راه‌های رسیدن به سوددهی


10 استراتژی بازاریابی استارت آپ ها برای رسیدن به موفقیت

شاخص های سودآوری شرکتها

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شرکتهایی می‏گردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازه‏کاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای اینکه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏کنیم.

حوزه‏های مختلف عملکرد

معیارهای اصلی عملکرد در حوزه‏های زیر قابل بررسی هستند: (1) مالی، (2) بازار، (3) محیط، (4) مردم، (5) عملیات و (6) عرضه کنندگان. بعضی‏ها دو بعد دیگر را نیز معرفی می‏کنند: (7) قابلیت سازگاری، (8) کیفیت محصول یا خدمات.

در حوزه مالی (که موضوع بحث این مقاله نیز می‏باشد)،‌ از دیدگاههای مختلف، شاخص‏های زیر را می‏توان بیان نمود.

• وفاداری سهامداران (مانند واکنش سهامدار)

شاخص‏های ارزش مالی و سودآوری

ارزش افزوده اقتصادی ( EVA )

ارزش افزوده بازار ( MVA )

بازده دارائیها ( ROA )

بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )

بازده سرمایه بکار رفته ( ROCE )

شاخص‏های قدرت مالی

دارائیها منهای دارائیهای نقدی

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

درآمدهای ایجاد شده از بخشهای مشتریان (مانند مشتریان جدید، جاری و بزرگ در مقابل مشتریان کوچک، صنعت و منطقه‏ای)

لیست درآمد مشتریان

سهم ریالی بازار

پتانسیل ریالی بازار

شاخص‏های کارایی و اثربخشی

نسبت درآمد به هزینه

سهم هر کارمند در ایجاد درآمد شرکت

سود و بازده دارائیها بعنوان سنجش سودآوری

تأکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط اندازه‏گیری سود به عنوان یک شاخص عملکرد واحد انتفاعی می‏باشد. عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری و آتی پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر دارد. بنابراین کلیه دارندگان حقوق مالکیت و به ویژه دارندگان سهام عادی به وجود کارایی مطلوب مدیریت علاقمندند. از آنجا که سود ویژه شرکت بر میزان سود تقسیمی تأثیر دارد اغلب سهامداران روند سود شرکت را پیگیری می‏کنند.

یکی از تعبیرهایی که کارایی دارد، توانایی نسبی مدیریت در تحصیل حداکثر بازده با استفاده از منابع محدود، تحصیل بازده ثابت با بکار بردن حداقل منابع، ترکیب بهینه‏ای از منابع با هم که در نتیجه حداکثر بازده برای صاحبان واحد تجاری حاصل خواهد شد، می‏باشد.

کارایی واژه‏ای نسبی است که به صورت مقایسه با یک وضع ایده‏آل یا برخی ملاک‏های دیگر معنی‏دار می‏شود. همچنین به این بستگی دارد که آیا هدف شرکت در حداکثر نمودن سود است یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایه‏گذاری. نرخ راه‌های رسیدن به سوددهی بازده دارائیها در هنگام مقایسه شرکتها برای ارزیابی اینکه مدیران آنها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشته‏اند بازده کسب نموده‏اند استفاده می‏شود. با مرتبط ساختن سود ویژه با مجموع دارائیها معیار استانداردی بدست می‏آید که این معیار در تشریح سودآوری انواع شرکتها، سودمند می‏باشد.

سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته‏های علمی تشریح کرده، قوت و ضعف برداشتها را سنجیده و با تلاش، به دقت و توانائیهای آن افزوده‏اند.

گاهی چنین استدلال می‏شود که سود شرکت، آنگونه که حسابداران محاسبه می‏کنند، نمی‏تواند عامل تعیین کننده ارزش آن شرکت باشد. همانگونه که می‏دانیم با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا،‌ استهلاک و ثبت درآمد، به راحتی می‏توان میزان سود شرکت را تغییر داد. بنابراین مدیران می‏توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند. حال این پرسش مطرح می‏شود که با توجه به اینکه سود شرکت به وسیلة حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت تغییر می‏یابد آیا سود شرکت می‏تواند ارزش اقتصادی داشته باشد؟

سرمایه‏گذاران، برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیش‏بینی جایگاه خاصی درنظر دارند. بهای جاری هر واحد تجاری با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایه‏گذار معمولاً برمبنای انتظاراتش از سود آتی، نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می‏گیرد.

سود حسابداری به علت انعکاس وقایعی که باعث تغییر باورها درباره توانایی پرداخت آتی سود سهام می‏شود، جزو اطلاعات مربوط است. پیش‏بینی سود قسمتی از یک فرایند تحلیلی وسیع است که در آن توجه نهایی به پیش‏بینی و ارزیابی جریانات سود نقدی آتی می‏باشد. سودها یک منبع اطلاعاتی مهم درباره توانایی آتی پرداخت سود می‏باشند. در تحقیقات انجام شده، محققین دریافتند که نوسانات قیمت سهام،‌ ارتباط نزدیکی با تغییرات سود دارد. شواهد تجربی نشان می‏دهد که اطلاعات درمورد چشم‏انداز سود آتی شرکت، برای سرمایه‏گذاران از اهمیت بالایی برخوردار می‏باشد. مطالعات نشان می‏دهد یکی از منابع مهم و معتبر اطلاعاتی درباره سود آتی، پیش‏بینی‏هایی است که توسط مقامات رسمی شرکتها ارائه می‏شود.

تفاوت اصلی بین مفهوم سود عملیاتی جاری و سود جامع، در هدف از پیش تعیین شده برای گزارش سود خالص می‏باشد. سود خالص حاصل از عملیات جاری، بر عملکرد جاری و کارایی شرکت و استفاده از این ارقام برای پیش‏بینی کردن عملکرد آتی و قدرت سوددهی تأکید می‏کند، در حالی که طرفداران مفهوم سود جامع، ادعا می‏نمایند که کارایی عملیاتی و پیش‏بینی عملکرد آتی وقتی ممکن است که براساس تجربه تاریخی کامل شرکت در طی چند سال باشد.

نتایج تحقیقات انجام شده توسط دکتر محمدعلی آقایی و غلامرضا کردستانی حاکی از این است که مشاهدات گذشته سود و جریان نقدی، با هم برای پیش‏بینی جریان نقدی اکثر شرکتهای مورد مطالعه مفید نیستند. البته افزودن سود به عنوان متغیر توضیحی به مدل پیش‏بینی جریان نقدی، باعث می‏شود به پیش‏بینی‏های بهتری دست یابیم. بنابراین سود برای پیش‏بینی جریان نقدی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است.

بازده دارایی ( ROA ) به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارائیهای اندازه‏گیری ‏شده،‌ تعریف می‏گردد. در مقابل بازده سرمایه‏گذاری ( ROI ) به عنوان نسبت سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع بدهیهای بلندمدت، حقوق اقلیت، سهام ممتاز و سهام عادی درنظر گرفته می‏شود. البته این دو اصطلاح در برخی موارد به عنوان یک مفهوم بکار می‏روند.

نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارائیهای شرکت و سود را تعیین می‏کند. اگر یک شرکتی بر سرمایه‏گذاریهای خود بیفزاید (البته برحسب کل دارائیها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش می‏یابد. بنابراین افزایش حجم سرمایه‏گذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمی‏شود

اعتباردهندگان و مالکان از بازده دارائیها می‏توانند در موارد زیر استفاده نمایند:

1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی - اعتبار دهندگان و مالکان می‏توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکتها یا متوسط صنعت مقایسه نمایند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم می‏نماید.

2- جمع‏آوری اطلاعاتی درباره اثربخشی مدیریت - نرخ بازده دارایی تحت یک دوره زمانی در تعیین اینکه آیا یک واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است، کمک می‏کند.

3- طرح سودهای آینده - عرضه کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایه‏گذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار می‏دهند.

اما بازده دارایی بیشتر از اندازه‏گیری عملکرد شرکت می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‏توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیم‏گیریهایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده می‏نمایند:

1- اندازه‏گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه‏گذاری رفتار می‏شود - در یک مرکز سرمایه‏گذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایه‏گذاریها را کنترل می‏کند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی هم سودآوری و هم عملکرد می‏باشد.

2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه - بودجه‏بندی سرمایه‏ای طرح‏ریزی بلندمدتی است برای مواردی همچون احیا (تجدید)، جایگذاری یا توسعه تسهیلات.

3- کمک در پایه‏گذاری اهداف مدیریت - بودجه‏بندی، طرحهای مدیریت را کمی می‏کند. اثربخش‏ترین نگرشها به هدف‏گذاری، از فرایند بودجه‏ای استفاده می‏کند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجه‏های عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه می‏شوند سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجه‏بندی با هدف ROA می‏باشد.

شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن است. این نرخ به تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازه‏گیریها، معمولی‏ترین شاخص مورد استفاده مدیریت عملکرد سودآوری شرکت می‏باشد. همچنین ابزار جامعی است که فعالیتهایی با ابعاد و ماهیتهای مختلف را اندازه‏گیری می‏کند و به ما اجازه می‏دهد که آنها را با روش استاندارد مقایسه کنیم. به عبارت دیگر با ROA ما می‏توانیم سیب و پرتقال را حداقل در سودآوری مقایسه کنیم. ROA ایرادات و مزایای مربوط به خود را دارد. گاهی راه‌های رسیدن به سوددهی راه‌های رسیدن به سوددهی اوقات اگر بطور کامل درک نشود، استفاده نمودن آن دشوار است.

روشهای مختلف محاسبه ROA

استاندارد و ارزیابی عمومی سودآوری برمبنای بازده سرمایه‏گذاری ( ROI ) به عنوان سود خالص بعد از مالیات ( EAT ) تقسیم بر کل سرمایه‏گذاری محاسبه می‏گردد.

چه سرمایه‏گذاری می‏بایست درمخرج کسردرج گردد؟ آن می‏تواندحقوق صاحبان سهام، بدهی و کلیه وجوه فراهم شده،‌ کل دارائیها یا تنها دارائیهای مشهود باشد. بدون توجه به اینکه سرمایه‏گذاری چطور تعریف شود، ROI مختلفی محاسبه می‏شود. اولین و عادی‏ترین تعریف از سرمایه‏گذاری، کل دارائیهای مورد استفاده در ایجاد سودآوری می‏باشد. لذا از ROI به ROA می‏رسیم، به معنی بازده دارائیها یا بطور دقیق بازده کل دارائیها.

این نرخ بیان می‏کند که دارائیهای شرکت چطور بطور کارا درایجاد سود استفاده شده‏اند.

بعضی کتابها پیشنهاد به محاسبه بازده سرمایه‏گذاری یا بازده کل دارائیها با استفاده از میانگین سرمایه‏گذاریها، به کمک مانده اول و پایان سال می‏کنند. به این دلیل که سود گزارش شده، در طول کل دوازده ماه ایجاد شده است و اشتباه خواهد بود که فرض کنیم از همان مبلغ دارائیهای گزارش شده در پایان دوره استفاده شده ‏است. در صورتی که می‏دانیم تولید و فروش شرکت در طول سال می‏باشد. میانگین بازده دارائیها به شرح زیر محاسبه می‏شود:

اطلاعات بیشتری را می‏توان با تجزیه نمودن راه‌های رسیدن به سوددهی این نسبت به حاشیه سود و گردش دارائیها در یک نگرش دوپانت تحصیل نمود. بخش اول حاشیه سود خالص است و شاخصی برای درک چگونگی کنترل هزینه‏ها می‏باشد. بخش دوم گردش دارائیهاست که توانایی شرکت را در تولید و بازاریابی سطح فروش نشان می‏دهد.

گردش‏کل دارائیها×حاشیه سودخالص = ROTA

معمولی‏ترین تغییر شکل در ROA خارج کردن دارائیهای نامشهود و غیرمولد از کل دارائیها می‏باشد. شایان ذکر است که دارائیهای نامشهود شامل سرقفلی، هزینه‏های اولیه، اختراعات، حق‏التألیف و سایر حقوقی است که تحت یک دوره بلندمدت مستهلک می‏گردند. این در حالی است که دارائیهای غیرمولد مشتمل بر موجودیهای اضافی و طرحهای سرمایه‏ای غیراستفاده می‏باشند. جدا کردن آن بخش از موجودیها که مازاد می‏باشند و مبالغی از دارائیهای ثابت که استفاده نمی‏شوند، برای یک تحلیل‏گر داخلی امکان دارد. یک تحلیل‏گر خارجی با استفاده از ترازنامه و سایر صورتهای مالی نمی‏تواند این اقلام را مشخص نماید. بنابراین تنها اصلاحی که معمول می‏باشد، این است که درمخرج کسر دارائیهای مشهود ( TTA ) درنظر گرفته شود. این نسبت به عنوان بازده دارائیهای مشهود شناخته می‏شود.

یک تغییر دیگری که برای صورت کسر پیشنهاد می‏گردد،‌ استفاده از سود قبل از مالیات بجای سود بعد از مالیات می‏باشد. چرا که مالیات اغلب تحت تأثیر وضعیتهای ویژه‏ای همچون زیانهای انتقالی، مالیاتهای تشویقی ومالیاتهای انتقالی قرار می‏گیرد. هنگام مقایسه شرکتها، اختلاف در نرخ مالیاتی، سود بعد از مالیات را تغییر شکل می‏دهد. در صورت استفاده از سود قبل ازمالیات، که همیشه در صورتهای مالی ارائه می‏شود می‏توان ازاین تغییرشکل پرهیزنمود. این همان شکل استفاده شده بوسیلة مؤسسه رابرت موریس در مطالعه صورتهای مالی آنها می‏باشد. این نرخ به شکل زیر محاسبه می‏شود:

نحوة دیگر محاسبه ROA اضافه نمودن هزینه بهره ( I ) به صورت کسر می‏باشد. در این حالت ROA بازده کل وجوه فراهم شده ( ROTFP ) نامیده می‏شود که می‏تواند با سود قبل از مالیات و یا سود بعد از مالیات بیان گردد:

ROTFPb= (EBT+ I) / TA = EBIT / TA

ROTFPa = [(EAT + I ( - t)] / TA

هدف از این شکل از بازده دارائیها شناسایی وجوه استفاده شده جهت تحصیل دارائیهای شرکت است که هم از وجوه استقراض و هم از حقوق صاحبان سهـام نشـأت می‏گیرد. لذا آن بخش از سود عملیاتی که مربوط به وام دهندگان (از طریق هزینه بهره) است در جهت رسیدن به سود خالص کسر گردیده است، می‏بایست برگشت داده شود.

اصلاح دیگری که در تطابق وجوه مورد استفاده با سود ایجادشده می‏توان ایجاد کرد، خارج کردن وجوه حاصل از بدهیهای جاری است که جهت تأمین دارائیهای مولد بکارنمی‏روند. اما جزء سرمایه درگردش هستند. سرمایه‏گذاری درمخرج کسرجمع بدهی‏های بلندمدت ( LTD ) و حقوق صاحبان سهام ( E ) می‏باشد. این نسبت به عنوان بازده وجوه دائمی ROPF نامیده می‏شود. در این حالت نیز این نسبت می‏تواند با سود قبل از مالیات و یا بعد از مالیات محاسبه گردد:

ROPFb = EBIT / (LTD + E )

ROPFa= [(EAT + I ( - t)]/(LTD + E )

به این نکته توجه شود که در محاسبه نرخ بازده وجوه دائمی می‏بایست از همه انواع بدهی استفاده نمود. اما از بدهی‏هایی که واقعاً منبع استقراض نمی‏باشند (مثل ذخایر یا مالیات بردرآمد انتقالی) باید صرفنظر کرد. چون آنها ادعایی از طرف اشخاص خارج از شرکت را ندارند و ممکن است هرگز پرداختی صورت نگیرد. در فرمول فوق، سهام ممتاز، سهم اقلیت و سهام شرکت فرعی جزئی از وجوه فراهم شده شرکت برای یک دورة زمانی مشخص می‏باشند.

نرخ مطلوب بازده دارائیها

در حقیقت نمی‏توان نرخ مطلوب بازده دارائیها را مشخص نمود. زیرا این نرخ از صنعتی به صنعت دیگر تفاوت دارد. مثلاً، نرخ بازده دارائیها در شرکتهای با تکنولوژی بالا بسیار بیشتر از خواربارفروشیها و یا تولید کنندگان کالاهای مصرفی است. گروه برنامه‏ریزی سود ( PPG ) ، سودآوری را در بیش از شصت زمینه تجاری مختلف بررسی نمود. همچنین این گروه بیش از شش هزار صورت مالی سالانه را مورد بررسی قرار داد. این تحلیل‏ها سه نقطه بحرانی را برای ROA پیشنهاد می‏کند: ( ROA در این تحقیق این گروه به وسیله تقسیم سود قبل از مالیات بر کل دارائیها محاسبه شده است.)

حداقل - اگر ROA پایین‏تر از 5% باشد، بقاء کل شرکت زیر سؤال می‏رود.

هدف - ROA بین 8% تا 10% به این معنی است که شرکت سود مناسبی را ایجاد می‏کند و قادر به سرمایه‏گذاری درتکنولوژی جدید ودرادامه آن بهبود وسایل و تجهیزات و توسعه مراکز فروش می‏باشد.

عملکرد بالا - وقتی که ROA از مرز 20% بگذرد، این شرکت بعنوان یک واحد اقتصادی نمونه معرفی می‏شود.

درآمد یک فروشگاه اینترنتی چقدر است؟

درآمد یک فروشگاه اینترنتی چقدر است؟

رسیدن به سود در فروشگاه اینترنتی چقدر طول می‌کشد؟

نکته‌های مهم برای رسیدن به سود

ساخت فروشگاه اینترنتی با سازیتو چگونه است؟

نتیجه‌گیری

راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی‌ یکی از راه‌های کسب و افزایش درآمد است ولی سوال اصلی صاحبان کسب و کار این است که یک فروشگاه اینترنتی چقدر درآمد دارد و افزایش درآمد آن چطور اتفاق می‌افتد. دانستن میزان درآمد یک فروشگاه اینترنتی به شما کمک می‌کند که بتوانید نگاه جامع‌تری به راه‌اندازی یک کسب و کار داشته باشید و باعث افزایش فروش در کسب و کار راه‌های رسیدن به سوددهی خود شوید.

سود فروش در سایت فروشگاهی چطور افزایش می‌یابد؟

سود فروش در فروشگاه‌های اینترنتی وابسته به این است که چقدر برای رشد‌کردن، و درآمد‌های بالا‌تر صبور و مصمم باشید. اگر بخواهید کسب و کار آنلاین خود را داشته باشید، باید بدانید که درآمد فروشگاه اینترنتی در آغاز یک کسب و کار آنقدر زیاد نیست، و تا زمانی که به سوددهی برسد شما باید زمان زیادی را صرف تولید محتوا کنید. برای آن که آمار نسبتا دقیقی داشته باشید می‌توان گفت در طول سال اول شما فروش زیادی را نخواهید داشت اما بعد از سه الی چهار سال سود فروش شما تا ۱۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

فروشگاه اینترنتی چقدر درآمد دارد؟

همه ما برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی نیاز به یک برآورد نسبی، نسبت به درآمد احتمالی داریم. بدون اعداد و ارقام راه‌اندازی یک کسب و کار عملی منطقی نیست. درآمد فروشگاه اینترنتی وابسته به میزان سرمایه و زمانی است که برای یک کسب و کار صرف شده است. یک فروشگاه اینترنتی می‌تواند درآمدی از چند میلیون در ماه تا چند میلیارد داشته باشد. برای مثال طبق بررسی واشنگتن پست در ۶ سال پیش تعداد سفارشات دیجی کالا حدود ۳۰۰۰ سفارش در روز و میانگین قیمتی آن‌ها چیزی در حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده است. به طور میانگینی می‌توان گفت شما در یک فروشگاه اینترنتی، در ماه‌های اول شاید هیچ درآمدی نداشته باشید، اما بدیهی است که فروش‌های اول فروش‌های بعدی را به دنبال خواهند داشت. و به طور میانگین بعد از دو الی سه سال یک فروشگاه اینترنتی به سوددهی سرشار می‌رسد و بسته به نوع محصول، می‌تواند درآمدی در حدود ۳ الی ۴ میلیون در ماه داشته باشد.
در صورت ثابت قدم بودن در کارتان و ادامه حرکت‌تان به سمت موفقیت، و صرف زمان بر روی کسب و کار خود می‌توانید این مبلغ را به صورت تصاعدی افزایش دهید و این به معنی سود‌های چند ده میلیون تومانی برای یک فروشگاه اینترنتی است. افزایش فروش ۱۷۵ درصدی یک فروشگاه اینترنتی از سال سوم تا چهارم به معنای همین افزایش سود تصاعدی است.

راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی منطقی است؟

قطعا بله. دلیل آن این است که این روز‌ها سادگی و راحتی برای مشتریان بیشترین اهمیت را دارد و افراد تمایل‌شان را برای این که از خانه‌ی خود خارج شوند و به مغازه‌ها برای خرید بروند از دست داد‌ه‌اند. در نتیجه نقش فروشگاه‌های آنلاین این روز‌ها بیشتر از قبل شده است. در واقع این روز‌ها فروشگاه‌های آنلاین، بازیگران اصلی عرصه‌ی فروش در کشور‌های مختلف شده‌اند و دلیل آن نیز نفوذ اینترنت و راحتی طلبی در بین مردم است.
در چنین دنیایی که فروشگاه‌های اینترنتی راحتی و سادگی را فراهم کرده‌اند می‌توان گفت راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی در کنار فروشگاه فیزیکی و یا به صورت تنها یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد است.

چقدر زمان برای رسیدن یک فروشگاه به سوددهی لازم است؟

فروشگاه‌های اینترنتی برای رسیدن به درآمد و سود فروش مناسب نیازمند زمان‌اند. این که چقدر زمان برای رسیدن یک فروشگاه به موفقیت لازم است چیزی وابسته به زمانی است که برای ساخت فروشگاه اینترنتی خود و پیشرفت آن صرف می‌کنید. و مورد مهم دیگر نیز سرمایه اولیه و مبلغی است که شما برای مارکتینگ در فروشگاه خود هزینه می‌کنید. در واقع می‌توان گفت که ‌هزینه سایت فروشگاهی‌ که شامل تامین محصول و پرداخت هزینه‌های راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی است تازه آغاز ماجراست.
کاری راه‌های رسیدن به سوددهی که شما باید در ادامه انجام دهید تا زمان رسیدن به سوددهی فروشگاه خود را کاهش دهید این است که سرمایه اولیه سایت خود و بودجه مارکتینگ خود را افزایش دهید تا به سودی که می‌خواهید برسید، و افزایش درآمد برای شما اتفاق بیافتد.

برای رسیدن به سوددهی در یک فروشگاه اینترنتی چه کارهایی باید انجام داد؟

همانطور که پیش از این اشاره کردیم رسیدن به سوددهی بیشتر در یک فروشگاه اینترنتی وابسته به این است که شما بودجه مناسبی را در امور مربوط به مارکتینگ هزینه کنید. در ادامه چند مورد از ‌ترفند‌های مارکتینگ‌ را به طور خلاصه در اختیار شما قرار می‌دهیم.

استفاده از بازاریابی موتور‌های جست و جو یا SEM

یکی از راه‌های دیده شدن سایت فروشگاهی شما یا بالا رفتن‌تان در موتور‌های جست و جو استفاده از ابزار‌های گوگل برای دیده شدن است. همه‌ی شما می‌توانید به راحتی در نتایج گوگل نتایجی را در بالای جست و جو‌ها با برچسپ ADs مشاهده کنید این عمل توسط ابزار‌هایی مثل Google Ads, Microsoft Advertsement ؛استفاده کرد. استفاده از این ابزار‌ها که به صورت کلیکی عمل می‌کنند به شما در دیده شدن، شناخته شدن برندتان، و افزایش فروش و افزایش درآمد کمک می‌کند.

تبلیغات بنری

تبلیغات بنری یکی از راه‌ها برای افزایش آگاهی در راه‌های رسیدن به سوددهی مورد برند است. برای آن‌که برند شما شناخته شود شما می‌توانید از این تبلیغات در سایت‌های مختلف استفاده کنید. و با توجه به تعداد کلیکی که دریافت می‌کنید، پول پرداخت کنید.

اینفلوئنسر مارکتینگ

این شاخه از مارکتینگ از زیر شاخه‌های بازاریابی شبکه‌های اجتماعی است. شما با استفاده از اینفلوئنسر‌های حوزه کاری خود و سفارش تبلیغات به آن‌ها می‌توانید شناخت را نسبت به کسب و کار خود افزایش دهید و فروش خود را افزایش دهید. و افزایش درآمد سرشار را برای برند خود داشته باشید. ‌اینفلوئنسر مارکتینگ‌ می‌تواند هزینه‌ی زیادی را برای شناخته شما داشته باشد. پس در انتخاب اینفلوئنسر مناسب دقت کافی را داشته باشید.

یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای دیده شدن بعد از راه‌اندازی سایت فروشگاهی استفاده از اهرم سئو است. ‌سئو‌ به معنی بهینه‌سازی یک سایت برای موتور‌های جست و جو است. شما با راه‌اندازی سایت بهینه‌سازی قسمت‌های مختلف آن برای موتور‌های جست و جو امکان بازدید را برای سایت خود افزایش می‌دهید در نتیجه فروش بیشتری را تجربه خواهید کرد.


بازاریابی محتوا

برای ‌بازاریابی محتوا‌ شما نیاز به تولید محتوای درست و اصولی برای سایت خود دارید. تولید محتوای درست برای یک سایت به شما در دیده شدنتان و داشتن مخاطبان وفادار کمک می‌کند. مخاطبان وفادار نرخ تبدیل بالا‌تری را خواهند داشت.

ساخت فروشگاه اینترنتی با سازیتو چگونه است؟

ساخت سایت فروشگاهی با سازیتو یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی است. شما به راحتی می‌توانید سایت فروشگاهی خود را به سادگی ‌راه‌اندازی یک آنلاین‌شاپ اینستاگرامی‌ انجام دهید. افزایش فروش شما طی را‌ه‌اندازی سایت فروشگاهی به سادگی انجام می‌شود و شما می‌توانید در کمترین زمان ممکن یک فروشگاه اینترنتی داشته باشید.

مزیت‌های سازیتو

دانستن مزیت‌های سازیتو به شما در دیدن تصویر درست کسب و کارتان کمک شایانی می‌کند. پس با ساخت سایت فروشگاهی درآمد خود را بیشتر کنید. و افزایش سود را برای خود رقم بزنید

سئوی خودکار:
همانطور که پیش از این در این مقاله خواندید سئو یکی از بهترین راه‌ها برای دیده شدن در نتایج گوگل است. سایت‌های ساخته شده با سازیتو عمل سئوی محصول را به صورت خودکار برای محصولات شما انجام می‌دهد و شما با وارد کردن اطلاعات محصول خود به صورت کامل می‌توانید صعود سایت خود را در نتایج گوگل ببینید.

وب اپلیکیشن:
یکی از دغدغه‌های کاربران بعد از راه‌اندازی سایت فروشگاهی این است که سایت آن‌ها در گوشی‌های موبایل زیبا و اصولی نمایش داده شود. وب اپلیکیشن این قابلیت را برای مشتریان شما ایجاد می‌کند که بتوانند سایت شما را مثل یک اپلیکیشن در سایت خود ذخیره کنند تا به بهترین شکل همه چیز در آن نشان داده شود.

کد تخفیف تکی و گروهی:
یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش نرخ تبدیل شما استفاده از کد تخفیف است. سازیتو برای شما این امکان را به وجود آورده است تا بتوانید به راحتی کد‌های تخفیف پیشرفته و تخصصی برای خود درست کنید. این کد‌های تخفیف که قابلیت‌های پیشرفته مثل سقف میزان تخفیف یا درصد را شامل می‌شوند. همچنین شما می‌توانید با توجه به سبد خرید کاربران نیز شرایط مورد نظر خود را برای اعمال کد تخفیف تعیین کنید.

مدیریت محصول:
یکی از مشکلاتی که صاحبان کسب و کار‌های اینستاگرامی با آن درگیر‌اند مدیریت محصولات است. کاربران در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام نمی‌توانند موجودی یا عدم موجودی محصولات خود را آپدیت کنند و یا قیمت محصولات خود را به صورت همزمان تغییر دهند. این امکان در سایت‌های ساخته شده با سازیتو امکان‌پذیر است و صاحبان کسب و کار به راحتی می‌توانند محصولات خود را به صورت گروهی ویرایش کنند.

قالب‌های متنوع:
داشتن قالب‌های متنوع در یک سایت فروشگاهی از خواسته‌های هر کاربر است. برای آن که بتوانید یک سایت فروشگاهی زیبا داشته باشید، سازیتو تمام ملزومات را فراهم کرده است. سازیتو با ارائه‌ی قالب‌های آماده شما را از خرید قالب‌های متفاوت بی‌نیاز کرده است و با امکان ویرایش قالب برای شما این امکان را به وجود آورده است که سایت زیبایی را برای خود شخصی‌سازی کنید. در این بین نیز تیم موفقیت مشتری سازیتو در هر مرحله همراه شماست.

نتیجه‌گیری

افزایش درآمد یک فروشگاه اینترنتی یکی از اهداف هر کسب و کاریست که شعبه‌ای آنلاین برای کار خود دارد. سود فروش شما در ابتدای کار ‌طراحی فروشگاه اینترنتی‌ می‌تواند مبلغی کمتر از متوسط باشد اما با پافشاری شما بر روی اهدافتان این مبلغ به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. ساخت سایت فروشگاهی یکی از راه‌های افزایش فروش در یک کسب و کار است. پس برای افزایش درآمد خود ارزش قائل باشید تا بتوانید کسب و کاری موفق داشته باشید.

زندگی نامه کارل ایکان

همیشه، آگاه شدن نسبت به زندگی و تجربه افرادی که در کسب و کار خودشان به موفقیت رسیدند، یکی از راه‌های افزایش انگیزه است که می‌تواند باورهای غلط برای رسیدن به ثروت و راه‌های رسیدن به ثروت از بین ببرد.

کارل ایکان یکی از همین افراد است که بازی خرید و فروش را مثل کف دستش می‌شناسد و به علت جسارتی که در بازار بورس دارد به او لقب سلطان وال استریت و جنگجوی خستگی ناپذیر دنیای بورس را دادند.

ایکان یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های دنیای سرمایه‌گذاری است که با 22 میلیارد دلار ثروت و 82 سال سن، همچنان عشق به بازی در دنیای تجارت را دارد.

از کودکی تا بزرگسالی کارل ایکان

کارل 16 فوریه سال 1936 در نیویورک آمریکا و در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد.
پدر و مادرش هر دو به عنوان معلم مشغول به کار بودند و پس از پشت سر گذاشتن دبیرستان برای ادامه تحصیل به دانشگاه پرینستون رفت و در رشته فلسفه به تحصیل پرداخت.

کارل ایکان در سال 1957 به خواست مادرش در دانشکده پزشکی دانشکاه نیویورک ثبت‌نام کرد اما بعد از دوسال برای پیوستن به ارتش آمریکا تحصیل خود را در این رشته قطع کرد.

سپس در سال 1961، کارل ایکان کار خود را در وال‌استریت به عنوان یک کارگزار آغاز کرد و سال 1968 با 150 هزار دلاری که خودش جمع کرده بود و 400هزار دلاری که از دایی خود گرفته بود توانست جایگاهی را در بورس اوراق بهادار نیویورک به دست آورد و سپس شرکت بورسی ایکان را تاسیس کرد.

خیلی طول نکشید تا ایکان به یک سرمایه‌گذار جنگجو تبدیل شد و با استفاده از جایگاه مالکیت خود در شرکت‌های عمومی، ارزش سهام خود را با اعمال تغییراتی در این شرکت‌ها افزایش داد.

کارل بین سال‌های 2005 تا 2010 به خرید و فروش سهام شرکت‌های داروسازی و بیوتکنولوژی مشغول شد و سپس به شرکت‌های تکنولوژی علاقه‌مند شد و روی آورد.
او کم‌کم به عنوان یک معامله‌گر سرسخت و استراتژیستی شناخته شد که سماجتش او را زبانزد کرد.

فلسفه ایکان در سرمایه‌گذاری چیست؟

او معتقد است که: “زمانی که هیچکس چیزی را نمی‌خرد، شما آن را بخرید”
ایکان در کمپانی‌هایی سرمایه‌گذاری می کند که از ارزش بالایی برخوردار نیستند.
روش او برای سرمایه‌گذاری؛ تمرکز روی الگوی تجارت، درک ترازنامه و تشخیص چشم‌اندازها هستند.

ویلبور راس، سرمایه‌گذار، رقیب و دوست قدیمی ایکان در مورد او می‌گوید: “رقابت طلب‌ترین انسانی که من در طول عمرم می‌شناسم کارل ایکان است.
او مهارت زیادی در ترساندن مردم و وادار کردن آن‌ها به عقب‌نشینی دارد.”

زمانی که بازار با افت مواجه است، ایکان پیشرفت می‌کند چون استراتژی او هدف قرار دادن شرکت‌هایی است که فکر می‌کند ضعیف اداره می‌شوند و قیمت سهامشان زیر ارزش واقعی‌اش در حال معامله است.

او مالکیت کافی برای خود جمع می‌کرد تا برای رسیدن به جایگاهی در هیئت مدیره لابی کند.
در واقع او با خرید اکثریت سهام شرکت‌ها حق رای اصلی آن‌ها را به دست آورده بود و با دستکاری تصمیم‌های هدفمند شرکت، کاری می‌کرد که ارزش سهام به نفع خودش بالا برود.

یکی از کارهایی که او انجام داد، تصاحب خصمانه و بدون رضایت مدیریت فعلی شرکت هواپیمایی ترنس ورلد ایرلانز است که مقدار زیادی از سهام این شرکت را خریداری کرد.
این اقدام او موجب کنار رفتن مدیر آن شرکت شد ولی در نتیجه با اعمال تغییراتی، این شرکت از نابودی نجات پیدا کرد.

حرفه‌ای‌های وال‌استریت درباره کارل ایکان می‌گویند: “اکثر اوقات او موفق می‌شود چون در دنیای بورس او فردی با اراده و بی‌رحم است”
او چنان برای خودش اعتباری فراهم کرده که مدیران سرمایه‌گذاری هر سهامی را که او به قیمت سالمی رسانده باشد خریداری می‌کنند حتی اگر موفق نباشد!

ازدواج کارل ایکان

او سال 1979 در اولین ازدواج خود با یک بالرین ازدواج کرد اما 20 سال بعد یعنی سال 1999 با وجود دو فرزند و پس از چندسال درگیری قانونی از هم جدا شدند.
او برای دومین بار طی همان سال 1999 با گیل گولدن ازدواج کرد.

توصیه‌های مهم کارل ایکان

او طی مصاحبه‌ای به برخی نکات اشاره کرده است که در ادامه به این نکات خواهیم پرداخت:

– اطلاعاتت و بالا ببر

ایکان در حوزه کاری خودش مطالعات زیادی داشته و در همین راستا هم توصیه‌ کرده است که همه چیز درمورد حوزه کاری خود را بشناسید و این دانسته‌ها را به تجربه تبدیل کنید.
در نهایت هم اگر قصد خرید شرکتی را دارید یا می‌خواهید سرمایه‌گذاری انجام بدهید، اطلاعات کافی به دست آورید.
این کار شاید زمان‌بر باشد اما لازم نیز هست.

– بهترین‌ها را برای سوددهی انتخاب کنید

وقت خود را صرف اقداماتی کنید که آینده دارند نه اینکه وقت بذارید روی موضوعی که دیگر سوددهی نخواهد داشت.
روش و اصول قیمت‌گذاری را یاد بگیرید و تاثیر هرکدام از این اقدامات را روی شرکت‌ها بفهمید.
در این صورت می‌توانید بهترین انتخاب‌ها را داشته باشید.

– آگاه و فعال باشید

یکی دیگر از اقدامایی که ایکان در حوزه سرمایه‌گذاری انجام می‌داد حضور فعال خودش در شرکت‌هایی بود که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کرد با وجود اینکه اکثر سرمایه‌گذاران این کار را نمی‌کردند.
اما او این کار را انجام می‌داد تا به نتیجه برسد.
همچنین ایکان تاکید می‌کند: باید مقطعی را برای سودآوری مشخص کنید و پس از اتمام این دوران شروع به فروش سهامتان کنید.

– آینده‌نگر باشید

اگر آینده‌نگر باشید می‌توانید سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام بدهید که در نهایت روی آینده و سبک زندگیتان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
کارل ایکان بیش از نیمی از ثروتش را از سه شرکت به دست آورده که یکی از آن‌ها در زمینه الکترونیکی فعالیت می‌کند.

عموما اکثر مردم تصورشان از یک شخص پولدار کسی است که دائما هزینه می‌کند و همیشه در سفر و خوشگذرانی است ولی کارل ایکان در این مورد کاملا متفاوت عمل کرده و همیشه خودش را از خرج کردن‌های افراطی دور نگه داشته است.
از طرفی هم شخص خسیسی نیست و معتقد است که سرمایه باید در گردش برای خلق سرمایه بیشتر باشد.
او کمک‌های زیادی در زمینه خیریه صرف کرده است.

– از کارتان لذت ببرید

او در تمام مصاحبه‌های خود بیان کرده که از خلق ثروت لذت می‌برد و هیچ کاری تا این اندازه او را به وجد نمی‌آورد.
توصیه او این است که زمان کافی برای پیدا کردن علاقه خود صرف کنید و پس از آن اطلاعاتتان را افزایش بدهید تا بتوانید بهترین نتیجه را دریافت.

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید 🙂

10 استراتژی بازاریابی استارت آپ ها برای رسیدن به موفقیت

10 استراتژی بازاریابی استارت آپ ها برای رسیدن به موفقیت

10 استراتژی بازاریابی استارت آپ ها برای رسیدن به موفقیت

راه اندازی استارت آپ و رساندن آن به مرحله ی سوددهی راه طولانی و سختی است زیرا در دنیای امروز با فراگیر شدن کسب و کار های کوچک و بزرگ رقابت در این فضا بسیار بیشتر شده است. اما این به آن معنا نیست که شانسی برای موفقیت شما وجود ندارد بلکه با طراحی استراتژی بازاریابی استارت آپ می توانید مشتریان جامعه ی هدف را به سوی خود جذب کنید.

استراتژی و راهبرد هر کسب و کار ممکن است متفاوت باشد اما در همه ی آن ها عوامل مشتری، محصول و بازار کسب و کار شما دخیل هستند. پیش از آن که به سراغ استراتژی بازاریابی استارت آپ خود بروید باید به 3 سوال کلیدی پاسخ دهید :

  1. مخاطب و جامعه ی هدف شما چه شخص یا اشخاصی هستند؟
  2. با خرید محصول شما چه سودی به مشتری می رسد؟ یا چه نیازی از مشتری را رفع می کنید؟
  3. ارزش پیشنهادی که شما را از سایر رقبا متمایز می کند، چیست؟

پس از یافتن پاسخ این سوالات به سراغ 10 استراتژی بازاریابی استارت آپ ها می رویم.

1. مشتریان خود را بشناسید.

برای آن که بتوانید محصول خود را به خوبی عرضه کنید باید بدانید با چه کسانی سر و کار دارید. این امر حتی بر روی تبلیغات و قیمت گذاری محصول نیز اثر دارد. پس از پیدا کردن مخاطبین باید نیاز های آنان را شناسایی کنید تا بتوانید با افزودن قابلیت های جانبی به کسب و کار خود تعداد بیشتری از نیاز های مخاطب را در قالب یک محصول رفع نمایید.

2. تنها هدف شما فروش نباشد.

همه ی ما متوجه می شویم که آیا طرف مقابلمان می خواهد فقط محصولش را به فروش برساند یا واقعا محصول پیشنهادی ارزش خرید را دارد. در برخی مواقع محصول ارزشمند است اما به علت حسی که بازاریاب یا فروشنده به ما منتقل کرده است از خرید آن صرف نظر می کنیم. همه ی انسان ها دوست دارند خرید کنند نه آن که چیزی به آن ها فروخته شود! تمرکز خود را بر افزایش کیفیت و ارزش محصول بگذارید.

3. پس از فروش مشتری را به حال خود رها نکنید.

همانطور که می دانید یکی از بهترین راه های بازاریابی تبلیغات دهان به دهان است یعنی مشتری از محصول شما راضی بوده و به اطرافیان خود پیشنهاد می دهد. این روش نه تنها هزینه ای برای شما ندارد بلکه درصد موفقیت آن رقم قابل توجهی است. یکی از مهم ترین پارامتر های رضایت مشتری پشتیبانی پس از فروش است زیرا مشتری حس می کند هدف شما فقط فروش نبوده و حتی پس از فروخته شدن محصول به او اهمیت راه‌های رسیدن به سوددهی می دهید.

4. برند سازی را فراموش نکنید.

محصول بدون برند مانند انسان بدون شناسنامه است. پیش از فروش محصول باید ابتدا خود را از طریق برندتان معرفی کنید تا زمینه ی اعتماد سازی فراهم شود. زمانی که برند شما شناخته شود دیگر نیازی به تبلیغ بابت هر محصول را ندارید تنها کافیست مردم از برند و کیفیت محصولات و یا خدمات شما راضی باشند. برای برند سازی می توانید از فضای مجازی مانند وب سایت، شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های موبایل و … کمک بگیرید.

5. شبکه های اجتماعی را از دست ندهید.

قدرت شبکه های اجتماعی در دنیای امروز غیر قابل انکار است. از کودکان تا افراد مسن همگی در این شبکه ها فعالیت می کنند. تبلیغ در این فضا اگر رایگان نباشد، هزینه ی کمی را شامل می شود. اگر در صفحه ی تجاری خود فقط تبلیغ محصول خود را بگذارید نتیجه ی خیلی خوبی نخواهید گرفت بلکه باید محتوای جذاب برای مخاطبان تهیه کنید. در مورد ششم از استراتژی بازاریابی استارت آپ ها به این موضوع دقیق تر نگاه خواهیم کرد.

6. محتوای جذاب مشتری را به سوی شما می کشاند.

محتوای خوب از چند جنبه به کسب و کار شما رونق می دهد. جنبه ی اول سئو است. همانطور که در مقاله ی 13 راه ساده برای بهبود سئو گفتیم محتوا یکی از پارامتر های مهم برای موتور های جستجو است. هر چه در موتور های جستجو رتبه ی بالاتری پیدا کنید، بیشتر دیده خواهید شد. از جنبه ی دیگر مخاطبان شما دوست ندارند که فقط تبلیغات ببینند. به عنوان مثال اگر تجهیزات ورزشی می فروشید بهتر است ویدئو یا مقالاتی تهیه کنید که در رابطه با اخبار ورزشی، نحوه ی استفاده از تجهیزات، حرکات ورزشی و … باشد.

7. مشتریان دائم خود را حفظ کنید.

پیدا کردن مشتری های جدید در هر روز کار دشواری است. بهتر است در کنار تلاش برای جذب افراد جدید، مشتری های فعلی خود را به مشتری های دائم و وفادار تبدیل کنید. این کار از طریق دادن پیشنهاد ویژه به مشتریان خاص، ایجاد باشگاه مشتریان و ارسال ایمیل یا پیام به اطلاعاتی که از مشتری خود دارید میسر می شود.

8. از ابزار های مختلف استراتژی بازاریابی استارت آپ ها استفاده کنید.

وقتی می گوییم از ابزارهای مختلف استراتژی بازاریابی استارت آپ ها استفاده کنید منظورمان این است که از تمامی پتانسیل های موجود استفاده کنید. این پتانسیل ها عبارتند از : ایمیل مارکتنیگ، موبایل مارکتینگ، وب سایت، شبکه های اجتماعی، تبلیغات سنتی و …. .تمامی این ابزار ها مکمل یکدیگر هستند و کسی موفق است که ترکیب مناسب کسب و کار خود را انتخاب کند.

9. گام های کوچک اما مطمئن بردارید.

بسیاری از کسب و کار های نوپا قربانی گام ها و اقدامات بزرگ می شوند زیرا از پس هزینه ها و ریسک های موجود بر نمی آیند. در ابتدای کار بهتر است با توجه به بودجه و کسب و کار خودتان برنامه ریزی کنید. کمپین های بازاریابی را با توجه به امکانات موجود راه اندازی کنید.

10. از افراد متخصص کمک بگیرید.

اگر تاکنون تجربه ی بازاریابی را نداشتید و راه های موجود را امتحان کردید بهتر است از افراد متخصص و مشاور کمک بگیرید زیرا هزینه ای که قرار است برای بازاریابی و تبلیغاتی که ثمر ندارند پرداخت کنید از هزینه ی دریافت مشاوره کمتر خواهد بود.

در آخر برای شما آرزوی موفقیت در کسب و کارتان را داریم. در صورت وجود انتقادات و پیشنهادات نظر خود را برای ما بنویسید.

سرمایه‌گذاری و نحوه سوددهی خودپرداز

یکی از ملموس ترین احساسات انسان کمال‌گرایی است همواره تمامی انسان ها تلاش می‌کنند شغل، ثروت، سلامتی، عواطف و آرامش مورد نظر را در طول زندگی خود بدست آورند پس یکی از بزرگ ترین هدف انسان رسیدن به اندوخته‌های مالی، پیشرفت دادن کسب و کار و رسیدن به یک درآمد ثابت است. در دوره ها و زمان های مختلف رسیدن به این هدف متفاوت بوده است که در این بخش ما انواع مسیر هایی که برای رسیدن به این هدف هست را دیدگاه می‌نامیم دیدگاه اقتصادی ما و دیدگاه اقتصادی شما.

انتخاب مطمئن

بعد از داشتن یک دیدگاه مناسب شما نیازمند شروع سرمایه‌گذاری خود در هدف خود می‌باشید. در اینجا معنی انتخاب مطمئن، اطمینان خاطر شما از یک سرمایه‌گذاری پر سود با ریسک کم در 12 ماه سال است. شایان ذکر است که امن ترین راه سوددهی، بانک ها می‌باشند.

نحوه سوددهی خودپرداز

از زمانیکه بانک ها سوئیچ های شخصی را ارائه دادند و خرید خودپرداز ها به صورت انفرادی آغاز شد گفتگوهایی در بازار سیاه از سوددهی های خودپرداز گفته شد جدی ترنگاه می‌کنیم; خودپرداز ها دو نوع سوددهی دارند اصلی ترین آن ها برداشت وجه نقد است بدین منظور که هر وجه نقدی از دستگاه شما به وسیله مشتریان خارج شد برای شما مبلغی در نظر گرفته می‌شود یعنی به ازای هر 1 میلیون تومان برداشت وجه نقد از خودپرداز شما 6 هزار 600 تومان سوددهی به ارمغان می‌آورید (1.1 درصد کل مبلغ دریافتی از خودپرداز) همواره این به این منظور است که نزدیک ترین خودپرداز ها به بانک در طول روز حداقل 15 میلیون تومان برداشت وجه نقد دارند که برابر است با 165 هزار تومان سوددهی.

نوع عملیات بانکی نوع کارت بانکی سود کلی کارمزد تراکنش (تومان) سود شخص سود بانک
برداشت وجه نقد کارت های عضو شتاب 1.1% * مبلغ برداشت شده 60 درصد کارمزد 40 درصد کارمزد

بخش دیگری از بهره برداری از دستگاه خودپرداز کارمزد خدمات الکترونیکی است. نحوه سوددهی در جدول ذیل مشخص شده است.

نوع عملیات بانکی نوع کارت بانکی سود کارمزد تراکنش (تومان) سود شخص (60%) سود بانک (40%)
انتقال وجه کارت های عضو شتاب (همه کارت ها به جزء بانک پذیرنده) 300 180 120
پرداخت قبوض همه کارت ها 150 90 60
خرید شارژ همه کارت ها 150 90 60
مانده حساب کارت های عضو شتاب (همه کارت ها به جزء بانک پذیرنده) 50 30 20

مقایسه سود‌دهی خودپرداز با بانک

در این جدول مبلغ سرمایه‌گذاری شده 50 میلیون تومان است که این پول در بانک (سپرده بلند‌مدت با سود 15 درصدی) سرمایه‌گذاری کامل شده ولی در سرمایه‌گذاری ATM صرف خرید دستگاه و پول‌گذاری شده است.

سود‌دهی خودپرداز (ماهیانه) سود‌دهی بانک (ماهیانه)
فروردین: 3 میلیون تومان فروردین: 625 هزار تومان
اردیبهشت: 3 میلیون تومان اردیبهشت: 632 هزار تومان
خرداد: 3 میلیون تومان خرداد: 640 هزار تومان
تیر: 3 میلیون تومان تیر: 648 هزار تومان
مرداد: 3 میلیون تومان مرداد: 656 هزار تومان
شهریور: 3 میلیون تومان شهریور: 664 هزار تومان
مهر: 3 میلیون تومان مهر: 672 هزار تومان
آبان: 3 میلیون تومان آبان: 680 هزار تومان
آذر: 3 میلیون تومان آذر: 688 هزار تومان
دی: 3 میلیون تومان دی: 696 هزار تومان
بهمن: 3 میلیون تومان بهمن: 704 هزار تومان
اسفند: 3 میلیون تومان اسفند: 712 هزار تومان
جمع کل: 36 میلیون تومان جمع کل: 8 میلیون تومان

ضمنا 3 میلیون تومان در ماه میانگین مبلغ سوددهی است که خودپرداز در ماه‌های اول دارد، اما ما تمامی ماه‌ها را بر این میانگین محاسبه کرده‌ایم.

در عصر های متفاوت مقایسه روند سوددهی همواره در کسب و کار رایج بوده بدین منظور که انسان همیشه به دنبال پیشرفت در سرمایه‌گذاری و افزایش اندوخته مالی خود بوده است. ما در جدول بالا یک نمونه مقایسه روند سوددهی با بانک ها که امن ترین راه سرمایه‌گذاری هستند را به شما نشان دادیم.

سود خالص خودپرداز شخصی چقدر است؟

همان‌طور که در بالا توضیح داده شد ماهیانه به‌صورت میانگین 3 میلیون تومان فقط سود دریافت وجه نقد می‌باشد. در بدترین حالت اگر روزانه دستگاه شما فقط 10 میلیون تومان تراکنش وجه نقد داشته باشد ماهانه 2 الی 2.5 میلیون تومان سود شما خواهد بود و این بدون احتساب تراکنش غیر نقدی می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر روی شماره کلیک کنید

جهان نورینکس

با گذشت زمان ما همواره در تلاشیم بخش های سرمایه‌گذاری چه در زمینه انواع عابر بانک یا در زمینه هایی مثل پنل های خورشیدی توسعه روش های اقتصادی برای شما با بکارگیری از رونق بخشیدن در سرمایه‌گذاری به ارمغان بیاوریم. از این جهت از شما کاربران عزیز خواهشمند است برای بهتر شدن و رونق اقتصاد امروزمان، نظر های گرامیتان را از ما دریغ نکنید چرا که کمپانی نورینکس تا به امروز برای این پیشرفت تلاش کرده است، سپاس‌گذاریم.

2020Ⓒ کليه حقوق این سایت متعلق به نورینکس می باشد.

تمامی مدارک موجود در نورینکس حقیقی بوده، کپی رایت و استناد به آن با ذکر منبع بلامانع است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.