطح ۱ فعال است.

ذکر این نکته در مورد صرافی بدون احراز هویت مهم است که در این نوع حساب کاربری، اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، شماره موبایل به نام خود فرد، شماره کارت بانکی به نام خود فرد و کد ملی مورد نیاز است و هویت به این طریق احراز می‌شود. در حساب کاربری سطح ۲ نیاز به احراز هویت با عکس است.

فروش و خرید ارز دیجیتال بدون احراز هویت

در پول نو می‌توانید بدون احراز هویت تصویری خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کنید. با ساخت حساب کاربری سطح ۱ به امکان فروش و خرید ارز دیجیتال بدون احراز هویت تصویری دسترسی دارید. در ای حساب کاربری می‌توانید به عملیات خرید، فروش، تبدیل و کسب درآمد دسترسی داشته باشید.

کیف پول ارز دیجیتال

در زمینه واریز و برداشت رمزارز از طریق کیف پول ارز دیجیتال، صرافی پول نو این امکان را فراهم کرده تا کاربران بتوانند روی شبکه‌های بلاک چین متنوع دارایی‌های خود را به صرافی وارد و در کمترین زمان از آن خارج کنند. شما با ثبت آدرس والت‌های متنوع در بخش دفترچه آدرس‌ها امکان انتخاب سریع آن‌ها را در فرآیند واریز و برداشت خواهید داشت. با تایید حساب کاربری سطح ۲ به راحتی با کیف پول ارز دیجیتال خود کار کنید و معاملات خود را انجام دهید.

کیف پول حساب کاربری شما در صرافی پول نو تحت قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری روز محافظت می‌شود و در هر لحظه امکان واریز و برداشت دارایی در دسترس شماست.

پشتیبانی صرافی پول نو

ما برای ارائه بهترین خدمات و رفع مشکلات یا نیازهای کاربرانمان در دسترس هستیم. پاسخگویی درخور شأن کاربران از مواردی است که ما در صرافی پول نو بر آن تاکید حداکثری داریم. پشتیبانی صرافی پول نو در فرم‌های تلفنی و چت آنلاین در اختیار شماست. تمامی اطلاعات مرتبط با نحوه پشتیبانی و آیا رمز ارز ها امن هستند؟ لینک ارتباط مستقیم با تیم پشتیبانان در سایت صرافی پول نو ذکر شده است.

امنیت صرافی آنلاین پول نو

یکی از دلایل مهم اعتماد به صرافی پول نو احساس امنیتی است که با حفظ امنیت دارایی‌ها به کاربران خود منتقل کرده‌ایم. این امنیت ناشی از مسئولیت‌پذیری به همراه به‌کارگیری جدیدترین فناوری‌های حوزه امنیت است. حساب کاربری شما با فعال کردن ابزارهای امنیتی مانند کد شناسایی دوعاملی یا Two Factor Authentication محافظت می‌شود. شما برای اطمینان بیشتر می‌توانید از بخش «امنیت» در حساب کاربری‌تان اطلاعات ورود لیست دستگاه‌های متصل شده به صرافی و تاریخچه ورود موفق یا ناموفق را با جزئیات رصد کنید.

صرافی پول نو در شبکه‌های اجتماعی

برای پیگیری فعالیت‌های پول نو، دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی صرافی پول نو را پیشنهاد می‌کنیم. لینک مربوط به شبکه‌های اجتماعی ما را می‌توانید در پایین همین صفحه مشاهده کنید. اخبار و اطلاعات به‌روز در حوزه رمزارزها، آموزش‌های کاربردی، اطلاعیه‌ها، اعلان جوایز و قرعه‌کشی‌ها و جدیدترین اتفاقات و به‌روزرسانی‌ها در صرافی پول نو را از طریق شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.